ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ့ေနအသင္းျကီး “ပက္စက္ ယုတ္မာသည့္လုပ္ျကံမွုကိုစီစဥ္သူက်ဴးလြန္သူမ်ား အားသူရဲေဘာေျကာင္သည့္အျကမ္းဖက္သမားမ်ားအျဖစ္အသင္းျကီးကျပင္းထန္စြာျပစ္တင္ရွံု့ခ်လိုက္သည္”

Thein Than Oo

ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ့ေနအသင္းျကီး
Independent Lawyers Association of Myanmar(ILAM)ေျကျငာခ်က္
၃၀.၁.၂၀၁၇
ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ့ေနအသင္းျကီး၏
ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္၊ျပန္ျကားေရးမွဳး၊ဦးကိုနီသည္
၂၉.၁.၂၀၁၇ေန့ညေနပိုင္း၌အျကမ္းဖက္သမားတို့၏လုပ္ျကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ထိုပက္စက္
ယုတ္မာသည့္လုပ္ျကံမွုကိုစီစဥ္သူက်ဴးလြန္သူမ်ား
အားသူရဲေဘာေျကာင္သည့္အျကမ္းဖက္သမားမ်ားအျဖစ္အသင္းျကီးကျပင္းထန္စြာျပစ္တင္ရွံု့ခ်လိုက္သည္။
လက္နက္မဲ့ဥပေဒပညာရွင္တဦးအားအျကမ္း
ဖက္လုပ္ျကံျခင္းသည္တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳအားလုပ္ျကံသတ္ျဖတ္လိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။


ဦးကိုနီသည္အသင္းျကီးေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္၂၀၁၄ခုနွစ္မွစတင္၍တနိုင္ငံလံုးရွိရဲေဘာ္
ေရွ့ေနမ်ားနွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ၊အသင္းျကီး၏ဖြဲ့စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းေပၚေပါက္ေရးအတြက္စြမ္းစြမ္းတမံဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။
အသင္းျကီးေပၚေပါက္ျပီးေနာက္တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ရရွိသည္အထိထဲထဲဝင္ဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ေရွ့ေနေရွ့ရပ္မ်ားကိုဖိနိွပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မွဳ
ျပုသည့္ဥပေဒဆိုးမ်ားကိုဖ်က္သိမ္း၍ဥပေဒပညာကို
ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ဘားေကာင္စီဥပေဒအသစ္ကိုလြွတ္ေတာ္သို့တင္သြင္းနိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။အသင္းျကီးကိုကိုယ္စားျပု၍၂၁ရာစုပင္လံုျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံျကီးသို့သင္..တက္ေရာက္ခဲ့ျပီ။လာမည့္အမ်ိဳးသားအဆင့္ညီလာခံျကီးတြင္
အသင္းျကီးကတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္တရားစီရင္ေရးျပုျပင္ေျပာင္းလဲမွဳစာတမ္းအတြက္ျပင္ဆင္ေနျကျပီ
ျဖစ္သည္။
ရဲေဘာ္..ဤအေျခအေနလမ္းခုလပ္တြင္..သင္က်ဆံုးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ဒီမိုကေရစီေရးျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရး၏ရန္သူမ်ားက
သင့္ကိုေျကာက္ဒူးတံုရင္မဆိုင္ရဲသျဖင့္သတၲိေျကာင္
စြာလုပ္ျကံခဲ့ျကျခင္းျဖစ္သည္။ဤဆံုးရွံုးမွုျကီးကအသင္းျကီးအတြက္သာမကတိုင္းျပည္နွင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ပါျကီးမားေသာဆံုးရွံုးမွုျကီးျဖစ္ေျကာင္းဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ပင္က်ြန္ဳပ္တို့ေမာ္ကြန္းတင္လိုက္သည္။
ဤအျကမ္းဖက္မွဳျကီးေျကာင့္နိုင္ငံေတာ္
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုဳလ္၏ေခါင္းေဆာင္မွုေအာက္တြင္
ဦးကိုနီနွင့္အတူအသင္းျကီးကျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္
ေနေသာျငိမ္းခ်မ္းေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
တရားစီရင္ေရးျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးဖက္ဒရယ္စံနစ္
ဒီမိုကေရစီ၊အမ်ိဳးသားတန္းတူမွုတို့ကိုအာမခံေသာ
ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ေပၚထြန္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္ျကီးကိုေျကာက္ရြံရပ္ဆိုင္းမည္မဟုတ္ဘဲ
ဦးလည္မသုန္မဆုတ္မနစ္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ဟုက်ြန္ုပ္တို့ေျကျငာလိုက္သည္။
ဥပေဒမဲ့မွဳကိုဥပေဒျဖင့္တုန့္ျပန္ရင္း
ရဲေဘာ္ျကီးဦးကိုနီထမ္းရြက္ရန္က်န္ရွိခဲ့သည့္
မြန္ျမတ္ေသာတိုင္းသစ္တည္၍ျပည္သစ္ေဆာက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုအားျကိုးမာန္တက္ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေျကာင္းေလးနက္တည္ျကည္စြာ
သံဓိဌာန္ျပုအပ္ပါသည္။
ဦးကိုနီ..ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ

ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ့ေနမ်ားအသင္းျကီး
Independent Lawyer’sAssociation of
Myanmar(ILAM)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s