မဘသ၏ စင္ၿပိဳင္ဆိုုင္းဘုုတ္မ်ားျဖဳတ္ခ်ရန္ ႏိုုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက ညြန္ၾကား

မဘသ၏ စင္ၿပိဳင္ဆိုုင္းဘုုတ္မ်ားျဖဳတ္ခ်ရန္ ႏိုုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက ညြန္ၾကား

ဟိန္းေအာင္ Myanmar Muslim Media ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၆

သံဃာ့မဟာနာယကဆိုုင္းဘုုတ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ဆိုုင္းဘုုတ္မ်ားစင္ၿပိဳင္တင္ထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဘသ အဖြဲ႔သည္တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္းမဟုုတ္သည့္ အတြက္ ေဒသဆိုုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအကူအညီျဖင့္ မဘသ ဆုုိင္းဘုုတ္မ်ားကိုု ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႏိုုင္င့ံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔က ညြန္ၾကားလႊာထုုတ္ျပန္လုုိက္သည္။

No automatic alt text available.

အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔သည္ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းတိုု႔ႏွင့္အညီဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမဟုုတ္သည့္အတြက္ “သံဃာ့နာယကဆိုုင္းဘုုတ္မ်ားႏွင့္ မဘသအဖြဲ႔ဆိုုင္းဘုုတ္မ်ား ယွဥ္ၿပိုင္တင္ထားျခင္းကိုု သက္ဆိုုင္ရာအာဏာပိုုင္အဖြဲ႔မ်ား၏အကူအညီကိုုရယူဖယ္ရွားရန္”ဟုု ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ရက္စြဲပါ ႏိုုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ကထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖၚျပထားသည္။

Image may contain: text

ႏိုု္င္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔သည္ ႏိုုင္ငံေတာ္အသိအမွတ္ျပဳ ဗုုဒၶဘာသာဥေသွ်ာင္အဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္ၿပီး သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းဆိုုင္ရာ ဥပေဒ ၂၀/၉၀ ျဖင့္အေရးယူရန္လုုိအပ္ပါက သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ႏိုု၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ သတၱမအႀကိမ္ ႏိုုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ၄၇ ပါးစံုုညီ အစည္းအေ၀းတြင္ဆံုုးျဖတ္ထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s