ငါ/သူ/မင္း/နင္ ဆိုတဲ့ အစြဲေတြ ကိုျဖဳတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ ်မ္းေသာစိတ္ႏွလံုးမ ်ား သေဘာထားႀကီးမႈမ ်ား အျမင္က ်ယ္မႈေတြကို ေမြးျမဴၿပီး အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ၿငိမ္းခ ်မ္းေရးမွာ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားၾကပါရန္

Maung Maung

လမ္းေတြ လြဲေနၾကတာပါလား
********************
တဖက္က ေျပာတာက မေဟာ္သဓာ ဇာတ္ႀကီးလာ
အခ ်က္တခ ်ိဳ႕ဟာ
ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႀကီး ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့တာေတြနဲ႔ ထပ္တူျဖစ္
ေနေၾကာင္း လို႔ က ်ြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္တယ္

No automatic alt text available.
အဲ့ဒီမွာ အေတြးအျမင္ေတြလြဲၾကတာကို သြားေတြ႕ရတယ္
မေဟာ္သဓာ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးဟာ ၅၅၀ နိပါတ္ေတာ္လာ
ျဖစ္တဲ့အတြက္
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက လိမ္ခဲ့တယ္လို႔ စြတ္စြဲသလိုျဖစ္ေန
တယ္လို႔ သံဃာေတာ္ တပါးက ျမင္တယ္
ဘာသာေရးအရ ေစာ္ကားတိုက္ခိုက္တယ္လို႔ ယူဆမိတဲ့
အတြက္
ျပန္လည္ ေရးသားလာတယ္

တဖက္ကလဲ ဘာသာေရးေစာ္ကားလိုစိတ္မရွိဘဲ
သမိုင္းအျဖစ္အပ ်က္အမွန္ကိုဘဲ ေရးသားတာမို႔လို႔
ေရးသူ status တင္သူေတြက မမွားဘူး လို႔ ဆိုတယ္

က ်ြန္ေတာ့္အျမင္ေလး တင္ျပပါ့မယ္

ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာအေနနဲ႔ အျမင္အေတြးေလးနဲနဲ
လြဲေနတယ္လို႔ ေလ ်ွာက္ထားပါရေစ

ဗုဒၶဘာသာမွာ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ဘုရားေတြဟာ
ဂဂၤါ ဝါလု သဲစုမက ပြင့္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္

ဟိႏၵဴဘာသာအယူအဆရ သန္းေပါင္း ၃၃၀ မကေသာ
ပံုသ႑ာန္ အသြင္မ ်ိ ဳးစံုနဲ႔ ဘုရားေတြ ပြင့္ခဲ့တယ္လို႔
ဆိုပါတယ္

အစၥလာမ္သာသနာမွာ တမန္ေတာ္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းႏွစ္ ေသာင္းေလးေထာင္ေက ်ာ္ပြင့္ေပၚခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္

အဲ့ဒီလို မ ်ားေျမာင္လွစြာေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ေတြဟာ ကမၻာ့ ေနရာေဒသအသီးသီးမွာ
လူသားေတြအက ်ိ ဳးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ တရားေတြကိုေဟာၾကားသြန္သင္ခဲ့ၾကပါတယ္

ဗုဒၶ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးေနာက္မွ ခရစ္စယန္ဘာသာ အစၥလာမ္ ဘာသာတို႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့တာပါ

ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႀကီးကေတာ့ ဗုဒၶ မပြင့္ေပၚမွီ ကထဲက
လူသားသမိုင္းမွာ အထင္အရွားရွိခဲ့တာပါ

တဆူတည္းေသာ ဘုရားရွင္က ကမၻာ့ေဒသအသီးသီးကို
ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ေတြလႊတ္ သာသနာျပဳေစတဲ့အခါ
မွာ ပထဝီဝင္ ေနရာေဒသ အေျခအေနအရပ္ရပ္အရ၎
ယဥ္ေက ်းမႈ အေတြးအေခၚေတြအရ၎ နားလည္မႈျခင္း
ခံယူခ ်က္ျခင္း ဆင့္ျပန္မႈျခင္း ကြဲလြဲမႈေတြအရ သူက ဘာ ဘာသာဝင္ ငါတို႔က ဘာသာသာဝင္ ဆိုတဲ့ကြဲျပားမႈေတြ
ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္လို႕ က ်ြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္

ေကာင္းရာ မြန္ရာကို သင္ၾကားျပသခဲ့ၾကတဲ့ တရားေတြ
ကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေျခခံ သြန္သင္ညႊန္ျပမႈေတြ ဟာ အတူတူခ ်ည္းပါဘဲ

ဒီမေဟာ္သဓာ ဇာတ္ေတာ္မွ ဆင္တူေနတာ မဟုတ္ပါဘူး
ေကာသလမင္းအိပ္မက္ တဆယ့္ေျခာက္ခ ်က္ဟာလဲ
အစၥလာမ္သာသနာရဲ႕ ကမၻာႀကီးပ ်က္သုန္းမဲ့ေန႔ ျဖစ္ေပၚ လာမဲ့ နိမိတ္ လကၡဏာေတြနဲ႔ တထပ္ထဲလိုပါဘဲ

အျခားတူညီေနတာေတြ အမ ်ားႀကီး ရွိေနဦးမွာ အေသအခ ်ာပါဘဲ

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့
ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႀကီးဟာ ဗုဒၶ ဘာသာထဲက
ဂဂၤါဝါလု သဲစုမကပြင့္ခဲ့ေတာ္မူခဲ့ေသာ-ဆိုတဲ့အထဲမွာ
ပါဝင္ခဲ့တာ ျဖစ္နိုင္ၿပီးေတာ့

မေဟာ္သဓာကလဲ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြရဲ႕
ႏွစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေက ်ာ္ထဲမွာ ပါဝင္ခဲ့ တာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္

ဒီ့အျပင္ ဟိႏၵဴေတြရဲ႕ သန္းေပါင္း ၃၃၀ စာရင္းဝင္လဲ
ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႀကီးေရာ မေဟာ္သဓာပါ ျဖစ္ေနနိုင္ပါ ေသးတယ္

အဲ့ဒီေတာ့ ငါဆိုတဲ့အစြဲေလးေတြ ျဖဳတ္လိုက္ၾကပါဗ ်ာ

ငါ့ဟာ လို႔ထင္ေနတဲ့ဟာက သူ႔ဟာ ျဖစ္ေနနိုင္ၿပီး
သူ႔ဟာလို႔ ယံုၾကည္ထားတာကလဲ ကိုယ့္ဟာ ျဖစ္ေနနိုင္ ပါတယ္

အတူတကြ လက္တြဲနိုင္ဖို႔ ငါ/သူ/မင္း/နင္ ဆိုတဲ့ အစြဲေတြ
ကိုျဖဳတ္ၿပီး
ၿငိမ္းခ ်မ္းေသာစိတ္ႏွလံုးမ ်ား
သေဘာထားႀကီးမႈမ ်ား
အျမင္က ်ယ္မႈေတြကို ေမြးျမဴၿပီး
အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ
ၿငိမ္းခ ်မ္းေရးမွာ
လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားၾကပါရန္
တင္ျပအပ္ပါသည္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s