ေရွးဦးမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ေက်ဇူးရွိခဲ့သည့္ ခရစ္ယာန္ဘုရင္အုတ္ဂူကို တူရကီက ျပဳျပင္ေပးေန

ေရွးဦးမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ေက်ဇူးရွိခဲ့သည့္ ခရစ္ယာန္ဘုရင္အုတ္ဂူကို တူရကီက ျပဳျပင္ေပးေန

မတ္ ၁၊ ၂၀၁၇
M-Media

အီသီယုိးပီးယားမွ နဂ်ာရွီ၏ ဂူဗိမာန္

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္လက္ထက္က မကၠာကုိ စြန္႔ခြာ၍ လာေရာက္ခုိလႈံခဲ့ၾကသည့္ မြတ္စလင္မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အဘီဆီးနီးယား (ယခု အီသီယုိးပီးယားႏွင့္ အီရစ္ထရီယာ) ျပည့္ရွင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ နဂ်ာရွီ၏ ဂူဗိမာန္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈအား တူရကီက ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ဂူဗိမာန္မွာ အီသီယုိးပီးယားၿမိဳ႕ အက္ဒစ္ အဘာဘာမွ မုိင္ေပါင္း ၅၀၀ အကြာအေ၀းတြင္ ရွိေနၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ‘တူရကီ ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္ေရးႏွင္ ညႇိႏႈိင္းေရး ေအဂ်င္စီ (TIKA)’ က ဦးေဆာင္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အာရ္မဟ္ဟုလည္း အမည္ရသည့္ နဂ်ာရွီဘုရင္မွာ သကၠရာစ္ ၆၁၄ ခုႏွစ္မွာ ၆၃၁ ခုႏွစ္အထိ ယေန႔ေခတ္ အီသီယုိးပီးယားႏွင့္ အီရစ္ထရီယာတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ အဘီဆီးနီးယား အင္ပါယာကုိ အုပ္စုိးခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၎မွာ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္လက္ထက္ မကၠာၿမိဳ႕မွ ကုိ႐ုိက္ရွ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဒုကၡေပးမႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာခဲ့ၾကသည့္ ေရွးဦးမြတ္စလင္မ်ား၏ မွန္ကန္မႈႏွင့္ သမာသမတ္ၾကမႈကုိ ေတြ႕ျမင္ၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔အား ၾကည္ျဖဴစြာ ခုိလႈံခြင့္ေပးခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈကုိ အစၥလာမ့္သမုိင္းတြင္ ‘ပထမဆံုး ဟစ္ဂ်ရသ္’ ဟု ေခၚဆုိသည္။ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္မွာ မိမိ၏ေနာက္လိုက္မ်ား အလြန္အမင္း ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ခံေနရသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕ကုိ အဘီဆီးနီးယားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး ထုိေဒသမွ ဘုရင္မွာ မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါးႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုိ႐ုိက္ရွ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားက ထုိသတင္းကုိ ၾကားၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕တစ္ခုကုိ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားႏွင့္ နဂ်ာရွီဘုရင္ထံသုိ႔ ေစလႊတ္ကာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မြတ္စလင္မ်ားက ၎တုိ႔၏ ဘာသာတရားအေၾကာင္း၊ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္အေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေက်လည္စြာ ရွင္းျပခဲ့ၿပီးေနာက္ နဂ်ာရွီဘုရင္မွာ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ‘မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ၾကား ျခားနားမႈမွာ သဲေပၚတြင္ေရးဆြဲထားသည့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းေလာက္သာ ရွိသည္’ ဟု နဂ်ာရွီ၏ ထုိစဥ္က ေျပာစကားမွာလည္း ေက်ာ္ၾကားသည္။

Ref: Craigconsidinetcd.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s