တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒီေဟာင္ (Dehong) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုနယ္ေျမအတြင္း၌ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္မွာ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားမ်ားကို လက္ထပ္ထားၿပီး တရားမဝင္ေနထုိင္ေနရလ်က္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ဂလိုဘယ္တုိင္း(မ္) သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Kyaw San

အမ်ိဳးေစာင့္ခ်င္တဲ့ပုဂၢိလ္ေတြသြားေတြ႕လိုက္ပါအံုး ။(ျမန္မာဖက္က ဘာမွမေျပာေတာ့လဲ တ႐ုတ္ဖက္ကေျပာၿပီေပါ့။)တ႐ုတ္ဇနီးမယားအျဖစ္ ေရာင္းစားခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္။

ေဇာ္ေဇာ္ေထြး | Wednesday, 15 March 2017
Myanmar Times News

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒီေဟာင္ (Dehong) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုနယ္ေျမအတြင္း၌ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္မွာ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားမ်ားကို လက္ထပ္ထားၿပီး တရားမဝင္ေနထုိင္ေနရလ်က္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ဂလိုဘယ္တုိင္း(မ္) သတင္းဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စီရင္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ဒီေဟာင္ႏွင့္ ဂ်င္ပို (Jingpo ) ၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားက ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၂ဝ,ဝဝဝ မွ ၃ဝ,ဝဝဝ ခန္႔သည္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားကို လက္ထပ္ထားၿပီး တရားဝင္အေထာက္အထားမရွိဘဲ အေျခခ် ေနထုိင္ေနရလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒီေဟာင္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ ဒါ႐ုိက္တာယုေမယြိ၏ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး ဂလိုဘယ္တိုင္း(မ္) သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ တိက်သည့္မူဝါဒမ်ား မရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရားမဝင္ ေနထုိင္ေနသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေဆးဝါးကုသခြင့္မ်ားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ခံစားခြင့္မ်ားမရရွိဘဲ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ေနထုိင္ေနရလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒီေဟာင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ တာဝန္ရွိသူ ယုေမယိြက ဂလိုဘယ္တိုင္း(မ္) သတင္းစာသ႔ို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒသအစိုးရအေနျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာေနထုိင္ေနၾကရသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကူညီေပးခ်င္ေသာ္လည္း တရားဝင္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ား မရွိၾကသျဖင့္ ကူညီေပးရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ဝမ္ရွန္ (Wenshan )၊ ပူးအာ ( Pu’er )၊ ႏွင့္ စီရြႊမ္ဘနာ (Xishuangbanna) ေဒသမ်ားတြင္လည္း
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အလားတူ အေျခအေနမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ယုေမယြိက ေျပာၾကားသည္။

ဒီေဟာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုနယ္ေျမသည္ တရားမဝင္အေျခခ်ေနထုိင္မႈ အမ်ားဆံုးရွိေနသည့္ စီရင္စုနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဒီေဟာင္နယ္ေျမအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမႈအခင္းမ်ား၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ အိပ္အိုင္ဗီပိုးကူးစက္ခံေနရသူမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေရးရာ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ေပးပို႔ျခင္းခံရသည့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရရွိမည္ဟု ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းၿပီး တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဇနီးမယားအျဖစ္ ေရာင္းစားခံရသည့္ အမႈမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ဇနီးမယားအျဖစ္ ေရာင္းစားခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက ဒုတိယႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးက တတိယ လူကုန္ကူးခံရမႈ အမ်ားဆံုးေနရာတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

”နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဒီကိစၥျဖစ္ေနတာက ၾကာၿပီ။ ခုေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းကေန သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြပါ ပါတယ္။ စသြားတုန္းကေတာ့ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္တယ္ေျပာတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက် တ႐ုတ္မယားျဖစ္သြားတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြကေတာ့ အတည္တက်ယူတယ္။ တခ်ဳိ႕က် လူကုန္ကူးမႈခံရတာေၾကာင့္ ျဖစ္သြားၾကတာ” ဟု ကခ်င္လူငယ္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး မမိုင္မိုင္က ေျပာသည္။

နယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္သြားလုပ္ရာမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းမႈမ်ားရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕မွာလည္း အဆင့္ဆင့္ေရာင္းစားခံရၿပီး တ႐ုတ္ဇနီးမယားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။

”ဒီကိစၥေတြကို ေျပာဆိုေနၾကေပမဲ့လည္း ဝမ္းေရးအတြက္နဲ႔ ဟိုဘက္မွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတာ အဆင္ေျပတဲ့အတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိးကိစၥေတြကို ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနၾကတာ။ ကာယကံရွင္ေတြကိုယ္တုိင္ေကာ မိဘေတြကိုယ္တုိင္ကပါ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနၾကတာ” ဟု မမိုင္မိုင္က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးအရ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ ဒုကၡမ်ားကို သည္းခံၿပီး ေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ဒီေဟာင္ စီရင္စုနယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီး ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ေနထုိင္ေနရသည္ဆိုသည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးေအာင္က ”ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကိုေတာ့ တရားဝင္ ဘာမွမလာေသးဘူး။ တရားဝင္လာရင္ေတာ့ တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရမွာပါ” ဟုေျပာသည္။

တ႐ုတ္ဘက္မွ လူကုန္ကူးခံရၿပီး ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို ဌာနအေနျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး၊ မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအျပင္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ စစ္ေဘး ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္တာကအဲဒီလိုမ်ဳိး မိန္းကေလးေတြ ရွိေနတယ္ဆိုရင္ သံတမန္လမ္းေၾကာင္းကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို စာပို႔လို႔ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မွန္မမွန္ လဝကနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စိစစ္မႈ လုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွန္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ေခၚခ်င္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕၊ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးသက္ေနာင္က ေျပာသည္။

ဒီေဟာင္ စီရင္စုနယ္ေျမအတြင္းေတြ႔ရွိထားသည့္ အမ်ဳိးသမီး ၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ၃ဝ,ဝဝဝ နီးပါးကို အေထာက္အထားမရွိသျဖင့္ ကူညီႏုိင္မႈ ခက္ခဲေနပါက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္းစိစစ္ၿပီး အေထာက္အထားမ်ား ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ကာ သံတမန္ နည္းလမ္းအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ ဆက္ဆံေရးစခန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိေနၿပီး ျပန္လည္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာကယ္ဆယ္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကံဳေနရေၾကာင္း ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးသက္ေနာင္က ေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၁၃ဝ ခန္႔တြင္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားသည့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုလူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အမႈအားလံုးနီးပါးမွာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဇနီးမယားျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ရန္ ေရာင္းစားမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ၏ စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

”ပိုၿပီးဆိုးဝါးတာက စိတ္မႏွံ႔သူေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းေစတာမ်ဳိးေတြ၊ သြက္ခ်ာပါဒလိုက္ေနတဲ့သူေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းေစတာမ်ဳိးေတြ၊ ေနာက္ ဇနီးမယားအျဖစ္သာမက ေငြဝယ္ကြၽန္လိုမ်ဳိး သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြရဲ႕ ေခ်းေသးကအစ လိုက္လုပ္ေစတာမ်ဳိးေတြ၊ ႐ုိက္ႏွက္ခံရတာမ်ဳိးေတြ စတဲ့ ဆိုးရြားတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲေတြ အမ်ားႀကီးလည္း ခံနရတယ္” ဟု ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး သက္ေနာင္က ေျပာသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ၾကား ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထုိးကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း လူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ျပည္အတြင္းသို႔ တ႐ုတ္ဇနီးမယားအျဖစ္ ေရာင္းစားခံရၿပီး ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္လာသူ အေရအတြက္မွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ (ကေလးငယ္ သုံးဦးအပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီး ၁ဝ၆)ဦး၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၁ဝ၉ ဦးႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခု မတ္လလယ္အထိ ၁၇ ဦး ရွိေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားက ဆုိသည္။

တ႐ုတ္ဇနီးမယားအျဖစ္မွ လႊတ္ေျမာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသမီး သုံးပံုႏွစ္ပံုမွာ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္အေရအတြက္မွာ တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရားမဝင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိၿပီး ကယ္ဆယ္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတုိင္းမ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s