မေလးရွားေရာက္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြ႕ဲအစည္း ( NGO ) ၫြန္းေပါင္းပရဟိတအဖြ႕ဲအစည္း အေနျဖင့္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေရး ဘာသာလူမ်ိဳး ခြဲျခားမူ႕မရွိပဲ ကူညီေဆာင္ရြက္မူ႕ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ မေလးရွားေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေရး က်န္းမာေရး သာေရး နာေရး ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမ်ားအပါအဝင္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွေဖးမကူညီေပးႏိုင္

U Chit KaungFollow

စည္းလံုးျခင္းသည္အင္အား
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
၁၈/၃/၂၀၁၇
ေကအယ္
ပထမဦးဆံုး ပူးေပါင္းကူညီမူ႕စြမ္းအားျဖစ္သည္႕ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကူညီမူ႕ ၫြန္႕ေပါင္း ပရဟိတ အဖြ႕ဲအစည္းႀကီး၏ ပထမဦးဆံုး ပူးေပါင္းကူညီျခင္း ။ ။

Image may contain: 4 people, people standing, tree and outdoor

ကြ်န္ေတာ္တို႕မေလးရွားေရာက္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြ႕ဲအစည္း ( NGO ) ၫြန္းေပါင္းပရဟိတအဖြ႕ဲအစည္း အေနျဖင့္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေရး ဘာသာလူမ်ိဳး ခြဲျခားမူ႕မရွိပဲ ကူညီေဆာင္ရြက္မူ႕ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ မေလးရွားေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေရး က်န္းမာေရး သာေရး နာေရး ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမ်ားအပါအဝင္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွေဖးမကူညီေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒ ၅ ခ်က္ႏွင့္အညီ ယေန႕ ကူညီမူ႕အေနျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆြန္ဂိုင္းပူးလိုစ့္ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးတြင္ အက်ဥ္းၾကခံေနၾကသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားအခ်ဳပ္ေထာင္အက်ဥ္းသားမ်ားထဲမွာမွ ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းခံလာခ့ဲၾကသည့္ ပုဒ္မ ၃၀၂ လူသတ္မူ႕ ႏွင့္တစ္ဦး ပါမစ္ကိစၥျဖင့္တစ္ဦး စုစုေပါင္း ႏွစ္ဦးတို႕အား ေထာင္ဝင္စာ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခ့ဲၾကၿပီး အမူ႕အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားေမးျမန္းခ့ဲကာ စားေသာက္စရာမ်ား ေပးခ့ဲျခင္း အားေပးစကားေျပာၾကားခ့ဲျခင္းမ်ား ကို ကာယကံရွင္မိသားစုမ်ား၏ကိုယ္စား သြားေရာက္ေဖးမကူညီခ့ဲၾကပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s