ကုလားရာဇဝင္ (ဆူဒုိနင္)

MOI

ကုလားရာဇဝင္ (ဆူဒုိနင္)

ေျပာလည္းေျပာခ်င္တယ္၊ ေျပာလည္းမေျပာရဲဘူး

ေဝါဟာရ ဆင္းသက္ပုံ

ကုလားဆိုတဲ့ ေဝါဟာရနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဖတ္ဖူး မွတ္ဖူး ႀကဳံဖူးထားတာေလး ေတြ တင္ျပလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာအဘိဓာန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာေတာ့ ၁။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ား။

၂။ သာမန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ေဒသမ်ားမွ လာသူမ်ားလို႔ နာမ္အေနနဲ႔ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ နာမဝိေသသန အေနနဲ႔က်ေတာ့ ႏိုင္ငံျခား၌ ျဖစ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံျခားမွ လာေသာလို႔ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုလားကာ (ကန္႔လန္႔ကာ – အသံထြက္ ကလဂါ)၊ ကုလားကင္ ပြန္း၊ ကုလားစပါး (ဂ်ဳံ)၊ ကုလားတက္၊ ကုလားတည္၊ ကုလားထိုင္၊ ကုလားနံ၊ ကုလားပဲ၊ ကုလားမေျခေထာက္၊ ကုလားမ စည္းနင္း၊ ကုလားေမာင္း၊ ကုလား ေ႐ႊ၊ ကုလားေသ ကုလားေမာ၊ ကုလားဟင္း၊ ကုလားေအာ္၊ ကုလားအုတ္အစရွိ သျဖင့္ ျမန္မာေဝါဟာရေတြ ရွိလာတာပါ။

(သည္ေနရာမွာ စာမႏွံ႔သူတခ်ိဳ႕က “ကုလားကာ” မဟုတ္ဘူး၊ “ကန္႔လန္႔ကာ” သာ အမွန္လို႔ ေျခကန္ျငင္းခ်င္တာလည္း ရွိပါ့မယ္။ ဟုတ္ကဲ့… ကၽြန္ေတာ္ အလႊတ္မဲ့ေရးလိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာစာအဖြဲ႕က ထုတ္ေဝတဲ့ ျမန္မာအဘိဓာန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ မွာ” ကုလားကာ «ကန္႔လန္႔ကာ»” လို႔ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ခင္ဗ်။
ဒါ့အျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမွာ အဆိုပါ အဖြဲ႕ကပဲ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝထားတဲ့ ျမန္မာအဘိဓာန္ စာမ်က္ႏွာ ၉ မွာလည္းပဲ အဲဒီ့ အတိုင္းပဲ
“ကုလားကာ” လို႔ ေပးထားတာကို ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။) အမ်ိဳးဇာတ္ေတြ အမ်ားအျပား ကြဲျပားတဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာေတာ့ အူတာ ပရာဒက္(ရွ္)၊ ရာဂ်က္(စ္)သန္၊ ပန္ဂ်ပ္(ဘ္) ျပည္နယ္မ်ားနဲ႔တကြ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အလယ္ပိုင္းမွာ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ရွိခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးဇာတ္တစ္ခုကို
ကလြား (ကလား) (Kalwar, Kalal, Kalar) လို႔ ေခၚပါတယ္။ အရင္တုန္း ကေတာ့ အဲဒီ့ အမ်ိဳးဇာတ္ဟာ အရက္ခ်က္တဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ခဲ့ၾကဖူးတယ္လို႔ အဆိုရွိတယ္။ ၂၀ ရာစုမွာေတာ့ အဲလို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူးတဲ့။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားေတြထဲက တမစ္(လ္) (Tamil) ေတြရဲ႕ အမ်ိဳးဇာတ္ထဲမွာ လည္း ကုလားက ရွိေနျပန္တယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆက္စပ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးဇာတ္ သုံးခုအနက္က တစ္ခုကို ကုလား (Kallar) လို႔ ေခၚျပန္သတဲ့။

ျမန္မာတခ်ိဳ႕ကေတာ့ တျခားႏိုင္ငံကေန ကူးလာသူေတြကို “ကူးလာ”လို႔ ေခၚရင္းကေန ကာလေ႐ြ႕ေလ်ာတဲ့အခါ ကူးလာ ကေန ကုလားျဖစ္သြားတယ္လို႔ လည္း ဆိုၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးဇာတ္စနစ္ကို အခိုင္အမာ ဖက္တြယ္ထားသူေတြလို႔ ဆိုလိုခ်င္တဲ့ အခါမွာလည္း ကုလားလို႔ သုံးတယ္လို႔ အဆိုရွိျပန္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပါဠိလို “ကုလ”၊ ျမန္မာလို “အမ်ိဳးအႏြယ္”လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ “ကုလ”လို႔ ေခၚရင္းကေန ကုလားျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆတစ္ခုလည္း ရွိပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အေနာက္တိုင္းသား မ်က္ႏွာျဖဴ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဒတ္(ခ္်)၊ ေပၚတူဂီေတြကို ကုလားျဖဴလို႔ ေခၚခဲ့ၾကဖူးတာပါပဲ။

ကုလားဆိုတာ

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာေတြ ႏႈတ္က်ိဳးေနတဲ့ ကုလားဆိုတဲ့ ေဝါဟာရက က်ယ္ဝန္းပါတယ္။ အာရပ္ေတြ၊ ပါရွားေတြလို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသက ေရာက္လာတဲ့ အသားျဖဴသူေတြကိုလည္း ကုလားလို႔ ေခၚပါတယ္။ နက္ေမွာင္ ေနေအာင္ မည္းတဲ့သူေတြကိုလည္း ေခၚၾကတာ ျဖစ္သလို အသားလတ္သူေတြ ကိုလည္း ေခၚတာပါပဲ။ အလားတူ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမွာလည္း ဟိႏၵဴ၊ အစၥလာမ္၊ ခရစ္ယာန္၊ (ပန္ခ်ာပီလို႔ ျမန္မာေတြ သိၾကတဲ့)ဆစ္(ခ္) အစရွိသူေတြ ကိုလည္း ေခၚတာပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ၆၀ တန္းေတြဆို ေကာင္းေကာင္း မီပါတယ္။ ဟိႏၵဴ ကုလား၊ ပန္ခ်ာပီကုလား၊ မဂိုကုလား၊ ေဇဒဘရာရီ ကုလား၊ မန္က်ည္းသီးကုလား၊ ေဂၚရင္ဂ်ီကုလား၊ ခ်စ္တီးကုလား၊ ေဂၚရခါး၊ ကလယ္၊ မူစလင္ကုလား အစရွိသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အမယ္မယ္ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ရန္ကုန္တင္မက မႏၲေလးမွာ ေရာ တျခားၿမိဳ႕ အမ်ားအျပားမွာပါ တစ္ေခတ္ဆီက ကုလားေပါင္းစုံ ရွိခဲ့ဖူးတာလည္း အမွန္ပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ႀကံဖူးတဲ့ ပန္ခ်ာပီႀကီးေတြ ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္တုန္းက မႏၲေလးမွာ ေနမေကာင္းတဲ့အခါ ပန္ခ်ာပီ ကုလားဆရာဝန္ႀကီးနဲ႔ခ်ည္းပဲ အၿမဲတမ္း ျပရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္မ်ားလဲဆိုရင္ အဲဒီ့ေခတ္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ေတြထဲက ဆရာဝန္ ခန္းမွာ ဆရာဝန္အျဖစ္ ပင္တိုင္ သ႐ုပ္ေဆာင္သူက ေဗာင္းထုပ္ႀကီးနဲ႔ ပန္ခ်ာပီ ကုလားႀကီးျဖစ္ေနခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆရာႀကီး ဦးသုခရဲ႕ ေစာေစာပိုင္း ဇာတ္ကား ေတြထဲမွာ ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။

၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ အဲဒီ့သ႐ုပ္ေဆာင္ ပန္ခ်ာပီႀကီးကို လူ ကိုယ္တိုင္ အေကာင္လိုက္ ခဏခဏ ျမင္ဖူးပါတယ္။ သူက ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ စိန္႔ေမရီ (စိန္ေပါေက်ာင္းေဘး) ဘုရင္ဂ်ီ ဘုရားေက်ာင္း ေရွ႕မွာ အၿမဲတမ္း စက္က်တတ္တာကိုး။ အဲဒီ့နားမွာ တစ္ခ်ိန္က ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီ ႐ုံးခန္းေတြ ရွိတာမို႔ သူ႕ကို အဲဒီ့နားမွာ မၾကာခဏ ေတြ႕ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကုလားေပါင္းစုံ ျမန္မာျပည္ကို ဘယ္တုန္းက စေရာက္လာတာလဲ

အမ်ားစု ယူဆၾကတာက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ေတြ သိမ္းပိုက္ၿပီး တဲ့ေနာက္ သူတို႔နဲ႔အတူ ကုလားေတြပါ ပါလာတယ္လို႔ပါပဲ။ သည္အယူအဆက မမွားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြအရ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက အာရပ္ ေတြ ျမန္မာျပည္ကို စေရာက္လာတာက ပုဂံေခတ္ဦး၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၆၅၂- ၆၆၀ အတြင္းမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္က သုဝဏၰဘုမၼိ သထုံတို႔၊ မုတၱမတို႔ ဆီကို ကုန္သည္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္လာခဲ့တာလည္း အမွန္ပါပဲ။
(ဗ်တ္ဝိ၊ ဗ်တၱ၊ ေရႊဖ်င္းညီေနာင္……………….)***

ကိုးရာစုမွာေတာ့ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ တနသၤာရီေဒသတို႔မွာလည္း အာရပ္ ကုန္သည္ေတြ ေရာက္ေနပါၿပီ။(ပုသိမ္ၿမိဳ႕ဆိုတာ အရင္က ပသီၿမိဳ႕ပါ)*** ဆိုေတာ့ကာ အာရပ္ေတြ ျမန္မာျပည္ကို ဥဒဟို ဝင္ထြက္သြားလာေနခဲ့ၾက၊ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကတာပဲ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီလို႔ ေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြအရ အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္ဆီက ပါခစၥထာ နီမ်ားလို မူစလင္ အမ်ားအျပား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့တာကေတာ့ ၁၈၇၀ ျပည့္လြန္စ ႏွစ္ေတြမွာပါပဲ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ပါကစၥတန္အသင္း (All Burma Pakistan Association – ABPA) ဆိုတာေတာင္ ရွိခဲ့ဖူးၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ အင္အားက သုံးသိန္းကေန ငါးသိန္းအထိ ရွိခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ဟာ ကုန္းေျမ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနတာမို႔ အစိုးရစနစ္ေတြ မထြန္းကားခင္၊ ႏိုင္ငံသား ဘာညာေတြ မေပၚ ခင္ ပေဝသဏီ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ကတည္းက ဟိုဘက္သည္ ဘက္ ကူးလူးသြားလာေနၾက၊ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ တ႐ုတ္ေတြ၊ ထိုင္း ေတြလည္းပဲ အလားတူပါပဲ။
ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေတြနဲ႔က်ေတာ့ အိႏၵိယက လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဟာ နည္းေပါင္းစုံနဲ႔ ပါလာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉ ရာစု အလယ္ပိုင္း ကတည္းကပါပဲ။ အရပ္ဘက္ ဝန္ထမ္းေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ မာလိန္မႉးေတြ၊ စစ္သားေတြ၊ အလုပ္သင္ေတြ၊ အလုပ္ၾကမ္းသမားေတြ၊ ကုန္သည္ေတြအေနနဲ႔ ပါလာေတာ့တာပါပဲ။ ပဲခူးတိုင္း ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕နဲ႔ အနီးတဝိုက္မွာ အဲဒီ့ေခတ္ ကတည္းက ျမန္မာျပည္မွာ အေျခခ် ေနခဲ့ၾကရာက ေပါက္ဖြားလာသူေတြကို အထင္အရွား ျမင္ေနႏိုင္ပါေသးတယ္။ အဲဒီ့လူေတြက ျမန္မာျပည္မွာပဲ အေျခခ်ေနၾက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လူမ်ိဳး ေပါင္းစုံနဲ႔ အိမ္ေထာင္ သားေမြးၾကနဲ႔ ေနေနခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီေနခဲ့ပါၿပီ။ ဒါ ကုလားေတြတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ တ႐ုတ္ေတြလည္း အတူတူပါပဲ။

အထင္ကရ ကုလားႀကီးမ်ား

ကၽြန္ေတာ္ဆို အေမ့ရဲ႕ အဘိုးအရင္းက ျပည္မႀကီးကလာတဲ့ ေပါက္ေဖာ္ စစ္စစ္ႀကီးမို႔ တ႐ုတ္ေသြး ၁၂ ျပားခြဲဖိုးပါတဲ့ ေ႐ႊျမန္မာပါ။ အေဖ့ဘက္ကလည္း ဇစ္ျမစ္ မသိလို႔သာပါ။ ဆံပင္ေကာက္တာ၊ အေမႊး အမွင္ထူတာ၊ မ်က္လုံးျပဴးတာလို ကုလားနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ သဲလြန္စေတြ အမ်ား အျပားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္သားဆီအထိ ပါေနပါေသးတယ္။ ကုလားေတြထဲမွာ အာဇာနည္ ဦးရာဇတ္လို၊ ဝန္ႀကီး ဦးရာရွစ္လို၊ အာဖဂန္ အႏြယ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ဘသန္းဟက္လို၊ ဆရာႀကီး ဦးဂိုအင္ကာလို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကၠသိုလ္တက္စဥ္က ပါေမာကၡခ်ဳပ္ လုပ္သြားတဲ့ ေဒါက္တာ ေမာင္ဒီလို၊ မၾကာခင္က ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ေမာင္ေမာင္တာလို၊ ေဘာလုံးသမားေက်ာ္ ဗဟာဒူးလို ပုဂၢိဳလ္ေတြ အမ်ားအျပား ပါဝင္ပါတယ္။ ယုတ္စြအဆုံး၊ သခင္သန္းထြန္းရဲ႕ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔အတူ ေတာခိုသြား ၿပီး ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ခံလိုက္ရတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ယုံၾကည္သူေတြထဲ မွာေတာင္ အထင္ကရ ကုလားေတြ ပါဝင္ေနတာ သမိုင္းပါပဲ။ ဗဟာဒူးကို ထည့္ေျပာလိုက္ေတာ့ စကားစပ္လို႔ ေဂၚရခါးဆိုတဲ့ ကုလား တစ္မ်ိဳးကို ထည့္ေျပာရပါမယ္။ ေဂၚရခါးဆိုတာက နီေပါႏိုင္ငံသားေတြကို ေရွးက ေခၚခဲ့တဲ့ အေခၚအေဝၚပါ။ စစ္သည္ေက်ာ္ေတြမို႔ ကမၻာမွာ ေဂၚရခါးဆိုရင္ စစ္သားနဲ႔ တြဲသိ ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေဂၚရခါး အမ်ားစုဟာ ၿဗိတိသၽွတို႔နဲ႔အတူ စစ္သည္ေတြအေနနဲ႔ ပါလာတာ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါ တယ္။ ေဘာလုံးသမားေက်ာ္ ေဂၚရခါးႀကီး ဗဟာဒူးဆိုလည္း စစ္သားေဟာင္းႀကီး ပါပဲ။ အမ်ားစုက ျမစ္ႀကီးနား၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမၿမိဳ႕လို ေနရာေတြမွာ ယေန႔ထက္ တိုင္ ရွိေနၾကဆဲပါပဲ။ သူတို႔က ေပါက္ဖြားသူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာသာ ေမြးဖြားတာျဖစ္ၿပီး နီေပါႏိုင္ငံဆိုတာ ျမင္ေတာင္ ျမင္ဖူးၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
စာေပသမိုင္းထဲက ကုလားႀကီးေတြေနာက္ထပ္ ထင္ရွားတဲ့ ကုလားေတြဆိုရင္ အာဇာနည္ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ ထက္ေတာင္ ေစာပါေသးတယ္။ ျမန္မာဝတၳဳ သမိုင္းမွာ (မြန္ထီ ခရစၥထို ၿမိဳ႕စားေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျပင္သစ္ဝတၳဳကို မွီးထားတဲ့) ဆရာႀကီး ဂ်ိမ္း(စ္)လွေက်ာ္ရဲ႕ “ေမာင္ရင္ေမာင္၊ မမယ္မ”ကိုပထမဆုံးအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ့ဝတၳဳကို ၁၉၀၄ ခုႏွစ္မွာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ ေဝခဲ့တာပါ။ အမွန္ေတာ့ အဲဒီ့ထက္ ေစာတဲ့ ျမန္မာဝတၳဳ ရွိတာကို လူသိနည္းလွပါတယ္။ “ေမာင္ရင္ေမာင္၊ မမယ္မ”ထက္ ၁၅ ႏွစ္ ေလာက္ ေစာၿပီး ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ ဇြန္ လ ၁၉ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ဇာတိ၊ ရန္ကုန္ သံျဖဴတန္းရပ္ ေန၊ မူဟမၼက္ အီဆြတ္၏သား၊ မူဟမၼက္ ရွံ႐ႉဒင္၊ ျမန္မာအေခၚ စာေရး ေမာင္ဘိုးခင္က ဟိႏၵီ၊ ကလယ္ဘာသာ ဝတၳဳေတြကို မူရင္းဘာသာကေနျမန္မာ ဘာသာနဲ႔ ျပန္ဆိုေရးသားထားတဲ့ “ဟာတင္ကာယီ ဝတၳဳေတာ္ႀကီး”ကို ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ‘ေမာင္ရင္ေမာင္၊ မမယ္မ”ထြက္တဲ့ ၁၉၀၄ ခုႏွစ္မွာပဲ “မႏၲေလး သား ဦးကာစင္”ေရးတဲ့ “ယူဇြတ္ဇို႔လိုင္ခါ မင္းသား မင္းသမီး ဇာတ္ဝတၳဳေတာ္ ႀကီး”ကိုလည္း ဇမၺဴ႕မ်က္မွန္ ပုံႏွိပ္တိုက္ပိုင္ရွင္ မသက္တင္နဲ႔ မဖုန္းခင္တို႔က ထုတ္ေဝထားတာ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒါေတြထက္ ထင္ရွားတာကေတာ့ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ခင္ခ်ိဳထြန္း စာေပက တတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝထားတဲ့ “တေထာင့္တည ေျပာရေသာ ပသီပုံျပင္ဝတၳဳႀကီး”ပါပဲ။ ဆရာႀကီး သခင္ဘေသာင္းေရာ၊ ဆရာေက်ာ္လႈိင္ဦး (မင္းေက်ာ္) ေရာ အဲဒီ့ တေထာင့္တည ပုံျပင္ေတြကို ဘာသာျပန္ ထုတ္ေဝခဲ့ဖူး ပါတယ္။ ဒါေပသည့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ တတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ မူလ ပသီပုံျပင္ေတြကိုေတာ့ ဗိလတ္ျပန္ ခ႐ိုင္ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရွိတ္(ခ္) အဗၺဒူရာမန္ (ျမန္မာနာမည္ ဦးဖိုးသာဇံ)က ၁၉၀၉ ခုႏွစ္မွာ ေရးသားထုတ္ေဝ ခဲ့တာပါ။ သူ႕ရဲ႕ ျမန္မာစာ အေရးအသားကလည္း အံ့မခန္း ေကာင္းမြန္လွတာကို
ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြဖတ္႐ႈၾကည့္ၾကရင္ ေတြ႕ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ့ ဆရာဝန္ႀကီး က ေပါက္ဖြားသူကေတာ့ ဆရာႀကီး “ဒဂုဏ္ပ ဦးဘတင္” (သူ႕မူရင္း သတ္ပုံ အတိုင္း) ျဖစ္ပါတယ္။ (“ပသီ”ဆိုတာ ျမန္မာမူစလင္ေတြကို ေခၚတဲ့ ေဝါဟာ ရပါ။)

တခ်ိဳ႕လူေတြမ်ား အေတာ္ခက္

အဲေတာ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုလားေပါင္းစုံ ေရာက္ရွိေနတာ အခုကာလ မတိုင္မီ ဟိုးအတီေတက တည္းကဆိုတာ ထင္ရွားေနပါၿပီ။ ခက္တာက ၿဗိတိန္လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာေတာင္ အျဖစ္မရွိတဲ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား လူနည္းစုတခ်ိဳ႕က သူတို႔ထက္ ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ထြန္းေပါက္ေနတဲ့ တျခားႏိုင္ငံသား၊ သူတို႔နဲ႔ အသားအေရာင္ မတူသူ အာရွသားေတြ၊ ကုလားေတြကို နင္တို႔ တိုင္းျပည္ နင္တို႔ျပန္ဆိုၿပီး မတူမတန္သလို ဆက္ဆံခ်င္ တတ္တာမ်ိဳး ယေန႔ ထက္တိုင္ ရွိေနေသးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္တာက သူတို႔ ျပန္ခိုင္းေနတဲ့သူေတြက သူတို႔ႏိုင္ငံမွာပဲ ေမြး၊ သူတို႔ ေျမေပၚမွာပဲေန၊ သူတို႔ ေရကိုပဲ ေသာက္ထားတဲ့ သူတို႔ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ေတြ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ျမန္မာတစ္ေယာက္နဲ႔ ကခ်င္တစ္ေယာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္း တစ္ေယာက္နဲ႔ ကယားတစ္ေယာက္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းဆက္ ေပါင္းဖက္ျဖစ္တာ မဆန္းပါဘူး။ အလားတူပဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း “မွီတင္း” ေနၾကသူခ်င္းမို႔ ပန္ခ်ာပီနဲ႔၊ ဟိႏၵဴနဲ႔၊ ခရစ္ယာန္နဲ႔၊ ေဂၚရခါးနဲ႔ ညားကုန္ၾကတဲ့ က်ား မေတြလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ မနည္းပါဘူး။

ဗဟုယဥ္ေက်းမႈဝါဒ ထြန္းကားပါေစသတည္း

Multiculturalism “ဗဟုယဥ္ေက်း မႈဝါဒ”ဆိုတာ လူ႕ေဘာင္တစ္ခု၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ လူမွန္သမၽွအေပၚ တေလးတစားနဲ႔ တန္းတူေနရာေပး ဆက္ဆံေရး အယူအဆပါ။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာႀကီး က်ဥ္းသထက္ က်ဥ္းလာေနတဲ့ သည္လို ေခတ္ႀကီး မွာ အျမင္က်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႔ မ်ိဳးမတူ ဇာတ္ျခားသူေတြကို ရမယ္ရွာမေနေတာ့ဘဲ ေတာ္တဲ့သူကို ေတာ္တဲ့သူအေလ်ာက္၊ တတ္တဲ့သူကို တတ္တဲ့သူ အေလ်ာက္၊ ေနရာေပးသြားမယ္ဆိုရင္ လူ႕ေဘာင္ေတြ ထြန္းကားတိုးတက္လာစၿမဲဆိုတာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက လူမည္း သမၼတ က အထင္ရွားဆုံး နမူနာပါပဲ။ သူ႕ေလာက္ ရာထူးမႀကီးေပမယ့္ ရာထူးအသီးသီး မွာ တာဝန္ယူေပးေနၾကလို႔ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ တျခားႏိုင္ငံေတြအျပင္ တစ္ခ်ိန္က အာရွမွာ အတိုးတက္ဆုံးအျဖစ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အဲလို ေနရာေပးခဲ့တာေတြ အထင္အရွားရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကုလားရာဇဝင္ကို ခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ ကုလားဆိုတာ မူစလင္ တစ္မ်ိဳးတည္းကို ေခၚတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကေလးကို သတိမေမ့ၾက ေစခ်င္တာပါပဲ။ တစ္ဆက္တည္းမွာ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ သည္ဘက္ကို လၽွံထြက္ လာတာျဖစ္သလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရဲ႕ အားနည္းမႈေတြ၊ လစ္ဟာမႈေတြေၾကာင့္ နယ္ေက်ာ္လာတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ သည္စာကို ေရးလိုက္တာ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း မေျပာရဲ ေျပာရဲနဲ႔ ဇြတ္မွိတ္ေျပာလိုက္ရျပန္ပါၿပီ။ အားလုံးအတြက္ ေတြးဆဆင္ျခင္စရာ တစုံတရာ ရသြားတန္ေကာင္းရဲ႕လို႔လည္း ေမၽွာ္လင့္ေနမိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။
…….
…….
( )*** သည္ ဆရာဆူဒိုနင္၏မူရင္းတြင္မပါရွိပဲ ဤ Post တင္သူမွ ျဖည့္စြက္ထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

3 thoughts on “ကုလားရာဇဝင္ (ဆူဒုိနင္)

 1. Naing Soe added 6 new photos.
  14 hrs ·
  “မျပည့္စံုတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ မ်က္ေျဖလကၤာ”
  ———————————————-
  ရြာက ‘ျပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီး႒ာန (Ministry of
  Information / MOI) စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသား
  ေဖာ္ျပထားေသာ ဆရာ ‘ဆူဒိုနင္’ ၏ က်ိဳးေၾကာင္း
  ဆက္စပ္အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ အျမင္မက်ဥ္း
  ေျမာင္းေအာင္ အဖက္ဖက္က ျပည့္စံုစြာ ေရးသား
  ေဖာ္ျပထားေသာ ‘ေျပာလည္းေျပာခ်င္တယ္၊ ေျပာ
  လည္းမေျပာရဲဘူး’ ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္မွ်ေဝ
  ပါရေစ။
  အံ့ဩစရာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္က ဒီေဆာင္းပါးကို
  ဒီကေန႕ထုတ္ ‘ေၾကးမံု သတင္းစာ’ မွာ ေဖာ္ျပထား
  သလို ‘ျပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီး႒ာန’ ၏ FB လူမႈကြန္
  ယက္မွာလည္း ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
  သေဘာေပါက္မိတာေတာ့ လူမ်ားစုကို မေျပာပါနဲ႕
  စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ ‘ကုလားရာဇဝင္’ ႏွင့္ တိုင္းျပည္
  အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ အက်ိဳးျပဳခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ
  ႏိုင္ငံသား စစ္စစ္ေတြကို ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ
  ေလး ျခားနားမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး သုံးစားမရ
  တဲ့ ‘လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ’ စိတ္ဓာတ္ ဇြတ္အတင္း ဇတ္သြင္း
  ၍ ငါနဲ႕မတူ ငါ့ရန္သူဟု ေသးသိမ္ ေအာက္တန္းက်
  ေသာ စိတ္ရင္းနဲ႕ အမွန္ကို အမွားျဖစ္ေအာင္ ကလိမ္
  ေစ့ ျငမ္းဆင္ျပီး နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ဖိႏွိပ္ထားမႈက ႏွစ္မ်ား
  စြာ ၾကာေနျပီမို႕ ဒင္းတို႕ ကိုယ္တိုင္လည္း ထိုသူမ်ား
  ၏ ရာဇဝင္ကို ေသခ်ာ သိဟန္မတူပါ။
  အျပစ္ကလည္း ေျပာလို႕မျဖစ္။
  ‘သုံးေယာက္ေပါင္းမွ ခြန္ႏွစ္တန္း’ ဆိုတာ ၁၉၆၂
  ခုႏွစ္ ကတည္းက ေပၚေပါက္ေနတာျဖစ္ေတာ့
  မခက္ေပဘူးလား။
  အခုမွ သူတို႕ကိုယ္၌ သိလို႕လား၊ သို႕တည္းမဟုတ္
  သူတို႕ သေဘာေပါက္မိလို႕ အမ်ားသိေအာင္ ဖတ္
  ေစခ်င္တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အျမင္မွန္ပဲ ရတာလား၊
  ဆင္းခါနီး ပ်ားရည္နဲ႕ ဝမ္းခ်သြားတာလား ဆိုတာ
  ေတာ့ သူတို႕သာလွ်င္ သိေပလိမ့္မည္။
  ‘ကုလား’ အေၾကာင္း အမွန္ေျပာသူမ်ား ရြာျပင္ထုတ္
  ခံေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ရဲရဲဝံ႕ဝံ႕ ေဖာ္ထုတ္သြားသူ ဆရာ
  ထင္လင္းဦး တေယာက္ေတာ့ ‘လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္’
  ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ မပါရွာေသးတာကိုလည္း အခု
  တေလာ သတိထားမိပါတယ္။
  ဘာသာဝင္ေကာင္း စစ္စစ္ေတြမို႕ အျငိႈး အေတး
  အာဃာတ ၾကီးေနၾကတယ္ ထင္ပါတယ္။
  Multiculturalism (သို႕မဟုတ္) ယဥ္ေက်းမႈ မ်ိဳးစံုစနစ္၊
  ဒါမွမဟုတ္ ဆရာ ဆူဒိုနင္ ေျပာသလို ‘ဗဟုယဥ္ေက်းမႈ
  ဝါဒ’ ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံၾကီးသား ပီသမႈကို ရြာမွာ က်င့္သားက်
  ဖို႕ရာ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ လိုဦးမွာ ေသခ်ာတယ္။
  ဆရာ ဆူဒိုနင္ ေဆာင္းပါး လင့္ခ္က ဒီမွာပါ။

  Andrew Soe
  ၂၃ ဇႏၷဝါရီ ၂၀၁၆။

  Like

 2. Aung Tin added 2 new photos.
  13 hrs ·
  ၾကည့္ရဲ၊ ၾကားရဲ၊ ေျပာရဲေစ
  လက္ရွိ ျမန္မာဆယ္လီေတြထဲက ပထမဆုုံး အမွန္တရားကုုိ ရွာလို၊ ျမင္လုုိ၊ ရွာရဲ၊ ျမင္ရဲတဲ့ ကုိအတၱေက်ာ္ရဲ့ ေဆာင္းပါးေတြလုုိ႔ေတာင္ ေခၚခ်င္ပါတယ္။ (ၿကုုိက္လုုိ႔ အတိသယဝုတၱိအလကၤာ သုုံးလိုုက္ပါတယ္။)
  ကုိအတၱေက်ာ္ရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာသမုုိင္းဆရာႀကီးမ်ား ေရးသားထားတဲ့ ခုုိင္မာေသာ သမုုိင္းအခ်က္အလက္အားျဖင့္ လုုိအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားရွိေနေသးေပမယ့္၊ ဒါကုိ သူကုိယ္တုုိင္ကလည္း ဝန္ခံထားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
  အခ်က္အလက္အေၾကာင္း ေျပာၾကရေအာင္။ Truth is Bitter အမွန္တရားသည္ ခါးသည္း၏။
  ျမန္မာျပည္မွာ ကုလားမရွိရင္ သာသနာမရွိ၊ ေစတီပုထုုိး မရွိ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မရွိ၊ ကႀကီးခေခြး မရွိ၊ စာေပ မရွိ၊ အႏုုသုခုုမ မရွိ၊ ပန္းဆယ္မ်ိဳး မရွိ၊ ေဆးက်မ္း၊ ေဗဒင္က်မ္း၊ သခ်ၤာက်မ္း၊ ေလာကနီတိ၊ ရာဇနီတိ မရွိ၊ လုံခ်ည္ မရွိ။ ဗမာဆုုိေသာအမည္ မရွိ။ ျမန္မာ(ဗမာ)လူမ်ိဳးပင္ မရွိ။
  ျမန္မာ့သမုိင္းမွန္သမွ် တုုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရး၊ တည္ေဆာက္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ေက်ာင္းသား(ခြပ္ေဒါင္း)သမုုိင္း၊ စာေပ၊ အက၊ သီခ်င္း၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ အားကစား၊ ပဠိတကၠသုုိလ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ပါဠိစာေပတင္မက ျမန္မာျပည္မွာ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားျပန္႔ပြား စည္ပင္ေရးအတြက္ပါ မြတ္စလင္ေတြ မပါဘဲ၊ မြတ္စလင္ကုုိ ခ်န္ထားျပီး ေရးႏုုိင္ေသာ ျမန္မာ့သမုုိင္းဟူသည္ ေလာကတြင္ လုံးဝ မရွိ။ ဂနာဟိ မွတ္ေလာ့။
  ျမန္မာ့သမုုိင္းမွာ လာမည့္ ၂၀၁၅လႊတ္ေတာ္ကလဲြရင္ ရုုိဟင္ဂ်ာ မဲမေပးရေသာ လႊတ္ေတာ္မရွိ၊ ရုုိဟင္ဂ်ာအမတ္ မရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ မရွိ၊ ဒီရုုိဟင္ဂ်ာေတြဘဲ လြတ္လပ္ေရး တုုိက္ပဲြဝင္ခဲ့တယ္။ စစ္ေတြ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေက်ာင္းအုုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၄၇ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ လြတ္လပ္ေရးရယူတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပုုံ ဝင္ေရးတဲ့ အမတ္ေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဝန္ႀကီးေတြလုုပ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့စြယ္စုုံက်မ္း၊ ေက်ာင္းသုုံးစာအုုပ္၊ အစုုိးရျပန္တမ္းေတြတင္မက လက္ရွိ အေဝးသင္တကၠသုုိလ္ ပထဝီဌာနကသင္တဲ့ ပထမႏွစ္သမုုိင္းမွာကုုိ ရုုိဟင္ဂ်ာကုုိ တုုိင္းရင္းသားလုုိ႔ ေရးထားတယ္။ ျမန္မာ့အသံ တုုိင္းရင္းသားအစီအစဥ္က ရုုိဟင္ဂ်ာဘာသာကုုိ လႊင္ေပးခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့သမုုိင္းမွာ လက္နက္နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ ပထမဆုုံးလဲတဲ့ တုုိင္းရင္းသားဟာ ရုုိဟင္ဂ်ာျဖစ္တယ္ဆုုိတာကုုိ လူေတြ မသိၾကဘူး။ မသိခ်င္ၾကဘူး။ မသိရဲၾကဘူး။
  သေဘာတူတာ မတူတာ၊ လက္ခံတာ လက္မခံတာ၊ အေထာက္အထားေတြက မွန္တာ၊ မွားတာက ေနာက္အဆင့္ပါ။
  ဗုဒၶက ငါဘုရားေဟာတာေတာင္ မယုုံနဲ႔တဲ့။ ဆန္းစစ္ျပီး ယုံသင့္မွ ယုုံတဲ့ (ကာလာမသုတ္)။ စကားက ကုုန္ေနျပီ။ ဘာျဖစ္လုုိ႔ ဗုုဒၶဘာသာ ျမန္မာေတြ၊ ဗုုဒၶဘာသာ ရခုုိင္ေတြက အခ်က္အလက္ေတြကုိ မဆန္းစစ္ရဲၾကတာလဲ။ မၾကည့္ရဲ၊ မၾကားရဲ၊ မေျပာရဲ ျဖစ္ေနၾကတာလဲ။
  မြတ္စလင္၊ ရုုိဟင္ဂ်ာဆုုိတဲ့ ေဝါဟာရႏွစ္ခုကုုိ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ေတာင္ ေသြးပ်က္ တုန္လႈပ္ ေၾကာက္လန္႔ေနရတာလဲ။
  ဒီေဝါဟာရႏွစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အခ်က္အလက္ေလးကုုိေတာင္ မၾကားရဲ၊ မၾကည့္ရဲ၊ မေျပာရဲတဲ့ ေရႊျမန္မာနဲ႔ ေရႊရခုုိင္ေတြ အသိတရားရၾကပါေစ၊ သတၱိရွိၾကပါေစ၊ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ျဖစ္ၾကပါေစဗ်ာ။

  Like

 3. Sayar Atta Kyaw
  January 23 at 12:21pm ·
  ကုလားရာဇ၀င္ ရွင္းတမ္း
  ================
  ျပန္ၾကားေရးစာမ်က္ႏွာမွာ တင္ထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ ကုလားရာဇ၀င္ေအာက္မွာ တစ္ေယာက္က လာၿပီး မွတ္ခ်က္ေရးကာ ေမးခြန္းထုတ္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေျဖထားပါတယ္။
  အဲဒါေလးကို ျပန္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ရပ္တည္ခ်က္ကိုပါ။
  Htay Lin ဆူဒိုနင္ ကုလားရာဇဝင္ ေရးျပတဲ႔ အဓိပၸါယ္က ဘာလဲ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေရ
  ဘာလဲ။ ဦးရဲထြဋ္ရဲ႕ သေဘာထားကေရာ ဘာလဲ။ ကမာၻ႕ ဗုဒၶဘာသာျငိမ္းခ်မ္းေရး
  ညီလာခံနဲ႔ အခ်ိန္ကိုက္ေဖၚျပလိုက္တဲ႔ ေဆာင္းပါးရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည္သူ လူထုကို ဘယ္လိုအေတြးအေခၚမ်ိဳးဝင္ေစခ်င္တာလဲ။
  Like · Reply · 3 · about an hour ago · Edited
  Ko Ko Mg ျမန္မာစာမဖတ္တတ္ဘူးနဲ့တူတယ္။
  Like · Reply · 1 · about an hour ago
  Naf Myitar မဟုတ္မမွန္ နည္းမ်ဳိးစုံဝါဒျဖန္႔ၿပီး အျမင္မွားေတြ ႐ုိက္သြင္းၿပီး အမုန္းတရားပြားကာ ျပသနာ ဖန္တီးေနျခင္းကို ရပ္တန္႔ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႔ ေရးတာျဖစ္မွာပါ။
  Like · Reply · 1 · 39 minutes ago
  Htay Lin သိပ္တတ္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလိုမ်ိဳးအေတြးအေခၚေတြကို အရင္ကတည္းက ရွိခဲ႔ရင္ မဘသ ဆိုတာေတာင္ မေပၚေပါက္ခဲ႔ဘူး။ ဒီလူမ်ိဳးေရးေတြေၾကာင့္ မိထီၱလာမွာ လူေတြမေသခဲ႔ဘူးေပါ့။ မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ခဲ႔လို႔ ။ အခုမွ ေရႊျပည္ေအး ေဆာင္းပါးေတြ ေဖၚျပေနလို႔ ေမးေနတာဗ်။
  Htay Lin Naf Myitar က အျပဳသေဘာေဆာင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးပါ။
  Like · Reply · 37 minutes ago
  Atta Kyaw
  ————–
  Saya U Htay Lin ခင္ဗ်ား
  ဆူဒိုနင္နဲ႔ အစိုးရကို ခြဲျမင္ေစခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။
  ဆူဒိုနင္ဟာ အစိုးရ ဘက္ေတာ္သား၊ အစိုးရ အလိုေတာ္ရိ မဟုတ္ပါဘူး။ သာမန္ စာေရးသူတစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါတယ္။
  ကံအားေလ်ာ္စြာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ ေၾကးမံုမွာ ေရးခြင့္ရတယ္။ ေရးခ်င္တာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးခြင့္ ရိွတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒါနဲ႔ ေၾကးမံုမွာ အပတ္စဥ္ေရးေနပါတယ္။
  ေရးတဲ့အခါ ေျပာသင့္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တာကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ေျပာႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ပါတယ္။ ဆရာ ေျပာတဲ့ မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ရင္နာပါတယ္။ ရင္နာတဲ့စိတ္နဲ႔ သည္စာကို ေရးခဲ့ပါတယ္။
  ျပန္ၾကားေရးရဲ႕ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားလို႔ ျပန္ၾကားေရးရဲ႕ Facebook Page နဲ႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးရဲ႕ စာမ်က္ႏွာတို႔မွာ လက္ဆင့္ကမ္းထားတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
  လတ္တေလာ သည္ေဆာင္းပါးကို အဲလို လက္ဆင့္ကမ္းထားသူ ၄၀၀ ေက်ာ္ ရိွပါတယ္။ အဲဒီ့လို လက္ဆင့္ကမ္းသူတိုင္းဟာ သည္ေဆာင္းပါးကို သေဘာတူလို႔ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သူတို႔ရဲ႕ အခ်ီးနိဒါန္းေတြ ဖတ္ရင္ ျမင္သာပါတယ္ခင္ဗ်။ ဆိုလိုတာက စာတစ္ပုဒ္ကို လက္ဆင့္ကမ္းေလတိုင္း အဲဒီ့စာကို သေဘာတူတာ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္ ဆိုတာပါပဲ။
  သူတို႔ ဘာလို႔ လက္ဆင့္ကမ္းတယ္ဆိုတာ သူတို႔ပဲ သိၾကပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေျပာသင့္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေရးပါတယ္။ လူအမ်ားၾကားမွာ ခ်ျပပါတယ္။ လူတိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ေတြ ရိွၾကပါတယ္။ ယူသင့္တယ္လို႔ ယူဆရင္ ယူၾကပါလိမ့္မယ္၊ ပယ္သင့္တယ္လို႔ ယူဆရင္ ပယ္ၾကပါလိမ့္မယ္။
  ေျပာသင့္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တာေလးကို ေျပာဖို႔ကသာ စာေရးသူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလုပ္လို႔ ခံယူထားပါတယ္ခင္ဗ်ား။
  ေလးစားစြာ
  ဆူဒိုနင္

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s