ဦးကိုနီလိုေသရမွာ လံုးဝမေၾကာက္ဘူး – က ် ေနာ္ေၾကာက္တာက ကိုပါႀကီးလို ေသရမွာကို

Maung Maung

က ် ေနာ္ စဥ္းစားၾကည့္မိတယ္

က ် ေနာ္ကေတာ့ ဘာမွမဟုတ္တဲ႔/အေရးမပါတဲ႔လူတေယာက္
အျဖစ္ရွိရွိ အလုပ္ လုပ္နိုင္ခဲ႔သူတေယာက္
မဟုတ္ေတာ့

ဦးကိုနီလို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္တာကိုခံရစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး

ဒါေပမဲ႔ ဦးကိုနီရဲ႕ ကြယ္လြန္ခဲ႔တဲ႔ ပံုစံကို အားက ် လိုက္တာဗ ် ာ

ဦးကိုနီလိုေသရမွာ လံုးဝမေၾကာက္ဘူး

က ် ေနာ္ေၾကာက္တာက ကိုပါႀကီးလို ေသရမွာကို

လူမသိ သူမသိ ဖမ္းထားလား မဖမ္းဘူးလားမသိ
ဘယ္ေနရာမွာခ ် ဳ ပ္ေႏွာင္ထားမွန္းမသိ
ထိပ္တုန္းထဲထည့္ထားၿပီး ေခြးဆိုးေတြဝိုင္းကိုက္သလို
နည္းမ ်ိ ဳ းစံုနဲ႔ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္း
အ႐ိုးေတြႀကိဳ းေၾကၿပီး ႐ုက္ပ ် က္ဆင္းပ ် က္အသတ္
ခံရ
ၿပီးေတာ့ ႀကံဳ ရာေနရာမွာ ျဖစ္သလိုျမွဳ တ္ထားလိုက္ တာမ ်ိ ဳ းကို တကယ္ေၾကာက္ပါတယ္

ကိုပါႀကီးရဲ႕ ဇနီးက မဆုတ္မနစ္ႀကိဳ းပမ္းအားထုတ္ခဲ႔
လို႔သာ ဒီအျဖစ္မွန္ေတြကို က ် ေနာ္တို႔ သိရတာ

က ် ေနာ္လိုလူမ ်ိ ဳ းကို မုန္းလို႔ သတ္ခ ် င္တယ္…ဆိုရင္
ေတာ့ ကိုပါႀကီးလိုလမ္းမ ်ိ ဳ းဘဲ ေ႐ြးၾကလိမ့္မယ္ ထင္ပါ
ရဲ႕ဗ ် ာ

က ် ေနာ္ ဦးကိုနီလိုဘဲ ေသခ ် င္ပါတယ္
ကိုပါႀကီးလိုမ ်ိ ဳ းေတာ့ မေသခ ် င္ဘူး

ေမာင္ေမာင္
ေရႊကရဝိက္
ေခတၱ-ကြာလာလမ္ပူ – မေလးရွား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s