*ျမန္မာ႔ဘိန္းလုပ္ငန္းကို ေျခရာခံျခင္းပထမပိုင္း”

Aung N Htwe

ကုလသမဂၢ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင္႔ ရာဇ၀တ္မွဳဆိုင္ရာ အဆိုရ ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ အမ်ားက သိၾကတဲ႔ ယခု တရား၀င္နာမည္အရ ျမန္မာလို႔ ေခၚဆိုေနၾကျပီျဖစ္တဲ႔ ႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးဘိန္းထုတ္လုပ္ေရးမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ (၇)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၂၆ ရာနုန္း ပိုျပီး ျမင္႔မားလာေနပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါထုတ္လုပ္မွဳ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၈၇၀ ထိ ျဖစ္ခဲ႔ျပီး ကုလသမဂၢ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာ အစိုးရမွာ ၂၀၀၂ ခုတြင္းမွ မူးယစ္ေဆး၀ါ ထုတ္လုပ္မွဳ ေလ်ာ႔က်ေရး က်ိဳးပမ္းခဲ႔ခ်ိန္မွစျပီး ျမင္႕တက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Image may contain: one or more people

According to a report published by the U.N. Office on Drugs and Crime (UNODC) on Wednesday, the production of opium in Burma (known officially as Myanmar) increased for the seventh consecutive year, this time by approximately 26%. Some 870 tons of the narcotic was produced — the highest figure recorded by the U.N. agency and Burmese government since they started monitoring output in 2002.

ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ႔ ကမာၻ႕မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အာဖကန္နိစၥတန္ႏိုင္ငံျပီးရင္ ဒုတိယလိုက္တဲ႔ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္ ဘာ႕ေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ ေဒသတြင္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး တန္ဘိုးမွာျမင္႔တက္ေနျပီး ေစ်းေကာင္းရေနလို႔ပါပဲဟု ပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။

Burma is second only to Afghanistan in terms of global opium production, and experts believe higher prices for narcotics in the region.

လြန္ခဲ႔သည္႔ မတ္လအတြင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရမွ အဆင္႔ျမင္႔ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကုလသမဂၢမွၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ ဗီနာမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးညီလာခံ က်င္းပစဥ္က တက္ေရာက္ခဲ႔သူ ေတြက ျမန္မာျပည္အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အျမစ္ျပတ္ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အေျဖရွာမွဳသည္ နည္းလမ္းက်ေသာ အေျဖတစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ဖြင္႔ဟ ၀န္ခံေျပာဆိုပါတယ္။

In March, the government sent its first high-level delegation to the U.N. Commission on Narcotic Drugs in Vienna, where officials admitted that eradication alone was not a solution for Burma.

ျမန္မာဆိုေသာ ဗမာျပည္လို႔သိၾကတဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဘိန္းထုတ္လုပ္မွဳဟာ ၁၇၅၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းျဖစ္တဲ႔ ကုန္ေဘာင္မင္းဆက္ အာဏာရခဲ႔စဥ္ကတည္းကလို႔ ဆိုပါတယ္..
Opium has been present in Burma (now also known as Myanmar) since as early as the 1750s, during which the Kongbaug Dynasty was in power.

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က ဗမာျပည္ကို မူးယစ္ေဆး၀ါထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္မွဳ ေလ်ာ႔ခ်ဖို႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အကူညီေတြေပးခဲ႔ဘူးတဲ႔အျပင္ ၁၉၇၄ ႏွင္႔ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ အၾကားမွာ ျမန္မာျပည္က မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္သြယ္မွဳမ်ားကို ေခ်ရာခံႏိုင္ဖို႔ ရဟတ္ယာဥ္ (၁၈) စင္းကို လက္ခံရရိွဘူးပါတယ္။

The United States provided economic aid to Burma in 1948 to reduce the opium trade,between 1974–78, Burma received eighteen helicopters from the US for opium caravan interception.

၁၉၉၀ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာက တကမာၻလံုးမွာထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ ဘိန္းထုတ္လုပ္မွဳမွာ ထက္၀က္ေက်ာ္ထိကိုပင္ ထုတ္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ၁၉၉၈ မွာေတာ႔ အဆိုပါ ဘိန္းထုတ္လုပ္မွဳ သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္ထိက်ဆင္းသြားခဲ႔ျပန္ပါတယ္။ ၁၉၉၉ မွာေတာ႔ အဆိုပါ ျမန္မာျပည္ဟာ ၂၀၁၄ ခုမွာ ဘိန္းထုတ္လုပ္မွဳ ကင္းစင္တဲ႔ တိုင္းျပည္နယ္ေျမတစ္ခု အျဖစ္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ျဖစ္ခဲ႔ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါေသးတယ္။

In 1990, Myanmar was producing more than half of the world’s opium. The percentage dropped to one third by 1998. In 1999, the country reported a goal to become opium-free by 2014.

ျမန္မာျပည္အတြင္းေျမာက္ပိုင္းေဒသ ျဖစ္ေသာ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားမွ အရိွန္ဟုန္ၾကီးမားေသာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးေအာာင္သစ္ခုတ္ေရာင္းခ်မွဳမ်ားမွာ ေဒသ၇ိွ ေတာင္ယာသမားမ်ားအတြင္ ပို၍ အဆင္ေျပေျပ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာေစရပါတယ္လို႔ ကမာၻကုလသမဂၢ အၾကီးတန္းအရာရိွတစ္ဦးမွ အဂၤ ါေန႔တြင္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုပါတယ္။

Rampant deforestation in Myanmar’s (Burma’s) northern states, bordering China, has led to an increase in opium cultivation by a new crop of more sophisticated farmers, a senior United Nations official acknowledged on Tuesday.

ျမန္မာ႔ ဘိန္းျဖဴေတြဟာ ပံုမွန္အားျဖင္႔ ေဟာင္ေကာင္းမေရာက္ခင္ အဓိက ၿကားခံအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတဆင္႔ ျဖတ္သန္းလာျပီး ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ကို ေရာက္ရိွခဲ႔ပါတယ္။ယခုအခါမွာေတာ႔ အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာျဖန္႔ျဖဴးေရးလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲလာခဲ႔ျပီး တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ယူနန္၊ ဂူေဇာင္း၊ ဂြမ္ဇီ ႏွင္႔ ဂြမ္ေဒါင္းစေသာ ျပည္နယ္မ်ား လမ္းေၾကာင္းမွေျပာင္းလဲ ျဖတ္သန္းေနရျခင္းမွာ ေဟာင္ေကာင္းသို႔ မေရာက္ခင္ တရုတ္ျပည္တြင္းရွိ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္မွဳ ျမင္႔တက္ လာျခင္းေၾကာင္႔လို႔ ဆိုပါတယ္။

Heroin was typically transported from Burma to Thailand, before being trafficked by sea to Hong Kong, which was and still remains the major transit point at which heroin enters the international market. Now, drug trafficking has circumvented to southern China (from Yunnan, Guizhou, Guangxi, Guangdong) because of a growing market for drugs in China, before reaching Hong Kong.

အဓိက မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္သယ္မ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားဆံုးျပယုဂ္မွာ အဆိုပါ ကုန္သယ္မ်ားအား ျမန္မာ႔စီးပြားေရးအတြက္ အျခားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ လုပ္ကိုင္ခြင္႔ျပဳထားျခင္းအရ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ေလေၾကာင္းလိုင္းေျပးဆြဲမွဳ လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင္႔ အျခားေသာ လူမွဳအေဆာက္အံု တည္ေဆာက္မွဳကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ မူးယစ္ကုန္သယ္ရာဇာမ်ား၏ လူမွဳ အေဆာက္အံု ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳတို႔မွာ ေငြေၾကးေလ်ာ္ဖြတ္မွဳဆိုင္က္စၥျဖစ္ေသာ တရားမ၀င္ေငြမ်ားအား တရား၀င္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ပို၍ ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ား တိုးပြားလာေအာင္ အေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းျဖစ္ေနျပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားမွလည္း ပို၍ အက်ိ ဳး ျမတ္မ်ား ရရိွလာေအာင္ ခြင္႔ျပဳ လုပ္ကိုင္ခြင္႔ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

The Myanmar prominence of major drug traffickers has allowed them to penetrate other sectors of the Burmese economy, including the banking, airline, hotel and infrastructure industries. Their investment in infrastructure have allowed them to make more profits, facilitate drug trafficking and money laundering.

၂၀၁၂ ႏွစ္ကာလအတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း သံုးသိန္းမ်ွေလာက္ မူးယစ္ထုတ္လုပ္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား အတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အဆိုပါ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ တရုတ္ျပည္တြင္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူေပါင္း (တစ္ဆယ္ ဒသမ တစ္သန္း)အား မွတ္တမ္းတင္ခဲ႔ျပီး ျမန္မာျပည္တြင္ (ေလး ဒမသ သံုးသန္း)ခန္႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္စြဲကပ္မွဳ ရိွေၾကာင္း ႏွင္႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမွဳဆိုင္ရာ ေလ႕လာသုေတသနျပဳခ်က္အရ ၇၀ ရာႏုန္းသံုးစြဲသူမွာ အာရွ ပါစီပိတ္ေဒသမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မွဳမွာ ၆၉၀ တန္ မက္ထရစ္တန္ခန္႔ရိွျပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၅၉ သန္းခန္႔ ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းပါသည္။

As of 2012, some 300,000 households in Burma were involved in the industry. As of 2012, China had over 10.1 million registered and Myanmar had estimated over 4.3 million drug addicts and accounted for over 70 per cent of all heroin consumption in the Asia-Pacific region. In 2012, Myanmar produced 690 metric tons with a value of approximately $359 million.

ဆက္လက္ ေဖၚျပပါမည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

·

*ျမန္မာ႔ဘိန္းလုပ္ငန္းကို ေျခရာခံျခင္းပထမပိုင္း”
Like

Like

Love

Haha

Wow

Sad

Angry

Comment

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s