Our old Mandalay

ဆူးငွက္ (Sue Hnget)

M5

 

Tin Mg Win

တစ္ခ်ိန္တစ္ခါကမႏၲေလးေစ်းခ်ိဳ

M5

M2
 ေအလမ္း ႏွင္႔ လွဳပ္တယ္ ၊ ပူတယ္….
မႏၱေလးက ေအလမ္းအေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းေျပာေတာ့ ျမင္ကြင္းေတြထဲမွာ မွတ္မွတ္ရရသိသိသာသာႀကီး ေျပာင္းလဲသြားတာက ေအလမ္း အေနာက္ျခမ္းပဲျဖစ္ သည္။ ယခင္က ေအလမ္းအေနာက္ျခမ္း လမ္း ၈၀ မွ ေဂၚ၀ိန္အထိ ေအလမ္း၏ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ မီးရထားလမ္းတစ္လမ္းရွိသည္။ ဘူတာႀကီးမွ ေဂၚ၀ိန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ မီးရထားလမ္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစဥ္ကေအလမ္းကို မႏ္ၲေလးသားေတြက သံလမ္းဟုလည္းေခၚဆိုၾကသည္။

ေဂၚ၀ိန္ဆိပ္တြင္ ေရနံသိုေလွာင္ကန္မ်ားလည္းရွိသျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္အတြက္ ဆီတင္မီးရထားတြဲေတြ ေဂၚ၀ိန္ေရနံေလွာင္ကန္ေတြမွာ ဆီတင္ၾကသည္။ အလားတူ ေဂၚ၀ိန္၊ ထင္း၀င္း၊ ပိုက္က်ံဳး၊ မရမ္းၿခံစသည့္ ကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း သစ္စက္ႀကီးမ်ားရွိသျဖင့္ သစ္လံုး၊ သစ္ခြဲသားမ်ားကို သစ္တင္မီးရထားတြဲမ်ားျဖင့္လည္း တင္ေဆာင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘူတာႀကီးႏွင့္ေဂၚ၀ိန္ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ မီးရထားလမ္းမွာ ထိုစဥ္ကအထက္ျမန္ မာျပည္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္အေရးပါခဲ့သည္။ ေဂၚ၀ိန္ဆိပ္က ဆီတင္တြဲမ်ား၊ သစ္တင္တြဲမ်ား၊ အျခားကုန္တင္တြဲမ်ားကို ဘူတာႀကီးႏွင့္ အသြားအျပန္ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ကုန္ရထားမ်ားကိုေအလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အနည္းဆံုးတစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတြ႕ရသည္။

M1

ထိုစဥ္က မီးရထားအမ်ားစု၏ စက္ေခါင္းမ်ားမွာေရေႏြးေငြ႕အားသံုး အင္ဂ်င္စက္ေခါင္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။ ကုန္တင္တြဲႀကီးမ်ားဆြဲလာေသာ ေရေႏြးေငြ႕အားသံုးစက္ေခါင္းႀကီးမ်ား၏ ဥၾသသံမ်ားကို ေအလမ္းေပၚတြင္ နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ ညေနတစ္ႀကိမ္အၿမဲၾကားရသည္။ အဆိုပါမီးရထားလမ္း သည္လည္း ထိုစဥ္က အသြားအလာမ်ားသည့္ ၈၄ ကို ျဖတ္သန္းရေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာႀကီးႀကီးမားမား မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ိဳးမရွိခဲ့ေပ။ ကုန္ရထားသည္ လမ္းမႀကီးမ်ားကို ျဖတ္သန္းသည့္အခါတိုင္း ဥၾသသံတြင္တြင္ေပးကာ လမ္းကိုျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုး၀င္ျဖတ္သန္းသည္။ ၁၉၉၀ ေက်ာ္၀န္းက်င္ ကာလ ေအလမ္းေပၚရွိမီးရထားလမ္းကို ကမ္းနားလမ္းအတိုင္း ေျမာက္သို႔ ၂၆ ဘီလမ္း ထိုမွတစ္ဆင့္ ဘီလမ္း၏အလယ္လမ္းအူေၾကာင္းအတိုင္း အေရွ႕ေရႊတေခ်ာင္းေျမာင္းအထိထိုမွတစ္ဆင့္ ေရႊတေခ်ာင္းေျမာင္းေဘာင္အတိုင္း ၁၂ လမ္း ႀကံခင္းတံတားထိ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဗ်စ္စက္႐ံုအေနာက္ဘက္မွ ပတ္၍ အိုးဘိုဘူတာအထိ ဆက္သြယ္ေသာ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းတစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုလမ္းေပၚတြင္ ကားရထားမ်ား ေျပးဆြဲခဲ့ဖူးရာ အသြားအလာမ်ားေသာ ဘီ လမ္းေပၚ၌ ကားရထားႏွင့္ စက္ဘီး၊ ကားရထားႏွင့္ ျမင္းလွည္း၊ ကားရထားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္တိုက္မိၾကၿပီး အသက္ဆံုး႐ွံဳးနစ္နာမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အဆိုပါရထားလမ္းကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေတာ့သည္။

M3

ေအလမ္းေပၚတြင္ ဘူတာႀကီးေနာက္ျခမ္း၌ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းရွိသည္။ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္က ျပင္သစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖားသားဂ်ိဳးဇတ္လဖုန္းက စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာလူငယ္ႏွစ္ဦးကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႕ ေလးႏွစ္ၾကာပန္းပုပညာ သင္ေစၿပီး မႏ္ၲေလးတြင္ ထိုဘုရားေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၃၃ ခုႏွစ္မွာ ၿပီးစီးခဲ့သည္ဟုလည္းသိရသည္။ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အလြန္လက္ရာေျမာက္ေသာ ပန္းပု႐ုပ္လံုးမ်ားယခုထက္တိုင္ အထင္အရွားေတြ႕ရွိရသည္။ ျပင္သစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖားသားဂ်ိဳးဇက္လဖုန္းသည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အတန္းပညာေရးႏွင့္ စက္ခ်ဳပ္ပညာ၊ ဖိနပ္ခ်ဳပ္ပညာ၊ လက္သမားပညာမ်ား ပူးတြဲသင္ၾကားေပးသည့္ စာသင္ေက်ာင္းကိုလည္း ထူေထာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ေရာက္မွ အစိုးရ၏ပညာေရးစနစ္အရ အမွတ္ ၁၄ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ မႏ္ၲေလးက အစဥ္အဆက္ထိုေက်ာင္းကို ဖားသားလဖုန္းေက်ာင္းဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ မူလဖားသားလဖုန္းေက်ာင္းေနရာတြင္ အမွတ္ ၁၄ အထက မရွိေတာ့ဘဲ ေျမာက္ဘက္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕သြားၿပီး မူလေနရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၏ ႐ံုးအေဆာက္အဦးမ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ၁၉၇၀ ေက်ာ္၀န္းက်င္ကာလ မႏ္ၲေလး ၀ိဇ္ၨာႏွင့္ သိပ္ၸံေခတ္တြင္ ဖားသားလဖုန္းေက်ာင္း၀န္းအတြင္းရွိ ယခု ရာစုသစ္လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အေဆာက္အဦးသည္ နန္းေကသီအမ်ိဳးသမီး အေဆာင္အျဖစ္နယ္မွလာေသာ တက္ၠသိုလ္ေက်ာင္းသူမ်ားကို ထားရွိသည္။ ထို႔အတူ ထိုအေဆာင္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ဓားလြယ္ခုတ္၌ တည္ရွိေသာ ယခုေရွးေဟာင္းျမန္မာစာသုေတသန အေဆာက္အဦးကုိလည္း ကဥ္ၥန အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္အျဖစ္ နယ္ေက်ာင္းသူမ်ားထားခဲ့သည္။ နံနက္ ေက်ာင္းတတ္ခ်ိန္ ေရာက္တိုင္း ရိမ္းဂ်ားဟီးႏိုးကားျဖင့္ ေက်ာင္းသူမ်ားကို တက္ၠသိုလ္သို႔ ေအလမ္္းတစ္ေလွ်ာက္ ေန႔စဥ္ႀကိဳပို႔ေပးခဲ့သည္။ ေအလမ္းအေနာက္ ျခမ္းတြင္ ယခင္က ျမန္မာမ်ားသာအမ်ားစုေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ဖားသားလဖုန္းေက်ာင္း၏ ၈၁လမ္း၊ ၃၃လမ္းႏွင့္ ၃၄လမ္းၾကားကုိ စာတိုက္တန္းဟု ေခၚသည္။ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕မွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာျမန္မာဗိသုကာႏွင့္ ပန္းပုပညာရွင္ ဆရာဆိုင္မွာ စာတိုက္တန္းသား ျဖစ္သည္။

စာတိုက္တန္း၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ပန္းခ်ီ၀င္းဟုလည္းရွိသည္။ယခင္က ေအလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္း၈၀မွ ၈၅လမ္းအထိ သံလမ္းေဘးတြင္ မီးရထား၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားရွိသည္။ေအလမ္းဘက္ကို မီရထားလမ္းသာျခားၿပီး မ်က္ႏွာ ျပဳထားသည့္ေနရာမ်ားမို႔ မီးရထား၀န္ထမ္းမ်ားက ဆိုင္ခန္းမ်ားအား အငွားခ်ထား ေပးခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ ေဆးဆုိးပန္း႐ိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ထိုအိမ္ ခန္းမ်ားတြင္ ပန္းခ်ီ၊ပန္းပု အေရာင္းျပခန္းမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။ ၁၉၉၀ေက်ာ္ေတာ့ ထိုအိမ္ခန္းမ်ားဖ်က္သိမ္းၿပီး ယခုျမင္ေတြ႔ရသည့္ တိုက္ခန္း အိမ္ရာမ်ားျဖစ္သြားသည္။ေအလမ္းႏွင့္ ၈၃လမ္းေထာင့္တြင္ လမ္းအေနာက္ဖက္ျခမ္း၌ မန္က်ည္းပင္ႀကီး တစ္ပင္ရွိခဲ့ေသးသည္။ ၁၉၇၀ေက်ာ္ကာလ အလြန္တရာ ပူျပင္းေသာ ေႏြအခ်ိန္တြင္ အနည္းငယ္သက္သာရာရသည့္ ညခ်မ္းအခ်ိန္၌ အလြန္မ်ားျပားလွေသာ လူအုပ္ႀကီးတစ္အုပ္က မန္က်ည္းပင္ႀကီးကိုေမာ့ၾကည့္ ၿပီး ေဟာ လႈပ္တယ္…လႈပ္တယ္ဟု ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုကာ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးမ်ားထိုး၍ မန္က်ည္းကိုင္းတစ္ကိုင္းအားစူးစုူးစိုက္စိုက္ ႀကည့္ၾကရင္း ဆူညံပြတ္ လ်က္ရွိသည္။ေအလမ္းတစ္ဖက္မွာရွိေသာ စံေတာ္သစ္ လက္ဖက္သုတ္ဆိုင္ ကလည္း ေရာင္းမေလာက္။မလွမ္းမကမ္း ၈၃လမ္းေပၚက ၾကက္မင္းအသုတ္စုံ ဆိုင္မွာလည္း ထိုင္စရာေနရာ မရွိေတာ့။ေႏြေခါင္ေခါင္ ေလတစ္စက္မွမတိုက္ဘဲ ကိုယ္စီိကိုယ္စီ ယပ္ေတာင္ႏွင့္ ေနရသည့္ကာလတြင္ ေလမတိုက္ပါဘဲ မန္က်ည္းပင္ကိုင္းက ထူးထူးျခားျခား လႈပ္သည္ဟူေသာ သတင္းစကားေၾကာင့္ ေန၀င္သည္ႏွင့္ ၿမိဳ႕လုံးအႏွံ႕မွလူမ်ား မန္က်ည္းပင္ေအာက္ ေရာက္လာကာ မန္က်ည္းကိုင္း ကို ေမာ့ႀကည့္ၿပီး အသီးသီး လႈပ္တယ္…. လႈပ္တယ္… ဟူေသာစကားသံမ်ား ထြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ မန္က်ည္းပင္ေအာက္ေရာက္၍ မန္က်ည္းကိုင္း ကို ေမာ့ၾကည့္သည့္ တစ္ခဏေတာ့ အပူဒဏ္ကိုေမ့သြားတာေပါ့။ သည္ရက္မတိုင္ခင္ သႀကၤန္ၿပီးကာစကလည္း မႏ္ၲေလးအိမ္ေတာ္ရာ သကၤန္းတန္းက ေခ်ာေခ်ာလွလွ အပ်ဳိကေလးတစ္ေယာက္ သႀကၤန္လည္ၿပီး အပ်င္းဖ်ားကာ ႐ုတ္ခ်ည္းေသဆုံးသြားေသာအခါ မိတ္ကပ္မ်ားျဖင့္ အက်အနျပင္ဆင္ထားသည့္ ထိုအပ်ဳိေလး၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ပြဲေတာ္ႀကီးတမွ် တကူးတကန္႔ သြားႀကည့္သည့္ အျဖစ္အပ်က္လည္း ႀကဳံခဲ့ပါ၏။အသုဘခ်သည့္ေန႔က ဆိုလွ်င္ မေျပာပါႏွင့္ေတာ့ နာေရးမ႑ာပ္ေရွ႕မွာ ပရိသတ္ေတြ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနလို႔ အေလာင္းကို မနည္းထုတ္ယူရသတဲ့။ရြာဟိုင္းသုႆာန္ေရာက္ေတာ့ ေျမခ်သၿဂႋဳဟ္ခါနီး အေလာင္း ဖြင့္ၾကည့္ေသာအခါ ဆံစနံဖူးထိပ္၌ ေခၽြးကေလးဆို႔၍ ႏႈတ္ခမ္းတစ္ဖက္တြန္႔သြားသည္ဟု ျမင္ေတြ႔ၾကသူမ်ားေၾကာင့္ အသက္ရွိေသးတယ္ဟူေသာ တမုတ္ဟုတ္ခ်င္း ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားကာ အသုဘရွိပရိသတ္က အသၿဂႋဳဟ္မခံဘဲအနီးရွိ ဘုန္းႀကီးတစ္ေက်ာင္းေပၚသို႔ အေလာင္းကိုပို႔ေဆာင္လိုက္သည္။ မိသားစုအပါအ၀င္ ဆရာ၀န္မ်ားက အမွန္တကယ္ေသဆုံးေၾကာင္း မည္သို႕ပင္အတည္ျပဳေသာလည္း ပရိသတ္က လက္မခံခဲ့။တစ္ေန႔ႏွင့္ တစ္ညေက်ာ္မွ် ထားရွိၿပီး ႐ုပ္အနည္း ငယ္ပ်က္လာမွ ညႀကီးသန္းေခါင္လူရွင္းခ်ိန္ အျမန္သၿဂႋဳဟ္ လိုက္ရသည္။

တကယ္ေတာ့ထိုစဥ္ထိုကာလ ဆန္ေစ်းေတြတက္၊ အေထြေထြစားကုန္ေစ်းေတြတက္၊ စား၀တ္ေနေရးက အဆင္မေျပ၊ သည္ၾကားထဲ ရာသီဥတုက မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပူျပင္းေလေသာအခါ အားလုံးမွာ ေကာလဟာလမ်ားျဖင့္ ထြက္ေပါက္ရွာၾကသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ေအလမ္းေပၚက ေလမတိုက္ဘဲလွဳပ္သည့္ မန္က်ည္းပင္ကိစ္ၥ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ၾကာလွ်င္ လူစုလူေ၀းႀကီးသထက္ႀကီးလာၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ကိစ္ၥမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါမန္က်ည္းပင္ႀကီး၏ အကိုင္းအခတ္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းလိုက္ေသာ အခါသစ္ပင္ေအာက္ရွိ စက္ဘီးျပင္ဆုိင္ေလး ေနရာေပ်ာက္သြားသည္သာ အဖတ္တင္ေတာ့သည္။

ဆူးငွက္

အေဟာင္းႏွင္႔ အစစ္ ၊ အသစ္ႏွင္႔ အတု
၁၉၃၈ ခု ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ (၁၃၀၀ျပည့္ ျပာသိုလဆန္း ၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တက္ၠသိုလ္နယ္ေျမရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦး၏ ဗုဒ္ၶသရဏံပန္းပြင့္နီရဲရဲ မ်ားၾကားမွ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ဆန္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ (၁၃၀၀ ျပည့္ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္) ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဟာေလာကရံသီ အိမ္ေတာ္ရာေစတီေတာ္ ပရိ၀ုဏ္အတြင္း (၁၄) ခန္းဇရပ္ႀကီး၌ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ၿမိဳ႕လူထုပရိသတ္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္စုစည္းကာ နယ္ခ်ဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

၁၄ ခန္းဇရပ္ႀကီး၌ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ စတင္စုေ၀းၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၂ နာရီအခ်ိန္၌ ေျမာက္ဘက္ ၂၆ ဘီလမ္းအတိုင္း အေရွ႕ပုလိပ္႐ုံး (ယခု စည္ပင္သာယာ႐ုံး) သို႔ ဦးတည္ခဲ့ရာ ႐ုိးကုမ္ၸဏီတိုက္ေရွ႕ (ယခုဘဏ္ ၁) တြင္တစ္ႀကိမ္၊ အင္ပီရီယယ္ဘဏ္ေရွ႕တြင္ (ယခု ေဟာင္ေကာင္စတိုး) ေရွ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ေၾကးနန္း႐ုံး (ယခု ဆက္သြယ္ေရး႐ုံး) ေတာင္ဘက္တြင္တစ္ႀကိမ္ အဂၤလိပ္စစ္ပုလိပ္က ပစ္ခဲ့ခတ္ခဲ့သည္။
ထိုစဥ္က အေျခအေန အရပ္ရပ္၏ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္ သတင္းစာအသီးသီး၌ မၾကာခဏ ၾကည့္႐ႈခဲ့ရ သည္။ အထူးသျဖင့္ နာရီစင္ေနာက္ခံႏွင့္ သံုးေရာင္ျခယ္အလံမ်ား …။ မွ်ားနတ္ေမာင္ဟူေသာ ႐ုပ္ရွင္ပိုစတာ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ အယ္လ္ဖင္ စတုန္း ႐ုပ္ရွင္႐ုံေရွ႕လမ္းမႀကီးေပၚမွ တုန္လႈပ္ဖြယ္ျမင္ကြင္းမ်ား …။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိမီေသာအခါ ထိုေနရာတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမရွိေတာ့။ သူ႔ေနာက္ေက်ာ ေရႊတိုက္၀င္းထဲမွာပင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမရွိေတာ့ …။ ၿပိဳက်ေနေသာ ေရႊတိုက္႐ုပ္ရွင္႐ုံကိုေတာ့ ျမင္ဖူးခဲ့ေသးသည္။ ေရႊတိုက္႐ုံဆိုတာ… ယခင္က ေရႊတိုက္၀န္မင္း ေနထိုင္ခဲ့၍ ေရႊတိုက္၀င္းအမည္တြင္ေၾကာင္း၊ ၀င္းႀကီးအတြင္း ဦးစိန္ကတံုး ဇာတ္ကရြက္ထည္႐ုံႀကီးထိုး၍ ကျပခဲ့သလို … အျခားဇာတ္ပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား “မနီလာ႐ိႈး” ဆပ္ကပ္ပြဲႀကီးမ်ားလည္း သြပ္မိုးသြပ္ကာ ေရႊတိုက္ဇာတ္႐ုံႀကီး၌ သြင္းခဲ့ဖူးေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ႀကီးမျဖစ္ခင္က ေၾကးနန္း႐ုံဘက္ လွည့္ၿပီး အယ္လ္ဖင္စတုန္းဓာတ္ရွင္႐ုံရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ …၊ အယ္လ္ဖင္စတုန္းမွာ ေအ၀မ္းက ျမားနတ္ေမာင္ဓာတ္ရွင္ကားျပေနစဥ္မွာ …။

ေဟာ … သည္မွာပဲ ေရႊတုိက္႐ုံဆိုတာ သိခ်င္တာေလးႏွင့္ လိုက္ရင္း လိုိုက္ရင္း … သမိုင္းႏွင့္ ခ်ီလာေတာ့သည္။

၂၆ ဘီလမ္းေပၚမွ သမိုင္း၀င္ဓာတ္ပံုမ်ားကို ထိုစဥ္ထိုကာလ သတင္းစာမ်ား၌ အမွတ္တရ ျပန္လည္ေဖာ္ျပမႈမ်ိဳးျဖင့္ ၾကည့္႐ႈဖူးေနရာ မွ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တိုင္ ရာျပည့္ကြင္းႀကီး၌ ၆ ရက္ ၆ လီ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရဟန္းပ်ိဳအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥက္ၠဌခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက (အဂ္ၢမဟာပ႑ိတ) ၏ စ်ာပနပြဲတြင္ ဓာတ္ပံုပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ခမ္းနားစြာ ျပသထားသည္ကို ေသခ်ာေစ့ငွစြာ ၾကည္႐ႈဖူးၿပီး ရင္ထဲ၌ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ စြဲ၀င္သြားခဲ့သည္။

တကယ္ေတာ့ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကသည္ စစ္ေျမျပင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ရေသာ မႏ္ၲေလးတြင္ ျမန္မာတို႔၏ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ရာ မဟာမုနိ ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို စစ္ေဘး၊ မီးေဘး၊ လူသူေဘးမွ ကင္းေ၀း လြတ္ၿငိမ္းေအာင္ ရဟန္းပ်ဳိမ်ားႏွင့္အတူ စြမ္းစြမ္းတမံ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ျပည္သူလူထုေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္အတူ ရဟန္းပ်ဳိအဖြဲ႕ႀကီးက ေရွ႕တန္းမွပါ၀င္ကာ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ခဲ့မႈမ်ား၌လည္း ဦးေဆာင္ျပဳခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးလည္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္၏စ်ာပနတြင္ ေဘာ္သား ၾကာကလာပ္မီးေလာင္တိုက္ႀကီး၊ စဥ္ရွင္ႀကီးပန္းျပာသာဒ္၊ သိုင္းျပာသာဒ္၊ လိုက္ျပသာဒ္၊ စံေက်ာင္းမ႑ပ္ႀကီး၊ ဧည့္ခံမ႑ပ္မ်ားႏွင့္အတူ ဇာတ္၊ အၿငိမ့္၊ ႐ုပ္ရွင္ပေဒသာကပြဲ၊ ႐ုပ္ရွင္ပြဲ၊ ပေလးဘြိဳင္တီး၀ိုင္း၊ ျမန္မာ့လက္ေ၀ွ႕ပြဲမ်ား၊ ပခုက္ၠဴၿမိဳ႕မွ အေတာင္ ၂၀ ေက်ာ္အျမင့္ သိုင္းျပာသာဒ္ ကစားပြဲႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႏိုင္ငံေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းဓာတ္ပံု ပန္းခ်ီကားႀကီးမ်ားလည္း တခမ္းတနား ခ်ိတ္ဆြဲျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေၾကးနန္း႐ုံဆိုေသာ …၊ ေရႊတိုက္႐ုံဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းေလးမွ … စိတ္၀င္စားစြာ ေလ့လာလိုက္မိေတာ့ ၂၆ ဘီလမ္းမႀကီး ေပၚမွ ရတနာပံုေခတ္ ၿမိဳ႕၀န္ဦးသာအိုး ၀င္းေနရာ (ယခု ဘဏ္ ၁ ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဟာ္တယ္၀င္း) ဘဏ္ ၁ ေနရာမွ နာရီစင္အထိ တည္ရွိခဲ့ဖူးေသာ ႐ိုးကုမ္ၸဏီႏွင့္ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ားေနရာ၊ အဟူဂ်ာဓာတ္ပံုတိုက္ေနရာ၊ တိုကီ၀ါဓာတ္ပံုတိုက္ေနရာ၊ ခန္႔ခန္႔ႀကီး ဓာတ္ပံုတိုက္ေနရာ၊ အင္ပရီရယ္ဘဏ္တိုက္ေနရာ၊ အ၀ိန္ကိုး အခ်ံဳကိုး ကုမ္ၸဏီေနရာမ်ားအထိ သိရွိရေတာ့၏။ ဒါက စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာ …။

ထိုမွတဆင့္ ဘာသာေရးႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာအေနႏွင့္မူ အယ္လ္ဖင္စတုန္း႐ုပ္ရွင္႐ံုမွသည္ ဆယ့္ေလးခန္းဇရပ္အလယ္ ရဟန္းပ်ဳိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အထိ သမိုင္းေၾကာင္းက ရွည္လ်ားသြားေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းကားမဆံုးေသး…။

၂၆ ဘီလမ္းကို ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးၿပီးကတည္းက အာဇာနည္လမ္းဟု အမည္တြင္ခဲ့တာ ဘယ္လိုမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔ မရႏိုင္ေတာ့…။ ယခု ကြန္ကရစ္အထပ္ျမင့္၊ အလ်ဳမီနီယမ္ႏွင့္ စတိန္းလက္စတီး၊ အလွဆင္ ေခတ္မီအေဆာက္အဦးႀကီးမ်ားၾကားမွ တစ္ထပ္တိုက္ ေသးေသးေလး တစ္လံုးလည္း ထိုလမ္းမႀကီးေပၚမွာရွိသည္။ ထိုတိုက္ေလး၏ နဖူးစည္းထိပ္မွာ ေရႊထီးတစ္လက္ပံုကို အဂၤေတသားျဖင့္ ထြင္းထား၏။ မႏ္ၲေလးသားမ်ားက ေရႊထီးတိုက္ဟု ေခၚၾကသည္။ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုကာလက ထိုေရႊထီးတိုက္မွ ဦးဘအို – ေဒၚခင္မ်ဳိးတို႔၏ သမီးမ်ားျဖစ္ေသာမသန္းရင္၊ မတင္လွႏွင့္ မမတို႔က အပ်ဳိေပါက္ေလးမ်ားေပမင့္ ဒဏ္ရာရ ရဟန္းသံဃာ၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ၿမိဳ႕လူထုကို စြမ္းစြမ္းတမံ အကူအညီေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း မႏ္ၲေလးသားတိုင္း၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ အမွတ္ရခဲ့ဖူးသည္။

မႏ္ၲေလးတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေနရပ္လိပ္စာကိုမွတ္သားၾကသည္။ ေရွးသေရာအခါက ဘယ္သူမွ အိမ္နံပါတ္၊ အကြက္နံပါတ္ႏွင့္စကားမေျပာၾက။ယုတ္စြအဆံုးစာတိုက္မွလိပ္စာေပး၍စာထည့္လွ်င္ပင္ အိမ္နံပါတ္၊ လမ္းနံပါတ္သံုးေလ့မရွိ။ရပ္ကြက္ႀကီးနာမည္ေျပာမည္။အနီးဆံုးအေဆာက္အဦးႀကီးအမည္ေျပာမည္။ မႏ္ၲေလးမွာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နဂါးေဆးလိပ္လို၊ ကာတစ္ တုိက္လို၊ မာရဂ်မ္းတိုက္ႀကီးလို အထင္ကရေတြလည္းရွိမည္။ ဓမ္ၼဗိမာန္လို၊ မလြန္သာသနာ့ဗိမာန္လို သာသနိက အေဆာက္အဦးေတြလည္း ရွိ သည္။ တခ်ိဳ႕ အေဆာက္အဦးေတြက လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းေတြႏွင့္ဆက္စပ္ေန၏။ အိမ္ေတာ္ရာဘုရား၀င္းအတြင္းရွိ (၁၄)ခန္းဇရပ္ႀကီးဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ ေရးႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္၊ ဘာသာသာသနာအတြက္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရဟန္းသံဃာရပ္မိရပ္ဖမ်ား စုစည္းညီညြတ္ၾကရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ေဟာ.. ဓမ္ၼဗိမာန္ဆိုပါေတာ့။ အေနာက္က်ံဳးလမ္းမွာရွိေသာ ဓမ္ၼဗိမာန္ကား တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာစာေပႏွင့္ပတ္သက္၍ အာ႐ံုစိုက္စရာေကာင္းလွသည့္ စာတမ္းအသီးသီး ဖတ္ၾကားခဲ့ရာေနရာျဖစ္၏။ မႏ္ၲေလးစာေပမ်ိဳးဆက္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းအေမြေပးခဲ့ရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ၃၁ လမ္းႏွင့္ ၃၂ လမ္းၾကား၊ ၈၂ လမ္းႏွင့္ ၈၃ လမ္းၾကားမွာ ေနသူရိန္ဇာတ္႐ံုႀကီးရွိခဲ့ဖူးသတဲ့။လြတ္လပ္ေရးအတြက္ေနသူရိန္ညီလာခံေတြ၊ဒုတိယကမ္ၻာစစ္အၿပီးလူငယ္မ်ားကာယဗလႏွင့္စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခုိင္ေရးအတြက္ ပြဲလမ္းႀကီးေတြက်င္းပခဲ့သည့္ေနရာႀကီးျဖစ္ သည္။ အိုလံပစ္တို႔၊ ယဥ္တစ္ကိုယ္မယ္တို႔၊ လွၾကစမ္းပါဗ်ာတို႔ … စသည့္သီခ်င္းမ်ား ေမြးဖြားခဲ့ရာေနရာျဖစ္သည္။

မဟာမုနိဘုရားႀကီးေျမာက္မုခ္ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းေပၚ “မဟာမုနိဘုရားႀကီးဗုဒ္ၶျပတုိက္” ဟူေသာ အေဆာက္အဦးကား ယခုအထိရွိေသးသည္။ ဒီ အေဆာက္အဦးက ႏွယ္ႏွယ္ရရမဟုတ္ …။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို မတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔ထက္ ေစာစီးစြာ မတ္လ (၈)ရက္ကတည္းက စစ္ေၾကညာတုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ ေသာ ဗိုလ္မွဴးဗထူး၏ အထက္ျမန္မာျပည္စစ္႐ံုးခ်ဳပ္၊ ႐ံုးစိုက္ခဲ့ရာ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည္။ ထိုအေဆာက္အဦးေပၚမွပင္ ဗိုလ္မွဴးဗထူးက စစ္မိန္႔ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္ဆို၏။

အေဆာက္အဦးက်န္သလို သမိုင္းလည္း မေမ့မေလ်ာ့က်န္ရစ္ေစခ်င္၏။ အခုေတာ႔ အေဆာက္အဦးလည္းမက်န္ သမိုင္းလည္းမက်န္သည့္ကိန္း ႀကံဳေနေပါ႔။ ပိုဆိုးတာက အေဆာက္အဦေဟာင္း ႏွင္႔ သမိုင္းအစစ္ေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးသစ္ႏွင္႔ သမိုင္းအတုေတြ တြန္းထိုး ေနရာယူသြားျခင္းျဖစ္ပါ၏။

ဆူးငွက္

ဒီရက္ပိုင္း မႏၱေလးနန္းတြင္း ၀င္ေလ႔လာဖို႔ အကန္႔အသတ္ေတြ မ်ားေနတယ္ဆိုလို႔ မၾကာၾကာေရးျဖစ္တဲ႔ ေဆာင္းပါးေလး ျပန္တင္တာပါ။

ရတနာပံုအမ်ိဳးသားျပတိုက္ႀကီး
မႏၲေလးက ဘုရင့္မင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ မႏၲေလးကို ေနျပည္ေတာ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ကတည္းက၊ ၿမိဳ႕တည္နန္းတည္ ခုနစ္ ဌာနမွာ က်ဳံးေတာ္၊ ေရႊ ၿမိဳ႕ေတာ္..ဆိုတာ၊ ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွန္း အာဏာ၃ရပ္ တည္ရိွရာ အဓိကအျမင့္မားဆုံးေနရာပဲျဖစ္တယ္။ သက္ဦးဆံပိုင္ ပေဒ သရာဇ္ႏွင့္အတူ အာဏာ၃ရပ္ကို ကိုင္စြဲထားတဲ့ မူးႀကီးမတ္ရာ၊ စစ္သူႀကီးေသနာပတိတို႔ ရဲ႕ စိုးစံ၊ ႐ုံးစိုက္ရာျဖစ္တယ္။ အာဏာရဲ႕အထြတ္အထိပ္ ျဖစ္တဲ့ ရာဇပလႅင္၉ရပ္ရိွတဲ့ နန္းေတာ္ႀကီးေတြႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္႐ုံးလည္းရိွတယ္။ ကိုယ့္အရွင္ကိုယ့္သခင္ လက္ထက္ေတာ္ကာလ အခ်ိန္အခါ ကျဖင့္ မႏၲေလး နန္းၿမိဳ႕ဟာ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံးရဲ႕ အထြတ္အထိပ္၊ အျမင့္အျမတ္ေနရာပါပဲ။

“အုတ္၊ က်စ္၊ ေက်ာ္၊ ေအး – မႏၲေလး“ဆိုတဲ့ ရာဇ၀င္ သေကၤတအရ ၁၂၂၁-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ ေက်ာ္ ၇ရက္ေန႔မွာ ခုႏွစ္ဌာနႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္ခဲ့တဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ “အင္း၊ ၀၊ လိပ္၊ တက္၊ မန္း ၿမိဳ႕ပ်က္”ဆိုတဲ့ ဥဒါန္းစကားႏွင့္ ၁၂၄၇-ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ ေက်ာ္၈ရက္(၁၈၈၅-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ရက္)ေန႔မွာ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး သူ႕ကြၽန္လက္ေအာက္ ေရာက္ရ တာပဲ မဟုတ္လား။

နယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္က မႏၲေလးေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္တကြ မိဖုရားအေခၽြအရံေတြဖမ္းဆီးၿပီး၊ အိႏိၵယပို႔၊ လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္း၊ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္မႈအမွတ္အသား ရတနာပုံက ေဒါင္းအလံကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး၊ ယူနီယံဂ်က္အလံလႊင့္ထူလိုက္တာႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ “ေရႊမွန္ကင္း အစစ္က၊ ထင္း ျဖစ္ခဲ့”ရတာပါပဲ။ တစ္ခ်ိန္က လုံၿခဳံေရးရဲမက္အဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမွ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ ခစားေရာက္ရတာ၊ ေမာ္ဖူးေစဆိုမွ မ်က္ႏွာေမာ့ခြင့္ရတဲ့ သီဟာသနပလႅင္ေရွ႕မွာ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ဖန္ခြက္ခ်င္းေတ့၊ ေအာင္ပြဲခံၿပီး တံခါးမရိွ ဓားမရိွ ျဖစ္သြား တာပါပဲ။ ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊ နန္းေတာ္ႀကီးဟာ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ရဲ႕ ပါတီပြဲက်င္းပရာ ေနရာႀကီး ျဖစ္သြားတယ္။ ေစာင္းညႇင္းပတ္သာနဲ႔ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ သီခ်င္းသံအစား၊ အဂၤလိပ္ဘင္ခရာအဖြဲ႕က “ေနမ၀င္အင္ပါယာအရွင္၊ ၀ိတိုရိယဘုရင္မႀကီး”ကို ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာျပဳတဲ့ သီခ်င္းသံေတြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္ညံ သြားေတာ့တယ္။

မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕တြင္း အေဆာင္ေဆာင္ အနန္းနန္း၊ ၾကငွာန္းျပာသာဒ္မ်ားဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး၊ စစ္႐ုံးစိုက္ရာ အေဆာက္အဦးေတြ၊ ပါတီပြဲ က်င္းပရာအေဆာက္အဦးေတြ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၄၈ရပ္ ျပာသာဒ္ရိွတဲ့အနက္ ၿမိဳ႕႐ိုးေျမာက္ဖက္ျခမ္း၊ ဘုံ၅ဆင့္နဲ႔ စည္သာတံခါး ျပာသာဒ္ ေတာ္ႀကီးကို အတြင္းကေန ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ၿပီး၊ ဘုရင္ခံ အိမ္ေတာ္အျဖစ္ပင္ အေျခစိုက္လိုက္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရွင္ဘုရင္ကို ၾကက္ ကေလး၊ ငွက္ကေလးမ်ားသဖြယ္၊ လြယ္လင့္တကူ ဖမ္းဆီးကာ တစ္ျပည္လုံး သိမ္းပိုက္လိုက္ေပမယ့္၊ တကယ့္တိုင္းသူျပည္သားအမ်ားစုႀကီးက ေတာ့ ဒီသိမ္းပိုက္မႈကို လြယ္လြယ္ကူကူ လက္မခံပါဘူး။ မႏၲေလး ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ တစ္ျပည္လုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ ရရာလက္နက္ဆြဲကိုင္ ၿပီး ျပန္လည္ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္ၾကတယ္။ တပ္ဖြဲ႕တပ္စု အလုံးအရင္းအေနႏွင့္ေရာ၊ ေပ်ာက္ၾကားပုံစံႏွင့္ေရာ ပုန္ကန္ၾကလို႔ အဂၤလိိပ္စစ္တပ္ အေနႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းဆယ္ခ်ီၿပီး ႏိွမ္နင္းခဲ့ရသတဲ့။ ဒီေတာ့ သူတစ္ပါးတိုင္းျပည္ကိုလာၿပီး မတရားသိမ္း ပိုက္ထားသူမ်ားအဖို႔ သူတို႔လုံၿခဳံေရးဟာ ရတက္မေအး ဖြယ္ရာပါပဲ။

ဒီလို ေခါင္းငုံ႕မခံ၊ အခြင့္ေရးရရင္ရသလို ျပန္ လည္ပုန္ကန္တဲ့ အေျခအေနမွာ မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕ႀကီးဟာ အဂၤလိပ္အုပ္စိုးသူ၊ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္အတြက္ေတာ့ “ေရကန္အသင့္၊ ၾကာအသင့္”ဆိုရေလာက္တဲ့ ခံတပ္ႀကီးပါပဲ။ တစ္ဖက္ကို ၁မိုင္၂ဖာလုံ၊ ၅၅ကိုက္ အရွည္ရိွတဲ့ ေလးေထာင့္ စပ္စပ္ နန္းၿမိဳ႕ႀကီးဟာ အျမင့္ေပ၃၀နီးပါး ထု၁၀ေက်ာ္ရိွတဲ့ အုတ္ၿမိဳ႕႐ိုးႀကီးလည္း ပတ္ရံထားတယ္။ ဒီအုတ္ၿမိဳ႕႐ိုးႀကီးကိုပဲ အက်ယ္ေပ၂၀၀နီးပါး၊ အနက္ေပ၂၀၀န္းက်င္ရိွတဲ့ ေရက်ဳံးႀကီးနဲ႔လည္း ေလးဘက္ေလးတန္ဆီးရံထားေသးရဲ႕။ အုတ္ၿမိဳ႕႐ိုးႀကီးေလးေထာင့္စပ္စပ္မွာ အ၀င္အထြက္ အတြက္ တံခါးမႀကီး ၄ေပါက္၊ မလြယ္ေပါက္၈ေပါက္ပဲရိွတယ္။ က်ဳံးႀကီးကို ျဖတ္ဖို႔အတြက္လည္း အေရးေပၚရင္ အလယ္က အခင္းနင္းၾကမ္းေတြ လြယ္လင့္တကူ ျဖဳတ္လို႔ရတဲ့ တံတား၅စင္းပဲရိွတယ္။ ဒီေတာ့ မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕ဟာ လုံၿခဳံေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရၿပီေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္ က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးေတြ အပါအ၀င္ သူ႕ရဲ႕စစ္တပ္ေတြကို မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕တြင္းမွာပဲ ေနရာခ်ေပးလိုက္ေတာ့တယ္။ အဲဒီကာလ၊ နယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္ဆို တာ ျပည္သူကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔အစိုးရအဖြဲ႕၊ သူတို႔အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း၊ သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္ဆိုတာ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြား ထိခိုက္မယ့္၊ ျပည္သူကို ထိပါးမယ့္ အႏၲရာယ္ရန္စြယ္ကို တိုက္ခိုက္တြန္းလွန္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔အစုိးရ၊ သူတို႔ အာဏာ၊ သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္မယ့္၊ အႏၲရာယ္ ရိွႏိုင္မယ့္၊ သူတို႔မတရားဖိႏိွပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ ျပန္လည္ ခုခံတြန္းလွန္ပုန္ကန္မယ့္ ျမန္မာျပည္သူကိုပဲ ႏိွမ္နင္းဖို႔၊ ၿဖိဳခြင္းဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ လုံၿခဳံေရးကိုပဲ အဓိကထားတယ္။ သူတို႔လုံၿခဳံ မယ့္ မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕တြင္းမွာပဲ၊ ေရက်ဳံးတစ္တန္၊ ၿမိဳ႕႐ိုးတစ္တန္၊ အ၀င္အထြက္ အစစ္အေဆးအကြပ္အညႇပ္ အတန္တန္နဲ႔ မတရားသိမ္းပိုက္ေန ထုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ သူ႕ကြၽန္ဘ၀တုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထု ရရိွခဲ့တဲ့ အေမြဆိုးတစ္ခုပါပဲ။

ဒီအေမြဆိုးဟာ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၄ရက္၊ လြတ္လပ္ေသာ သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာကုိ ေၾကညာ ၿပီး ကိုယ့္အမ်ဳိးသားအလံ လႊင့္ ထူၿပီခ်ိန္အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူလူထု ဆက္ခံရဆဲပါပဲ။ အုပ္စုိးသူကိုယ့္အမ်ဳိး သားအစိုးရရဲ႕သေဘာထားႏွင့္အတူ အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး ဟုန္းဟုန္းထ၍ ေတာက္ေလာင္ေတာ့၊ အစိုးရအာဏာႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲယားကို ကာကြယ္ဖို႔ အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ကလည္း အဂၤလိပ္ရဲ႕ အေမြကိုဆက္ခံကာ မႏၲေလးနန္းတြင္းမွာပဲ အခိုင္အမာ တပ္စြဲထားဆဲပါပဲ။ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ရမယ့္အစား လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္တပ္က က်ဳံးေလးတန္ကာဆီးၿပီး၊ အုတ္ၿမိဳ႕႐ိုးႀကီး အခိုင္အမာနဲ႔ နန္းတြင္းမွာပဲ လုံၿခဳံစြာေနထိုင္ေတာ့တယ္။ ေလးဘက္ေလးတန္ ၿမိဳ႕႐ိုးမွာ ရိွတဲ့အ၀င္အထြက္ တံခါးမႀကီး၄ေပါက္ကိုသာ အစစ္အေဆး၊ အေမးအျမန္းထူထပ္ က်ပ္တည္းစြာႏွင့္ေန႔ပိုင္းအခ်ိန္ေတြမွာသာဖြင့္လွစ္ေပးထားတယ္။က်န္တဲ့မလြယ္ေပါက္တံခါး၈ေပါက္ကိုေတာ့ အေသပိတ္လိုက္တယ္။က်ဳံးကူးတံတားႀကီး၅စင္းအနက္၄စင္းကိုပဲျပန္လည္ျပင္ဆင္အသုံးျပဳခဲ့တယ္။အသုံးမျပဳတဲ့ေရွးေဟာင္းတံတားႀကီး၁စင္းျဖစ္တဲ့ စည္ရွည္တံတားကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ခန္႔က အုတ္ျမစ္ပါမက်န္ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ပါေသးတယ္။

ဒီေတာ့ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ အမ်ဳိးသား လကၡဏာအသြင္ အထင္အပြားက်န္ရစ္ကာ တန္ဖိုးထားအပ္တဲ့ မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕ႀကီး အတြင္း အဂၤလိပ္က စစ္တပ္မ်ားေနရာေပးခ်ထားတပ္စြဲခဲ့ျခင္းဟာ “အေမြဆိုး”တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒီအေမြဆိုးကို အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေက်နပ္စြာလက္လႊဲခံယူခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဖဆပလေခတ္၊ အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရေခတ္၊ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ တပ္မေတာ္အစိုးရေခတ္ထိ ေခတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးစံနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းခဲ့ျငား၊ ဒီအေမြဆိုးကို ေက်နပ္စြာ ေထြးပိုက္ထားဆဲပါပဲ။ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပံုအၿပီး၊ တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္း နန္းတြင္းမွာရိွတဲ့ စစ္တပ္မ်ားရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကို ပိုၿပီးေဆာင္ရြက္လာပါတယ္။ ၁၉၅၈ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေတာင္ဘက္က်ဳံးႏွင့္ ၿမိဳ႕႐ိုးၾကားက “မန္းသီတာ”အမည္ရိွ လူထုအပန္း ေျဖ ဥယ်ာဥ္ႀကီးကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္။ နန္းတြင္းက ျဖတ္တဲ့ မတၱရာရထားလမ္းကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္။ အပန္းေျဖေပါင္းကူးတံတားေတြ လည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္။ က်ဳံးကိုျပန္လည္တူးေဖာ္ၿပီး သံပန္းအကာအရံေတြကာလိုက္တယ္။ နန္းၿမိဳ႕တြင္း အ၀င္အထြက္ေတြကို က်ပ္တည္း စြာ ကန္႔သတ္လိုက္တယ္။

အခု..ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႕အစိုးရေခတ္ ေရာက္ၿပီလို႔ကမၻာ့အလယ္မွာ ေၾကညာရပ္တည္ေနပါၿပီ။ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္က ျပည္သူကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ပိုမိုပီျပင္လာေစရပါေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၈၈၅-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ၂၉ ရက္ကတည္းက မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းမွာ အခိုင္အမာတပ္စြဲခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မွသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အထိ လာမယ့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ၂၉ ရက္ ေရာက္ရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၀ တင္းတင္းျပည့္ပါၿပီ။

တကယ္ေတာ႔ မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕ေတာ္ဆိုတာကလည္း ေနာက္ဆံုးမင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ရဲ႕ မင္းခမ္းမင္နားျပကြက္ေတြ ၊ လႊတ္တက္ရံုးတက္ျပကြက္ေတြ ၊ ညီလာခံသဘင္ျပကြက္ေတြ ၊ သံခင္းတမန္ခင္းအခမ္းအနားေတြ ၊ ေရခင္းေတာ္ ျမင္းခင္းေတာ္ ႏွင္႔ ထြက္ေတာ္မူႀကီးတပ္အဂၤါအခင္းအက်င္းေတြ၊ မဂၤလာ၁၂ခန္းျပကြက္ေတြ ၊ ဘုရားပြဲေက်ာင္းပြဲ ရွင္ျပဳအလွဴအတန္းျပကြက္ေတြ၊ ၁၂ရာသီပြဲခင္းေတြ၊ ရိုးရာလက္မွဳႏွင္႔ အစားအေသာက္္ပြဲေစ်းတန္းေတြ၊ ပလာဆိုင္း ေျမ၀ိုင္းဇာတ္ ရုပ္စံုအျမင္႔သဘင္ အျငိမ္႔ေတာ္ ဇာတ္ပြဲ သီဆိုတီးမွဳတ္ကျပေဖ်ာ္ေျဖမွဳေတြ၊ မင္း မိဖုရား မွဴးႀကီးမတ္ရာ ေသနာပတိ သူေဌးသူၾကြယ္ လက္လုပ္လက္စား ဆင္းရဲသားအလႊာအသီးသီးတို႔ေနထိုင္မွဳ လူမွဳစရိုက္ေတြ၊ရိုးရာကစားနည္းေတြ၊ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမွဳေတြ… စတဲ႔ ျပကြင္းျပကြက္ေတြႏွင္႔ ၅မိုင္၁ဖာလံုမွ် ေလးဘက္ေလးတန္ပတ္လည္ ေလးေထာင္႔စပ္စပ္ ဧရာမ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ႀကီး မျဖစ္သင္႔ေပဘူးလား။
ဒီရတနာပံုအမ်ိဳးသားျပတိုက္ႀကီးအတြင္းကို ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပ ဧည့္သည္ေတြပါ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ၀င္ထြက္ေလ႔လာေစေပါ႕ဗ်ာ..။

အခုေတာ႔……….။

ဆူးငွက္

3 thoughts on “Our old Mandalay

 1. ဆူးငွက္ (Sue Hnget) added 3 new photos.
  September 10, 2015 ·
  ပထမ ျပည္ေတာ္၀င္
  ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္တို႔ အားအကိုးဆံုး စင္ကာပူ ခံတပ္ႀကီး က်သြားသည္ႏွင့္ ရန္ကုန္မွ အဂၤလိပ္တို႔လည္း အထက္သို႔ ႐ုတ္ခ်ည္း ဆုတ္ခြာၾက၏။ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္သည္ သိသာထင္ရွားစြာ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေလၿပီ။ မႏ္ၲေလးသို႔ ထြက္ခြာ မည့္ မီးရထားတိုင္း၌ စစ္ေျပးမ်ားျဖင့္ ျပည့္က်ပ္ေန၏။ မႏ္ၲေလးဘူတာႀကီးသို႔ ဆိုက္ကပ္လာေသာ မီးရထားတိုင္း၌လည္း ရရာပစ္ၥည္း ဆြဲယူလာကာ မ်က္စိပ်က္ မ်က္ႏွာပ်က္ျဖစ္ေနေသာ စစ္ေျပးမ်ားက ရထားေပးမွာ အလွအယက္ ဆင္းၾကေတာ့ ဘယ္ဆီဘယ္၀ယ္ သြားရမည္မသိ၊ ေယာင္လည္ လည္ျဖစ္ေနၾကသည္။
  အမ်ားစု စစ္ေျပးမ်ားက ဘူတူႀကီး အေနာက္ျခမ္း၊ တ႐ုတ္တန္းႏွင့္ ေစ်းခ်ဳိအၾကား လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားမက်န္ ပ်ားပန္းခပ္ေနေတာ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရ႐ုံးခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက လတ္တေလာအေနႏွင့္ မႏ္ၲေလး႐ုံးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုံးလုပ္ငန္း ယႏ္ၲရားမ်ား ကား ပ်က္စီးသြားေခ်ၿပီ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မီးသတ္စက္ႀကီးသည္ပင္လွ်င္ မႏ္ၲေလးသို႔ ေရာက္ရွိလာ၏။ မႀကံဳစဖူး မႏ္ၲေလးမွာ ထူးကဲစြာ စည္ကားေနသည္။ မနက္မိုးလင္းသည္ႏွင့္ ေကာလာဟလသတင္းမ်ားျဖင့္ စီစီညံ ေနေတာ့သည္။
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ဂ်ပန္က ပဲခူးၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၀ မိုင္အကြာ၌ တည္ရွိေသာ ဘုရားႀကီးရြာႏွင့္ ၁၈မိုင္အကြာ၌ တည္ရွိေသာ ပ်ဥ္ပံုႀကီးရြာ မ်ား၌ ေရာက္ရွိသိမ္းပိုက္ၿပီးေလၿပီ။ ဤသို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏ္ၲေလး မီးရထားလမ္းကို ဂ်ပန္က ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္လိုက္၏။ မႏ္ၲေလးမွာ ထိုသတင္းက ႐ုတ္ခ်ည္း ေရာက္လာကာ တစ္ၿမိဳ႕လံုး တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားၾကေလၿပီ။
  သို႔ေသာ္ မႏ္ၲေလး သူရိယသတင္းစာက ၁၃၀၃ ခု၊ တေပါင္းလဆုတ္ ၁၀ရက္ အဂၤါေန႔၊ (၁၀-၃-၁၉၄၂) ေန႔ထုတ္တြင္ “ယခုအခါ မဟုတ္မမွန္ ေသာ ေကာလာဟလသတင္းမ်ား အႏွံ႕အျပား ထြက္ေပးေနေသာ္လည္း မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕၏ အေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္ၿငိမ္းခ်မ္းလ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေရွ႕အဖို႔ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္မည့္ နိမိတ္လက္ၡဏာလည္း ယခုအခ်ိန္အခါအထိ အရိပ္အႁမြက္မွ် စဥ္းစားေတြးေတာ၍ မရႏိုင္ေအာင္ ရွိေနေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။
  ဒါေပမယ့္ ၁၃၀၃ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၅ရက္ (၁၈-၂-၁၉၄၂) ဗုဒ္ၶဟူးေန႔ကတည္းက ဂ်ပန္ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စင္းသည္ သတင္းအရ မႏ္ၲေလး သို႔ ၀င္လာၿပီး နန္းေတာ္အတြင္းက အထက္ဗမာ(ျမန္မာ)ျပည္ အသင္းတိုက္ကို ဗံုးႀကဲဖ်က္ဆီးသြားၿပီးျဖစ္သည္။ အိႏိ္ၵယမွ ျပန္လာေသာ ခ်န္ေကရွိတ္ မႏ္ၲေလးသို႔ ေခတ္ၱ၀င္လာသည္ဟူေသာ သတင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ ဗံုးႀကဲျခင္းဟု ဆိုၾက၏။ သို႔ေသာ္ မႏ္ၲေလးသားမ်ားက အိမ္ထဲမွထြက္ကာ လမ္းေပၚ စုၿပံဳရပ္ၾကည့္ၿပီး စစ္ဘက္အေဆာက္အဦမ်ားရွိရာ နန္းတြင္းသို႔ ဗံုးႀကဲသည့္ ေလယာဥ္အား ၾသဘာလက္ခုပ္မ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။
  စစ္ေျပးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ မႏ္ၲေလးတြင္ ႐ုံးမ်ားသာမက ဘဏ္မ်ား၊ ကုန္တုိက္ႀကီးမ်ား၊ တိုက္ဆိုင္ႀကီးမ်ားပါ ေျပာင္းေရႊ႕လာသျဖင့္ ရသမွ် သယ္လာေသာ ပစ္ၥည္းမ်ားကို ေငြျဖစ္ေအာင္ အလ်င္အျမန္ေရာင္းခ်ၾကသျဖင့္ တ႐ုတ္တန္းႏွင့္ ေစ်းခ်ဳိမွာ မႀကံဳစဖူး စည္ကားေနမႈအေပၚ ေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ေအာက္သူေအာက္သားမ်ားက ““ဒီလို စည္ကားေနတာ မေကာင္းဘူး။ တစ္ေန႔ေန႔ ေဘးေတြ႕လိမ့္မယ္။ ရန္ကုန္မွာလည္း ဒီလိုစည္ကားၿပီး ဘာမွမၾကာလိုက္ဘူး ဗံုးႀကဲခံလိုက္ရတာပဲ”” ဟု သတိေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မႏ္ၲေလးသားမ်ားကား ေၾကာက္ ဟန္ပင္ မျပၾကေသး။ ေရာင္းေကာင္း၀ယ္ေကာင္းၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။
  မၾကာလိုက္၊ ဧၿပီ (၃)ရက္ ေသာၾကာေန႔ မနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ အေရွ႕ဘက္၊ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တို႔မွ ဂ်ပန္ေလယာဥ္ပ်ံႀကီး ပ်ားအုပ္ႀကီးမ်ား ပ်ံလာသကဲ့သို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ မႏ္ၲေလးသားမ်ားက ဗံုးႀကဲရန္ လာသည္ဟု သိေသာ္ျငား။ မပုန္းေအာင္ၾက၊ မေရွာင္တိမ္းၾက။ ဂ်ပန္ေလယာဥ္အုပ္ႀကီးက ၿမိဳ႕လယ္လူေနရပ္ကြက္မ်ားကို မီးေလာင္ဗံုးမ်ားနဲ႔ ေပါက္ကြဲေသေၾက ပ်က္စီးေစေသာ ဗံုးမ်ား ႀကဲခ်သည္။ နိမ့္နိမ့္ပ်ံဆင္း ၿပီး ျမင္ျမင္သမွ် အရပ္သားမ်ားကို စက္ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္သည္။ ဂ်ပန္ေလယာဥ္(၈၀)ေလာက္က ၿမိဳ႕ကို ပိုက္စိပ္တိုက္ ဗံုးႀကဲပစ္ခတ္၍ တစ္ၿမိဳ႕ လံုးနီးပါး မီးေလာင္ပ်က္စီးကုန္၏။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ၃၀၀၀ အတြင္းေသေက်ၿပီး ၃၀၀၀ ထက္မနည္း ဒဏ္ရာရရိွၾကသည္။ မႏ္ၲေလးေရစက္႐ုံႏွင့္ ရန္ကုန္ျမဴနီစပယ္က မီးသတ္စက္ႀကီးမ်ားလည္း မီးေလာင္ ပ်က္စီးသြားေလၿပီ။
  ထိုအခါမွ မႏ္ၲေလးသားမ်ားလည္း ထိတ္လန္႔တၾကားႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မကယ္မႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ ကိုယ့္အသက္ကိုယ္လုကာ ေျပးလႊားၾကရေတာ့ သည္။ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသည့္ အဂၤလိပ္ကလည္း ၿမိဳ႕၏ လူေနရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးသြားသျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး မီးေလာင္တိုက္သြင္းကာ သတ္ကြင္းႀကီးတစ္ခုအသြင္ ႐ုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲသြားေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေမ(၁)ရက္ေန႔တြင္ မႏ္ၲေလးကို ဂ်ပန္က လံုးလံုးလ်ားလ်ားသိမ္းပိုက္ ႏိုင္လိုက္ေတာ့သည္။
  မႏ္ၲေလးအား ဂ်ပန္က သိမ္းပိုက္အၿပီး ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အတြင္းကနဦး အေစာဆံုးသတင္းစာအျဖစ္ “တိုင္းခ်စ္သတင္းစာ” ထြက္လာ သည္။ “ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕ လက္ဆည္ကန္ရပ္ တိုင္းခ်စ္ပံုႏွိပ္တိုက္မွာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀တယ္” လို႔ သတင္း စာရဲ႕ ေက်ာဘက္ ေအာက္ပိုင္းမွာ ေရးသားထားၿပီး “အယ္ဒီတာ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္” ကေခါင္းႀကီးပိုင္းမွာ “အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ၿပီ” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ေရးသားခဲ့သည္။ ကနဦးထုတ္ တိုင္းခ်စ္သတင္းစာပါ သတင္းမ်ားအရ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕သည္ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၄ေသာင္း ရွိသည့္အနက္ မေလာင္ဘဲ က်န္ရစ္ေသာ အိမ္မ်ားမွာလည္း ေတာေၾကာင္လူဆိုးမ်ားလက္ခ်က္ျဖင့္ ဘာမွ် ရစရာမရွိေအာင္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြားေၾကာင္း သိရွိၾကရ သည္။
  မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ယာယီေစ်းမ်ားအေနႏွင့္ ရွင္အရဟံ သိမ္ဘုရားအနီး တစ္ေစ်း၊ ဘုရားႀကီးအေနာက္ဘက္ ငတက္ျပားေစ်း ရတနာမဥ္ၥဴ ဘုရားအေရွ႕ဘက္တစ္ေစ်း၊ စိန္ပန္းရပ္၌ တစ္ေစ်း ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း တိုင္းခ်စ္သတင္းစာက ေရးသားခဲ့သည္။ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕တြင္း၌လည္း နန္းတြင္းရွိ ဘုရင္ခံအိမ္ေတာ္၊ လမ္း ၃၀ရွိ ႐ုံးႀကီးႏွင့္ ေစ်းခ်ဳိတို႔တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတစ္မေတာ္၏ သံုးေရာင္ျခယ္ဒါင္းအလံမ်ား လႊင့္ထူထား သည္ဟု ဆို၏။
  ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ တ႐ုတ္စစ္သားမ်ား ဆုတ္ခြာေသာအခါ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အင္း၀တံတားႀကီး၏ စစ္ကိုင္းဘက္ဂုံးႏွစ္ဂုံးကို ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ေလၿပီ သို႔ေသာ္ မႏ္ၲေလးသိမ္းအၿပီးအထိ ၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္၌ ဗံုးသံအေျမာက္သံမ်ား ၾကားေနရၾကရဆဲျဖစ္၏။ အိႏိ္ၵယသို႔ အလ်င္အျမန္ ဆုတ္ခြာေနေသာ ၿဗိတိသွ်ေနာက္အား ဂ်ပန္တပ္က ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္ကာ တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္သည္။
  အဂၤလိပ္အစိုးရက မိုးကုတ္ေထာင္ထဲ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ေသာ ေဒါက္တာဘေမာ္ကိုလည္း ေထာင္ျပင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ တိတ္တဆိတ္ ထုတ္ယူခဲ့ကာ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕သို႔ သားမယားမ်ားႏွင့္တကြ က်န္းမာစြာ ေရာက္ရွိေနၿပီဆို၏။ မႏ္ၲေလးသို႔ ဂ်ပန္တပ္မ၀င္မီကပင္ ေဒါက္တာဘေမာ္အား လိုလားသူမ်ဳိးခ်စ္ပုဂိ္ၢဳလ္တစ္စု၏ ႀကံစည္မႈျဖင့္ ေထာင္မွ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ထုတ္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
  မႏ္ၲေလးခ႐ိုင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္ေက်ာ္ေခါင္က သံုးေရာင္ျခယ္ ေဒါင္းတံဆိပ္လက္စည္းမ်ားမွာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္ သားမ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ႐ိုး႐ိုးအရပ္သားမ်ား တပ္ဆင္ရန္ မလိုေတာ့ေၾကာင္း၊ အရပ္သားမ်ားအေနႏွင့္ ထိုလက္စည္းလက္ပတ္မ်ား လက္၀ယ္ရွိ ေနပါက မိမိတို႔ စီရင္စုဆိုင္ရာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္႐ုံးမ်ားသို႔ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ေပးအပ္ၾကရမည္။ ထိုလက္စည္းလက္ပတ္မ်ား တံဆိပ္မ်ားကို အရပ္သားမ်ားက တပ္ဆင္အသံုးျပဳပါက စစ္ဥပေဒအရ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူလိမ့္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ထား၏။
  မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕၊ စိန္ပန္းရပ္ ကလပ္လမ္းႏွင့္ ဘီအိုင္ေအေစ်းအနီးတြင္ ၁၉၄၂ ခု၊ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ညႏွင့္ ၁၉ ရက္ေန႔ညတို႔၌ ေလဘာတီ အၿငိမ့္ ျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံကျပခဲ့ေသးသည္။ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ၈၇ လမ္းတို႔တြင္ ႐ုံးစိက္တပ္စြဲခဲ့သည္။ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ဗဟိုစစ္႐ုံးကိုလည္း မႏ္ၲေလးတစ္ၿမိဳ႕လံုး ျပာက်ကာ အစားအစာ၊ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရစသည္ျဖင့္ ခက္ခဲရွားပါးေနၿပီး နားေနရန္ အေဆာက္အဦအစ ေလ့က်င့္ရန္ ကြင္းအထိ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အမရပူရသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျပန္သည္။ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕လူႀကီးမ်ားလည္း ခန္႔အပ္ခဲ့၏။
  ၎င္းတိ႔ုမွာ (၁)ဦးၿငိမ္း(ဥက္ၠ႒-ေမယာ)၊ (၂)ဦးေအာင္ပြင့္(ေကာ္မတီ)၊ ဦးေက်ာ္(လမ္းႏွင့္ အေဆာက္အဦ ဆိုင္ရာခ်ယ္ရာမင္)၊ ဦးေက်ာ္ရန္ (က်န္းမာေရးခ်ယ္ရာမင္)၊ ဦးေတာ္(ေစ်းဌာနခ်ယ္ရာမင္)၊ ဦးဘစီ(တရားဌာနခ်ယ္ရာမင္)၊ ဦးစံရီ(လမ္းခရီးဆိုင္ရာ ခ်ယ္ရာမင္)၊ ဦးဘသင္(အခြန္၀န္)၊ ဦးစံလွေဘာ္(ဘ႑ာေရးခ်ယ္ရာမင္)၊ ဦးၫြန္႔(အိုးအိမ္ရာစီမံေရးခ်ယ္ရာမင္)၊ ဦးေက်ာ္(မီးႏွင့္ ေရဘက္ခ်ယ္ရာမင္)၊ ေအရာဇတ္(သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ေရးခ်ယ္ရာမင္)တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယာယီဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေစ်းမ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေစ်းခ်ဳိ၊ ရဟိုင္းေစ်း၊ ဘုရားႀကီးေစ်း၊ မဂၤလာေစ်း၊ ေညာင္ ပင္ေစ်း၊ ပုဏ္ၰားေစ်း၊ ဂြမ္း႐ုံေစ်းႏွင့္ နန္းေရွ႕ေစ်းမ်ား၌သာ တရား၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ့ဲသည္။
  x x x
  မႏ္ၲေလးကို ဂ်ပန္က ဗံုးစတင္ႀကဲေသာအခါ တ႐ုတ္တန္း္ရပ္ကြက္သည္ အထိအနာဆံုးျဖစ္သျဖင့္ ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းတို႔ မိသားစုသည္လည္း အမရပူရွိ ေတာင္ၿမိဳ႕ ကိုေလးအိမ္သို႔ ၂လ၊ ၃လမွ် သြားေရာက္ ခိုလႈံၾကရသည္။ ထို႔ေနာက္ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕ အေနာက္ျပင္ ခင္မကန္တိုက္ရွိ ဘႀကီးဦးနႏိ္ၵယ၏ တ႐ုတ္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကျပန္၏။ ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္နီးပါး မီးေလာင္ျပက်ျပန္ေသာအခါ ဧရာ၀တီတစ္ဖက္ကမ္း မင္းကြန္းသဲျဖဴေခ်ာင္းရြာသို႔ ေျပးၾကရျပန္သည္။
  ဂ်ပန္သိမ္းၿပီးစ ေက်ာက္မဲက အေတာ္အတန္ တည္ၿငိမ္ေနၿပီျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ စိတ္မခ်ရေသးသျဖင့္ ဆရာၿငိမ္းက သူ႔မိသားစုကို ၿမိဳ႕ျပင္ နန္႔ဟူးေတာင္းရြာ၌ပင္ ေနေစသည္။ သူကမူ တပည့္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမစ္သားကိုတင္ေမာင္၊ ကိုဘသင္၊ ကိုေအးေမာင္တို႔ စုစည္းဖြင့္လွစ္သည့္ ဟို တယ္အတြက္ ေလထီးစႀကီးမ်ားျဖင့္ လိုက္ကာမ်ား၊ ခ်ဳပ္ေပးျခင္း၊ နံရံခ်ိတ္ပန္းခ်ီကားမ်ား ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့၏။ ဟိုတယ္တြင္ ဂ်ပန္အရာရွိ မ်ား အမ်ားဆံုး လာတတ္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႀကိဳက္ အလွေမြးငါးပံု၊ ခ်ယ္ရီပန္းပံု၊ ႐ႈခင္းမ်ား ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ပန္းခ်ီကားေဘာင္မ်ားကိုလည္း ေဒသထြက္ ၀ါးစိမ္း၊ ၀ါးညိဳမ်ားျဖင့္ ဆန္းဆန္းျပားျပား တီထြင္ေပးခဲ့သည္။
  ေက်ာက္မဲ၌ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ခိုလႈံၿပီး မႏ္ၲေလး ျပန္ဆင္းလာေသာအခါ မႏ္ၲေလးသည္ ဂ်ပန္၏ လက္ေအာက္၌ ထင္သလို မဟုတ္ဘဲ ျပားျပား ေမွာက္ေနဆဲျဖစ္၏။ အေပါင္းအသင္းေတြလည္း စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးမွာ စစ္ခိုစစ္ေျပးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ကိုရင္ေလးက နိဗိ္ၺႏ္ၵေခ်ာင္မွာတဲ့ …။ နိဗိ္ၺႏ္ၵေခ်ာင္မွာ ၿမိဳ႕မအသင္းသားအမ်ားစု ေရာက္ေနၾကသည္။ ၀ါးခ်က္ရြာ ေရႊဇာလီေခ်ာင္မွာ စႏ္ၵရားဆရာ ကိုဘဒင္မိသားစု ရွိေနသည္။ ဆရာၿငိမ္း မိသားစုသည္ မႏ္ၲေလးေရာက္ေရာက္ခ်င္း စစ္ကိုင္းသို႔ ကူးၾကျပန္သည္။ ၀ါးခ်က္ရြာ ေရႊဇာလီေခ်ာင္အထက္ ကိုက္ ၃၀၀ အကြာ ေတာင္နံရံ၌ ေက်ာက္ဂူတစ္လံုးထြင္းၿပီး စစ္ၿပီးဆံုးသည္အထိ ဆရာၿငိမ္းတို႔ မိသားစု ခိုလံႈခဲ့ၾကသည္။
  တကယ္ေတာ့ စစ္ခိုလႈံသည္ဆိုေသာ္လည္း စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးသည္ မႏ္ၲေလးတစ္ၿမိဳ႕လံုး၏ ပရိသတ္ျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ စည္ကားေနသည္။ ၀ါးခ်က္ရြာေလာက္၌သာ ကနဦးအစက ဂ်ပန္ေလယာဥ္၊ ဂ်ပန္စစ္သားအေရာက္အေပါက္ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးတစ္ခုလံုး ေအးခ်မ္း သေလာက္ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္း၌ စစ္ခိုေနၾကေသာ ၿမိဳ႕မအသင္းသားမ်ားလည္း ၀ါသနာအရင္းခံမို႔ စုစည္းမိၾကကာ အဆို၊ အတီး အလုပ္ေတြ စတင္လာၾကျပန္သည္။ နိဗိ္ၺႏ္ၵေခ်ာင္ရွိ ကိုရင္ေလး၏ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ မနက္တိုင္း စုေ၀းၾကၿပီး မႏ္ၲေလးမွာကဲ့သို႔ပင္ ဂီတ အေၾကာင္း ေျပာဆိုၾက၊ ဖန္တီးၾကေတာ့သည္။
  စစ္ကိုင္း၌ ရွိေနစဥ္ကာလအတြင္း အလွဴ၊ မဂၤလာ၊ ဘုရားပြဲ ေက်ာင္းပြဲမ်ား၌ ၿမိဳ႕မအသင္းက ရရာ တူရိယာပစ္ၥည္းမ်ားျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾက သည္။ စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးရွိ ေခ်ာင္မ်ားမွ တ႐ုတ္စကားပင္ အုတ္ပလ္ႅင္ႀကီးမ်ားတြင္ ေအာက္လင္းဓာတ္မီး ထိန္ထိန္ညီးကာ ၿမိဳ႕မတီး၀ိုင္းကို အစဥ္ အလာမပ်က္ တီးကာ မႈတ္ကာ၊ သီကာဆိုကာ ကကာခုန္ကာ ေတြ႕ေနရၿမဲျဖစ္ပါသည္။ စစ္ကိုင္းေတာင္ သစ္ၥာ၀ါဒီေခ်ာင္၌ စစ္ခိုလႈံေနၾကရေသာ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕ တ႐ုတ္တန္း္ေစ်းပိုင္ရွင္ အ၀ိန္ကိုး၏ သမီး မဂၤလာေဆာင္၌ပင္ ၿမိဳ႕မက မပ်က္မကြက္ ဧည့္ခံခဲ့ပါေသး၏။
  စစ္ကိုင္းေတာင္၌ စစ္ခိုလႈံေနစဥ္ ဆရာၿငိမ္းသည္ ကမ္းဆိပ္ရိပ္သာ သီတာေရယဥ္ ဧရာေခြ၀န္း၊ ေသာင္ထြန္းတဲ့ တစ္ဖက္ကၽြန္းဆြယ္” အစခ်ီ ေရခ်ဳိးဆိပ္သီခ်င္းႏွင့္ “ျပာျပာမိႈင္းမိႈင္း ျမဴခိုးလြင္ဆိုင္းရီ၊ ေတာင္ေတြညိဳညိဳ႕ ညိဳ႕ေ၀ရီ အစခ်ီသီခ်င္း(၂)ပုဒ္ကို ေရးစပ္ခဲ့ေလသည္။
  ေရခ်ဳိးဆိပ္သီခ်င္းတြင္ ဂ်ပန္ေခတ္က ကုန္ၾကမ္းပစ္ၥည္းရွားပါးမႈေၾကာင့္ ရရာအမဲဆီမ်ားျဖင့္ ခ်က္လုပ္ေသာ ဆပ္ျပာခဲမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရ သျဖင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ရပံုကို “အနားက အလြားအို … အ၀တ္ေလွ်ာက္ေနရင္း ဆပ္ျပာကို ဆဲေတာ့ေဖာင္စြန္းတိုင္ပင္ ေရေတြ၀င္ပါတယ္” ဟု ေရးစပ္ခဲ့သည္။
  အလားတူ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕က သီခ်င္းေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆရာညႇာကလည္း မင္းကြန္းေတာင္႐ိုးရွိ မဟာဂီရိေခ်ာင္ သဲဂူထဲ၌ စစ္ေျပးေရွာင္ တိမ္းရင္း ““စစ္ ေအာင္ႏိုင္ေရး”၊ “သီရိဓမ္ၼာေသာက”ႏွင့္ “ျပည္ေတာ္၀င္” သီခ်င္းမ်ားကို ေရးစပ္ခဲ့ေလသည္။
  ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္း၏ “ေရခ်ဳိးဆိပ္” သီခ်င္းသည္ စစ္ကိုင္းသရက္ပင္ဆိပ္၏ ႐ႈခင္းအလွႏွင့္အတူ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးမ်ား ေရဆိပ္၌ ေရခ်ဳိး ဆင္းၾကပံု၊ လူငယ္သဘာ၀ ဖိုမပိုးပန္းၾကပံုမ်ားကို ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္သဖြယ္ လွလွပပ ျခယ္မႈန္းျပၿပီး ျမစ္ဆိပ္၏ ျမင္ကြင္းအား အႏုစိတ္စ႐ိုက္ေပၚ ေအာင္ ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။
  “ေနျခည္ႏွင့္အသား၊ ေရႊရည္ႏွင့္ ပတ္ၱျမား … ပနံစားတယ္၊ ႏုမ်စ္ပ်ဳိရြယ္ … ဖူးသစ္လံုမပ်ဳိရယ္…” ဟူေသာ အဖြဲ႕အႏြဲ႕သည္ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီး အပ်ဳိရြယ္ေလး၏ အသားအေရႏွင့္ လွေသြးႂကြယ္ပံုကို ဆည္းဆာေနျခည္၀ါ၌ ခံစားရမႈအား “ေရႊရည္ႏွင့္ ပတ္ၱျမား”ဟု ဖြဲ႕ႏြဲ႕လိုက္ေပ၏။
  ဆရာညႇာ၏ “ျပည္ေတာ္၀င္”ကလည္း စစ္ေၾကာင့္ ခိုလႈံေနၾကေသာ စစ္ကိုင္းေတာင္ရွိ မႏ္ၲေလးသားမ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ရွာေသာ မႏ္ၲေလးသား မ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ရွာေသာ မႏ္ၲေလးသားမ်ား မေမ့ေလ်ာ့ ေမတ္ၱာမပ်က္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သကာ ၿမိဳ႕ပ်က္ႀကီးအား ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ အားမာန္မ်ား တနင့္တပိုး ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။
  ျမေရာင္လႊမ္း၍ သင္းသင္းေမႊးေသာ တ႐ုတ္စကားရိပ္တြင္ (၃)ႏွစ္တာမွ် စစ္ခိုလႈံၾကအၿပီး ၁၉၄၅ ခု၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕၌ ရန္သူတစ္ဦးေယာက္မွ် မက်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့ဟု ေၾကညာကာ မဟာမိတ္က ျပန္လည္သိမ္းပိုက္အၿပီး စစ္ႀကီးၿပီးဆံုးေတာ့သည္။ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔၌ စစ္ကိုင္းေခ်ာင္၊ မင္းကြန္းေခ်ာင္အသီးသီးတြင္ ခိုလႈံေနၾကေသာ ၿမိဳ႕မအသင္းသားေတြကလည္း မႏ္ၲေလးသို႔ တစ္စုတစ္ေ၀း ျပန္ၾကေလၿပီ။ အမရပူရစံေရြး ကူးတို႔ဆိပ္မွ စစ္လက္က်န္ ထရပ္ကားႀကီးေပၚ စုၿပံဳတက္ကာ ရရာတူရိယာပစ္ၥည္းမ်ားျဖင့္ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕တြင္းအထိ သီဆိုတီးမႈတ္ခဲ့ၾက၏။ နားေထာင္ ၾကည့္စမ္းပါဘိ။
  ““အခါေတာ္ ေရာက္ခ်ိန္ နီးလို႔လာၿပီေလ၊
  ေဒၚေဒၚမမ … ႏွမတို႔တစ္ေတြ …
  အသည္းစြဲခ်စ္မိတ္ေဆြ၊ ေခတ္ၱခြဲလို႔ေန
  ၿမိဳ႕မႏွင့္အတူတကြ လိုက္ပါႏိုင္ေစ
  ေအာင္စည္ရြမ္းသံ ၾကားရၿပီထင့္၊
  ျပည္ေတာ္၀င္မယ္ေလ …””တဲ့။
  ဆူးငွက္

  Like

 2. ဆူးငွက္ (Sue Hnget) added 3 new photos.
  September 16, 2015 ·
  ဒုတိယ ျပည္ေတာ္၀င္
  “ၿဂ ီသက္ၠရာဇ္ တစ္ေထာင္သံုးရာကိုးခု
  ျပာသိုလဆုတ္ကိုးရက္ တနဂၤေႏြေန႔အား
  ဤငါတို႔ျမန္မာျပည္လံုး၀လြတ္လပ္ေသာ
  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္
  ျပည္ေထာင္စု သမ္ၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္
  ေကာင္းစြာ ေရာက္သတည္း”

  လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္းတင္ ေက်ာက္စာတိုင္ႀကီးတြင္ ဤသို႔ အခိုင္အမာ ေက်ာက္ထက္အက္ၡရာတင္ၿပီးေနာက္ အခ်င္းခ်င္းသေဘာကြဲ မညီ ၫြတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္ၾကေတာ့၏။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္မ်ားက မႏ္ၲေလးကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကိုပင္ တက္ေရာက္ျခယ္လွယ္လာၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္သို႔ပင္ ထိပါးလာခဲ့ၾကသည္။
  ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၁)ရက္ေန႔ ညေန(၃)နာရီတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေကအင္ဒီအိုမ်ားေအာက္သို႔ အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ မႏ္ၲေလးလည္း က် ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားလည္း ေရွးနည္းတူ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာကို စြန္႔ခြာကာ ထြက္ေျပးၾက၏။ ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းတို႔ မိသားစုလည္း ဘႀကီးဘုန္း ႀကီးရွိရာ မႏ္ၲေလးအေနာက္ျပင္ စကုတိုက္သံေတာ္ဆင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဆီ တစ္ေက်ာ့တစ္ျပန္ ခံုလႈံၾကရျပန္သည္။

  မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ႐ုံးမ်ားလည္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ဆုတ္ခြာေျပာင္းေရႊ႕႐ုံးထိုင္ၾကရသည္။ ဗိုလ္မွဴးၾကင္ဦးစီးေသာ မႏ္ၲေလး အေျခ စိုက္အစိုးရတပ္ေပါင္းစုက စစ္ကိုင္းတြင္ အင္အားျပန္လည္စုစည္းၿပီး ဧၿပီ(၆)ရက္ေန႔တြင္ မႏ္ၲေလးကို လူမ်ဳိးစုမ်ားလက္မွ ျပန္လည္သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည္။

  ဗိုလ္မွဴးၾကင္၊ ဗိုလ္မွဴးေအးေမာင္၊ ဗိုလ္မွဴးထြန္းစိန္ အစရွိေသာ ဗိုလ္မွဴး၊ တပ္မွဴးမ်ားေရွ႕ေဆာင္သည့္ တပ္ေပါင္းစုမ်ား မႏ္ၲေလးသို႔ ျပန္လည္ကာ အုပ္စီးႏိုင္သည္ႏွင့္ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕သည္ ပံုမွန္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး သတင္းစာမ်ားလည္း ပံုမွန္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဧၿပီလ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ပင္ ပထမဆံုးျပန္လည္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့ေသာ လူထုသတင္းစာ၏ မ်က္ႏွာဖံုး၌ အစိုးရတပ္မ်ား မႏ္ၲေလးသိ႔ု မည္သို႔ျပန္သိမ္းပံု၊ နန္းတြင္းရွိ လက္က်န္ လူမ်ဳိးစုတပ္မ်ားကို မည္သို႔တိုက္ထုတ္ပံု၊ ျပင္ဦးလြင္သို႔ ဆုတ္ေျပးေသာ လူမ်ဳိးစုတပ္မ်ားအား နန္းေရွ႕ႏွင့္ ေအာင္ပင္လယ္မွျဖတ္၍ မည္သို႔ေခ်မႈန္းပံု မ်ားလည္း အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားထားသည္။
  ၿမိဳ႕သိမ္းတပ္မ်ား၏ ေရွ႕တန္းကြပ္ကဲ႐ုံးကို (၈၄)လမ္း လက္ဆည္ကန္ရပ္ရွိ နဂါးေဒၚဦးတိုက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕အား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဧၿပီ(၈)ရက္ေန႔တြင္ပင္ ေအာင္ပြဲခံတပ္မ်ားက ၿမိဳ႕တြင္းတစ္ေလွ်ာက္ခ်ီတက္ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းသို႔၀င္ေသာ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုသတင္းကို (၉-၄-၄၉) ရက္ေန႔ထုတ္ လူထုသတင္းစာက “မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕သိမ္းေအာင္ပြဲ အခမ္း အနား” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပံုမွာ –

  မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕၌ ၈-၄-၄၉ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ဗမာ႕တပ္မေတာ္မွ ကမကထျပဳ၍ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ား ၿမိဳ႕သိမ္းေအာင္ပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရာ တပ္ေပါင္းစံုခ်ီတက္သည္။ လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈေနေသာ လူထုႀကီးမွာ အထူးပင္ စည္ကား မ်ားျပားလွေၾကာင္း၊

  နံနက္ (၇)နာရီအခ်ိန္တြင္ မႏ္ၲေလးစစ္ရဲဌာနခ်ဳပ္၌ တပ္ေပါင္းစံုစု႐ုံးၿပီးလွ်င္ (၈)နာရီအခ်ိန္တြင္ အစီအစဥ္အရ ၿမိဳ႕မစည္ေတာ္ႀကီးက ေရွ႕ေဆာင္ ၍ ခ်ီတက္လာၾကေၾကာင္း ၎င္းစည္ေတာ္ႀကီးေနာက္မွ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕အက်ဳိးေဆာင္ရိက္ၡာတာ၀န္ခံ ဦး၀ါသ၀(ခင္မကန္တိုက္) သည္ ကားျဖင့္ လိုက္ပါ လာေၾကာင္း ၎င္းေနာက္မွ ဗိုလ္မွဴးၾကင္ ဦးေဆာင္ကာ တပ္မေတာ္ စိန္ေျပာင္းတပ္စု တပ္မေတာ္စက္မႈလက္မႈတပ္၊ ဗိုလ္သင္တန္းတပ္၊ လူ႐ိႈင္းစစ္ တပ္၊ တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးတပ္၊ ဗိုလ္ေလာင္းတပ္စု၊ ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္၊ ဗိုလ္စိန္မွန္တပ္ မံုရြာ-မႏ္ၲေလး စစ္၀န္ထမ္းတပ္စု၊ ရဲေဘာ္ျဖဴတပ္၊ ရဲေဘာ္ေဟာင္းတပ္၊ စီဒီစီျပည္သူ႔ေပ်ာက္ကားတပ္မ်ားႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕မတူရိယာတပ္ပါ ခ်ီတက္ၾကေၾကာင္း (၈၄)လမ္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္(၂၆)ဘီလမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား တိုးေ၀ွ႕ၾကည့္႐ႈၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအလံမ်ားလည္း လႊင့္ထူၾကေၾကာင္းဟူ၍ သတင္းေပး ေရးသားထားခဲ့သည္။

  ထိုစဥ္က ၿမိဳ႕သိမ္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္းပါ လိုက္ပါလွည့္လည္ေသာအခါ ေအ၀မ္းဆရာညႇာ၏ “ျပည္ေတာ္၀င္” သီခ်င္းကို ပင္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ တီးမႈတ္ခဲ့သည္ဆို၏။ နန္းတြင္း၌ ျပည္ေထာင္စုအလံေတာ္စိုက္ထူသည္အထိပင္ လိုက္ပါလွည့္လည္ တီးမႈတ္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔ ကား ဧၿပီလ(၈)ရက္ေန႔မို႔ “အခါေတာ္ေရာက္ခ်ိန္ နီးလို႔လာၿပီေလ၊ ေဒၚေဒၚ မမ ႏွမတို႔ေရ အသည္းစြဲ ခ်စ္မိတ္ေဆြ ေခတ္ၱခြဲလို႔ေန” ဟူေသာ သီခ်င္း စာသားႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လိုက္ဖက္ညီခဲ့ျပန္ေလျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ေရွ႕တန္းစခန္းသို႔ပင္ ၿမိဳ႕မက လိုက္ပါေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ရသည္။
  (ပထမဆံုး ျပည္ေတာ္၀င္သည္က ၁၉၄၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ မႏ္ၲေလး၌ရန္သူဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားအားလံုး ေခ်မွဳန္းရွင္းလင္းၿပီးေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးေနာက္ စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးတြင္ သံုးႏွစ္သံုးမိုး စစ္ခိုေနၾကသူမ်ား “ျပည္ေတာ္၀င္”သီခ်င္းျဖင္႔ မႏ္ၲေလးျပန္၀င္ခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္္။)

  တကယ္ေတာ့ ဧၿပီလ(၆)ရက္ေန႔ကတည္းက နန္းတြင္းကို ျမန္မာတပ္မေတာ္က အၿပီးအပိုင္ သိမ္းပိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဧၿပီ(၇)ရက္ေန႔တြင္မႏ္ၲေလးတစ္ၿမိဳ႕လံုးစည္ကားလာ၏။ ေစ်းခ်ဳိေတာ္ႀကီး လည္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ။ ကိုင္းတန္းေစ်း၊ထီးတိုင္ေစ်းစေသာ ျပန္က်ေစ်းမ်ားလည္း ေရာင္း၀ယ္ေနၾကၿပီ။ မနက္ေစ်းျဖစ္ေသာ ရဟိုင္းေစ်းႏွင့္ ညေနေစ်းျဖစ္ေသာ သမီးေတာ္ေစ်းမ်ားလည္း ပံုမွန္စည္ကားေန၏။ မႏ္ၲေလးလွ်ပ္စစ္ဌာန ကလည္း ဧၿပီ(၈)ရက္ေန႔ညမွာပင္ ၿမိဳ႕ကို မီးေပးႏိုင္ၿပီ။ ဧၿပီ(၉)ရက္ေန႔ ေရာက္ေတာ့ မံုရြာ၊ ေရႊဘုိ၊ ေရဦးဘက္မွ အေ၀းေျပးကားမ်ားပင္ ယခင္ကလို ၀င္ေရာက္လာၾက၏။
  ၁၉၄၉ ခု ဧၿပီလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ေကအင္ဒီအိုမ်ားလက္မွ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕ လြတ္ေျမာက္၍ ၿမိဳ႕သိမ္းအခမ္းအနားႀကီးအား ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္မွ်၀ဲခ်ီးက်င္းပ ၿပီး ၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္းႀကီးကလည္း “ျပည္ေတာ္၀င္” သီခ်င္းျဖင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ တီးမႈတ္ပါ၀င္ခဲ့လင့္ကစား ထိုအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕မ၏ ညီေနာင္အစ္ကို ဆရာသမား ရင္းခ်ာႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သူ ေတးျပဳစာဆို “နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္” ကား ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း၌ပင္ ကြယ္လြန္နိအစ္ၥေရာက္ရရွာေလၿပီ။

  နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္ကို ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္ေနၾကဆဲကာလ၌ပင္ နန္းေရွ႕အုတ္စက္သုႆာန္၌သၿဂႋဳဟ္လိုက္ရသည္။
  ဆူးငွက္
  ဆူးငွက္ (Sue Hnget)’s photo.

  Like

 3. ဆူးငွက္ (Sue Hnget)
  March 13, 2014 ·
  မႏၲေလးကို ကယ္တင္ဖို႔
  ဘာပဲေျပာေျပာ လက္ရိွအေနနဲ႔ မႏၲေလးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္တယ္။ စီးပြားေရးအရေရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရေရာ အခ်က္အခ်ာက်တယ္ဆိုတာလည္း မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမွာ မၾကာခင္ ကုန္းေကာက္စရာမရိွေတာ့ေအာင္ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေတာ့မယ္ ဆိုတာလည္း အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒီအႏၲရာယ္နဲ႔ ဒီခံစားခ်က္ကို သိနားလည္တဲ့သူေတြဆိုတာ ပီဘိ က်န္ေကာင္းက်န္ရာအေနနဲ႔ တည္းတည္းသာရိွေတာ့တဲ့ မႏၲေလးသားစစ္စစ္အနည္းငယ္ပဲ ရိွပါေတာ့တယ္။ ဒီအနည္းငယ္ထဲမွာပဲ ရင္နင့္စြာ ပြင့္အန္ခဲ့ၾကတာက မႏၲေလးသားအႏုပညာရွင္ေတြပါ။ စာေပ၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ… စတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြေပါ့။ ဒီဖြင့္အန္မႈေတြဟာ ၁၉၈၄ ေနာက္ပိုင္း စတင္လာၾကတယ္။ ၁၉၈၄ ဦးက်ားႀကီး၀င္း မီးေဘးၿပီးေနာက္ မႏၲေလးမွာရိွတဲ့ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးေတြ စတင္ပြန္းပဲ့လာမႈအေပၚ စာေပအႏုပညာအသိုင္း၀န္းက စတင္ ခံစားနာက်င္လာၾကတယ္။
  ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုၿပီးတဲ့ေနာက္တက္လာတဲ့အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ ၁၉၈၄ သဘာ၀မီးေဘးထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာႀကီးမားတဲ့ “မင္းေဘး”ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးေတြ တ၀ုန္း၀ုန္းၿပိဳဆင္းသြားေတာ့တာပါပဲ။ ၿမိဳ႕ရဲ႕အသည္းႏွလံုးျဖစ္တဲ့အျပင္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးအမွတ္လကၡဏာျဖစ္တဲ့ ေစ်းခ်ိဳေတာ္ႀကီးကို “မင္းမိန္႔၊ မင္းအာဏာ”နဲ႔ အျမစ္ကၿဖိဳလွဲလိုက္တယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာရိွတဲ့ စီးပြားအရင္းအျမစ္ေတြဖ်က္ဆီး႐ံုမက၊ လာဘ္လာဘနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေရွ႕တန္းတင္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕လာတဲ့လူမ်ိဳးျခားကို တရား၀င္ ဒလေဟာသြင္းလာျပန္တယ္။ မႏၲေလးရဲ႕အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးေတြပ်က္ကုန္ၿပီ။ စီးပြားေရးပ်က္မွေတာ့ လူမႈေရးပ်က္ၿပီေပါ့။ ယဥ္ေက်းမႈပ်က္ၿပီေပါ့။ ဒီအပ်က္ေတြၾကားမွာ “ႏိုင္ငံေရး”မပ်က္ရေလေအာင္ မႏၲေလးမွာ ရင္စီးခံထားရတယ္။ ဘ၀အပ်က္ခံၿပီး ထိန္းထားၾကရတယ္။ အိမ္ေျခစြန္႔၊ ၿမိဳ႕စြန္တဲထိုးၿပီးမွ ခုခံထားၾကရတယ္။ ဒီလူနည္းစုထဲမွာ အႏုပညာရွင္ေတြပါတယ္။
  မႏၲေလးရဲ႕စီးပြားေရးမွန္သမွ် အမ်ိဳးသားပိုင္စီးပြားေရးဟာ ေနာက္တန္းမွာပဲရိွေနတယ္။ မႏၲေလး ရြာေနျပည္ထိုင္ မိ႐ိုးဖလာစီးပြားေရးဆိုတာ စုန္းစုန္းျမဳပ္လုမတတ္ပဲ။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာကေတာ့ မ်က္စိေအာက္မွာတင္ တ၀ုန္း၀ုန္းၿပိဳက်သြားသလိုပါ။ တန္ဖိုးထားသူ မႏၲေလးသားလူနည္စုကသာ အသံျပာမတတ္ ေျပာၾက၊ ဆိုၾက…။ လက္က မီးခိုးထြက္လုမတတ္ ေရးၾကသားၾကရေပမယ့္ အာဏာပိုင္အဆက္ဆက္က မသိက်ိဳဳးကၽြံ(သို႔မဟုတ္) သိသိႏွင့္ပင္ ေရနစ္ရာ၀ါကူထိုးၾကပါတယ္။ ႐ိုးရာပြဲလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရင္ ပြဲမိန္႔ရဖို႔ခက္ခဲ၊ လံုၿခံဳေရးေပးဖို႔ ျငင္းဆန္ေပမယ့္ ႏိုင္ကလပ္ေတြ၊ ကာရာအိုေကေတြ၊ ပါတီပြဲေတြကိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ တူသားေနာင္မယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ျပယုဂ္ျဖစ္တဲ့ မႏၲေလးအတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားကပဲ စံနစ္တက်ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကတာပါ။
  ကိုယ္က်ိဳးအတၱစီးပြားကိုပဲ အရာရာေရွ႕တန္းတင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလႀကီးမွာ ေငြေၾကးနဲ႔ပဲဖိၿပီး မူလေတြကိုေဖ်ာက္ဖ်က္၊ အစြယ္အပြားေတြကိုပဲ ျမႇင့္တင္ယူခဲ့ၾကတာပါပဲ။ သမိုင္း၀င္ေစ်းခ်ိဳႀကီးကိုဖ်က္တယ္၊ ဘူသီးငါးေပါင္းေၾကာ္ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးေတြနဲ႔ စူပါမားကတ္ႀကီးေတြေပၚလာတယ္။ သမိုင္း၀င္ ဆီးပန္နီဆရာေတာ္ ဗိမာန္ကိုဖ်က္တယ္၊ အမိုးေကာ့ဘံုေက်ာင္းႀကီးေတြ ျမင့္မားလာတယ္။ သမိုင္း၀င္ ကေနာင္မင္းသားႀကီးဂူကို ထိုးေကာ္ပစ္တယ္၊ ဘီယာဆိုင္ေတြ မိႈလိုေပါက္ေစတယ္။ သမိုင္း၀င္ သခင္ဗဟိန္းဂူကို တ႐ုတ္ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္နဲ႔ အစားထိုးအမႈန္႔ေခ်ပစ္လိုက္တယ္။ ဒီၾကားထဲ သမိုင္း၀င္က်ံဳးၿမိဳ႕႐ိုးျပအိုး ၄၈ ရပ္ကိုလည္း အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္အေမြကိုဆက္ခံကာ ဒီကေန႔အမ်ိဳးသားအစိုးရေခတ္အထိ စစ္တပ္ကအပိုင္စီးထားေသးတယ္။ ဒီၾကားထဲ ရတနာပံုေခတ္ရဲ႕လက္ရာတစ္ခုအေနနဲ႔ က်န္ေကာင္းက်န္ရာက်န္ေနတဲ့ သမိုင္း၀င္ စက္ရွင္တံတားႀကီးကိုလည္း ေဗဒင္လိုလို ယၾတာလိုလိုနဲ႔ အုပ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္မွ်မက်န္ေအာင္ အစေဖ်ာက္ပစ္လိုက္ျပန္တယ္။
  ကိုင္း… ဒီလို ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ထင္တိုင္းက်ဲခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္အုပ္စိုးမႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ျပည့္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ အစိုးရဖြဲ႕တဲ့ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကိုေရာက္ၿပီဆိုရင္ ဒီလိုပ်က္စီးမႈေတြ မရိွေစရေတာ့ဘူးလို႔ သာမာန္ျပည္သူတိုင္း သိရိွနားလည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ…”ဆိုတဲ့ ခၽြင္းခ်က္နဲ႔ပဲ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကာကက မ်က္စိမွိတ္လိုက္ၿပီး ျပည့္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္မႈကို လက္ခံခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္ပါလား…။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ရသေလာက္ျပင္မယ္ဆိုတဲ့ စြန္႔လႊတ္မႈ၊ စြန္႔စားမႈစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲ ျပည္သူ႕အားစစ္စစ္ႏွင့္ေရာက္သြားၾကတာပဲ မဟုတ္လား…။ ဘာပဲေျပာေျပာ… ၂၀၁၄ ဆိုတာ အစိုးရသက္တမ္း ၄ ႏွစ္ရိွပါၿပီ။
  ေစာေစာကအစီရင္ခံသလို… ေရႊကိုယူသည္၊ ေငြကိုယူသည္၊ ၿပီးေတာ့ လူကိုပါယူသည္ ဆိုသလို… ဖ်က္ဆီးယူေဆာင္သြားၾကဖို႔ အခြံကၽြတ္က်န္ရတဲ့ “မႏၲေလး”ကို ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြကေကာ မကယ္တင္ၾကေတာ့ဘူးလား…။ အစိုးရသစ္ ၄ ႏွစ္သက္တမ္းမွာ ဒီကေန႔အထိဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၉ ႀကိမ္ ၉ ခါ က်င္းပၿပီး ထင္ပါရဲ႕။ ဒီကာလအတြင္း မႏၲေလးျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးလိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားထံက မႏၲေလးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္သက္လို႔၊ မႏၲေလးအေမြအႏွစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔၊ မႏၲေလးစီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔၊ မႏၲေလးလူမႈ၀န္းက်င္နဲ႔ပတ္သက္လို႔၊ မႏၲေလးထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္လို႔၊ မႏၲေလးခုခံကာကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္လို႔၊ မႏၲေလး႐ိုးရာဓေလ့နဲ႔ပတ္သက္လို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ် ေရႊႏႈတ္ေတာ္က ျမြက္ဟေျပာဆိုေမးျမန္းတင္ျပျခင္း အလွ်ဥ္းမရိွခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရသစ္ ၄ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္းမွာပဲ ဖ်က္ၿမဲဖ်က္၊ ပ်က္ၿမဲပ်က္၊ ဆံုးၿမဲဆံုး၊ ႐ံႈးၿမဲ႐ံႈး၊ ဖိၿမဲဖိႏွင့္ အာဏာရွင္အစိုးရေျခရာႏွင့္ ဖ၀ါးေျခထပ္ဆဲပါပဲ…။
  ဒီေတာ့… လာမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ လက္ရိွအစိုးရသက္တမ္းကုန္ပါၿပီ။ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္အသစ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ၾကရပါေတာ့မယ္။ ျပည္သူလူထုလက္ထဲမွာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွပါလ်က္ႏွင့္ ပထမ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းကို နမူနာယူၿပီး ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို တကယ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္စစ္စစ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါၿပီ။
  ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ၄ ႏွစ္သက္တမ္းအရ မႏၲေလးအေနႏွင့္ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့၊ ေရြးခ်ယ္သည္ဟုဆိုတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ကေတာ့ ငါးပါးသာမက သံဃာစင္ပါေမွာက္ခဲ့တာျဖင့္ ေျပာစရာမလို…၊ ႀကံဳခဲ့ရေလၿပီပဲ။
  ဒါေၾကာင့္… တကယ္ မႏၲေလးကိုကာကြယ္မယ့္၊ မႏၲေလးကိုခုခံမယ့္၊ မႏၲေလးကိုကယ္တင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရြးႏိုင္ဖို႔ အခုကတည္းက ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး၊ သံုးသပ္၊ စဥ္းစား၊ ဆံုးျဖတ္ထားၾကပါစို႔…။
  ေျပာခ်င္တာက မႏၲေလးဆိုတာ နမူနာ…။
  တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုးအတြက္ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကရေတာ့မယ္ အခ်ိန္ပါ…။

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s