လက္သည္း အရွည္ထား ျခင္း ၏ ဆိုးၾကိဳး

Muhammad Zubair

လက္သည္း အရွည္ထား ျခင္း ၏ ဆိုးၾကိဳး
============*******==========
၁။ လက္သည္း အရွည္ထားျခင္းသည္ စြႏၷသ္ ႏွင့္
ဆန့္က်င္ေပသည္။

၂။ရက္ေလးဆယ္ထက္ ပို၍ လက္သည္း အရွည္
ထားခြင့္မရွိ။မကၠရူ သဟ္ရီမာဟ္ ျဖစ္သည္။

၃။ လက္သည္း အရွည္ထားျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲက်ပ္
တည္မွဳ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေပသည္။

Image may contain: text

၄။ လက္သည္း အရွည္ထား ျခင္းျဖင့္ အနာႀကီး
ေရာဂါ၊ ဝမ္းေရာဂါ စသည္တို့ ျဖစ္ပြားတတ္

၅။လက္သည္း အရွည္ထားျခင္းျဖင့္ စိတ္ႏွလုံး
ၾကမ္းတမ္းလာေပလိမ့္မည္။

၆။ လက္သည္း အရွည္ထားျခင္းသည္ သန့္ရွင့္မွဳ
နဲ႔ ဆန္ၾကင္ခါ အစၥလာမ့္ ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္
မကိုက္ညီေပ။

သန့္ရွင္းမွဳဟူသည္ အစၥလာမ္ သာသနာ၏ အဓိ
ကၾကတဲ႔ အကိုင္းအလတ္တစ္ခုျဖစ္သလို အီမာန္
၏ နမိတ္လကၡဏာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ျမတ္နဗိက မိန့္ၾကား ဆုံးမေတာ္မူခဲ႔သည္မွာ

عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الطهور شطر الإيمان)
သန့္ရွင္းမွဳဟူသည္အီမာန္ယုံၾကည္မွဳ၏ တစ္ဝက္
ျဖစ္သည္ဟူ၏။

အို့အီမာန္႔ရွင္တို့ အရာရာမွာ သန့္ရွင္းမွဳကို ဂရု
ျပဳၾကပါစို့

အလႅာဟ္ အရွင္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို့အား မိမိတိုရဲ႔
အကီဒါဟ္ ယုံၾကည္မွဳႏွင့္ အမလ္ က်င့္ေဆာင္မွဳ
တို့၌ သန့္ျပန့္စငိၾကယ္သူ မ်ား အျဖစိ လက္ခံ
ကဘူလ္ ျပဳေတာ္မူပါေစ အာမီးန္း

အစ္ဗ္နိ႔ဆုိက္ဖြလႅာဟ္ ကာေစမီ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s