ဥပေဒေဘာင္အျပင္ဖက္က အမုန္းတရားေဟာၾကားမႈေတြ…ဘာသာေရး/လူမ ်ိ ဳး ေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို…ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဟန္႕တားေပးရပါတယ္….အေရးယူေပးရပါမယ္…

Maung Maung

လုပ္လိုက္ရတဲ့ေန႔ေတြ…….

လုပ္လိုက္ရတဲ့ အခန္းအနားေတြ….

လူမ ်ိ ဳ းခြဲျခားမႈဘာျဖစ္ေရးေန႔ဆိုလား လဲလုပ္လိုက္တာဘဲ….

ကမၻာေျမခ ်စ္ၾကည္ေရးေန႔…ဆိုလား…လုပ္လိုက္တာဘဲ….

ဘာသာေပါင္းစံု ခ ်စ္ၾကည္ေရး အခန္းအနားဆိုလား…..လုပ္လိုက္တာဘဲ..

ၿငိမ္းခ ်မ္းေရး ညီလာခံဆိုလား…လုပ္လိုက္တာဘဲ….

အေျပာေကာင္း…အေဟာေကာင္းေတြနဲ႔

လူနားေထာင္လို႔ေကာင္းေအာင္….စားလို႔ေသာက္လို႔ေကာင္းေအာင္……
ပရိုပိုဆယ္ေတြ သံုးလို႔ေကာင္းေအာင္

အခန္းအနားေတြမွာ…ဟုတ္တာေရာ မဟုတ္တာေရာ
စကားႀကီး စကားက ်ယ္ေတြေျပာၿပီး…ၿပီးသြားၾကတာဘဲ…..

လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထုတ္မႈ…(ကၽြန္ေတာ္ေတာ့) ဘာတခုမွ
မေတြ႕မိပါဘူး….

လူထုက တကယ္ကို ၿငိမ္းခ ်မ္းခ ်င္ပါတယ္….လူ လက္တဆုပ္စာေလာက္ကဘဲ
ျပသနာေတြကို ဖန္တီးေနၾကတာပါ…..

ျပသနာေတြကို စဖန္တီးတဲ့ေနရာေတြကို အုပ္မိ စီးမိၿပီး…ေျဖရွင္းလိုက္ရင္….
ေအးေဆး တည္ၿငိမ္မႈကို ရဖို႔…၉၅% ေသခ ်ာပါတယ္….

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏၱေလးမွာ….လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ႏွစ္နီးပါးက…ပဋိပကၡမ ်ားတားဆီးကာ ကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကဘူးပါတယ္….

ျဗဟၼစိုရ္အသင္းႀကီးရဲ႕ အဓိကပ့ံပိုးကူညီမႈ….အမ ်ိ ဳ းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ ် ဳပ္ပါတီဝင္မ ်ားရဲ႕ အင္တိုက္အားတိုက္လႈတ္ရွားမႈ….မႏၱေလး…ေလးျပင္ေလးရပ္က ရဟန္း
သံဃာေတာ္မ ်ားရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈ….ဘာသာေပါင္းစံုမွ လူငယ္မ ်ား လူႀကီးမ ်ားနဲ႔
ၿငိမ္းခ ်မ္းေရးကိုလိုလားတဲ့ တက္ၾကြလႈတ္ရွားသူ နိုင္ငံေရးသမားမ ်ား…လူမႈေရး
အသင္းအဖြဲ႕ဝင္မ ်ား…အားလံုး..ပူးေပါင္းပါဝင္လႈတ္ရွားလိုက္ၾကတာဟာ…..

အစိုးရက…ျဗဟၼစိုရ္အသင္းႀကီးကို ဖိအားမေပးခင္အခ ်ိန္အထိ…
အစိုးရက…အမ ်ိ ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ ် ဳပ္ကို ဖိအားမေပးခင္အခ ်ိန္အထိ…
ေအာင္ျမင္စြာ လႈတ္ရွားနိုင္ခဲ့ပါတယ္….

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ႀကီး…ေလာင္မီးက ်မသြားေအာင္…မသူေတာ္ေတြလက္က…အႀကိမ္ႀကိမ္ ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္….

နယ္ေျမအလိုက္…တာဝန္ခံေတြခန္႔ထား…ဆက္သြယ္ရမဲ့ ဖုန္းေတြ ျဖန္႕ခ ်ထား
တယ္…ရံုးမွာ…တာဝန္ခံ(ဘာသာေပါင္းစံု)အဖြဲ႕ အရန္သင့္ ရံုးထိုင္ထားတယ္….
အစီးအနင္း..ကားေတြ ဆိုင္ကယ္ေတြ စီစဥ္ထားတယ္….

ျပသနာတခု အသံၾကားတာနဲ႔ ရံုးကို သတင္းပို႔…ရံုးတာဝန္ခံကသက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအသီးသီးကို သတင္းပို႔…ျဖစ္လာတဲ့ျပသနာကို လိုအပ္သလို အဆင့္လိုက္ အဆင့္လိုက္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းလိုက္တာ…ျပသနာ အားလံုး ေျပလည္သြားခဲ့တာခ ်ည္းပါဘဲ….

ျပသနာရဲ႕ အတိမ္အနက္အရ…ရံုးထိုင္အဖြဲ႕ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းခဲ့ရတာရွိသလို…
သက္ဆိုင္ရာ ရဲ…အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြကိုပါ…တပါထဲေခၚသြားၿပီး…ျပသနာ ကို တထိုင္ထဲ ေျဖရွင္းနိုင္ခဲ့ပါတယ္….

ဘုရားႀကီးအလယ္တိုက္ႀကီးဆရာေတာ္ဦးေခမာစာရ…ဆရာေတာ္ဦးဝိသုတ….
ဂဠဳန္နီဆရာေတာ္ဦးကာဝိယ…အာရွအလင္းေရာင္ဆရာေတာ္…အပါအဝင္… ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြဟာ…လမ္းမေတြေပၚဆင္းၿပီး…ညဥ့္နက္ သန္းေခါင္ အထိ…ေသြးဆူေနတဲ့လူအုပ္ေတြကို ရွင္းလင္းေဖ ်ာင္းဖ ်တဲ့အလုပ္ေတြကို…လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္….

ျပသနာ အမ ်ားစုဟာ…သံသယ/မယံုၾကည္မႈေတြကေန ျမစ္ဖ ်ားခံလာေလ့ရွိပါ တယ္….အဲ့ဒီ သံသယေတြ/မယံုၾကည္မႈေတြကို…အစပ ်ိ ဳးျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခ ်ိန္
မွာ…ေျပလည္ေအးခ ်မ္းသြားေအာင္…လက္ဦးမႈယူၿပီးေျဖရွင္းလိုက္နိုင္တယ္ဆို
ရင္…တဖက္နဲ႔ တဖက္ ပဋိပကၡမ ်ားလဲမျဖစ္….နစ္နာဆံုရံႈးမႈမ ်ားလဲမျဖစ္…ဥပေဒ
ေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈမ ်ားလဲ မျဖစ္လာနိုင္ေတာ့ပါဘူး….

အသြင္သ႑ာန္ကြဲျပားေနတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ…မယံုၾကည္မႈေတြ…သံသယ ေတြဆိုတာ ရွိေနမွာ မလြဲပါဘူး…..ဒီလို ရွိေနတဲ့ သံသယေတြ…မယံုၾကည္မႈေတြ ကို ေျဖေဖ ်ာက္ေပးဖို႔ တဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမွာလဲ တာဝန္ရွိပါတယ္….

သံသယဝင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း…မယံုၾကည္မႈျဖစ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔လဲ
တဖက္အဖြဲ႕အစည္းက နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ ေျဖရွင္းလာမႈကို နားလည္မႈအျပည့္နဲ႔
လက္ခံေပးဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္….

လက္ရွိအေျခအေနမွာ…နိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္လိုသူေတြက….ရွိေနၿပီးသား
သံသယေတြ မယံုၾကည္မႈေတြကို ပံုႀကီးခ ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ေရာ…မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ မႈမ ်ားကို သတင္းအျဖစ္ထုတ္လႊင့္ၿပီးေတာ့ေရာ….တိုင္ျပည္ကို ဖ ်က္စီးဖို႔ႀကံစည္
ႀကိဳးစား အားထုတ္ေနခ ်ိန္ျဖစ္လို႔…ပိုၿပီး…သတိဝီရိယရွိရမဲ့ အခ ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္…

တကယ္တန္းက ်ေတာ့…ရဲအပါအဝင္…အုပ္ခ ် ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ ်ားဟာလဲ..
စစ္တပ္ရဲ႕ အထက္အမိန္႔ေၾကာင့္သာ…သူတို႔ခိုင္းတာ လုပ္ေနရေပမဲ့…တည္ၿငိမ္
ေအးခ ်မ္းတဲ့အေျခအေနကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္က လိုလား ျမတ္နိုးတယ္ဆိုတာကို
၂၀၁၃ခုႏွစ္…ဧၿပီလ ပတ္ဝန္းက ်င္ကအျဖစ္အပ ်က္မ ်ားအရ သိသာ ထင္ရွား ပါတယ္…

ပဋိပကၡမ ်ားတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ဟာ…ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ…အထူးသတင္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္(SB) ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း လက္တြဲၿပီး ျပသနာေပါင္းမ ်ားစြာကို ေျဖရွင္းနိုင္
ခဲ့ပါတယ္…

အထူးျပဳေျပာရမယ္ဆိုရင္….မႏၱေလးၿမိဳ႕ တၿမိဳ႕လံုးကေက ်ာင္းေတြမွာ…ကေလးငယ္ေတြကိုရန္ရွာေနတယ္ဆိုတဲ့ ေကာလဟလ ထြက္ေပၚလာၿပီး လန္႕ျဖန္႔သြားတဲ့အခ ်ိန္မွာ….အဆိုပါတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ…ပဋိပကၡတားဆီးေရးအဖြဲ႕နဲ႔ အတူ…တၿမိဳ႕လံုးက ေက ်ာင္းေတြ…သတင္းထြက္ေပၚရာေနရာေတြကို…ကားေတြ…ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ လိုက္လံရွင္းလင္း တည္ၿငိမ္ေစခဲ့ပါတယ္….

မႏၱေလးၿမိဳ႕ကနာမည္ႀကီး မြတ္စလင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တေယာက္အိမ္မွာ အက္ဆစ္ေတြအမ ်ားႀကီးသိုေလွာင္ထားၿပီး ဘာသာျခားေတြကို တိုက္ခိုက္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္လို႔ ဝီရသူရဲ႕ Facebook ကဖြခ ်က္ေၾကာင့္…လူထုအလန္႔တၾကားျဖစ္..လူစုလူေဝးျဖစ္ေပၚမႈကိုဆိုရင္…အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ…ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ…ပဋိပကၡတားဆီးေရးအဖြဲ႕နဲ႔ အတူ လက္တြဲ ပူးေပါင္းေျဖရွင္း
ေပးခဲ့ပါတယ္…..

နာမည္ႀကီး ဆရာေတာ္တပါးရဲ႕ကား….အဖ ်က္အစီးခံရမႈတခုမွာဆိုရင္….ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေျခအေနကို…သံဃာေတာ္မ ်ားနဲ႔အတူထိန္းသိမ္းေပးထားခ ်ိန္ မွာ..ပဋိပကၡတားဆီးေရးအဖြဲ႕ဝင္ မြတ္စလင္ေတြက…ထိခိုက္သြားတဲ့ ဆရာေတာ္ ရဲ႕ကားကို….ဆရာေတာ္စိတ္တိုင္းက ်ျဖစ္ေအာင္…မူလအေျခအေနထက္ပိုေကာင္းသြားေအာင္…ကားေဘာ္ဒီဆရာ….
ေဆးသုတ္ဆရာ…စေတဂါသမား…မွန္တပ္ဆင္သူေတြကိုေခၚၿပီး….ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းအတြင္းမွာတင္…ညတြင္းခ ်င္းၿပီးေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးၿပီး…….
ျပသနာကိုေအးခ ်မ္းသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းနိုင္ခဲ့ပါတယ္…ျပစ္မႈက ် ဴးလြန္သူ လို႔ရဲက သတင္းရရွိထားတဲ့ မြတ္စလင္၂ဦးကိုလဲ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္….

အဲ့ဒီလို…..အစိုးရက ဖန္တီးတဲ့ျပသနာေတြကို…ေအးခ ်မ္းသြားေအာင္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့တဲ့အတြက္…မႏၱေလးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးေအာင္နိုင္သူ ကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ ် ဳပ္ရဲျမင့္က….အျပစ္ေပးတဲ့အေနနဲ႔
နယ္ကို ခ ်က္ခ ်င္းႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ ေျပာင္ေရႊ႕ပစ္ခဲ့ပါတယ္….

ကၽြန္ေတာ္ အဓိကတင္ျပလိုတာက……

ဒီကေန႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ျပသနာေတြဟာ…ေျဖရွင္းလို႔ မရတဲ့ျပသနာေတြ မဟုတ္ပါဘူး…

ဒါေပမဲ့…ေဆြးေႏြးပြဲေတြ…ေဟာေျပာပြဲေတြ…ညီလာခံေတြကို….ခန္းမေတြ ထဲမွာ
ဟိုတယ္ႀကီးေတြထဲမွာ…က ်င္းပေနယံုနဲ႔…ျပဳလုပ္ေနယံုနဲ႔…ေတာ့…ေျဖရွင္းနိုင္မွာ မဟုတ္သလို…ေျပလည္သြားမွာလဲ မဟုတ္ပါဘူး….

အေျခခံအက ်ဆံုးအေရးႀကီးတာက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္ပါတယ္….

ဥပေဒေဘာင္အျပင္ဖက္က အမုန္းတရားေဟာၾကားမႈေတြ…ဘာသာေရး/လူမ ်ိ ဳး
ေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို…ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဟန္႕တားေပးရပါတယ္….အေရးယူေပးရပါမယ္…

မတူကြဲျပားေနတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကား…အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔…ေတြ႕ဆံုပြဲေတြ…ေဆြးေႏြးပြဲေတြ…အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ မႈေတြ…ရွင္းလင္းတင္ျပမႈေတြကို တြင္တြင္က ်ယ္က ်ယ္ လုပ္ေပးရပါမယ္…

အၿမဲတမ္း Active ျဖစ္ေနနိုင္မဲ့..ရံုးခန္းတခန္းဖြင့္လွစ္ၿပီး…တစံုတရာ ျပသနာအသံ ၾကားတဲ့ေနရာတိုင္းကို လူထုယံုၾကည္ကိုးစားသူမ ်ားနဲ႔ လိုက္လံ
ေျဖရွင္း..ျဖန္ေျဖေပးနိုင္ရပါမယ္….လိုအပ္လာရင္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ အေရးယူနိုင္ဖို႔
လုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္….

ျပသနာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ…တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ ်မ္းဖို႔….ျမန္မာနိုင္ငံသားအခ ်င္းခ ်င္း သဟဇာတျဖစ္စြာ ေနထိုင္
နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ဖို႔…တာဝန္ရွိပါတယ္….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s