ျပသနာျဖစ္ပြားတဲ႔ေနရာေတြမွာ ကုလသမဂၢ ၾကားခံ (ၿငိမ္း ခ ် မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး)တပ္ေတြခ ်ထားၿပီးေတာ့ေပါ့

Maung Maung

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ ် က္မႈေတြကို ျပစ္တင္႐ံႈ႕ခ ် မဲ႔အဆိုကို
ကုလ လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီမွာ
တရုတ္ နဲ႔ ႐ုရွား နိုင္ငံေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ႔တယ္…လို႔
သိရပါတယ္

ဒီလို အလုပ္မ ်ိ ဳ းကို ၂၀၀ရ ခုႏွစ္ကလဲ တရုတ္ နဲ႔ ႐ုရွား နိုင္ငံ
ေတြ တခါ လုပ္ခဲ႔ၿပီးပါၿပီ
ဒီ႔အရင္ကလဲ ကုလမွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြရဲ႕ နစ္နာဆံုး႐ံႈး
ေနတဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥေတြအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္တဲ႔
ႏိုင္ငံေတြက ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြအတြက္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူ
ေတြအတြက္ လူနဲစုေတြအတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မဲ႔
အဆိုေတြ တင္လာတိုင္း တရုတ္ နဲ႔ ႐ုရွားနိုင္ငံေတြက အၿမဲတမ္း ဟန္႔တား ပိတ္ပင္ၿပီး ဖိႏွိပ္အုပ္ခ ် ဳ ပ္သူ စစ္အစိုးရ
ဖက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးခဲ႔တာ အားလံု အသိ
ဘဲျဖစ္ပါတယ္

အေျခအေနအရ လိုအပ္လာရင္ ဗီတို အာဏာကိုပါ အသံုးခ ်
ေပးခဲ႔တာပါ

အဲ႔ဒီလို လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ႔ ကိစၥရပ္တိုင္းအတြက္ ဗမာစစ္အစိုး
ရက အဲ႔ဒီနိုင္ငံေတြကို အဖိုးအခ(အခြင့္အေရး)ေတြ ျပန္ၿပီး ေပး
ဆပ္ခဲ႔ရပါတယ္

စစ္အစိုးရက အဲ႔ဒီနိုင္ငံေတြကို ေပးဆပ္တာမွန္သမွ ် ဟာ
ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚ ေနာက္ထပ္ ဖိႏွိပ္မႈေတြ မတရား
မႈေတြ နိုင့္ထက္စီးနင္း ျပဳ မူမႈေတြ လုပ္ၿပီး ေပးဆပ္ေနတာျဖစ္
ပါတယ္

အဲ႔ဒီေတာ့
ဒီကေန႔ ဗမာစစ္တပိုင္းအစိုးရကို အကာအကြယ္ေပးလိုက္တဲ႔
ေက ် း ဇူးအတြက္
မနက္ဖန္မွာ ျမန္မာျပည္သူေတြက ေပးဆပ္ၾကရေတာ့မွာပါ

သတင္းလက္လွမ္းမမွီတဲ႔အတြက္ ႐ုရွားနိုင္ငံကို ျမန္မာအစိုးရ က ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ေပးဆပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ေသေသခ ် ာခ ် ာမသိေပမဲ႔

တ႐ုတ္နိုင္ငံကို ေပးဆပ္ေနရတာကေတာ့ တတိုင္းတျပည္
လံုး ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေက ် ေနၿပီဆိုတာ အားလံုးအသိပါ

စီးပြားေရးအင္အားႀကီး တ႐ုတ္နိုင္ငံႀကီးက စီးပြားေရး/လူမႈေရး
/နိုင္ငံေရး/တရားစီရင္ေရး/ဘာသာေရး အစရွိတဲ႔ အေရးေပါင္း
စံုကို လႊမ္းမိုးခ ် ဳ ပ္ကိုင္ထားတာ အေတာ္ မ ် ားေနပါၿပီ

အခုဆိုရင္ ကိုးကန္႔ေတြ ဝ ေတြရဲ႕အေရးကိစၥေတြမွာ တရုတ္
စစ္တပ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္လာတာမ်ိ ဳ း
ေတြေတာင္လုပ္ၿပီး အခ ် ဳပ္အျခာ အာဏာကိုပါ လႊမ္းမိုး ခ ် ဳ ပ္
ကိုင္ဖို႔ ႀကိ ဳ းစားလာေနတာ အထင္အရွားျဖစ္ပါတယ္

ဒီလိုအေျခအေနမ ်ိ ဳ းကို တကမၻာလံုးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ မ ် က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ျမန္မာျပည္က အဖိ ႏွိပ္ခံ ျပည္သူေတြကို အကာအကြယ္ေပးနိုင္ဖို႔ အစီအစဥ္တခု
ခ ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္

ျမန္မာနိုင္ငံက အဖိႏွိပ္ခံလူနဲစု/အဖိႏွိပ္ခံလူမ ်ိ ဳ းစု/အဖိႏွိပ္ခံ
ဘာသာဝင္/အဖိႏွိပ္ခံ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ သည္းခံနိုင္မႈ
ဟာ အဆံုးစြန္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ

လက္ရွိပံုစံအတိုင္း ျမန္မာအစိုးရက ဖိႏွိပ္မႈေပၚလစီေတြကို
ဆက္လက္က ် င့္သံုးေနဦးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့
ေသခ ် ာပါတယ္
နိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအေရးကို
ယခုပံုစံအတိုင္း ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရနိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္သလို
တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားနိုင္ငံေတြက ဒီကေန႔လို ပံုစံမ ်ိ ဳ း ကန္႔ကြက္ခြင့္
ရမွာ မဟုတ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သည္းခံနိုင္မႈကုန္ဆံုးသြားတဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူနဲစုေတြဖက္က တုန္႔ျပန္မႈဆိုတာေတြ ျပင္း
ျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္လာနိုင္လို႔ပါဘဲ

ျပည္ေထာင္စုထဲက ခြဲထြက္လာတဲ႔ကိစၥမ ်ိ ဳ းေတြကေန
တနိုင္ငံလံုး စစ္တလင္းျဖစ္လာနိုင္တာအထိ မ ်ိ ဳ းစံု ျဖစ္သြား
နိုင္ပါတယ္

အိုင္အက္စ္ လို အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ
ျမန္မာျပည္ထဲကို ေရာက္ရွိလာနိုင္ပါတယ္

ဒီအျဖစ္အပ ် က္ဆိုးေတြကိုေရွာင္လြဲနိုင္ဖို႔ အတားအဆီး အဟန္႔အတားလုပ္ေပးဖို႕ကုလအဖြဲ႕ႀကီးနဲ႔ တ႐ုတ္/႐ုရွား
အပါအဝင္ နိုင္ငံအားလံုးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ တာဝန္
ရွိေနပါတယ္

လိုအပ္ခ ် က္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္းက
ကခ ် င္ျပည္နယ္/ရွမ္းျပည္နယ္/ကရင္ျပည္နယ္/ခ ် င္းျပည္
နယ္/ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတြနဲ႔ ျပည္မေတြမွာပါမက ် န္ ေနာက္ ထပ္ဖိႏွိပ္မႈေတြ-ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြ-မုဒိန္းမႈေတြ-သတ္ျဖတ္မႈေတြ-ပဋိပကၡ ျဖစ္မႈေတြ ရွိမလာဖို႔ အာမခံတား
ျမစ္ ထားေပးဖို႔ပါဘဲ

ဒီကိစၥကိုတာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းနိုင္ဖို႔အတြက္
နိုင္ငံတကာအေနနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိပါတယ္
အနိမ့္ဆံုး
ျပသနာျဖစ္ပြားတဲ႔ေနရာေတြမွာ ကုလသမဂၢ ၾကားခံ (ၿငိမ္း
ခ ် မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး)တပ္ေတြခ ်ထားၿပီးေတာ့ေပါ့

လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံထဲက အဖိနွိပ္ခံ အားလံုးရဲ႕ အေျခအေန
ကလဲ ေနာက္ထပ္ အဖိႏွိပ္ မခံရေရး မတရားအလုပ္မခံရေရး
ဟာ အဓိက ထားေနၾကတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္

စိတ္နာမႈေတြ အသဲခိုက္ေအာင္ခံစားခဲ႔ရမႈေတြ အမ ် ားအျပား
ရွိခဲ႔ၾကေပမဲ႔ ဘယ္သူကမွ လက္စားေခ ် ေရးကို ေတာင္းဆိုေန
ၾကတာ မရွိပါဘူး

တတိုင္းတျပည္လံုး တရားဥပေဒစိုးမိုးလာၿပီဆိုရင္
အတိတ္က ျပသနာေတြ/ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ ် က္ေတြဟာ
တရားဥပေဒအရစီရင္မႈ/ရင္ၾကားေစ့မႈ/ခြင္လႊတ္သည္းခံမႈ/
သင္ပုန္းေခ ် မႈေတြနဲ႕ ေပါင္းစပ္ၿပီး
အားလံုး ေျပလည္ ၿငိမ္းခ ် မ္းသြားလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္

ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနေတြကို လက္ရွိပံုစံအတိုင္း လုပ္
ခ ် င္ရာကို ဆက္လုပ္ခြင့္ ေပးထာလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့

သိပ္မၾကာခင္ကာလမွာ
မတည္ၿငိမ္တဲ႔ နိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြ ျပင္းထန္ေပါက္ကြဲ
လာၿပီး
အဲ႕ဒီအေျခအေနဟာ ေဒသတြင္း နိုင္ငံေတြကိုပါ ကူးစက္လာ
နိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္

ေမာင္ေမာင္
ေရႊကရဝိက္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s