အစၥလာမ္ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား အသိအမွတ္ျပဳမႈအားနည္းျခင္းအေပၚ မမလ ဥကၠဌေမးခြန္းထုုတ္

Image may contain: 1 person

Myanmar Muslim Media

အစၥလာမ္ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား အသိအမွတ္ျပဳမႈအားနည္းျခင္းအေပၚ မမလ ဥကၠဌေမးခြန္းထုုတ္

ေအာင္စ်ာန္သစ္ Myanmar Muslim Media ဇန္န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၇


ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ အရပ္သားအစိုုးရအုုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ေရာက္သည့္တိုုင္ေအာင္ အစၥလာမ့္ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားအေပၚႏိုုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳမႈအားနည္းေနျခင္းအေပၚ ျမန္မာမြတ္စလင္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး)အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌက ေမးခြန္းထုုတ္ေ၀ဖန္လိုုက္သည္။

ႏိုုင္ငံတကာမွာ ဘုုရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ႏိုုင္ငံေခါင္းေဆာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အခမ္းအနားေတြကိုု တက္တက္ၾကြၾကြတက္ေရာက္တယ္။ဘာျဖစ္လိုု႔ျမန္မာျပည္ေရာက္မွ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ကိုုျဖစ္မွ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕အခမ္းအနားေတြကိုု ႏိုုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြက တက္ေရာက္ဖိုု႔ ဘာျဖစ္လုုိ႔ေၾကာက္ရြံ႔႕ေနတာလဲ၊”ဟုု ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး)အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ထြန္းက ေမးခြန္းထုုတ္လုုိက္သည္။

အစၥလာမ့္ဘာသာေရးေဆာက္အအံုုမ်ား ကိုု ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားက မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီး အၾကမ္းဖက္ခဲမႈမ်ားကိုု အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္ေနျခင္းထက္ အေကာင္းဆံုုးအေျခအေနေရာက္ရန္ အဆိုုးဆံုုးကိုုျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ဟုု ႏွလံုုးသြင္းသင့္ေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္ထြန္းက က်ိဳလီယာဗလီတြင္က်င္းပသည့္ တမန္ေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္တုုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကိုုယံုုၾကည္မႈမရွိဘူး၊ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ထဲမွာ အစၥလာမ္မပါဘူး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အစၥလာမ္သီးျခားဆိုုရင္လည္းေၾကညာလိုုက္ ေၾကညာလိုုက္ရင္ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လက္ခံတယ္။ရွိသေယာင္ေယာင္နဲ႔ေဘးဖယ္ထားတာမ်ိဳးကေတာ့ ဒီမုုိကေရစီစနစ္နဲ႔မတန္ဘူး၊ဘယ္ေတာ့မွလက္မခံဘူး”ဟုု ဦးျမင့္ထြန္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္၀ါဒသည္ အစၥလာမ့္၀ါဒမဟုုတ္သည့္အတြက္ အဆုုိပါကိစၥမ်ိဳးကိုုေရွာင္ၾကည္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိရရွိရမည့္္ ႏိုုင္ငံသားအခြင့္အေရးကိုုမႈတစ္ျပားမွေလွ်ာ့ေပးရန္မလိုုအပ္ေၾကာင္းလည္း မမလ ဥကၠဌ ကအထက္ပါအခမ္းအနားတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ လြတ္လပ္မႈအေျခအေနေလွ်ာ့က်သြားရျခင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မႈႏွင့္လည္း သက္ဆိုုင္ေၾကာင္း အထက္ပါပုုဂၢိဳလ္ကပင္သံုုးသပ္သည္။

“အခ်င္းခ်င္း အယူအဆ က်င့္စဥ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာတူခ်င္မွတူပါမယ္။ဒါေပမယ့္တစ္ဦးရဲ႕ က်င့္စဥ္ေဆာင္ရြက္မႈကိုု ေနာက္တစ္ဦးက ေလးစားတန္ဖိုုးထားဖိုု႔လိုုအပ္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အခ်င္းခ်င္းေတာင္မွ ေလးစားတန္ဖိုုးမထားဘူးဆုုိရင္ အျခားလူေတြက ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ကိုု ဘယ္ေလာက္ေလးစားတန္ဖုုိးထားမလဲ…ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ျမန္မာျပည္မွာ တမန္ေတာ္ေန႔မလုုပ္တဲ့ ဗလီ တစ္လံုုးမွမရွိခဲ့ဖူးဘူးလုုိ႔ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ဒါသမုုိင္းကသက္ေသပဲ”ဟုု ဦးျမင့္ထြန္းကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ဘကရီးဒ္အီးေန႔ကိုုႏိုုင္ငံေတာ္ရံုုးပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းၾကားျဖတ္အစုုိးရ(ေန၀င္းအစိုုးရ)လက္ထက္မွစတင္ကာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ား၊ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားကိုု ႏိုုင္ငံေခါင္းေဆာင္အဆင့္မ်ားအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ျခင္း၊သ၀ဏ္လႊာေပးပိုု႔ျခင္းမ်ားမျပဳလုုပ္ခဲ့ေပ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s