သူရိယေနဝန္းကို တရားစြဲမယ့္ ဦးေရႊမန္း မိသားစု အမွန္တရားကို ရင္ဆိုင္ရဲရဲ့လား

Ma May MoonFollow

သူရိယေနဝန္းကေတာ့ တြယ္ၿပီ
မင္းသားႀကီး ဘာေျပာမလဲ…
Image may contain: 2 people, text
သူရိယေနဝန္းကို တရားစြဲမယ့္ ဦးေရႊမန္း မိသားစု
အမွန္တရားကို ရင္ဆိုင္ရဲရဲ့လား

အားေပးသူပရိသတ္သိန္းခ်ီေနတဲ့ အပတ္စဥ္ထုတ္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္မွ ထုတ္ေဝသူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ႏွင့္ ေဆာင္းပါးဆရာတစ္ဦးတို႔ကို ဦးေရႊမန္းမိသားစုဘက္မွ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ႏွင့္ အမွုဖြင့္တရားစြဲထားသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမွုဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ တိုးနိုင္မန္းတို႔အေပၚ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစသည္ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဗိုလ္ႀကီးျမင့္ေဇာ္(ၿငိမ္း) ဆိုသူက တရားလိုျပဳလုပ္၍ တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

တရားစြဲခိုင္းသည့္ တရားလိုမွာ အျခားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားစြဲသည့္ကိစၥမွာ ဦးေရႊမန္း ႏွင့္ တိုးနိုင္မန္းတို႔အေၾကာင္း ေရးသားခ်က္မ်ားျဖစ္ရာ ဂ်ာနယ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား မွန္ကန္မွုရွိ/ မရွိ ဦးေရႊမန္းမိသားစုဘက္မွ ျငင္းဆန္နိုင္ဖို႔လိုမည္ျဖစ္သည္။ “အေဖ ရွင္ဘုရင္လုပ္ရင္သားေတြ ခရိုနီမလုပ္နဲ႔ သားေတြခရိုနီလုပ္ရင္ အေဖရွင္ဘုရင္မလုပ္နဲ႔ သမၼတျဖစ္ခ်င္ရင္ ပိုင္ဆိုင္မွုေၾကညာ ပါ”၊ “သားႏွစ္ေယာက္ ဓားႏွစ္လက္ သမၼတအိပ္မက္ ေမၽွာ္လင့္ေနဆဲပင္ မန္းသဘင္ရဲ့ နန္း ပလႅင္”၊ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း(ၿငိမ္း)၏ ဓာတ္ပုံျဖင့္ သူႀကီးဘေရႊရဲ့ ဒုတိယဇာတ္ေကာင္ ခရိုနီ ေတြကို ေဖာင္ေပၚတင္ၿပီး ဧရာဝတီထဲ ေမၽွာလို႔ရမလား”၊ “စိန္ကညာတယ္ … မန္းကႏႊာတယ္… မန္း သို႔မဟုတ္ သစၥာေဖာက္လား၊ ေတာ္လွန္သူလား ဦးေရႊမန္း၏ လၽွိုဝွက္အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္တပ္ကိုယ္ ျပန္နင္းျခင္းလား”၊ “ေခတ္သစ္ဇီးသီးသည္ မဗ်ိဳင္းမ၏ သံေဝဂ” စသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားအားလုံးသည္ အမွန္တရားကိုအေျခခံ၍ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား သက္ေသ ခံနိုင္သည္။ တရားစြဲသူ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းကေရာ ဒါေတြမမွန္ဘူးလို႔ အာမခံနိုင္ရဲ့လား။ တရားစြဲသူေတြကိုယ္တိုင္က ဘယ္ေလာက္ထိ ရိုးသားေနၾကလို႔လဲဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုသည္။

ဂ်ာနယ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဦးေရႊမန္းဘက္မွေရာ အမွန္တကယ္ အစစ္ ေဆးခံနိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ဦးေရႊမန္း၏ သားမ်ားအေနျဖင့္ ဦးေရႊမန္း နာမည္သုံးကာ လုပ္စားခဲ့ ဘူးျခင္းရွိ/မရွိ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘဝတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အေလၽွာက္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဘဝတြင္ လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အေလၽွာက္ ဦးေရႊမန္း၏ အရွိန္အဝါကိုသုံးၿပီး မည္သည့္ စီးပြားေရး၊ မည္သည့္အခြင့္အလမ္းကိုမၽွ ယူခဲ့ဖူးျခင္းရွိ/မရွိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အစစ္ခံရဲရမည္ျဖစ္ သည္။ ဦးေရႊမန္း ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ စစ္တိုင္းမွူးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ဧကသိန္းခ်ီ ေျမသိန္းခဲ့သည့္ကိစၥ၊ အေဖ့အရွိန္သုံးၿပီး ေအာင္သက္မန္းႏွင့္ တိုးနိုင္မန္းတို႔ အခြင့္အာဏာေတြယူခဲ့ သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ဦးေရႊမန္းမိသားစုဘက္မွ အစစ္ေဆးခံနိုင္ရဲ့ လား ေမးလိုသည္။
ထို႔အျပင္ ဦးေရႊမန္း တတိယအဆင့္အျမင့္ဆုံးျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ေနျပည္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွ စီမံကိန္းမ်ားစြာကို ဦးေအာင္သက္မန္းပိုင္ ဧရာေရႊဝါကုမၸဏီက ကန္ထရိုက္ရယူခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ေစ်းႀကီးေနရာတြင္ ေစ်းသစ္ႀကီးတစ္ခုကို ဦးေအာင္သက္မန္း ရွယ္ယာမ်ားစြာပါေသာ ဧရာဟသၤာကုမၸဏီမွ ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ဦးေရႊမန္းတိုင္းမွူးျဖစ္စဥ္ ဦးေအာင္သက္မန္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ဧရာေရႊဝါ ကုမၸဏီမွ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္းမွ ေတာင္သူမ်ားကို ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား မယူမေနရစနစ္ျဖင့္ ေရာင္း ခ်ျခင္း၊ ေရနက္ကြင္းစီမံကိန္းအတြက္ ဧကသိန္းခ်ီေသာ လယ္ေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ယင္းကိစၥမ်ားအတြက္ ဦးေရႊမန္း အပစ္ကင္းသည္ဟု ျငင္းဆိုရဲလိမ့္မည္ မထင္ပါ။

အလားတူ တိုးနိုင္မန္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ Red Link Communications Ltd သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံး Wimax စနစ္ျဖင့္ အခေပး အင္တာနက္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့မွု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း အရွိန္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဇာ္မွ ဦးတိုးနိုင္မန္းအား Red Link ႏွင့္ အျခားအင္တာ နက္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့မွု၊ Cherry FM ထုတ္လႊင့္ခြင့္၊ ဆီဆိုင္ဖြင့္ခြင့္ ပါမစ္မ်ားႏွင့္ Elite Express လိုင္း၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမွုမ်ားအားလုံးကို မကြယ္ မဝွက္၊ မထိန္မခ်န္ဘဲ ခ်ျပနိုင္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ဗထူးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုးနိုင္မန္း၏ ကားတိုက္မွုကိစၥ၊ ယင္းကားကို တိုးနိုင္မန္းကိုယ္တိုင္ေမာင္းခဲ့ၿပီး ကားတိုက္မွု ေၾကာင့္ စစ္ဗိုလ္ ၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရေသာ္လည္း တိုးနိုင္မန္း အေရးယူမခံခဲ့ရသည့္ကိစၥႏွင့္ ယင္းအမွုကို စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ အိမ္မွာရွိတဲ့ စစ္တပ္က တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးကို လူစားထိုး ေထာင္က်ေစခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ျပန္လည္စစ္ေဆးခံနိုင္ပါသလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ဦးေရႊမန္းအား ေမးခြန္းထုတ္လိုသည္။ ထို႔ျပင္ စစ္တပ္တြင္းမွ တိုးနိုင္မန္း အလြယ္တကူ ထြက္ခြင့္ ရသြားသည့္ ကိစၥကိုလည္း ျပန္လည္ စစ္ေဆးခံနိုင္ပါရဲ့ လား ေမးလိုသည္။

ထိုမၽွမကေသး၊ သစ္ေတာဌာနကို ဖိအားေပးကာ ေဒၚခင္ေလးသက္အမည္ေပါက္ျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့ ေသာ ဧက ေသာင္းခ်ီသည့္ ကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ားအား တူျဖစ္သူ၏အမည္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ား၊ လဝကကို ဖိအားေပးကာ ေဒၚခင္ေလးသက္၏ မူလမ်ိဳးႏြယ္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးႏွင့္ မူလအမည္ ေဒၚကင္မင္းကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ဦးေရႊမန္းဘက္က ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာ အစစ္ေဆးခံရဲရ ပါလိမ့္မည္။

ေညာင္ျမစ္တူးရာမွ ပုပ္သင္ဥေပၚလာၿပီျဖစ္ရာ မီဒီယာသမားမ်ားက ပုဒ္မ ၆၆ ေၾကာင့္ ေထာင္ ၆ လ မက်ဘဲ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္မွု၊ မတရားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရယူခဲ့မွု၊ ျပည္သူပိုင္လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံပိုင္သစ္ေတာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းမွု၊ လူစားထိုးေထာင္ခ်မွု အပါ အဝင္ အျခားပစ္မွုမ်ားစြာအတြက္ ဦးေရႊမန္းမိသားစုဝင္မ်ား အဖက္ဆည္မရေအာင္ သိကၡာက်သြား နိုင္ေပသည္။

credit #သူရိယေန၀န္း/ ေဝယံထြန္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s