ဗမာ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ထူေထာင္ခဲ႔လို႔ ဘက္စံု ခြ်တ္ျခံဳက်လာရ တာ lေသြးထြက္သံယို ေတြl မမ်ွတမႈ႕ေတြ ျဖစ္ရတာ ပကတိ အရွိတရားပါ Bama Buddhist Supremacy must be discarded

Nyi Nyi 

လက္ရွိျမန္မာ ျပည္အေျခကိုတဲ႔တဲ႔ႀကည့္ရေအာင္။

ဒီ post ဖတ္အျပီး မႀကိဳက္သူေတြ ေပၚလာမွာေတာ့သိ
ေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ႔ အမွန္ တခုလို႔ ကိုယ္ခံယူထားတဲ႔အသိတရားတခုကို
ဖြင့္မေျပာရင္ တာဝန္ေက်မွာမဟုတ္ပါဖူး။

လူမိ်ဳးစံုl ဘာသာစံု ေနထိုင္ခဲ႔တဲ႔တိုင္းျပည္တခုသက္တန္း
နွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ပါျပီ။

ဗမာ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ထူေထာင္ခဲ႔လို႔ ဘက္စံု ခြ်တ္ျခံဳက်လာရ
တာ lေသြးထြက္သံယို ေတြl မမ်ွတမႈ႕ေတြ ျဖစ္ရတာ ပကတိ
အရွိတရားပါ။

ဒီတခုကို ျပင္ျပီး မ်ွတျခင္း ထူေထာင္နိုင္ရင္ အလ်င္အျမန္တိုး
တက္လာမွာပါ။
ဒါကိုျပင္ဖို႕ ျပည္တြင္းကေရာ နိုင္ငံတကာအကူအညီ ဖိအား
တို႔နဲ႔ျဖစ္ေအာင္ ကုစားရမွာပါ။

ဒါကသာလ်င္ အေကာင္းဆံုးအေျဖ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

တကယ္လို႔ လူမိ်ဳးစုတစုက ခြဲထြက္ဖို႔ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္
လက္ရွိ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ အကင္းမေသေသးသူမ်ားရဲ့ ဖ်က္စီး
ျခင္းခံရပါမယ္။

ေနာက္ ကိုယ့္ျပည္နယ္ထဲမွာ ရွိတဲ႔အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို
ေသြးခြဲ လက္နက္တတ္ဆင္ေပးျပီး အတြင္းသူပုန္ ေမြး
ျမဴခံရပါမယ္။

အိမ္နီးျခင္းနိုင္ငံႀကီးတခုခု သို႕မဟုတ္ ၂ ခုလံုးက ဝင္ေရာက္
ေျခရႈပ္ခ်ယ္လယ္ပါမယ္။

ေနာက္တခုက တိုင္းျပည္တခုရယ္လို႕စထူေထာင္ဖို႔ရုပ္ပိုင္းl
အေျခခံအေဆာက္အဦးပိုင္း lလူသားအရင္းအျမစ္ပိုင္းl
ပညာရပ္နဲ႔ပညာရွင္အပိုင္း ဘယ္ျပည္နယ္မွာမွ အဆင္သင့္
ရွိမေနပါဘူး။

ဒီအတြက္ေႀကာင့္ပူးေပါင္းေနတာ အေကာင္းဆံုးအေျဖပါ။

လက္ရွိျမန္မာျပည္က မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ထူေထာင္ေနသူ
မ်ားက လက္ရွိ မူဝါဒ မ်ားကို မျဖစ္မေနစြန္႔လႊတ္ရပါမယ္။

အသိတရားရွိလာလို႕ျဖစ္ေစl နိုင္ငံတကာေႀကာင့္ျဖစ္ေစ
အမွန္စြန္႔လႊတ္ရပါမယ္။

မိမိတို႔ နွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ အလယ္သားစားလာရတာ ဆိုတာကို
ဒါ ငါတို႔မတရားလုပ္ခဲ႔တာပါလားဆိုတဲ႔ အသိဝင္အမွားျပင္ျပီး
လူတိုင္းအတြက္l တိုင္းရင္းသားတိုင္းအတြက္l
ဘာသာတရားအားလံုးအတြက္ lမ်ွေခ် တခု ဖန္တီးဖို႕
စိတ္ဓါတ္ကိုျပဳျပင္ရပါမယ္။

ဒါျမန္မာျပည္ မေနခ်င္ထြက္သြား ဆိုတဲ႔စကားေျပာသူေတြl
မင္းတို႔ေတာင္ေပၚသားေတြလူပါးလာမဝ နဲ႔ေျပာသူေတြကို
နိုင္ငံေတာ္ ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး အျပစ္ဒဏ္ခ်နိုင္ဖို႕
အားလံုး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ျပည္သူျပည္သားတိုင္းက၎ l အစိုးရပိုင္းကလည္း
စည္းကမ္္း ပေဒေတြဖန္တီး အမွန္တကယ္ အေရးယူျပီး
အားလံုးရဲ့ ယံုႀကည္မႈ႕ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရပါ့မယ္။

The whole world is watching the so called Democratization process of Myanmar shaping progressively albeit at a slow pace. But the whole world failed to understand that most of the Myanmars never really wish to practice a true Democracy based on Equal Rights for all the citizens, regardless of race and religion. They even fail to realize that they are just wishing in their hearts and minds to establish a Bama Buddhist Empire lording over all the Ethnic Minorities and Religious Minorities. Ethnic Bama Buddhists do not wish to compete with the Ethnic and Religious Minorities on the level playing field.

Just think deeply about the following truths:

Most of the Petroleum, Gas, Minerals, and Jades etc are in the Ethnic Minority areas and if they are given autonomy what will be left much for Bamas?
If they gave EQUAL RIGHTS to Burmese-Chinese, Burmese Muslims, Rohingyas etc Bamas would be handicapped in economy.
Religious freedom to Minority Religious Groups: Christians, Muslims and Hindu etc….would jeopardize the upper hand they are taking in all the fields.
On top of those basic facts, most of the Burmese (Buddhist Bamas of Myanmar) on both side of political divide could not hide the feelings of deep seated hatred and antagonism i.e. Islamophobia toward all the Muslims in Myanmar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s