ၿမဳံေနေသာ အစိုးရ မျဖစ္ေစလိုပါ

Myanmar Muslim Media

ၿမဳံေနေသာ အစိုးရ မျဖစ္ေစလိုပါ

3 February 2017

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ သက္ဆိုင္ပါဝင္သူ တပ္မေတာ္ဘက္ကိုေရာ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကိုေရာ မည္သည့္ဘက္ကိုမွ မလိုက္ဟူေသာ ဆင္ေျခကို ၾကားေနရသည္။ ဒီဆင္ေျခက ေတာ္ေတာ့္ကို ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းေနသည္ဟု က်ေနာ္ ျမင္မိပါသည္။

မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက အေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရန႔္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ အႀကီးအကဲ အျဖစ္ စေကာ့ပ႐ူရစ္ကို ခန႔္အပ္ဖို႔ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။ စေကာ့ပ႐ူရစ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အေမရိကန္အဝွမ္း နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကမာၻႀကီး ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေနျခင္းကို လက္မခံသူ ျဖစ္ရာ ထိုသူမ်ိဳးကို ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ခန႔္အပ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အလြန္ ေဝဖန္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႕ရာထူးကို အတည္ျပဳဖို႔ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္မွာ ၾကားနာရသည္။ ၎ၾကားနာပြဲတြင္ ယခင္ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတေလာင္းေနရာအတြက္ ဟီလာရီ ႏွင့္ အဓိကၿပိဳင္ဖက္ျဖစ္ခဲ့သူ ဘားနီဆန္းဒါးက ရာထူးလက္ခံရယူမည့္သူကို ေမးခြန္းထုတ္သည္။

“ေမာင္ရင္က EPA (ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေအဂ်င္စီ)ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ရာထူးကို ရယူရမွာ ျဖစ္တယ္။ EPA ဆိုတာက ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ပဲ။ မ်ားစြာေသာ သိပၺံပညာရွင္ေတြဟာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ကာကြယ္ဖို႔ ရဲရဲရင့္ရင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ရွိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ရင္က သည္ကိစၥဟာ စကားနိုင္လုၾကရလိမ့္မယ္ ဆိုၿပီး က်ဳပ္ကို အေရးဆိုေနတယ္” ဟု ဘားနီက ဆို၏။

“ဟုတ္တယ္ေလ၊ သည္ခန္းမဟာလဲ စကားနိုင္လုၾကတဲ့ ခန္းမပဲ”ဟု စေကာ့ပ႐ူရစ္က ျပန္ပက္သည္။

ဘားနီက “က်ဳပ္က ေမာင္ရင့္ကို (တိုက္ရိုက္) ေမးေနတာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ ေမာင္ရင့္ကိုယ္ပိုင္အျမင္က ဘာလဲ” ဟု စိန္ေခၚျပန္သည္။

“က်ေနာ့္ကိုယ္ပိုင္အျမင္က အေကာင္အထည္ ဘာမွ မရွိပါဘူး” (My personal opinion is immaterial to) ဟု စေကာ့ပ႐ူရစ္ ျပန္ေျဖသည္။

၎၏စကားမဆုံးမီ ဘားနီဆန္ဒါးက “ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ရမယ့္ ေမာင္ရင္က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဟာ လူေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္၊ ကာဗြန္ေတြထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္ရင့္ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ခံစားမႈ (ဖီလင္) ေတြဟာ အေကာင္အထည္ ဘာမွ မရွိပါဘူး ဆိုသတဲ့လား။ ေမာင္ရင္ဟာ က်ဳပ္ရဲ႕ မဲကိုေတာ့ ရလိမ့္မယ္ မဟုတ္” ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ေလသည္။

စေကာ့ပ႐ူရစ္ ဘာမွ ျပန္မေျပာနိုင္။

က်ေနာ္တို႔သည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း (discrimination) အား တန္းတူညီတူ ျဖစ္ရမယ့္ ကိစၥ တန္းတူညီတူ မထားျခင္းဟု နားလည္ၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔ အထူး သိမွတ္ရန္ လိုေသာ အခ်က္မွာ တန္းတူညီတူ မရွိသင့္ေသာ ကိစၥမ်ားအား တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံျခင္းကလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း တမ်ိဳးဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ပ်က္စီးယိုယြင္းလာေနေသာ ရာသီဥတု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ စိတ္ထဲမွာ ဘာမွ အေကာင္အထည္ မရွိပါဘူးဟု လုပ္မရ၊ အားနည္းတိမ္းပါးေနေသာ ေနရာတခုကို အေရးေပး ကယ္ဆယ္ဖို႔ ျပင္းျပေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ရွိရန္ လိုသည္။ တာဝန္ရွိေခါင္းေဆာင္တဦးအတြက္ အလြန္ကို လိုအပ္လ်က္ရွိေနေသာ အရည္အေသြး ျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ NLD ဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေတြကိုေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္ဘက္ကိုမွ ပိုပိုသာသာ မ်က္ႏွာသာ မေပးေသာေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မႈမရွိဟု ေျပာ၍ မရနိုင္ပါ။ သမာသမတ္ရွိ၍ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ အစိုးရတရပ္ဟု ဆိုလွ်င္ မိမိလူ႕ေဘာင္၏ အားအနည္းဆုံးသူကို အထူးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါသည္။ အားအႀကီးဆုံးသူကိုလည္း အထူးပင္ ကြပ္ညွပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ တင္းၾကပ္ထားရပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သုံးစြဲေနက် “တာဝန္သိေသာသူ”သည္ အားႀကီးသူႏွင့္ အားနည္းသူအၾကား မိမိတြင္ ဘာအျမင္၊ ဘာခံစားမႈ အေကာင္အထည္မရွိ၊ ၾကားေနသည္ဆိုလွ်င္ ယင္းသည္ အားႀကီးသူကို မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး အားနည္းသူကို ႏွိမ္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿငိဳျငင္မွာ စိုးၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးကိုပင္ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာနိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း ၾကားသိေနရပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ကို နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မၾကာေသးမီ ေပးအပ္လႉဒါန္းရာတြင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ဟူ၍ပင္ မသုံးဘဲ “နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးအေျခအေနအရ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ေခတၱေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္သူမ်ား”ဟုသာ သုံးစြဲျခင္းက ေနာက္ဆုံးသက္ေသျဖစ္ပါသည္။ စကားႀကဳံ၍ ေျပာရလွ်င္ လတ္တေလာ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရေသာ ဦးကိုနီ ဈာပနသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ျပသသည့္ အထိမ္းအမွတ္ လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ျခင္း မဆိုထား ပန္းတပြင့္မွ်ပင္ မပို႔ေပးသည္မွာလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒေရးရာ အတိုင္ပင္ခံတဦးျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္အား မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳရာ ေရာက္လြန္းလွပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တကြ သူဦးေဆာင္ေသာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ အမွန္တကယ္ သမာသမတ္ရွိေသာ အစိုးရတရပ္ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သက္ေသထူလိုလွ်င္ အခုသြားေနတဲ့ပုံစံမ်ိဳး ‘ဘယ္ဘက္မွ မလိုက္’ (ဘာဖီလင္မွ မရွိ) ဆိုတဲ့ စတိုင္မ်ိဳး ဖမ္းေနသည္မွာ တရားမွ်တမႈအတြက္ ဦးတည္မေနမပါ။ အခုသြားေနတဲ့ပုံစံမ်ိဳး ‘ဘယ္ဘက္မွ မလိုက္’ ဆိုေသာ စတိုင္မ်ိဳး ဖမ္းေနသည္မွာ တရားမွ်တမႈအတြက္ ဦးတည္မေနပါ။ အစိုးရျဖစ္ၿပီ ျဖစ္ေလရာ အမွားအမွန္အတြက္ ခြဲျခားျပဳမူေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေရွးျမန္မာမ်ား ဆိုထုံးအတိုင္း ေနလိုမီးလို က်င့္ရမယ့္ လူေတြရွိသလို ေရခ်မ္းအိုးကဲ့သို႔ က်င့္ရမယ့္ လူေတြရွိသည္။

ေနလိုမီးလို က်င့္ရမယ့္ လူေတြဟူသည္ မိမိ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မိမိက တာဝန္ေပးထားေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္ကို မတရား မက်ဴးလြန္မိေစရန္ အထူးၾကပ္မတ္ကိုင္တြယ္၊ အျပစ္ရွိလွ်င္ ရွိသည့္အေလွ်ာက္ စီရင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေရခ်မ္းအိုးကဲ့သို႔ က်င့္ရမယ့္ လူေတြဆိုသည္ လူနည္းစု ဘာသာျခားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ လူတဦးခ်င္းျပည္သူမ်ားကို မည္သည့္ အားႀကီးသူက လာေရာက္ က်ဴးလြန္ျခင္း မခံရေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ေနလိုမီးလိုလဲမက်င့္၊ ေရခ်မ္းအိုးလိုလဲ မက်င့္ေသာ ၿမဳံေနေသာ အစိုးရမ်ိဳးသည္ မတရားမႈကို ဖုံးကြယ္လွည့္ပတ္ထားေသာ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ေနပါသည္။ လူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္လိုက္ေသာ အစိုးရသည္ အားနည္းသူအေပၚမွာ စာနာေထာက္ထားမႈ၊ အားႀကီးသူအေပၚ တိက်ျပတ္သား မ်က္ႏွာသာမေပး တင္းၾကပ္မႈ စသည့္ စိတ္ထားႏွင့္ ယင္းစိတ္ထားကို ထင္ရွားေစေသာ ျပဳမူေျပာဆို ျပဳက်င့္မႈ အျပည့္အဝရွိေနေသာ အစိုးရျဖစ္ေစလိုပါသည္။

(ေဒါက္တာညိဳထြန္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လက္ရွိ ေနထိုင္ေနသည္)

မူရင္း – http://burma.irrawaddy.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s