နိုင္ငံေတာ္အႀကံေပးပုဂၢိဳ လ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက ် ာ္ဟာ – လက္ရွိ ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရတာကို အေၾကာင္းျပဳ ၿပီး……… – ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ အျမစ္တြယ္စျပဳ ေနတဲ႔…ျပည္ဖ ် က္သမားေတြကို အုပ္စု အလိုက္…အၿပီးတိုင္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားပစ္ဖို႔…စီစဥ္သင္႔ပါတယ္

နိုင္ငံေတာ္အႀကံေပးပုဂၢိဳ လ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက ် ာ္ဟာ

လက္ရွိ ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရတာကို အေၾကာင္းျပဳ ၿပီး………

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ အျမစ္တြယ္စျပဳ ေနတဲ႔…ျပည္ဖ ် က္သမားေတြကို အုပ္စု အလိုက္…အၿပီးတိုင္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားပစ္ဖို႔…စီစဥ္သင္႔ပါတယ္…

ဖယ္ရွားရွင္းလင္း…ျပစ္ဒဏ္ခတ္ရမဲ႔သူေတြဟာ…အေယာင္ေဆာင္ ဘုန္းႀကီး ေတြ…မ ်ိ ဳ းခ ် စ္အမည္ခံ…ကေလကေခ ် ေတြနဲ႔အတူ….စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္း
ေတြပါ……ပါဝင္ေနတဲ႔အတြက္…..

(ကာ/ခ ် ဳ ပ္ က…ဝီရသူကို ဆြမ္းသြားေကၽြးၿပီးတဲ႔ေနာက္…ဝီရသူ ေခါင္းျပန္ေထာင္
လာတာကို သတိထားၾကည္႔ေစလိုပါတယ္…)

ဒီ အၾကမ္းဖက္ ကြန္ယက္ႀကီးတခုလံုးကို ပိုင္ပိုင္ နိုင္နိုင္ ကိုင္တြယ္ ဖမ္းဆီး
အေရးယူနိုင္ဘို႔အတြက္……နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ ် ားထံမွ အကူအညီ
ေတာင္းခံရယူသင္႔ပါတယ္…

အင္တာပိုလ္က လုပ္ႀကံမႈတခုလံုးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေပး နိုင္မွာပါ…..

အိုင္စီစီကလဲ…..နိုင္ငံတကာက အလိုရွိေနတဲ႔ ဂ ်ီ နိုဆိုဒ္ တရားခံေတြကို ဝရမ္း
ထုတ္ ဖမ္းဆီးေပးျခင္းနဲ႔ ကူညီေပးမွာ အေသအခ ် ာပါ….

အမွန္ကေတာ႔ လက္ရွိအခ ်ိ န္မွာ…ဝီရသူ ဦးေဆာင္တဲ႔ မ ်ိ ဳ းဖ ် က္အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို
ဖမ္းၿပီးသားျဖစ္ေနသင္႔ပါၿပီ….

သူတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးတဲ႔သူ….(မည္သူ႔ကိုမဆို) ရာထူးမွ တာဝန္ရုတ္သိမ္း
ဖမ္းဆီး အေရးယူရမွာပါ….(တပ္/ခ ် ဳ ပ္ႀကီးျဖစ္ေနပါ႔ေစ)….

ဒီအလုပ္ေတြကို ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ လုပ္နိုင္ဖို႔ အတြက္….နိုင္ငံတကာအကူအညီ
လိုအပ္ပါတယ္…..

ဒီအခ ်ိ န္ ဒီအခါမွာမွ…လုပ္သင္႔ လုပ္ထိုက္တဲ႔ အလုပ္ကို မလုပ္ခဲ႔ဘူးဆိုရင္…..
…………………………………………………….

တာဝန္ရွိသူေတြဟာ…..တိုင္းျပည္အေပၚ သစၥာေဖာက္လိုက္သလို
ျဖစ္သြားပါလိမ္႔မယ္…..

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s