” စစ္ပြဲေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲေစခ်င္ပါတယ္ “

Min Aung

” စစ္ပြဲေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲေစခ်င္ပါတယ္ ”

က်ေနာ္က သူတပါးပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေျမေတြ မတရားသိမ္းထားတဲ့ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ခ်င္ဘူး။
သူ႔တို႔ ဘိုးဘြားေျမေတြ သူတို႔မွာ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ပိုင္ခြင့္၊ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ေတြ ႐ွိတယ္။

ကခ်င္ျပည္ ကခ်င္အုပ္ခ်ဳပ္တာ ဘာမ်ား သေဘာမတူစရာ သေဘာမက်စရာ ႐ွိပါသလဲ။ ကခ်င္ေတြအေပၚ ေစတနာမွန္ရင္၊ ေမတၱာစစ္ရင္ သူတို႔ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေအးခ်မ္းတာကိုပဲ လိုလားရမွာေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုကေန မခြဲထြက္ရဆိုၿပီး တဂ်ိမ္းဂ်ိမ္းစစ္တိုက္ေန သတ္ျဖတ္ေန ထြက္ေျပးေနေစတာ ခ်စ္တာလား။
ကာကြယ္တာလား။

ဥပမာ ေပးရရင္ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ သားရဲတိရစာၧန္ ထိန္းသိမ္းတယ္၊ ခ်စ္တယ္၊ ျမတ္ႏိုးတယ္ ဆိုတာ နဲ႔ တူတယ္။

ကခ်င္ျပည္ကို ခ်စ္လို႔ ဆိုၿပီး သိမ္းပိုက္ထားစရာလား။

က်ေနာ္ဟာ ကခ်င္ျပည္ကိုလဲ ခ်စ္၊ ကခ်င္ေတြကိုလဲ ခ်စ္တယ္။ သူတို႔သီးသန္႔ႏိုင္ငံျဖစ္သြားလဲ ခ်စ္ေနလို႔ ရတာပဲ။ ေမာင္ႏွမေတြ အိမ္ခြဲၿပီး တအိုးတအိမ္ေတြ ေနၾကလဲ ခ်စ္ၾကတဲ့ သေဘာပဲ။ သတိရရင္သြားလည္မယ္။ သူတို႔အိမ္ေထာင္ထူတာ ကူညီမယ္။ အေရးအေၾကာင္းအျပန္အလွန္ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကမယ္။
ညီအကိုေမာင္ႏွမအရင္းေတြေတာင္ သူစိမ္းဖက္အိမ္ေထာင္ေတြ က် လာေတာ့ တမိုးထဲေအာက္ေနလို႔ရသလား။ ေခၽြးမေယာကၡမ၊ သမီးေယာင္းမ၊ သားမက္ေယာက္ဖ ျပႆနာေတြ ႐ွိလာတယ္။ ခြဲေနမွ အဆင္ေျပၾကတယ္ မဟုတ္လား။ အတၱကေလး ခြာၾကည့္ၾကစမ္းပါေလ။

ကခ်င္ႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ႐ွမ္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ႏိုင္ငံ သီးျခားစီ ျဖစ္ေနခ်င္ျဖစ္ေနမယ္။ က်ေနာ္တို႔အၾကားမွာ တအိုးတအိမ္စီ ေနေနတဲ့ ညီအကိုေမာင္ႏွမေတြ လို ေနၾကရင္ အျပန္အလွန္ေစာင့္ေ႐ွာက္ ကူညီ ေနၾကရင္ ခုလို တဂ်ိမ္းဂ်ိမ္းစစ္တိုက္ေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ထက္သာတယ္ လို႔ ခံယူတယ္။

ျမင္ေအာင္ၾကည့္။ နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားပါေလ။

ခ်ိဳတူးေဇာ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s