ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အႀကံေပးလုပ္ခဲ႔ဘူးတဲ႔ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ ရဲ႕ တိုင္းျပည္ကို/အထူးသျဖင့္ ဗမာျပည္သူေတြကို အလကားမတ္တင္း အႀကံေပး/ေသြးထိုး-ေသြးဆြတဲ႔ Status တခု ဖတ္လိုက္ရတယ္

Maung Maung

ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အႀကံေပးလုပ္ခဲ႔ဘူးတဲ႔
ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ ရဲ႕
တိုင္းျပည္ကို/အထူးသျဖင့္ ဗမာျပည္သူေတြကို
အလကားမတ္တင္း အႀကံေပး/ေသြးထိုး-ေသြးဆြတဲ႔
Status တခု ဖတ္လိုက္ရတယ္

တကယ္ေတာ့ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံကို အဆံုးတိုင္ ဖ ် က္ဆီးေနသူ တေယာက္လို႔ဘဲ သံုးသပ္မိပါတယ္

က ် ေနာ္ ဒီစာမေရးခင္မွာ သူ႕အႀကံေပးခ ် က္ကို
က ် ေနာ့္ရဲ႕ comment နဲ႔အတူ Share ထားပါတယ္

သူတို႔တေတြရဲ႕ အႀကံေပးမႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္လဲ
ခၽြတ္ၿခံ ဳက ်ခဲ႔ရၿပီ
ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပညာေရး စီးပြားေရး ဘာသာေရး နဲ႔
အက ် င့္စာရိတၱ သီလေတြလဲ ပ ် က္ျပားခဲ႔ရၿပီ
ေနာက္ဆံုး
သူတို႔ကို အႀကံေပးခန္႔ခဲ႔တဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္
နလံမထူနိုင္ေအာင္ ခြက္ခြက္လန္အ႐ံႈးနဲ႔ ႀကံဳ ေတြ႕
ခဲ႔ရၿပီ

ဒါကိုေတာင္ အႀကံေပး႐ူးက ႐ူးလို႔ေကာင္းတုန္း

ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ အေျခအေနကိုမူတည္ၿပီး
တိုင္းျပည္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္ဖို႔
အမ ်ိ ဳ းဘာသာ သာသနာကို မွန္ကန္တဲ႔နည္းလမ္းနဲ႔
ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္တယ္
တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ဘယ္လို တည္
ေဆာက္ၾကမယ္
ျပည္ေထာင္စု မၿပိ ဳကြဲေရးအတြက္ ဘယ္လိုအကာအ ကြယ္ေတြ ဘယ္လိုအစီအမံေတြ ဘယ္လိုေျဖရွင္းတာ
ေတြ လုပ္ၾကမယ္
ကမၻာ့နိုင္ငံေပါင္းစံုက လက္ခံလာေအာင္ ဘယ္ပံုစံ
ဘယ္လမ္းကို ေ႐ြးခ ် ယ္သင့္တယ္…………ဆိုတာေတြ
အႀကံဥာဏ္မေပးဘဲ

နိုင္ငံသားေတြရဲ႕စိတ္ထဲကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ႐ိုက္သြင္း အေၾကာက္တရားေတြဝင္လာေအာင္လုပ္
အဲ႔ဒီကမွတဆင့္ အမုန္းတရားေတြ ေပါက္ဖြားလာၿပီး
တတိုင္းတျပည္လံုး ဖြတ္ဖြတ္ေက ် မဲ႔ အႀကံဥာဏ္ေတြ
ေပးေနတာပါ

အေျခအျမစ္မပါတဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေဟာင္းက
ေျပာခဲ႔ပါတယ္လို႔ ကိုးကားထားပါေသးတယ္

သူကိုယ္တိုင္ သူ႔ဦးေႏွာက္နဲ႔ေျပာတာဆိုရင္ ဘယ္သူကမွ ယံုမွာမဟုတ္ဘူးေလ

ဒါေပမဲ႔ XXX ေပါက္ပန္းေသးေတြ ေလွ ် ာက္ေရးၿပီး
တိုင္းျပည္ကိုဖ ် က္ေနတာ သက္သက္ပါ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s