ဘာသာေရးအဓိဂရုုန္းေတြလႈံ ့ေဆာ္ေနတာ..ဘယ္သူက ညႊန္ႀကားေနတယ္ဆိုုတာကိုု….လက္သယ္…ဘယ္သူဆိုုတာကိုုေတာ့….ကိုုယ့္ဟာကိုုယ္သာ..သံုုးသပ္ႀကပါေတာ့

Than Htut Aung .
April 28 at 7:25am ·
ဖထ္ျကည့္ပါ။ေထာက္လွမ္းေရးဖက္ကေရးတယ္ထင္တယ္။က်ြန္ေတာ္ရထားတာတခ်ိ႕နဲ႕ကိုက္ပါတယ္။အကုန္ေတာ့မမွန္ဘူး။
ျမိုင္ျကီးငူရဲ႕ေနာက္မွာအဆက္ဆက္ရွိခဲ႕တာကMIမဟုတ္ဘူးလား။
ဒီစာေလးနဲ႕ဦးေရႊမန္းရဲ႕သဲျကီးမဲျကီးUSDPကိုျပန္ရဖို႕ျကိုးစားတာကိုျကည့္ရင္က်ားေသလို႔ထင္ေနတဲ႕က်ားကမေသေသးဘူးဆိုတဲ႕သေဘာပဲ။USDPအေနနဲ႕ျကားျဖတ္အာဏာရနိုင္တယ္လို႔ထင္ထာပံုရပါတယ္။
ဒါေပမဲ႕နဝတနဲ႕တဆညဆက္ဆံေရးကိုျကည့္ရင္ျပန္လာေတာ့မယ္မထင္ပါဘူး။

Continue reading

Advertisements

ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားကိုု ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရာတြင္ သုုံးခဲ့သည့္ ဥပေဒ ၂ ခုု ဖ်က္သိမ္းမည္

ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားကိုု ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရာတြင္ သုုံးခဲ့သည့္ ဥပေဒ ၂ ခုု ဖ်က္သိမ္းမည္

img_9844

စစ္အစုုိးရလက္ထက္တြင္ ႏုုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုုိ အဓိက ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရာတြင္ အသုုံးျပဳခဲ့သည့္ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ ဥပေဒႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ၂ ခုုကိုု ဖ်က္သိမ္းမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုုိ လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Continue reading

ပုံစံ(ႏုိင္-၆(က)) ေခၚ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ မိမိတု႔ိကုိယ္မိမိ တင္းျပည့္ႏုိင္ငံသားသေယာင္သေယာင္ ဝင့္ႂကြားေနမႈမ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ နားမလည္ဘဲ ဂုဏ္ေမာက္ေနမႈသက္သက္သာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္

ႏိုုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား(ႏုိင္-၆(က))ကုိင္ထားတုိင္း ႏုိင္ငံသားလား

M-Media သူ႔အျမင္က႑ ဧျပီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၆ ေဆာင္းပါးရွင္ – ေမာင္သာ.K

C1

၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒ အခန္း(၂)တြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဒ္မ ၃ မွ ပုဒ္မ ၂၂ အထိ ျပဌာန္းပါရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒ ပုဒ္မ-၂(ခ)တြင္ ႏုိင္ငံသားဆုိသည့္စကားရပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားကုိ ဆုိလုိေၾကာင္း အဓိပါၸယ္ ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ ထုိဥပေဒပုဒ္မ-၂(စ)တြင္ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ဆုိသည္မွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္(ေ႐ြးခ်ယ္ေရး)အက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ ထုတ္ေပးေသာ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ကုိ ဆုိသည္ဟုလည္း အဓိပါၸယ္ဖြင့္ထားပါသည္။

Continue reading

ဘာသာေပါင္းစံု သဟဇာတ ျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒေပၚလာေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆို

ဘာသာေပါင္းစံု သဟဇာတ ျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒေပၚလာေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆို

ဧၿပီ ၂၉၊ ၂၀၁၆ M-Media

shine
 

– ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဘာသာေပါင္းစံု သဟဇာတ ျဖစ္ေစ သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမတၱာစက္၀ိုင္း (Interfaith) စုေပါင္းအဖြဲ႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေဇကမၻာ၀န္ထမ္းမ်ားက သၾကၤန္ရက္အတြင္း ဘုုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကိုု ဖ်က္ဆီးခဲ့

ေဇကမၻာ၀န္ထမ္းမ်ားက သၾကၤန္ရက္အတြင္း ဘုုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကိုု ဖ်က္ဆီးခဲ့

M-Media ဧျပီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၆ ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊ

ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊ

Continue reading

ဘာသာေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈကို ဥပေဒနဲ႔ တင္းက်ပ္ဖို႔လို

BBC Burmese

ဘာသာေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈကို ဥပေဒနဲ႔ တင္းက်ပ္ဖို႔လို
၂၉ ဧၿပီ ၂၀၁၆
ေဝမၽွပါ

Imagန ခေစအငသည
ဘာသာေပါင္းစုံ သဟဇာတ ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒေတြ အသက္ဝင္လာဖို႔ ကို အဓိက လိုအပ္
လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး လႈံေဆာ္မႈ ျပႆနာေတြ ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ရာမွာ ဥပေဒပိုင္း အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္ဆိုၿပီး ဘာသာေပါင္းစုံ သဟဇာတ ျဖစ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္တဲ့ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ လာသူေတြက ေျပာပါတယ္။

Continue reading

Former General Tin Oo’s clever answer to avoid comitting CRIMES AGAINST HUMANITY and smart dodging of Racist Military’s attack ရိုဟင္ဂ်ာ မရိွဘူးလို႔ NLD အစိုးရသစ္က သတ္မွတ္ထားပါတယ္လို႔ သူရ ဦးတင္ဦး (NLD နာယက) က ေျပာဆုိ???

Former General Tin Oo’s clever answer to avoid comitting CRIMES AGAINST HUMANITY and smart dodging of Racist Military’s attack ရိုဟင္ဂ်ာ မရိွဘူးလို႔ NLD အစိုးရသစ္က သတ္မွတ္ထားပါတယ္လို႔ သူရ ဦးတင္ဦး (NLD နာယက) က ေျပာဆုိ???

အေမရိကန္သံရံုးရဲ႕ ရုိဟင္ဂ်ာအသံုးအႏႈန္း၊ NLD ဦးတင္ဦးနဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္

စစ္ေတြကေလွေမွာက္တဲ့ကိစၥ အေမရိကန္သံရံုးရဲ့ေၾကညာခ်က္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာလို႔သံုးနႈန္းခဲ့တာကို နုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ သေဘာထားကို အသိေပး ထုတ္ျပန္ဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြရွိလာေနတာနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး NLD နာယက သူရဦးတင္ဦးကို RFA အဖြဲ႔သူ မခင္ခင္အိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

Continue reading