Qing Minya or အလွဴေငြလိမ္လည္မွဳမ်ားျဖင့္ သတင္းၾကီးေနသူ Minya Khin( ရွင္မင္းယာ)

Qing Minya or အလွဴေငြလိမ္လည္မွဳမ်ားျဖင့္ သတင္းၾကီးေနသူ Minya Khin( ရွင္မင္းယာ)

Returnof A Pu Chay

ေရႊျမန္မာအေပါင္းတို့ခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္ ခုတေလာ အမ်ိဳးသားေရးအမည္ခံ စစ္ေခြးအလိုေတာ္ရိ Minya Khin( ရွင္မင္းယာ) ၏ လူမွဳေရးေဖါက္ျပန္မွဳ / ဆာရာဝမွ ျမန္မာတို့အတြက္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာက္ခံေသာ ေငြမ်ား လိမ္လည္မွဳ မ်ားကို ေရႊျမန္မာမ်ားသိနိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၎ ေဖာ္ျပမွဳမ်ားသည္ ဖြသတင္းမ်ားမဟုတ္ပဲ ခိုင္လံုေသာ သတင္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။

Minya Khin(ရွင္မင္းယာ) သည္ ယခင္ သူတပါး ကာမပိုင္ ဇနီးမယား ရိွေသာ ေယာက်္ားအား မာယာျဖင့္ စည္းရံုးသိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းအား က်ေနာ္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ေသခ်ာေရရာသည့္ ျငင္းခ်က္မ်ိဳး မထုတ္နိုင္ခဲ့ေပ။

Minya Khin(ရွင္မင္းယာ) သည္ သူမ၏ ဖဘwall တြင္ သူမနဲ့ အသြင္တူသူမ်ားနဲ့ က်ေနာ့္အား ဆဲဆိုျပီး အျပန္အလွန္ comment ေရးေနခဲ့ျပီး သူမ၏ ေဖါက္ျပန္ခဲ့မွဳကို ဖံုးကြယ္ေနခဲ့သည္။

Minya Khin(ရွင္မင္းယာ) နွင့္ ေဖါက္ျပန္ခဲ့သည့္ ဦးဦးသာလူေခ် ( ေျမာက္ဦးဇာတိ )နွင့္ သူ့ဇနီး အရီးေခ် ၏ ေစခိုင္းမွဳျဖင့္ က်ေနာ္ ၎ ဇါတ္ရွဳတ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။က်ေနာ့္၏ သေဘာဆႏၵတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။

သူတပါး၏ သာယာေအးခ်မ္းေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ျပိဳကဲြလုနီးျဖစ္ေအာင္ ပရိယာယ္ မာယာမ်ိဳးစံုလင္ စြာတတ္ေျမာက္သူ free မိန္းမရြင္ Minya Khin ( ရွင္မင္းယာ ) မွ ကာယကံရွင္ ဦးဦးသာလူေခ် နဲ့ ဇနီး အရီးေခ် တို့ သံုးပြင့္ဆိုင္ ရွင္းလင္းရဲ့လွ်င္ က်ေနာ္ ေမာင္အပုေခ် ( မာန္ေအာင္ကြ်န္း ) မွ ထိပ္တိုက္ ေတြ့နိုင္ေစရန္ ကူညီနိုင္ပါေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။

ဦးဦးသာလူေခ် နဲ့ ဇနီး မွ လည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါေၾကာင္း Minya Khin( ရွင္မင္းယာ) သို့ သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

သူတပါး လင္ေယာက်္ားျဖင့္မေဖါက္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းလို ေျဖရွင္းလိုလွ်င္ က်ေနာ္အား ဘေလာ ထားတာ ျဖည္ေပးျပီး c-box တြင္ ျဖစ္ေစ လာေရာက္ ေျပာဆိုနိုင္ပါေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။

ယခု တဖန္ ဆာရာဝျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာက္ခံသည့္ အလွဴေငြမ်ားအား Minya Khin( ရွင္မင္းယာ) နဲ့ အဖဲြ မွ လိမ္လည္ထားခဲ့ရာ ယမန္ေန့က က်ေနာ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျပန္သည္။

က်ေနာ္ ယင္းသို့ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွာ ဆာရာဝျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ဒုကၡမေရာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး Minya Khin( ရွင္မင္းယာ) ၏ အဆိုပါ အလွဴေငြ လိမ္လည္မွဳကို ေရႊျမန္မာတို့ သိေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။

၎အလွဴေငြ လိမ္ထားေသာပို့စ္ကို က်ေနာ္ တင္ျပီး ၇ နာရီခန့္ အၾကာတြင္ Minya Khin(ရွင္မင္ယာ) မွ သူ၏wall တြင္ အလွဴေငြမ်ားကို KLIA ( မေလးေလဆိပ္) တြင္ ဆာရာဝအလုပ္သမားမ်ားသို့ အပ္နွံမည္ ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို့့ေသာ္ အရွက္တရားကင္းမဲ့သည့္ ရွင္မင္းယာ နွင့္ အဖဲြ့သည္ ၎ အလွဴေငြမ်ားအား ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားလက္တြင္းသို့ မေပးအပ္ခဲ့ ပံဲ ေျဗာင္လိမ္ ေျဗာင္စားလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ခိုင္လံုေသာ သတင္းရပ္ကြက္မွ မေလးေငြ RM 500,00 ( ျမန္မာက်ပ္ သိန္း ၁၅၀ )ဟု အခိုင္အမာ ေျပာေနေသာ္လည္း Minya Khin ( ရွင္မင္းယာ) နဲ့ အဖဲြ့မွ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း ကိန္းဂဏါန္း မ်ားေဖာ္ျပရာ နွစ္ၾကိမ္ေဖာ္ျပလွ်င္ နွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ့ရိွရသည္။

အလွဴေငြ လိမ္လည္မွဳ ကို ရွင္းလင္းစြာမေဖာ္ျပၾကပဲ မိန္းမေကာင္းတို့ ၏ အဂါၤရပ္နဲ့ မညီစြာ မိန္းမရြင္တို့အလား ညစ္ပတ္စြာ ဆဲေရးတိုင္းထြားေနခဲ့ၾကသည္။

ဆာရာဝအလုပ္သမားမ်ား နွစ္သုတ္ခဲြျပီး ျပန္ၾကရာ ၄၄ တသုတ္ နဲ့ ၂၂ ဦး တသုတ္ တို့ ျဖစ္သည္။

၄၄ ဦး အသုတ္ မွ လူျဖင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎တို့မွ မည္သည့္ ေငြေၾကး တျပားတခ်ပ္မွ် မရခဲ့ပါေၾကာင္းေျပာျပသည္။

ယခုတဖန္ Bug Lab ဆိုသည့္ facebook user မွ Minya Khin(ရွင္မင္းယာ) တို့၏ အလွဴေငြ လိမ္လည္ထားမွဳကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္လာျပန္သည္။

Bug Lab သည္ မေလးရွားမွ ျမန္မာမ်ားအား အျမဲတေစ ကူညီေနသူဟု သိရိွရသည္။

Bug Lab မွ ၎အလွဴေငြ ရွင္းတမ္း အား ေတာင္းခံရာ Qing Minya ( ရွင္မင္းယာ) တို့ဘက္မွ မေပးနိုင္သည့္ အျပင္ မိုက္ရိုင္းစြာ ထပ္မံေျပာဆိုေနၾကျပန္သည္။

Bug Lab သည္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ စစ္စစ္တစ္ဦးသာျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Minya Khin(ရွင္မင္းယာ) တို့ အဖဲြ့ အေနျဖင့္ အလွဴခံလိုလ်င္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မေကာက္ခံသင့္ေပ။

မိန္းမရြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိန္းမရြင္အမည္နာမ ေက်ေက် နပ္နပ္ ခံယူျပီး လုပ္ကိုင္တတ္ၾကေသာ္လည္း Minya Khin(ရွင္မင္းယာ) နဲ့ အဖဲြ့ သည္ စစ္ေခြး အလိုေတာ္ရိမ်ား ပီသစြာ မိန္းမရြင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း မိန္းမရြင္ အမည္နာမ အား မခံယူလိုၾကေပ။ယင္းခဲ့သို့ မခံယူလို လွ်င္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလွဴေငြ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာက္ခံခဲ့ပါသနည္း။

၎ ေငြ ကို ကာယကံရွင္မ်ားလက္သို့ အဘယ္ေၾကာင့္ မေပးအပ္ပဲ ဘတ္ေနခဲ့ၾကပါသနည္း။

ဖဘ တခြင္ နာမည္ၾကီးေနျပီ ျဖစ္ရကား အလွဴေငြ နဲ့ အလွဴေငြ စာရင္း ရွင္းတမ္း ကို တိတိက်က် ထုတ္ေပးရန္သာရိွျပီး မိုက္ရိုင္းဆဲဆိုကာ ထပ္မံဖံုးကြယ္ဖို့ မၾကိဳးစားသင့္ေတာ့ေပ။

အမ်ိဳးသားေရးအမည္ခံ စစ္ေခြးအလိုေတာ္ရိ Minya Khin( ရွင္မင္းယာ )၏ ဇါတ္ရွဳတ္မ်ားအား အစဥ္ေဖာ္ျပေပးေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုက္သည္။

Blogger
ရဲရင့္ငယ္ ( ကေနဒါ ) ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတဲ့ က်ေနာ့္ပို့စ္ ေဟာင္းတခ်ိဳ့ကို ထပ္မံဖတ္ခ်င္သူေတြ ဖတ္လိုရင္
ေအာက္ပါ link ထဲ ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရွဳ့နိုင္သည္။

www.yeyintnge.com/2014/06/qing-minya.html?m=1

ဒီ link ကေတာ့ Minya Khin သူကိုယ္တိုင္ တင္ခဲ့ဖူးတဲ့ က်ေနာ့္ ပို့စ္ေဟာင္းတစ္ခု
m.facebook.com/story.php…

အပုုေခ် ( မာန္ေအာင္ကြ်န္း )

သတင္းၾကီးေနသူ Qing Minya( ရွင္မင္းယာ)


အပုုေခ် ( မာန္ေအာင္ကြ်န္း )
အလွဴေငြလိမ္လည္မွဳမ်ားျဖင့္ သတင္းၾကီးေနသူ Qing Minya( ရွင္မင္းယာ)
======================================
ေရႊျမန္မာအေပါင္းတို့ခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္ ခုတေလာ အမ်ိဳးသားေရးအမည္ခံ စစ္ေခြးအလိုေတာ္ရိ Qing Minya( ရွင္မင္းယာ) ၏ လူမွဳေရးေဖါက္ျပန္မွဳ / ဆာရာဝမွ ျမန္မာတို့အတြက္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာက္ခံေသာ ေငြမ်ား လိမ္လည္မွဳ မ်ားကို ေရႊျမန္မာမ်ားသိနိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၎ ေဖာ္ျပမွဳမ်ားသည္ ဖြသတင္းမ်ားမဟုတ္ပဲ ခိုင္လံုေသာ သတင္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။

Qing Minya(ရွင္မင္းယာ) သည္ ယခင္ သူတပါး ကာမပိုင္ ဇနီးမယား ရိွေသာ ေယာက်္ားအား မာယာျဖင့္ စည္းရံုးသိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းအား က်ေနာ္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ေသခ်ာေရရာသည့္ ျငင္းခ်က္မ်ိဳး မထုတ္နိုင္ခဲ့ေပ။

Qing Minya(ရွင္မင္းယာ) သည္ သူမ၏ ဖဘwall တြင္ သူမနဲ့ အသြင္တူသူမ်ားနဲ့ က်ေနာ့္အား ဆဲဆိုျပီး အျပန္အလွန္ comment ေရးေနခဲ့ျပီး သူမ၏ ေဖါက္ျပန္ခဲ့မွဳကို ဖံုးကြယ္ေနခဲ့သည္။

Qing Minya(ရွင္မင္းယာ) နွင့္ ေဖါက္ျပန္ခဲ့သည့္ ဦးဦးသာလူေခ် ( ေျမာက္ဦးဇာတိ )နွင့္ သူ့ဇနီး အရီးေခ် ၏ ေစခိုင္းမွဳျဖင့္ က်ေနာ္ ၎ ဇါတ္ရွဳတ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။က်ေနာ့္၏ သေဘာဆႏၵတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။

သူတပါး၏ သာယာေအးခ်မ္းေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ျပိဳကဲြလုနီးျဖစ္ေအာင္ ပရိယာယ္ မာယာမ်ိဳးစံုလင္ စြာတတ္ေျမာက္သူ free မိန္းမရြင္ Qing Minya ( ရွင္မင္းယာ ) မွ ကာယကံရွင္ ဦးဦးသာလူေခ် နဲ့ ဇနီး အရီးေခ် တို့ သံုးပြင့္ဆိုင္ ရွင္းလင္းရဲ့လွ်င္ က်ေနာ္ ေမာင္အပုေခ် ( မာန္ေအာင္ကြ်န္း ) မွ ထိပ္တိုက္ ေတြ့နိုင္ေစရန္ ကူညီနိုင္ပါေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။

ဦးဦးသာလူေခ် နဲ့ ဇနီး မွ လည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါေၾကာင္း Qing Minya ( ရွင္မင္းယာ) သို့ သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

သူတပါး လင္ေယာက်္ားျဖင့္မေဖါက္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းလို ေျဖရွင္းလိုလွ်င္ က်ေနာ္အား ဘေလာ ထားတာ ျဖည္ေပးျပီး c-box တြင္ ျဖစ္ေစ လာေရာက္ ေျပာဆိုနိုင္ပါေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။

ယခု တဖန္ ဆာရာဝျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာက္ခံသည့္ အလွဴေငြမ်ားအား Qing Minya( ရွင္မင္းယာ) နဲ့ အဖဲြ မွ လိမ္လည္ထားခဲ့ရာ ယမန္ေန့က က်ေနာ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျပန္သည္။

က်ေနာ္ ယင္းသို့ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွာ ဆာရာဝျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ဒုကၡမေရာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး Qing Minya( ရွင္မင္းယာ) ၏ အဆိုပါ အလွဴေငြ လိမ္လည္မွဳကို ေရႊျမန္မာတို့ သိေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။

၎အလွဴေငြ လိမ္ထားေသာပို့စ္ကို က်ေနာ္ တင္ျပီး ၇ နာရီခန့္ အၾကာတြင္ Qing Minya(ရွင္မင္ယာ) မွ သူ၏wall တြင္ အလွဴေငြမ်ားကို KLIA ( မေလးေလဆိပ္) တြင္ ဆာရာဝအလုပ္သမားမ်ားသို့ အပ္နွံမည္ ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို့့ေသာ္ အရွက္တရားကင္းမဲ့သည့္ ရွင္မင္းယာ နွင့္ အဖဲြ့သည္ ၎ အလွဴေငြမ်ားအား ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားလက္တြင္းသို့ မေပးအပ္ခဲ့ ပံဲ ေျဗာင္လိမ္ ေျဗာင္စားလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ခိုင္လံုေသာ သတင္းရပ္ကြက္မွ မေလးေငြ RM 500,00 ဟု အခိုင္အမာ ေျပာေနေသာ္လည္း Qing Minya ( ရွင္မင္းယာ) နဲ့ အဖဲြ့မွ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း ကိန္းဂဏါန္း မ်ားေဖာ္ျပရာ နွစ္ၾကိမ္ေဖာ္ျပလွ်င္ နွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ့ရိွရသည္။

အလွဴေငြ လိမ္လည္မွဳ ကို ရွင္းလင္းစြာမေဖာ္ျပၾကပဲ မိန္းမေကာင္းတို့ ၏ အဂါၤရပ္နဲ့ မညီစြာ မိန္းမရြင္တို့အလား ညစ္ပတ္စြာ ဆဲေရးတိုင္းထြားေနခဲ့ၾကသည္။

ဆာရာဝအလုပ္သမားမ်ား နွစ္သုတ္ခဲြျပီး ျပန္ၾကရာ ၄၄ တသုတ္ နဲ့ ၂၂ ဦး တသုတ္ တို့ ျဖစ္သည္။

၄၄ ဦး အသုတ္ မွ လူျဖင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎တို့မွ မည္သည့္ ေငြေၾကး တျပားတခ်ပ္မွ် မရခဲ့ပါေၾကာင္းေျပာျပသည္။

ယခုတဖန္ Bug Lab ဆိုသည့္ facebook user မွ Qing Minya(ရွင္မင္းယာ) တို့၏ အလွဴေငြ လိမ္လည္ထားမွဳကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္လာျပန္သည္။

Bug Lab သည္ မေလးရွားမွ ျမန္မာမ်ားအား အျမဲတေစ ကူညီေနသူဟု သိရိွရသည္။

Bug Lab မွ ၎အလွဴေငြ ရွင္းတမ္း အား ေတာင္းခံရာ Qing Minya ( ရွင္မင္းယာ) တို့ဘက္မွ မေပးနိုင္သည့္ အျပင္ မိုက္ရိုင္းစြာ ထပ္မံေျပာဆိုေနၾကျပန္သည္။

Bug Lab သည္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ စစ္စစ္တစ္ဦးသာျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Qing Minya(ရွင္မင္းယာ) တို့ အဖဲြ့ အေနျဖင့္ အလွဴခံလိုလ်င္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မေကာက္ခံသင့္ေပ။

မိန္းမရြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိန္းမရြင္အမည္နာမ ေက်ေက် နပ္နပ္ ခံယူျပီး လုပ္ကိုင္တတ္ၾကေသာ္လည္း Qing Minya(ရွင္မင္းယာ) နဲ့ အဖဲြ့ သည္ စစ္ေခြး အလိုေတာ္ရိမ်ား ပီသစြာ မိန္းမရြင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း မိန္းမရြင္ အမည္နာမ အား မခံယူလိုၾကေပ။ယင္းခဲ့သို့ မခံယူလို လွ်င္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလွဴေငြ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာက္ခံခဲ့ပါသနည္း။

၎ ေငြ ကို ကာယကံရွင္မ်ားလက္သို့ အဘယ္ေၾကာင့္ မေပးအပ္ပဲ ဘတ္ေနခဲ့ၾကပါသနည္း။

ဖဘ တခြင္ နာမည္ၾကီးေနျပီ ျဖစ္ရကား အလွဴေငြ နဲ့ အလွဴေငြ စာရင္း ရွင္းတမ္း ကို တိတိက်က် ထုတ္ေပးရန္သာရိွျပီး မိုက္ရိုင္းဆဲဆိုကာ ထပ္မံဖံုးကြယ္ဖို့ မၾကိဳးစားသင့္ေတာ့ေပ။

အမ်ိဳးသားေရးအမည္ခံ စစ္ေခြးအလိုေတာ္ရိ Qing Minya( ရွင္မင္းယာ )၏ ဇါတ္ရွဳတ္မ်ားအား အစဥ္ေဖာ္ျပေပးေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုက္သည္။
====================
အပုုေခ် ( မာန္ေအာင္ကြ်န္း )

Qing Minya ရွင္မင္းယာ ဘာလဲ။ ဘယ္လဲ
=======================
အမည္ရင္း ျမျမခင္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တာေမြမွာေနသည္။ ေတာင္ျမင္းကြင္းလမ္း(Eleven Media ႐ုံးရွိသည့္လမ္း ) အိမ္အမွတ္ ၁၃ ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ေမြးဖြားၿပီး အမက(၁၈)တာေမြတြင္ ္မူလတန္းတက္သည္။၈၈ အေရးေတာ္ပံုတြင္ ေလးတန္းေက်ာင္းသူျဖစ္သည္။ ၁၉၉၆တြင္ အထက(၃)တာေမြမွ ဆယ္တန္းေအာင္သည္ ။

ဖခင္မွာ ဗိုလ္မႉးခင္ေမာင္ဦး(ၿငိမ္း) ျဖစ္ၿပီး မထသ ဗဟို႐ံုးမွ ဒုခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္အၿငိမ္းစားယူသည္။ မိခင္မွာလည္း စစ္သူနာျပဳ ဗိုလ္မႉးရာထူးျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူသည္။ အစ္ကိုျဖစ္သူမွာလည္း စစ္တပ္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည္။ တကယ့္စစ္တပ္မ်ိဳး႐ိုးျဖစ္သည္။

ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ျဖင့္ေက်ာင္းၿပီးသည္။ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း sinma furniture တြင္အလုပ္ဝင္သည္။ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခန္႔တြင္ မေလးရွားသို႔သြာ းေရာက္ၿပီး မေလးလူမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင့္အိမ္ေထာင္က်သည္။ မေလးရွားတြင္ private school တစ္ခုဖြင့္ထားသည္။ 2013 ႏိုဝင္ဘာလမွစျပီး ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ေနသည္။

ဒီေလာက္ဆို ဘာဆိုတာသိေလာက္ပါၿပီ။ အရင္က Kymm Kymm အေကာင့္ျဖင့္ေရးသည္။ သူ႔မိဘမ်ိဳး႐ိုး၊ လက္ရွိအိမ္ေထာင္ဖက္တို႔ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူေအာ္ေနေသာအမ်ိဳးသားေရးေနာက္ကြယ္က ဘာေတြရွိလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းလို႔ရေလာက္ပါၿပီ။

Credit >> ခြန္ဒီးယမ္

ဒီမုိ အန္းဂရီးဘတ္

ရွင္မင္းယာ၊ ကုိကုိးအိမ္၊ ရဲမုိး၊ စင္ကာပူ ဘစီ၊ ဂ်ိမ္းမင့္ တုိ႔ကလည္း စာတုိ စာရွည္ မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၊ စိန္ေခၚေရး၊ ကုိယ္ရည္ေသြးေရး တုိ႔ကုိ လႈိင္လႈိင္ႀကီး ယခု မနက္မွာ ေရးသားေနၾကတာကုိ ေလ႔လာေတြ႕ရိွပါတယ္။

ရွင္မင္းယာ ကေတာ့ ထင္သလုိ ရခုိင္လူမ်ိဳးတစ္ဦး မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။ ရခုိင္ခ်စ္စိတ္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကဲေနတဲ့ တရုတ္မျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာေနၾကပါတယ္။

နာမည္ႀကီး သတင္းသမားတစ္ေယာက္ကလည္း ရဲမုိးႏွင့္ ရွင္မင္းယာကုိ ရန္ကုန္ေရာက္ေနပါက ဆက္သြယ္ဖုိ႔ ေျပာထားတာေလးကုိ ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။ ပူးၿပီး ေဖာ္မလုိ႔နဲ႔တူပါတယ္။

မုိက္မုိက္ဟာ ဂ်ိမ္းမင့္လုိ႔လည္း ေျပာေနၾကပါတယ္။

အက္ရွင္ဘဘဒီမုိ ဆုိသူကလည္း Action Times Foundation ကုိ စတင္သူလုိ႔ သိရပါတယ္။ Action Times Foundation ကေတာ့ ေရႊသံစဥ္ေတးဂီတ အဖဲြ႕နဲ႔ မၾကာခဏဆုိသလုိ လူမူေရးပဲြေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။

ေရႊသံစဥ္ကုိေတာ့ တေလာက NLD ပညာေရးကြန္ယက္ပဲြမွာ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ လက္ခံရယူတာ ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။

အက္ရွင္ဘဘဒီမုိကေတာ့ သူ႔ညီတစ္ေယာက္ မေလးမွာ ဒုကၡေရာက္ေတာ့ Qing Minya က ကားေရာင္းၿပီးေတာ့ေတာင္ ကူညီတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

အခုေတာ့ Qing က စင္ကာပူကုိလာမယ့္ ေနတုိးရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြမွာ သူ႔ကုိေတြ႕ခ်င္သူေတြကုိ ေစာင့္ေနမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

မီဒီယာ စပ်စ္ခ်ဥ္ႀကီး တစ္ေယာက္က “The Open Sky” ကုိ မၾကည့္ပဲနဲ႔ ေ၀ဖန္ေရး ေရးထားတာကုိလည္း ဖတ္ဖူးပါရဲ႕။ ႏွစ္ဖက္ မမွ်ဘူး ဘာဘူးေပါ႔ေလ။ အဲသည္တုန္းက ကုိယ္ကလည္း သူတုိ႔ ဘာေတြ ေျပာေနမွန္းမသိလုိ႔ ေက်ာ္ခ်သြားလုိက္တာပါ။

မိထၱီလာက ျမန္မာမေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ မြတ္စလင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ဘ၀ကုိ အဓိကရုန္းျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ ေနာက္ခံၿပီး ရုိက္ထားတဲ့ ကားမွန္း အခုမွပဲ သိေတာ့တာပါ။

မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ရုိက္တဲ့ သင္တန္းသား ၁၂ ဦးထဲက တစ္ဦးက ရွင္မင္းယာ ရဲ႕ သတင္းေပး ဆုိေတာ့လည္း ခက္ပါတယ္ေလ ….. ဟင္းးးးးး

“The Open Sky” က အဲသည္ေလာက္ႀကီးေတာင္ ျဖစ္သြားတာလား။ ဖတ္ရတာ စိတ္မခ်မ္းသာလုိက္တာ။

ဟုိေကာင္မေလးလည္း သနားစရာ၊ ပုန္းေနတာကုိ မိတ္ေဆြအေယာင္ေဆာင္က ေနရာခ်ေပး ဓါတ္ပုံရုိက္ၿပီး Qing Minya (ရွင္မင္းယာ) ဆီ ပုိ႔တယ္ ဆုိပါလား။

နာမည္ေက်ာ္ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္း ၀င္းေမာ္(ေရႊသံစဥ္) က ဂ်စ္တူးဆုိသူရဲ႕ ညာသံေပး စေတးတပ္ကုိ ယူတင္တယ္ ဆုိပါလား။

Qing Minya ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ ေဖ႔ဘုတ္ေပၚက နာမည္ႀကီး မီဒီယာဆရာေတြ ပါတယ္ ဆုိပါလား။

ေလ႔လာထားတာေလးကုိ တင္ျပတာပါ


ဒိုင္း ခင္ခင္
ေၾကာင္ၾကာၾကာေရမငုတ္ပါဘူး၊
ဟုတ္ရင္ေၾကာ္ ပုတ္ရင္ေပၚတက္တာမို႔
ရန္ပံုေငြကို ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းခါ
ကလိမ္ေစ့ျငမ္းဆင္ပါတဲ့
မေလးက ရွင္မင္းယာေရ —-
အခုေတာ့ ေျမရႈ္ိးမိုးပ်ံသလို
FB မွာ တံေထြးခြက္ ပက္လက္ေမ်ာၿပီးသကာလ
အေကာင့္ကို အပီ ( de ) ထားခဲ့ကာ
ေခြးေျပးဝက္ေျပး ေျပးေလသတည္း —:::D

မ်ိဳးေစ႔ မ်ိဳးဆက္

ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္ တို႔ Myanmar Egress ကိုေထာင္ ေခတ္သစ္လူငယ္ေတြ
ကို တလြဲပို ႔လုပ္ခဲ့တာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဝဖန္ပုတ္ခတ္ခဲ့တာေတြကို
အရင္က ေယာင္ေယာင္ဝါးဝါး နားမလည္ခဲ့ပါ။ ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္
ဖတ္ၿပီးမွ သိရေတာ့တယ္။ မ.ဆ.လ လူႀကီးေဟာင္းသားကိုး။ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာေတာင္ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ေသးသတဲ့။

သမၼတႀကီးရဲ႕လူမ်ား (The President’s Men) လို႔နိုင္ငံတကာမွာေခၚတဲ့ သမၼတအႀကံေပးေတြဆိုတာ တိတ္တိတ္ကေလးေနရတယ္ကြဲ႕။

အင္ဒိုနီးရွားမွာ သမၼတႀကီးဆူဟာတို လက္ထက္ကေတာ့ နိုင္ငံေတာ္
ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ဆိုၿပီး အေမရိကန္ နဲ႔ နိုင္ငံျခားက ပညာသင္ထားတဲ့ အင္ဒိုနီးရွား ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္လူ႐ြြယ္ေတြကို စီးပြားေရးအႀကံေပး
အရာရွိေတြအျဖစ္ တိတ္တိတ္ေလးခန္႔ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီလူေတြကို အင္ဒုိနီးရွားမွာ
Berkeley Mafia ရယ္လို႔သာ သိခဲ့ရတယ္။ ဘယ္သူေတြမွန္းမသိခဲ့ပါ။
အခုေကာ ဘယ္လိုနာမည္ေတြ ေပးဦးမလို႔လဲ။ အင္ဒိုနီးရွားလိုျဖစ္ေအာင္လား ?
ေျပာျပမယ္ေနာ္..ဆုေတာင္း….ေန႔ေရာညေရာ မအိပ္မေနဆုေတာင္း…ha ha ha.

Myo Tun Myint

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s