“အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာ”

Have A Say – ဆိုေရးဆိုရာ

“အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာ”

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူမ်ိဳးစံုဘာသာစံု မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးအရ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လိုလားေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစု ႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္မ်ား အတူတကြ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည္ကို အမ်ားအသိပင္။ အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ေရးသားထားပါသည္။ ယခုရက္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္ စိတ္ႏွလံုးပူပင္စရာ ကိစၥတစ္ရပ္႐ွိသည္ ဆိုပါက ဦးကိုနီႏွင့္ ကိုေနဝင္းတို႔ အသက္ေပးခဲ့ရေသာ လုပ္ၾကံမႈႀကီးအတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ေျပာဆိုသြားခဲ့ေသာ ‘အစြန္းေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ေၾကာင့္ လုပ္ၾကံသည္’ ဟူေသာ စကားပင္ ျဖစ္မည္။

No automatic alt text available.

ဝန္ႀကီးက မည္သည့္ အေထာက္အထားေၾကာင့္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို မထင္႐ွားေသာ္လည္း သူ႔စကားမွန္ကန္ေၾကာင္းကိုမူ မၾကာမတင္ပင္ လူအမ်ား ျမင္ခဲ့ၾကရေပသည္။ ထိုစကားေျပာအၿပီး ေန႔မကူးတြင္ပင္ နာမည္ေက်ာ္ မဘသ ဦးေဆာင္ ရဟန္းျဖစ္ေသာ ဝီရသူ(မစိုးရိမ္) ၏ မွတ္ခ်က္စကား လူမႈကြန္ယက္အေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္။ ဥဴးဝီရသူက ‘သတ္သူနဲ႔ ေသသူရွိရာမွာ သတ္သူတိုင္း ဆိုးတာမဟုတ္သလို ေသသူတိုင္း ေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး။’ ဟုအစခ်ီၿပီး လူသတ္မႈကို အားေပးေသာ စာတစ္ပုဒ္ ေရးတင္ခဲ့သည္။

ထိုမွ်တြင္မက ‘ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားမွ ၾကည္လင္းမ်ား’ အမည္႐ွိ စာတစ္ပုဒ္ျဖင့္လည္း စာနယ္ဇင္းမ်ားကိုသာမက လက္႐ွိႏိုင္ငံေတာ္ တာဝန္႐ွိေနသူမ်ားကိုလည္း ေစာ္ကားၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေလသည္။
‘ျကည္လင္းကို ေက်းဇူးတင္တယ္။
ေအာင္ဝင္းေဇာ္ကို ေက်းဇူးတင္တယ္။
ေအာင္ဝင္းခိုင္ကို ေက်းဇူးတင္တယ္။
ေဇယ်ာျဖိဳးကို ေက်းဇူးတင္တယ္။’
‘ျကည္လင္းေတြ ေခ်ာင္ျကိဳ ေခ်ာင္ျကားက ထြက္လာမွ မဘသကို လႊဲမခ် ျကနဲ႔။’
အစ႐ွိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အားေပးေသာ စာသားမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။ ျပည္သူအမ်ားကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေဝဖန္ေျပာဆိုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ေသာ ျပည္သူအမ်ား စိတ္ႏွလံုးညႇိဳးႏြမ္းစရာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေပသည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ‘အစြန္းေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ေၾကာင့္ လုပ္ၾကံသည္’ ဟူေသာ စကားႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္မည္ ဆိုပါက လုပ္ၾကံမႈႀကီ၏ အဓိက Motive တြန္းအားျဖစ္ေသာ အစြန္းေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ား ေပါက္ပြားျပန္႔ႏွံ႔ေနမႈမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီဟု ျပည္သူအမ်ား ပူပန္ေနၾကေလသည္။ လုပ္ၾကံမႈကို တိုက္႐ိုက္အမိန္႔ေပးေဆာင္ရြက္သည္ဟု မဆိုသာေသးေသာ္လည္း လုပ္ၾကံမႈျဖစ္ေစရန္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အယူဝါဒေရးရာ တြန္းအားအျဖစ္ အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ ႐ွိခဲ့သည္ဟုေတာ့ ဆိုသာေပမည္။ ထို ‘အစြန္းေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္’ အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ သိ႐ွိၿပီး ျဖစ္၍ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာလည္း အမ်ားအသိပင္။

အေသအခ်ာ စဥ္းစားပါက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံု မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုကဲ့သို႔ အစြန္းေရာက္ အယူဝါဒမ်ား တိုးပြားၿပီး မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္ကဲ့သို႔ အမ်ားသူငါ ျမင္ကြင္းတြင္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္အထိ အ႐ွိန္ျမင့္လာသည္မွာ အႏၱရာယ္ အင္မတန္ ႀကီးမားလွသည္။ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အမုန္းပြားေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ အေျခခံ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မ႐ွိေပ။ ဆိုခဲ့ပါ ဥဴးဝီရသူပင္လွ်င္ ယခင္က တရားဥပေဒအရ အေရးယူခံရၿပီး ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရသည္။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၄ တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရး ေရာယွက္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး အမုန္းပြားလႈံ့ေဆာ္မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါက ဥပေဒမ်ားျပဌာန္ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ၿပီး အမုန္းစကားမ်ား အမုန္းတရားမ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ေရာ အျပင္ေလာကတြင္ပါ အတားအဆီးမ႐ွိ တရားဝင္ဘိသကဲ့သို႔ ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ျဖန္႔ေဝေနသည္မွာ အခ်ိန္ကာလ အေတာ္ၾကာခဲ့ ၿပီ ျဖစ္ၿပီး အစိုးသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုလာခဲ့သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ မည္သို႔ အေရးယူ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မည္ကိုမူ မ႐ွင္းလင္း လွေသးေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားစု ကိုးကြယ္ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစု၏ စိတ္ႏွလံုးညႇိဳးျခံဳးေနမႈကို သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ မဘသ အဖြဲ႔သည္ တရားဝင္ သံဃာ့အဖြဲ႔မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကက ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ ျပည္ထဲေရးဌာနဘက္မွလည္း မၾကာခင္ကာလက ေရႊတိဂံုတြင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသကဲ့သို႔ သံဃာမ်ားပါဝင္ၿပီး အမုန္းတရားျဖင့္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း အၾကမ္းဖက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသလားဟု ေမးစရာလည္း ႐ွိေနသည္။ အျခားဘာသာအခမ္းအနားမ်ားကို သံဃာမ်ားအပါအဝင္ လူအုပ္ႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနသည္ကိုလည္း ျပည္ထဲေရးမွ အေရးယူျခင္း မေတြ႕ရေပ။ မဘသဆရာေတာ္မ်ား အမုန္းတရားလိုက္လံ ေဟာၾကားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဝင္စြက္မႈမ်ားကို ဟန္တားႏိုင္ျခင္း အလ်ဥ္းမ႐ွိေခ်။ ျခံဳၾကည့္မည္ဆိုပါက အမုန္းပြားမႈမ်ား၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုေလာက္ေသာ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္မႈမ်ား မလုပ္ခဲ့သည္မွာေတာ့ ျမင္သာေပသည္။

ဤသို႔ ေလ်ာ့လ်ဲေနမႈမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရမည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဘက္ကလည္း လိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္႐ွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို တိုက္တြန္း သင့္လွၿပီး လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ႐ွိပါကလည္း ျပင္ဆင္ျခင္း ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳရေပမည္။ လႊတ္ေတာ္႐ွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မ႐ွင္ကလည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႐ႈေထာင့္မွ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးသင့္လွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ အစြန္းေရာက္အယူဝါဒ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား ေခါင္းေဆာင္ရဟန္းမ်ား၏ သတင္းသည္ ကမာၻအႏွံ႔ ျပန္႔ႏွံလ်က္ ႏိုင္ငံ့သိကၡာ ဘာသာ့သိကၡာကို ထိခိုက္သည္အထိ ျဖစ္ေနေပသည္။ လတ္တေလာတြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဝရမ္းေျပးျဖစ္ေနေသာ အက်င့္ပ်က္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မဘသအဖြဲ႔ႏွင့္ ဥဴးဝီရသူတို႔ကို သတင္းစာမ်ားက ေဝဖန္ေနေပၿပီ။ ထိုအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ၿပီး ႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ၾကံဆသင့္ေနေပၿပီ။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ျပည္သူအမ်ား တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္လိုေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေသာကအပူမီးကို စာနာနားလည္ၿပီး တိုင္းျပည္ဖ်က္မည့္ အစြန္းေရာက္ မီးပြားမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ပယ္သတ္ေပးႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။

အေတြးအျမင္ #HaveASay
သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု : Internet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s