” ဘာမွ သိပ္ေမွ်ာ္လင့္ မေနနဲ႔ ” ေပါက္တပ္ကရ ပါးစပ္ထဲ႐ွိတာ ထင္ရာ ျမင္ရာ သမိုင္းလုပ္ ေဟာေန ေျပာေနတဲ့ သီတဂူဘုန္းႀကီး လို ဘုန္းႀကီး

” ဘာမွ သိပ္ေမွ်ာ္လင့္ မေနနဲ႔ “

အကိုက အေကာင္း ကို မျမင္ႏိုင္ဘူး တဲ့။ xxx ေကာင္းတာျမင္မယ္ၾကံတိုင္း၊ မဟုတ္ကဟုတ္က ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ေတြ တက္တက္လာေတာ့ ငါ့မလဲ စိတ္ဓါတ္က်ရပါေရာ။

ပညာေရးေကာင္းဖို႔ဟုတ္စ။

ေပါက္တပ္ကရ ပါးစပ္ထဲ႐ွိတာ ထင္ရာ ျမင္ရာ သမိုင္းလုပ္ ေဟာေန ေျပာေနတဲ့ သီတဂူဘုန္းႀကီး လို ဘုန္းႀကီးမ်ိဳး ကို

ေသနတ္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြက ကိုးကြယ္၊ ကမ႓ာ့ဉာဏ္အေကာင္းဆံုးထဲပါတယ္ ဆိုတဲ့ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု႐ွင္ က ဖါးလ်ား သြားၿဖဲၿပီး ‘တပည့္ေတာ္မဆရာေတာ္ တပည့္ေတာ္မ ဆရာေတာ္ ‘ လို႔ ေျပာေနတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ လြယ္မယ္ မထင္။

ခ်ိဳတူးေဇာ္

Advertisements

2 thoughts on “” ဘာမွ သိပ္ေမွ်ာ္လင့္ မေနနဲ႔ ” ေပါက္တပ္ကရ ပါးစပ္ထဲ႐ွိတာ ထင္ရာ ျမင္ရာ သမိုင္းလုပ္ ေဟာေန ေျပာေနတဲ့ သီတဂူဘုန္းႀကီး လို ဘုန္းႀကီး

  1. Myanmar President under the advise of Min Aung Hlaing and DASSK awarded that historically idiot Thidagu the highest Buddhist award. Bama Buddhists could not monopolise or represent all the Buddhists in Myanmar. If take the vote of the original Mon Buddhists and Mon Monks there would be nearly 100% disagreement or protest votes as Thidagu had recently insulted them with false or fake history as if Shwedago pagoda was not built by Mons but Bamas. And the Buddhist Ethnic Minorities would hate the Thadagu for supporting the Bama Military’s war as legitimate and just war against the minorities.

    Like

  2. It is a SHAME that Myanmar President, Min Aung Hlaing and DASSK…wrong thought that the person who insulted one of the ASEAN PM with vulgar words is FIT to be given the highest Buddhist award. No wonder Myanmar FB is full of insults, lies and vulgar words. By the way, Min Aung Hlaing went to donate the another FOUL-MOUTHED rape specialist Wirathu who insulted the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Ms Yanghee Lee as a whore.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s