” ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး”ဆိုတာ စစ္အာဏာ႐ွင္ သက္ဆိုး႐ွည္ဖို႔ ဝါဒမိႈင္းပါ “

Min Aung

” ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး”ဆိုတာ စစ္အာဏာ႐ွင္ သက္ဆိုး႐ွည္ဖို႔ ဝါဒမိႈင္းပါ ”

စစ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။
ႏိုင္ငံခ်င္းအားၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတယ္။
သူတို႔စစ္႐ႈံးခဲ့တယ္။
လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ခံလိုက္ရၾကတယ္ ဆိုတဲ့ သမိုင္း ကို မသိက်ိဳးကၽြံ ဖံုးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး၊
တိုင္းရင္းသားညီအကိုမ်ား လို႔ ဇြတ္လည္ပင္းၫွစ္ ေခၚလာတယ္။
သူတို႔ အသက္ေတာင္မ႐ႈႏိုင္လို႔ တရြတ္တိုက္ပါလာတယ္။
လက္ေတြ႕မွာ ေဒသတြင္း ႐ွိသမွ်သယံဇာတေတြ ျခယ္လွယ္ နယ္ေျမေတြမွာ စိုးမိုးေနခဲ့တာပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ ကိုလိုနီျပဳခံထားရတာ။

အဂၤလိပ္ေခတ္ကေတာင္ အဲသလို မ႐ွိခဲ့ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာေစာ္ဘြားေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝ ေပးခဲ့တယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္း တိုင္းရင္းသားအေရးမွာ ႏွာေစးၿပီး အမွန္ရင္မဆိုင္ၾကဘူး။ ေကာက္ကုန္ၾကတယ္။

ဘယ္ႏိုင္ငံေရးသမားမွ သတၱိ႐ွိ႐ွိ၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္နဲ႔ ရင္မဆိုင္ဘူး။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟာ တန္းတူရည္မွ်ေရးကို ခြဲထြက္ခြင့္နဲ႔ အတူ လက္ခံခဲ့တဲ့ ပကတိေျဖာင့္မတ္တဲ့ တဦးထဲေသာ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ပါ။
သူအလုပ္ၾကံခံရလို႔သာ ဒီကေန႔ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေဘးသင့္ခဲ့တာ လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ျမင္တယ္။
ခင္ဗ်ားတို႔တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဘယ္လို သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လို လူကို ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ေနၾကသလဲ က်ေနာ္နားမလည္ႏိုင္ဘူး။
၁။ သမိုင္းမသိရင္လဲ ေနမယ္။
၂။ စစ္အုပ္စု က အသံုးခ်ခံၿပီး တမင္တိုက္ခိုက္ေနတာလဲ ျဖစ္မယ္။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလူဟာ မြန္ဆိုလဲ မြန္ေလာက္၊ ကခ်င္ဆိုလဲ ကခ်င္ေလာက္ေကာင္ လို႔ သတ္မွတ္လိုက္ပါ။
ခင္ဗ်ားတို႔ ခုလို အေျခစိုက္သြားေအာင္ လုပ္ခဲ့တာ အဲဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မ႐ွိေတာ့မွ သူ႐ွိစဉ္ လုပ္မရခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာဗုဒၶဘာသာျပဌာန္းဖို႔ႀကိဳးစားတာတို႔၊ ဖက္ဒရယ္ကို လက္မခံတာတို႔၊ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္မျပဳတာတို႔ သူရဲေဘာေၾကာင္ေၾကာင္ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အဲဒီစစ္ဗိုလ္ေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတာဗ်။
၆၂ ဦးေနဝင္းအာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီးေတာ့ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ
ခုခ်ိန္ထိကို စစ္တပ္က ေဆြစဉ္မ်ိဳးဆက္အုပ္ခ်ဳပ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ သယံဇာတေတြလဲ အလြဲသံုးစားလုပ္၊ နယ္ေျမတြင္း မတရားခိုးဆိုးလုယက္မုဒိန္းက်င့္ ဆိုတာေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္လား။
ခင္ဗ်ားတို႔ စစ္အုပ္စုၾသဇာခံၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလိုလူကို တို က္ေနတာထက္ ကိုယ့္အမ်ိဳးကိုယ္သစၥာေဖါက္တာ မ႐ွိေတာ့ဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ ခြဲထြက္ခြင့္ကို တရားဝင္ေျပာဆို ခဲ့တဲ့ တဦးတည္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားပါ။
ေသခ်ာေလ့လာၾကပါ။

စစ္အုပ္စုဟာ ဘာမသိညာမသိျဖစ္ေအာင္ မိႈင္းတိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ႏိုင္ခဲ့လို ခုလို ကၽြန္သက္႐ွည္ေနတာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကပါ။

ျပည္တြင္းစစ္မီးေမႊးသူေတြဟာ သူ႔ေနာက္ပိုင္း အာဏာယူခဲ့၊ ဖဆပလထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူအားလံုး ပေယာဂေတြေၾကာင့္ပါတယ္။

ဦးႏု နဲ႔ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏွစ္ေယာက္စလံုး ပေယာဂမကင္းၾကဘူး။

ႏု ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြ လက္နက္ကိုင္ကုန္ၾကတယ္။

ၿငိမ္း ေၾကာင့္ လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးကေန ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး ကို ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္။

ဒီမွာ ျပႆနာႀကီးတခုက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြေကာ၊ ျမန္မာေတြအမ်ားစုေကာ ဒို႔ျပည္ ဒို႔ေျမ လို႔ တိုင္းနယ္နမိတ္ကို ဘုရင့္ေနာင္၊ ေအာင္ေဇယ် ကုန္းေဘာင္ေနလထြန္းေတာက္ စစ္တိုက္နယ္ခ်ဲ႕ယူထားသမွ် ျမင္တတ္ၾကတာပါပဲ။ သူတို႔စိတ္ထဲ အဲသလိုျဖစ္ေအာင္ ပညာေရးစနစ္ကလဲ ျပဌာန္းသင္ၾကားသမွ် သမိုင္းသင္႐ိုးဟာ ျမန္မာဘုရင္ေတြအေၾကာင္းခ်ည္းျဖစ္ေနတယ္။
မတရား စစ္မက္ျပဳတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ထားတာဟာ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုမူ မဟုတ္ပါဘူး။

ခု ေပၚတိုရီကို ကို အေမရိကန္ေတြ ျပန္လက္လႊတ္ဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္ေနၿပီ။ ေပၚတိုရီကို ပါလီမန္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထဲ ျပည္နယ္တခုအေနနဲ႔ ဆက္ေနမလား၊ လြတ္လပ္တဲ့တိုင္းႏိုင္ငံထူေထာင္မလား ဆိုတာ မဲခြဲၾကေတာ့မယ္။

႐ွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကယား တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရကို ခြဲထြက္ခြင့္ ႐ွိသလို၊ ရခိုင္၊ မြန္ တို႔ဟာလဲ သမိုင္းေၾကာင္းအခိုင္အမာ႐ွိတဲ့ သီးျခားႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

“ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး “ဆိုတာ တႏိုင္ငံလံုးကို မဆလေနဝင္း မိႈင္းတိုက္ခဲ့တဲ့ အာဏာသိမ္းေထာက္ခံေဆးႀကီးပါ။

ျမန္မာေတြ ပညာေရးကလည္း ခ်ာေတာ့၊ ေညာင္ရမ္းအင္းဝကုန္းေဘာင္မွာတင္ သမိုင္းအျမင္လမ္းဆံုးၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲသြားမွာ မေၾကာက္ဘူးလား ဆို ၿငိမ္က်သြားေကာ။

ဘယ္ႏိုင္ငံေရးသမားမွလဲ သတၱိ႐ွိ႐ွိ၊ ခြဲထြက္ေရး ဟာ လိုအပ္တယ္၊ ေဒသတြင္းပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြ အက်ိဳးမ်ားေစမယ္ လို႔ ေလသံေတာင္ မဟ ရဲဘူး။

တိုင္းျပည္ပ်က္ေအာင္ လုပ္တဲ့သူေတြ လို႔ မဟုတ္တမ္းတရား စြပ္စြဲ တိုက္ခိုက္ခံရမွာကို ေၾကာက္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုၿဖိဳခြဲသူ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္သူ စသျဖင့္ မေျပာရဲ မဆိုရဲ အမွန္ကို ရင္မဆိုင္ရဲ၊ မတရားတာကို ကိုယ္ခံရမွ မတရားတာျမင္၊ ကိုယ္ျပဳေနမိသလား မဆင္ျခင္ ႏိုင္ၾကဘူး။

ေနာက္႐ွိေသးတယ္ အပိုင္းပိုင္းအစိတ္စိတ္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြ ျဖစ္ကုန္ရင္ အင္အားခ်ိနဲ႔ကုန္မွာေပါ့ တဲ့။ ေျခာက္တာ ေျခာက္တာ။ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေျပာတဲ့သူက ေလာက္စလံုးေလာက္ႏိုင္ငံ စကၤာပူမွာ လခစား သြားလုပ္ေနရတဲ့သူ။
ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ျပင္သစ္၊ ေနာ္ေဝ အကုန္ ျမန္မာျပည္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာ၊ ေတာင့္တင္းတယ္။ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေလာက္ပဲ က်ယ္တယ္။
ပညာႏံု႕ေတာ့ မိႈင္းတိုက္သမွ်ယံုၾက၊ နားဝင္ၾက၊ ေၾကာက္ၾက နဲ႔ ေနလာတာ ႏွစ္ ၆၀။

အတၱလာန္တစ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ႀကီး အၿပီး ႏွစ္ဘက္ကၽြန္ျပဳထားသမွ် လြတ္လပ္ေရးေတြ ေပးခဲ့ၾကရတယ္။ ၿဗိတိသွ်ေနမဝင္အင္ပါယာႀကီး ၿပိဳကြဲခဲ့တယ္။
စစ္ေအးေခတ္ႀကီးၿပီးေတာ့ ဆိုဗီယက္အင္ပါယာႀကီးၿဖိဳခြဲရတယ္။
ခ်က္ကိုစလိုဗက္ဆို ႏွစ္ျခမ္းခြဲတာ။ စကထဲက မတူတဲ့ ခ်က္နဲ႔ စလိုဗက္ ဇြတ္ေပါင္းထားတာကိုး။ ခ်က္ က အႏွိမ္ခံရတယ္။
ဒီေတာ့ ေအးေဆးပဲ လက္မွတ္ထိုး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၿပီး ခြဲၾက။ ခု အီးယူေအာက္မွာ အတူတြဲလုပ္ၾကတယ္။
ျမန္မာျပည္ဟာ ပံုပန္းသ႑န္မွန္တဲ့ တိုင္းျပည္လား၊ စစ္ပြဲေတြ လက္နက္အင္အားဖိႏွိပ္မႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထူေထာင္ထားတဲ့ တိုင္းျပည္လား ေသခ်ာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပါ။
ပေဒသရာဇ္ရဲ႕အေမြဆိုးကို ခု’တပ္မေတာ္’ က ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး ဒီျမန္မာအင္ပါယာႀကီး ကို ဒီေျမ ဒီျပည္က ‘လူသား’ေတြ အသက္ေသြး ေန႔စဉ္အမွ် ‘စစ္’ယာဇ္ပူေဇာ္ၿပီး သယ္ထမ္းေနတယ္။ သူတို႔မိုင္းဆက္ထဲမွာ ကို ဒါအမွန္တရား၊ ငတို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲဖို႔ အသက္ေပးကာကြယ္ စစ္တိုက္ေနတယ္ ေအာင့္ေမ့ေနတယ္။
ၿဗိီသွ်ကိုလိုနီတပ္သားတေယာက္ ျမန္မာျပည္မွာ အိႏၵိယမွာ ေသသလို လက္႐ွိတပ္မေတာ္က စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွ ‘ဓါးျပေသေသ’ ေနၾကရတယ္။ မိႈင္းတိုက္ခံထားရ၊ ဘရိန္းဝပ္႐ွ္ လုပ္ခံထားရေတာ့ မႏွေမ်ာၾက၊ မ႐ွက္ၾကဘူး။ တရားေသာစစ္ လုပ္ေနေသးတယ္။

ေန႔စဉ္ တပ္မေတာ္သားေတြ က်ဆံုးေနတာ ဓါးျပေတြကို ရြာသားေတြ ဝိုင္းသတ္ခံရတဲ့ အဆင့္မ်ိဳးပဲ ႐ွိတယ္။

ခ်ိဳတူးေဇာ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s