ကြ ်န္ေတာ္တို႔ဟာ နိုင္ငံေရးသားေကာင္ေတြဘဝနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာ ခံခဲ့ ရၿပီးၿပီ ဒီေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာ႐င္ နိုင္ငံေရးသမား ပါလို႔ ဆိုတဲ့သူ ဘယ္သူ႔ကိုမွမယံုဘူး

Maung Maung

ကြ ်န္ေတာ္တို႔ဟာ နိုင္ငံေရးသမားေတြမဟုတ္ဘူး
ကြ ်န္ေတာ္တို႔ဟာ နိုင္ငံေရးသားေကာင္ေတြဘဝနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာ ခံခဲ့ ရၿပီးၿပီ
ဒီေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာ႐င္ နိုင္ငံေရးသမား ပါလို႔ ဆိုတဲ့သူ ဘယ္သူ႔ကိုမွမယံုဘူး
နိုင္ငံေရးကစားေနတာေတြ ဘာေတြ နားမလယ္ဘူး
ကြ ်န္ေတာ္တို႔က ျမင္တာ ၾကားတာ အျမင္မေတာ္တာ လြဲေနတာေတြ႕ရင္ ေျပာစရာရွိတာ ေျပာမွာဘဲ
ေရးစရာရွိတာ ေရးမွာဘဲ ေဝဖန္စရာရွိတာ ေဝဖန္မွာဘဲ ရႈံ႕ခ ်စရာရွိတာ ရံႈ႕ခ ်ေနမွာဘဲ

No automatic alt text available.

ကိုယ့္လိပ္ျပာ ကိုယ္လံုရင္ လုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္ေပါ့
ကြ ်န္ေတာ္တို႔ တသက္လံုး
မဟုတ္တာလုပ္ေနတဲ့ေကာင္ေတြလဲ ခတ္တည္တည္ လုပ္သြားၾကတာေတြ ေတြ႕ခဲ့ဘူးၿပီးသားပါ
ေျပာသင့္ေျပာထိုက္တာေတြကို မေျပာနိုင္တဲ့ ဘဝ အၾကာႀကီး ေနခဲ့ၿပီးၿပီ
အခု ေျပာနိုင္တဲ့အေျခအေန ေျပာေနမွာဘဲ
ေရးေနမွာဘဲ ဆိုတာေလးကို သိေစခ ်င္တယ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s