ေဒၚေစာရင္ (B.A.,B.Ed. ) (ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ ဇနီး) ေရးသားခဲ့ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ.

Zaw Min Oo

၂၀၁၃ တုန္းက ႏႈတ္အေနနဲ႔ တင္ခဲ့ဖူးတာေလးကို အမ်ား အလြယ္တကူဖတ္လို႔ရေအာင္ စေတးတပ္အေနနဲ႔ ျပန္ကူးတင္ေပးလိုက္တာပါ။

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္မည့္ ေဒၚေစာရင္ (B.A,B.Ed) (ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ ဇနီး) ေရးသားခဲ့ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ
October 26, 2013 at 11:33am

ယခုအခါတြင္ ကမာၻေပၚ၌ အစၥလာမ္(Islam) ဘာသာဟူ၍ ထြန္းကားလ်က္ရွိသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ၌ သက္ဝင္ယံၾကည္ၾကေသာ မြတ္စလင္တို႔သည္လည္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေလသည္။ ထိုသို႔ရွိလာရျခင္းမွာ အာေရဗ်ႏိုင္ငံရွိ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္၌ ေျခာက္ရာစုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ အာေရဗ်အမ်ဳိးသား တမန္ေတာ္ (Prophet) မုဟမၼဒ္ (Mohammad) ပြင့္ေတာ္မူလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

မုဟမၼဒ္သည္ ငယ္ရြယ္ႏုနယ္စဥ္ကပင္ မိမိ ဘေထြးေတာ္ႏွင့္အတူ အာေရဗ်သဲကႏာၱရကို ျဖတ္ကူးကာ ဝန္တင္ကုလားအုပ္မ်ားျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳရာတြင္ လိုက္ပါလွည့္လည္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အာေရဗ်အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦး၏ လုပ္ငန္းတြင္ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေလသည္။ မုဟမၼဒ္သည္ သီလသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံု၍ သစၥာတရားကို က်င့္သံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာင္အခါတြင္ ထိုအာေရဗ် အမ်ဳိးသမီးသည္ မုဟမၼဒ္၏ ၾကင္ရာေတာ္ ျဖစ္လာေလသည္။

မုဟမၼဒ္သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္၌ပင္ တရားဓမၼ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္သူျဖစ္ေလသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းပင္ မကၠာၿမိဳ႕ႏွင့္ မနီးမေဝး သဲကႏာၱရရွိ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုသို႔ ၾကြေတာ္မူ၍ ဝိပႆနာ ပြားမ်ားေတာ္မူေလ့ရွိေလသည္။

သက္ေတာ္ေလးဆယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ တစ္ညသ၌ မုဟမၼဒ္သည္ ေတာင္ကုန္းဂူ၌ ဝိပႆနာပြားမ်ားေနေတာ္မူစဥ္ “အသင့္ကို ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳ၍ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ေလာ့” ဟူေသာအသံကို သံုးႀကိမ္သံုးခါ ၾကားေတာ္မူေလသည္။ ထိုအခါ မုဟမၼဒ္သည္ ဝိပႆနာပြားမ်ားရာမွ ထေတာ္မူလာေလသည္။ ၾကားရေသာ အသံသည္လည္း စိတ္၌ထင္လ်က္ ရွိေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မုဟမၼဒ္၌ ျပင္းစြာေသာ တုန္လႈပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလသည္။ မကၠာၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ၾကင္ရာေတာ္သည္ မုဟမၼဒ္အား ေရွးပညာရွိကဝိႀကီး တစ္ပါးထံသို႔ ေခၚေဆာင္သြားေလ၏။ ထိုကဝိႀကီးသည္ အံ့ဖြယ္သူရဲျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအျခင္းရာတို႔ကို ၾကားသိေသာအခါ မုဟမၼဒ္သည္ တမန္ေတာ္ ဧကန္ျဖစ္ေလၿပီဟု မိန္႔ဆိုေလသည္။

ထိုအခါမွစ၍ တမန္ေတာ္သည္ ဝိပႆနာကို ရႈေလ့ရွိ၍ ၿခိဳးၿခံစြာ က်င့္ေတာ္မူေလသည္။ အလႅာဟ္ (Allah) အရွင္ျမတ္၏ တရားေတာ္ ျဖစ္ေသာ အစၥလာမ္တရားကိုလည္း စတင္ေဟာၾကားေတာ္မူေလသည္။ ၾကင္ရာေတာ္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၌ ေရွးဦး သက္ဝင္ယံုၾကည္လာသူ ျဖစ္ေလသည္။ သံုးႏွစ္ခန္႔ အစၥလာမ္တရားကို ေဟာေတာ္မူၿပီးေသာအခါ အပည့္အေျမာက္အျမား ကၽြတ္တန္းဝင္ၾကေလသည္။

ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္သည္ ေဒသစာရီၾကြခ်ီလွည့္လည္၍ တရားေဟာေတာ္မူျပန္ေလသည္။ ထိုအခါ မကၠာၿမိဳ႕တြင္ တမန္ေတာ္ေဟာၾကားေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏တရားကို မနာယူလိုေသာ သူတို႔သည္ တမန္ေတာ္အား ရန္ရွာၾကေလသည္။ ထိုသူတို႔သည္ တမန္ေတာ္၏ တပည့္မ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွိပ္စက္ၾကေလသည္။ သို႔ရာတြင္ တမန္ေတာ္သည္ အစၥလာမ္တရားေတာ္ကို ေဟာၿမဲေဟာေတာ္မူေလသည္။ မနာလိုသူတို႔၏ အဖ်က္အဆီးသည္ ပိုမိုျပင္းထန္လာေလရာ ေအဒီ ၆၂၂ ခုႏွစ္တြင္ တမန္ေတာ္သည္ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္မွခြာ၍ မဒီနာၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕စံေနေတာ္မူေလသည္။

ထိုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕စံေနေတာ္မူသည္ကို ဟိဂ်ရတ္ (Hijrah) ျပဳသည္ဟု ဆိုေလသည္။ ထိုသို႔ ဟိဂ်ရတ္ျပဳေသာႏွစ္သည္ အစၥလာမ္ သာသနာ သမိုင္းတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ႏွစ္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုႏွစ္ကို ဟိဂ်ရီႏွစ္ဟု ေခၚေလသည္။ ေႏွာင္းေခတ္ မြတ္စလင္တို႔သည္ မိမိတို႔ သာသနာႏွစ္ကို ေရတြက္ရာတြင္ ထိုဟိဂ်ရီႏွစ္မွ စ၍ ေရတြက္ၾကေလသည္။

တမန္ေတာ္သည္ မဒီနာၿမိဳ႕၌ စံေနေတာ္မူစဥ္တြင္ အစၥလာမ္ တရားကို ေဟာေတာ္မူရာ၊ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအေပါင္းတို႔သည္ တရားေတာ္၌ သက္ဝင္ယံုၾကည္၍ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္လာၾကေလသည္။ ဟိဂ်ရီႏွစ္ ၈ ႏွစ္တြင္ တမန္ေတာ္သည္ မ်ားစြာကုန္ေသာ တပည့္မ်ားႏွင့္တကြ မကၠာၿမိဳ႕သို႔ ဝင္ေတာ္မူေလသည္။ ရန္သူအေပါင္းတို႔အား ေသြးတစ္ေပါက္မွ် မက်စြန္းေစဘဲ အျပစ္ဟူသမွ်တို႔ကို ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေလသည္။ ထိုအခါမွစ၍ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ တစ္စ တစ္စ ျပန္႔ပြား၍ ကမာၻအရပ္ရပ္သို႔ ေရာက္ေလသည္။

အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္တို႔သည္ ဘုရားရွိခုိးကန္ေတာ့သည့္အခါတိုင္း မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္ဖက္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ရွိခိုးၾကေလသည္။ ဘုရားရွိခိုးရာေက်ာင္းကို ပလီဝတ္ေက်ာင္းဟု ေခၚေလသည္။ တစ္ေန႔ငါးႀကိမ္ ဘုရားရွိခိုးေလ့ရွိေလသည္။ ပလီဝတ္ေက်ာင္း၏ ေထာင့္စြန္းေနရာေလးခုတြင္ ေမွ်ာ္စင္ေလးစင္ရွိေလသည္။ ဘုရားရွိခိုးခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ ေမွ်ာ္စင္ေပၚသို႕ တက္၍ “ဘုရားရွိခိုးၾကေလာ့၊ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ အလႅာဟ္အရွင္ တစ္ဆူတည္းသာ ရွိေတာ္မူသည္” ဟူ၍ သတိေပး ေၾကြးေႀကာ္ေလ့ရွိေလသည္။

ထိုသို႔ သတိေပးေၾကြးေႀကာ္သံကိုၾကားေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ေနေသာ အလုပ္မ်ားကို ေခတၱမွ် ရပ္နား၍ ဘုရားရွိခိုးၾကကုန္ေလသည္။ ဘုရားရွိခိုးေသာအခါ ၾကမ္း၌ျဖစ္ေစ၊ ေျမျပင္၌ျဖစ္ေစ ဒူးေထာက္၍ လက္ေရာနဖူးပါ ေျမႏွင့္ ထိေအာင္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ၾကသည္။

တမန္ေတာ္သည္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါက မိမိေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ထံမွ ခ်ေပးသနားေတာ္မူေသာ တရားျမတ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေလ့ရွိေလသည္။ ထိုအခါက စကၠဴဟူ၍ မေပၚေသးသျဖင့္ စြန္ပလြံေခါက္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေပတတ္သူမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ေဟာခဲ့ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို စြန္ပလြံေခါက္မ်ားေပၚ၌ ေရးမွတ္သိမ္းဆည္းၾကေလသည္။ ထိုတရားျမတ္ အလံုးစံုကို ကိုရန္ (Quran or Koran) က်မ္းဟုေခၚသည္။ (ကိုရန္ဟူေသာစကားမွာ အရဗီဘာသာမွ ဆင္းသက္၍ “ဖတ္ရန္စာ” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။) ထိုက်မ္းစာ၌ လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ မည္သည့္အမႈကို ျပဳအပ္၍၊ မည္သည့္အမႈကို မျပဳအပ္ဟူေသာ က်င္ဝတ္တရားမ်ားပါဝင္ရာ ကမာၻေပၚရွိ ၂၂၅ သန္း (ထိုအခ်ိန္က အေရအတြက္ျဖစ္သည္။) မွ်ေသာ မြတ္စလင္တို႔အတြက္ အထြတ္အျမတ္ထားေသာ က်မ္းျဖစ္ေလသည္။

မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔၏ အထြတ္အျမတ္ၿမို႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ထိုၿမိဳ႕ေတာ္သို႕ ေရာက္ၾကေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔သည္ ကုသိုလ္အထူးရမည္ဟု အယူရွိၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္သည္ မည္မွ်ပင္ခရီးေဝး၍ မည္မွ်ပင္သြားရန္ခက္သည္ျဖစ္ေစ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႕သည္ အေရာက္သြားၾကေလသည္။ မဒီနာၿမိဳ႕သည္လည္း တမန္ေတာ္၏ သခၤ်ိင္းေတာ္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔၏ အထြတ္အျမတ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ဤစာပိုဒ္တြင္ နဂိုမူရင္းတြင္ ပါသည့္ စာအတိုင္းကူးယူတင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚေစာရင္ (၁၉၀၆ – ၂၀၁၁) ျပဳစုၿပီး အၿငိမ္းစား ပညာဝန္ ဦးခ်စ္ B.A (ဂုဏ္ထူးေဆာင္) တည္းျဖတ္သည့္ ၁၉၅၂ ခု ေမလတြင္ စာေပဗိမာန္က ပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အျဖစ္ ျပဌာန္းခဲံေသာ “ကမာၻ႕သမိုင္းပံုျပင္မ်ား”စာအုပ္ ပထမပိုင္းမွ ျဖစ္ပါသည္။

(ေမာင္သန္းဝင္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) ေရးသားသည့္ “အစၥလာမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာသနာႏွင့္ သူတို႔အျမင္” စာအုပ္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s