” အယူတိမ္းေနတဲ့ အစိမ္းလက္ေဝခံမ်ားသို႔”

Ashin Sandar Dica

ကုလားဖ်က္လို႔ ဗုဒၶဘာသာကြယ္ေပ်ာက္ မွာထက္ စစ္အာဏာ႐ူးေတြ ႏွစ္ျခမ္းခြဲခဲ့ လို႔ သံဃာေတြကြဲၿပီး ဝိနည္းပိုင္းေတြ မထိန္းသိမ္းေတာ့ဘဲသာသနာေတာ္ ယုတ္ေလ်ာ့လာတာကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾက။ ကိုယ့္တာေတာ့ ကိုယ္လုံေအာင္မထိန္းၾကဘဲ သူမ်ားသြားၿပီး လက္ညွိဳးမထိုးနဲ႔။

သမိုင္းေၾကာင္းအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရၿပီးသားဘာသာျခားေတြကို၊ တရားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသား ဘာသာျခားေတြကို ဒီႏိုင္ငံမွာမေနနဲ႔လို႔ ေမာင္းထုတ္ခြင့္မရွိသလို ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဥပေဒရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ တစ္ေျပးညီေနထိုင္ခြင့္ရေအာင္ အားမထုတ္ဘဲ ဘာသာမတူတဲ့လူတိုင္းကို ရန္သူလို႔သတ္မွတ္ေနတာဟာေမတၱာကိုသာ ဦးထိပ္တင္တဲ့ ဘုရားရွင္ကိုသစၥာေဖာက္တာျဖစ္သလို မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ငရဲျပည္အေရာက္ ကန္ခ်ေနပါလားလို႔ သိသင့္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟ။

Ashin Sandar Dica

ZN.H

” အယူတိမ္းေနတဲ့ အစိမ္းလက္ေဝခံမ်ားသို႔”

ကိုယ့္ဘာသာကို ဘာသာျခားေတြ အထင္
အျမင္ေသးေအာင္ ဖ်က္ဆီးသြားတာ ဘယ္
သူေတြလဲ။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို သူပုန္စခန္းလို
ဝင္စီး၊ သံဃာေတြကို ဥပေဒမဲ့ဖမ္းၿပီး ရဲ
ဘက္စခန္းပို႔တာ ဘယ္သူေတြလဲ။

လယ္တီသိမ္ကို ဘက္ဟိုးနဲ႔ထိုးကုတ္ၿပီး
ဘူလ္ဒိုဇာနဲ႔ ထိုးေကာ္ခဲ့တာ ဘယ္သူ
ေတြလဲ။

လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာ လျပည့္ညႀကီး
သံဃာေတြကို မီးေလာင္ဗံုးနဲ႔ပစ္တာ ဘယ္
သူေတြလဲ။

၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ အေရးေတာ္ပုံကာလက
ရဟန္းေတြကို ဓာတ္တိုင္မွာ ႀကိဳးတုပ္႐ိုက္
တာဘယ္သူေတြလဲ။

အဲဒီလို ယုတ္ကန္းတဲ့အထဲမွာ ကုလား
ဘယ္ႏွေကာင္ပါသလဲ။ ခရစ္ယာန္ ဘယ္
ႏွေယာက္ပါလဲ။

ကုလားမ်ိဳမွာ ေၾကာက္ရင္ မ်ိဳးဆက္သစ္
ေတြကို ပညာတတ္ေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္
ေပး။ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြကို
ကေလးေတြရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲအထိ ကိန္း
ဝပ္ေအာင္အႀကီးအကဲေတြက စံျပလိုက္
နာျပ။ ရဟန္း၊ သာမေဏ၊ သီလရွင္ေတြ
က သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဆိုတဲ့ သိကၡာ
သုံးရပ္ကို တည္ေဆာက္ၾက။

လူၾကားသူၾကားထဲ ဆယ္လ္ဖီဆြဲဖို႔ ဝန္
မေလးတဲ့ မယ္သီလေတြက သာသနာ
ေတာ္ကို မကာကြယ္ႏိုင္ဘူး။ ညဥ္႔နက္သန္း
ေခါင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သြားၿပီး ေဘာလုံး
ပြဲၾကည့္တဲ့ သာမေဏေတြက သာသနာ
ေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူကယုံၾကည္ႏိုင္မွာလဲ။ ကိုယ္တိုင္
ကားေမာင္း၊ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလုပ္ေနတဲ့ ရ
ဟန္းေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့ဘာသာတစ္ခု
ကို ဘယ္ဘာသာျခားေတြက ခန္႔ညား ေလး
စားမလဲ။ ႏွစ္လုံးဒိုင္၊ သုံးလုံးဒိုင္၊ သစ္ပြဲစား၊
Without ကားပြဲစား၊ ေနာက္ဆုံးအဆင့္
မူးယစ္ေဆးပြဲစားအဆင့္အထိလုပ္စားေန
တဲ့ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္အမည္ခံ သာ
သနာဖ်က္ပုဂၢိဳလ္ေတြရွိေနတဲ့ ဘာသာတစ္
ခုကို ဘယ္ဘာသာျခားက ႐ိုေသေလးစား
မလဲ။ လမ္းဆုံလမ္းခြ၊ ရထားဘူတာ၊ ကား
ဂိတ္၊ သေဘၤာဆိပ္၊ ေစ်းထဲနဲ႔ လက္ဖက္ရည္
ဆိုင္ထဲပါမက်န္ အလွဴခံေနတဲ့သကၤန္းဝတ္
ေတြကို ဘုရားဥပေဒ၊ တည္ဆဲ(အရပ္) ဥပ
ေဒေတြနဲ႔ မႏွိမ္နင္းရဲဘဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ေန
ရတဲ့အေျခဆိုက္ေနတဲ့ ဘာသာတစ္ခုကို
ဘယ္ဘာသာျခားေတြက အထင္ႀကီးမလဲ။

သာသနာဆိုတာ ႏွလုံးသားမွာတည္မွ
သာသနာမည္တာ။ ပိုေနလို႔ ႏုတ္ပယ္စ
ရာမရွိ၊ လိုေနလို႔ ျဖည့္စြက္စရာမရွိတဲ့ ဘာ
သာတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရထားၿပီးၿပီ။ ဒီ
သာသနာေတာ္ကို တည္ေထာင္ေတာ္
မူခဲ့တဲ့ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက
ရွင္ဘုရင္အတြက္ ရွင္ဘုရင္က်င့္ရမယ့္တ
ရား၊ ရဟန္းအတြက္ ရဟန္းေတြေဆာင္ရ
မယ့္တရား၊ လူဝတ္ေၾကာင္ေတြအတြက္
ဘာသာဝင္တိုင္း က်င့္သုံးရမယ့္ ကိုယ္က်င့္
တရားေတြ အတိအက်ျပဌာန္းေပးခဲ့ၿပီးသား
ပဲ။ ကိုယ့္တာဝန္ေတာ့ ကိုယ္ေက်မေက် မ
ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ဘဲ ဟိုဘာသာလက္ညိွဳးထိုး၊
ဒီဘာသာျပႆ နာရွာလုပ္ေနတာဟာ သာ
သနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္တာလား! သာ
သနာေတာ္နဲ႔ ဘာသာဝင္ေတြကို ရန္သူ
တိုးေအာင္လုပ္ေနတာလား! ကိုယ့္ဖာသာ
ပဲ အေျဖရွာၾကည့္ၾက။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေအာင္ ႏိုင္တဲ့ေနရာ
က ဝိုင္းကူၾက။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈပ်က္
ျပားေအာင္လုပ္ေနတဲ့ လူမွန္သမွ်ကို ရတဲ့
နည္းနဲ႔ တိုက္ဖ်က္ၾက။ တရားဥပေဒေအာက္
ကို လူတိုင္းေရာက္သြားရင္ တ႐ုတ္လည္း
ေၾကာက္စရာမလိုဘူး။ ကုလားလည္း ေခါင္း
ထဲထည့္ထားစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ အဘ
ဆိုတဲ့သူခိုးေတြကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္စရာကို မ
လိုေတာ့ဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ၾက။

ကုလားဖ်က္လို႔ ဗုဒၶဘာသာကြယ္ေပ်ာက္
မွာထက္ စစ္အာဏာ႐ူးေတြ ႏွစ္ျခမ္းခြဲခဲ့
လို႔ သံဃာေတြကြဲၿပီး ဝိနည္းပိုင္းေတြ မထိန္း
သိမ္းေတာ့ဘဲသာသနာေတာ္ ယုတ္ေလ်ာ့
လာတာကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾက။ ကိုယ့္
တာေတာ့ ကိုယ္လုံေအာင္မထိန္းၾကဘဲ
သူမ်ားသြားၿပီး လက္ညွိဳးမထိုးနဲ႔။

သမိုင္းေၾကာင္းအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရၿပီး
သားဘာသာျခားေတြကို၊ တရားဥပေဒ
အရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသား ဘာသာျခား
ေတြကို ဒီႏိုင္ငံမွာမေနနဲ႔လို႔ ေမာင္းထုတ္
ခြင့္မရွိသလို ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဥပေဒရဲ႕ ထိန္း
ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ တစ္ေျပးညီေနထိုင္ခြင့္
ရေအာင္ အားမထုတ္ဘဲ ဘာသာမတူတဲ့
လူတိုင္းကို ရန္သူလို႔သတ္မွတ္ေနတာဟာ
ေမတၱာကိုသာ ဦးထိပ္တင္တဲ့ ဘုရားရွင္ကို
သစၥာေဖာက္တာျဖစ္သလို မ်ိဳးဆက္သစ္
ေတြကို ငရဲျပည္အေရာက္ ကန္ခ်ေနပါ
လားလို႔ သိသင့္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟ။

Ashin Sandar Dica

ZN.H

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s