” သူ႔ေႂကြး ႐ွိက ဆပ္ရာ၏ ” ျမန္မာျပည္သူလူထု ရ စရာ ႐ွိတဲ့ အေႂကြးစာရင္း တင္ေပးလိုက္တယ္။

Min Aung

” သူ႔ေႂကြး ႐ွိက ဆပ္ရာ၏ ”

အသက္ေတြလဲႀကီး၊ ဘာသာတရားေလးေတြလဲ လိုက္စားၾကရင္
အေႂကြး ဆိုတာ မဆပ္မခ်င္း မေၾကဘူး ဆိုတာ သေဘာေပါက္မွာပါပဲ။

ကိုယ့္လူေတြ ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပျပ၊
ျမန္မာျပည္သူလူထု ရ စရာ ႐ွိတဲ့ အေႂကြးစာရင္း တင္ေပးလိုက္တယ္။

၁။ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့သမွ် ျပည္သူလူထုအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သမွ် ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ေပးရမယ္။
၂။ ျပည္သူလူထုအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အျပစ္ေတြအတြက္ တရားဥပေဒနဲ႔ အညီ အျပစ္ေပးျခင္းကို ခံရမယ္။
၃။ အလြဲသံုးစားမႈေတြကို စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး မည္သည့္ စစ္ဘက္၊ နယ္ဘက္ အလြဲသံုးစားလုပ္ထားသမွ် ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ျခင္း ခံရမယ္။
– ကာယကံ႐ွင္ မ႐ွိေတာ့လွ်င္ေတာင္ က်န္ရစ္သူမိသားစု အေနနဲ႔ အလြဲသံုးစားမႈ ကို ရင္ဆိုင္ရမယ္။
၄။ တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားမ်ား အရပ္ဘက္တာဝန္မ်ားမွ အားလံုးႏႈတ္ထြက္ေပးရမယ္။
၅။ DSA စစ္တကၠသိုလ္ ကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီတပ္မေတာ္မ်ားမွ ပညာ႐ွင္မ်ား ဦးေဆာင္ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ျခင္္း မျပဳႏိုင္ေသးခင္မွာ အကန္႔အသတ္မ႐ွိ ပိတ္ထားျခင္းခံရမယ္။
၆။ တပ္မေတာ္ဟာ အစိုးရဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းသာ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရအႀကီးအကဲ၊ သမၼတရဲ႕ အမိန္႔ကို နာခံရမယ္။
၇။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကို လံုးဝ ဖ်က္သိမ္းမွာ ျဖစ္တယ္။
၈။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုလဲ စနစ္တက်ျပန္ဖြဲ႕စည္းမွာ ျဖစ္တယ္။
၉။ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူ ကို က်င့္သံုးမွာ ျဖစ္တယ္။
၁၀။ ျပည္ေထာင္စုမူ ေရးဆြဲရာမွာ တပ္မေတာ္မွ ပါဝင္စရာမလို။

ခ်ိဳတူးေဇာ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s