လူမ ် ားစုက လူနည္းစုကို အနိုင္က ် င့္ၾကတာ ယူနီေဖာင္း အမ ်ိ ဳ းစံုနဲ႔ – ‘ဇ’ မရွိလို႔ ယူနီေဖာင္းအကာအကြယ္ယူၿပီးလူမိုက္ လုပ္ေနတဲ႔ေကာင္ေတြကို ” မင္းတို႔-သတၲိရွိရင္…ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ၿပီး လာခဲ႔”

လူမ ် ားစုက
လူနည္းစုကို အနိုင္က ် င့္ၾကတာ
ယူနီေဖာင္း အမ ်ိ ဳ းစံုနဲ႔

ျပည္တြင္းမွာေနစဥ္က
ျပသနာေတြမ ်ိ ဳ းစံုနဲ႔ႀကံဳ ရဘူးတယ္

ျပသနာျဖစ္တဲ႔တဖက္လူအေပၚမူတည္ၿပီး
အဲ႔ဒီလူက ယူနီေဖာင္းဝတ္ျဖစ္ေနရင္ ေျပာခဲ႔ဘူးတာက
“မင္း-သတၲိ႐ွိရင္…ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္လိုက္ ” လို႔ေပါ့

အခုလဲ ‘ဇ’ မရွိလို႔ ယူနီေဖာင္းအကာအကြယ္ယူၿပီးလူမိုက္
လုပ္ေနတဲ႔ေကာင္ေတြကို
” မင္းတို႔-သတၲိရွိရင္…ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ၿပီး လာခဲ႔”…လို႔
ေျပာခ ် င္လိုက္တာ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s