“ဦးကိုနီ သို႔မဟုတ္ လြမ္းေလာက္ေသာ သူရဲေကာင္း”

Pe Than Htike

“ဦးကိုနီ သို႔မဟုတ္ လြမ္းေလာက္ေသာ သူရဲေကာင္း”

ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ႐ိုေသေလးစားခံရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီကို ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အေဆာက္အဦေရွ႕တြင္ အနီးကပ္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အမုန္းမီးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေနရေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အခိုင္အမာ ဆန႔္က်င္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေရးေပၚ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္း တီးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

Image may contain: 1 person

ဦးကိုနီသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေရး ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အပါအဝင္ ရခိုင္ရွိ ၂ ဖက္ ဘာသာေရး ဦးစီးဦးေဆာင္သူမ်ား ေဆြးေႏြးၾကေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္က အျပန္တြင္ ပစ္သတ္ခံရသည္။ လူသတ္သမားသည္ ကေလးငယ္ကိုခ်ီၿပီး ကားေစာင့္ေနသူ ဦးကိုနီ၏ေနာက္မွ အနီးကပ္ ေခါင္းသို႔ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ေသနတ္ကိုင္ၿပီး ထြက္ေျပးေသာ လူသတ္သမားကို ရဲရင့္ေသာ တကၠစီေမာင္းသူမ်ား ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးေပးျခင္းေၾကာင့္ ရဲက ေနာက္ဆုံးဖမ္းမိသည္။ တကၠစီဆရာ ဦးေနဝင္းလည္း ေသနတ္မွန္ေသဆုံးရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က လူသတ္သမားအမည္ကို ၾကည္လင္းဟုတပ္ၿပီး မႏၲေလးမွာေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ဳိးမင္းေအာင္က မႏၲေလးတြင္ မေနထိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေထာင္မွတ္တမ္းအရ ဘုရားခိုးမႈျဖင့္ ေထာင္ ၂၇ ႏွစ္ က်ဖူးေၾကာင္း၊ မုံရြာဘက္က ဘုရားခိုးၿပီး ရန္ကုန္ကို အသယ္ အဖမ္းခံရေၾကာင္း၊ မႏၲေလးအိုးဘိုေထာင္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္လြတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္တိုင္း ရဲက ယင္းလူသတ္သမားကို ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးေနသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ လူသတ္သမား အဘယ္ေၾကာင့္ ဦးကိုနီအား သတ္ရေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ လူသတ္သမား တဦးတည္းက သတ္ျဖတ္ျခင္းလား၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းလား မသိရွိရေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔၏ ဥပေဒေရးရာအတိုင္ပင္ခံအား သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ တြန္းအားမ်ား ပါဝင္ေနႏိုင္သည္မွာ ရွင္းလင္းပါသည္။

ဦးကိုနီသည္ စစ္တပ္က ႀကီးမွဴးေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေရး တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ကိုင္သူ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးရာ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ သမၼတျဖစ္ပိုင္ခြင့္ တားဆီးခံထားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူးခန႔္အပ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့သူမ်ားထဲ ဦးကိုနီ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားအေရး ေရွ႕တန္းမွေဆာင္႐ြက္သည့္ ေရွ႕ေနလည္းျဖစ္သည္။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒသည္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေနေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ရဲရဲရင့္ရင့္ ဆန႔္က်င္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ အမုန္းစကားမ်ား ေဆာ္ဩျပန႔္ႏွံ႔ေနမႈမ်ားကို ဥပေဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ေဆာင္သူလည္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး သေဘာထားတင္းမာေနမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေရး တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံသမိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ဦးကိုနီ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံသယမ်ားရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသတ္တရားခံ လက္ဝယ္ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔အပါအဝင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားတိုင္း အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ႀကီးမားသည့္ တာဝန္ထမ္းရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လာသည္။

ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုသည္ အဆန္မပါေသာ အေျမာက္သာ ျဖစ္ေနေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မြတ္စ္လင္မ္ လူနည္းစုမ်ားအား မတရားျပဳက်င့္ေနေသာႏိုင္ငံဟု ပိုမိုခိုင္မာသြားေစလိမ့္မည္။ ဦးကိုနီ သတ္ျဖတ္ခံရအၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာ့အေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ ကနဦး ေရးသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကလည္း သတိေပးထားသည္။

“ဦးကိုနီ ေသဆုံးမႈမွာ တာဝန္ရွိသူေတြကိုသာမက ျမန္မာျပည္က အျပစ္မဲ့သူေတြကို သတ္ျဖတ္ ညႇဥ္းပန္္း အဓမၼျပဳက်င့္သူအားလုံး တရား႐ုံးဆီ ေခၚေဆာင္လာရမယ္”ဟု ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီက လူမႈကြန္ရက္ တြစ္တာမွာ ေရးသားထားသည္။ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ေဟာင္း ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ကလည္း ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈ နယူးေယာက္တိုင္းမ္သတင္းစာ အြန္လိုင္းသတင္း ေအာက္ေျခတြင္ ဦးကိုနီသည္ “မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ျမင့္ျမတ္သူတဦး၊ NLD အစိုးရအတြက္ မြတ္စ္လင္မ္ေရွ႕ေန၊ တရားမွ်တေရးနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာခ်င္း နားလည္သေဘာေပါက္ေရး မနားမေန အလုပ္လုပ္သူ ပညာတတ္တေယာက္”ဟု ေရးသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ မိတ္ေဆြအေပါင္းသည္ ဦးကိုနီ ႐ုတ္တရက္ ေသဆုံးသြားေသာေၾကာင့္ ေၾကကြဲၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ သူက်ဆုံးရျခင္းေၾကာင့္ ပိုသႏၷိ႒ာန္ ခ်ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ဦးကိုနီကို သူရဲေကာင္း အာဇာနည္တဦးအျဖစ္ ေလးစားဂုဏ္ျပဳ ဦးၫႊတ္ အေလးျပဳေနမည္သာ။

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ဧရာဝတီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s