ကမာၻသိ လူသတ္မူတစ္ခုက်ဴးလြန္သည္အထိ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့၊ အရင္ကလဲ ကမာၻသိအၾကမ္းဖက္မူေတြကို လႈံေဆာ္ေပးခဲ့တဲ့ အြန္လိုင္း နဲ႔ ျပင္ပ အမုန္းတရား ျဖန္႕ျဖဴးေနသူေတြကို ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ၊ ဘယ္လိုတားဆီးၾကမလဲ ဆိုတာ ျပည္သူ႕လုံျခံုေရးတာဝန္ယူတယ္ဆိုတဲ့ ျပည္ထဲေရးမွာ အဓိကတာဝန္ရွိပါတယ္

မေန႕က စိတ္ခံစားခ်က္အေျခခံေတြ (သက္ခံရတဲ့လူဒီလိုေျပာသြားတာ မခံႏိုင္ဘဲ သတ္ခ်င္ေလာက္တဲ့အထိျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆို လူသက္သူေတြကိုနားလည္ေပးဟန္ေတြ၊ ဟိုလူေတြက တိုင္းျပည္သစၥာေဖာက္ပါ့မလား၊ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြက ဒီလိုလူသက္ခိုင္းပါ့မလား ဆိုျပီး ယံုၾကည္မူအေျခခံေျပာသြားတာေတြ)နဲ႔ ျပီးသြားတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအရ…

ကမာၻသိ လူသတ္မူတစ္ခုက်ဴးလြန္သည္အထိ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့၊

အရင္ကလဲ ကမာၻသိအၾကမ္းဖက္မူေတြကို လႈံေဆာ္ေပးခဲ့တဲ့

အြန္လိုင္း နဲ႔ ျပင္ပ အမုန္းတရား ျဖန္႕ျဖဴးေနသူေတြကို ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ၊ ဘယ္လိုတားဆီးၾကမလဲ ဆိုတာ

ျပည္သူ႕လုံျခံုေရးတာဝန္ယူတယ္ဆိုတဲ့ ျပည္ထဲေရးမွာ အဓိကတာဝန္ရွိပါတယ္။

Advertisements

One thought on “ကမာၻသိ လူသတ္မူတစ္ခုက်ဴးလြန္သည္အထိ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့၊ အရင္ကလဲ ကမာၻသိအၾကမ္းဖက္မူေတြကို လႈံေဆာ္ေပးခဲ့တဲ့ အြန္လိုင္း နဲ႔ ျပင္ပ အမုန္းတရား ျဖန္႕ျဖဴးေနသူေတြကို ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ၊ ဘယ္လိုတားဆီးၾကမလဲ ဆိုတာ ျပည္သူ႕လုံျခံုေရးတာဝန္ယူတယ္ဆိုတဲ့ ျပည္ထဲေရးမွာ အဓိကတာဝန္ရွိပါတယ္

 1. Aung Tin
  30 mins ·
  ဦးကုိနီကုိ သတ္တဲ့သူေတြကုိ

  အၾကမ္းဖက္သမားေတြလုုိ႔ မေျပာတာက

  ဗုဒၶဘာသာဝင္ မုိ႔လားဗ်ာ။

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s