အစၥလာမ္ဘာသာကို တိုက္ခိုက္မႈ…ေစာ္ကားမႈ….ဘာသာေရးအရ ခြဲျခား ဖိႏွိပ္မႈ အားလံုးအတြက္……မင္းေအာင္လိွဳ င္…သိန္းစိန္…သန္းေရႊတို႔ဟာ…အဓိကတရားခံေတြ ျဖစ္ၾကတယ္.

မင္းေအာင္လိွဳ င္က ဝီရသူကိုဆြမ္းသြားကပ္တယ္
သီတဂူနဲ႔အတူ အိႏၵိယက အသုဘရာျပည္႔ပြဲသြားတက္တယ္
ဦးသိန္းစိန္က ဂီလာနျဖစ္ေနတဲ႔ ဝီရသူ ကို သြားေတြ႕တယ္
ဦးထင္ေက ် ာ္က သီတဂူကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင္ေတြထဲမွာ အျမင္႔ဆံုးလို႔ အမည္ေပး
ထားတဲ႔ ဆုတံဆိပ္ေပးတယ္
မ ်ိ ဳ းညစ္ေတြက တေက ် ာ႔ျပန္.ေခါင္းေထာင္လာၾကတယ္
ဦးထင္ေက ် ာ္ကေတာ႔ ဘာပါဝါမွမရွိတဲ႔ ရုပ္ျပသမၼတဆိုေတာ႔ထားလိုက္ပါေတာ႔
မ ်ိ ဳ းညစ္ေတြရဲ႕ ရိုင္းစိုင္းမႈမွန္သမွ ် ရဲ႕ တရားခံဟာ စစ္တပ္ပဲ ျဖစ္တယ္
အစၥလာမ္ဘာသာကို တိုက္ခိုက္မႈ.ေစာ္ကားမႈ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခား ဖိႏွိပ္မႈ
အားလံုးအတြက္ မင္းေအာင္လိွဳ င္ သိန္းစိန္ သန္းေရႊတို႔ဟာ အဓိကတရားခံေတြ ျဖစ္ၾကတယ္
လမ္းေပၚက မ ်ိ ဳ းညစ္ေတြဟာ လူျဖစ္ျဖစ္ လူမဟုတ္တဲ႔ သဃၤန္းဝတ္ျဖစ္ျဖစ္
စစ္တပ္က ရႈးတိုက္လိုက္တဲ႔ ေခြးေတြဘဲျဖစ္တယ္
သန္းေရႊ/သိန္းစိန္/မင္းေအာင္လွိဳ င္တို႔ကို အိုင္စီစီ မွာ အေရးယူလာဖို႔ လုပ္ၾကရ
ပါလိမ္႔မယ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s