၂၁ရာစု ဦးရာဇတ္ ဆိုေတာ ့ေက်ာ္ဇင္သိန္းဆိုတဲ့ေကာင္က လုပ္ၾကံမယ့္အစီအစဥ္ေတြကိုႀကိဳသိေနတာလား😱ေအးေနဝင္းတို ့best friendဆိုေတာ့မ်က္စိႀကီးနားႀကီးအရာရာကိုႀကိဳသိတယ္ထင္ရဲ ့

၂၁ရာစု ဦးရာဇတ္ ဆိုေတာ ့ေက်ာ္ဇင္သိန္းဆိုတဲ့ေကာင္က လုပ္ၾကံမယ့္အစီအစဥ္ေတြကိုႀကိဳသိေနတာလား😱😱😱😱ေအးေနဝင္းတို ့best friendဆိုေတာ့မ်က္စိႀကီးနားႀကီးအရာရာကိုႀကိဳသိတယ္ထင္ရဲ ့

Image may contain: 3 people, people standing and text

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s