၂၀၀၈ ကုိအကာအကြယ္ယူေနသူတုိ့ကုိ အျပီးတုိင္ေခ ် မႈန္း ဖ်က္သိမ္းေရးသာ ပင္မ အႏၱိမ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တယ္

Nicky Shein · Waikoloa, HI, United States ·

စစ္ကၽြန္ျဖစ္လုိ့ ျဖစ္မွန္းမသိေနသူေတြက မ ် ားရတဲ့အထဲ……၊
သိသူေတြက….. သိသိျကီးနဲ႔ ဖင္ေပးေပါင္းျပီး
မျဖစ္စေလာက္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေလး ျပန္ရဖုိ႔……
ေခြးလုိ အျမီးမျပတ္ နွန္႔ေနတယ္ …….

ေက ် ာခ ် င္းကပ္လာခဲ့သူခ ် င္းကုိ ေနာက္ေက ် ာ ဓားနဲ႔ျပန္ထုိးဖုိ႔…. ဝန္မေလးေတာ့လုိ့ …. စည္းလုံးမွဳတစတစ ျပိဳကြဲလာေနခ ်ိ န္မွာ…..

အာဏာရွင္အစုအဖြဲ႕တုိ့ဖက္မွာ အက ်ိ ဳ းတူစီီးပြားအတြက္
ေက ် ာခ ် င္းကပ္သထက္ပုိကပ္လာေနတယ္ ……..

ကုိယ့္တပ္ကုိယ္ ျပန္နင္းေနတဲ့…
ေခါင္းေဆာင္အရူးမတေယာက္ကုိ ရေနတာလုိ့
ေနာက္က ် မွ သိလုိက္ရတဲ့အခ ်ိ န္မွာ……
က ် ဳပ္တုိ့ဖက္မွာ…….
တစစီလြင့္ျပန့္က ်ဲ လုိ့ ဖယုိဖရဲနဲ့ အလဲလဲအထပ္ထပ္ျပိဳကြဲေနခဲ့ျပီ …..

ဆန္စင္ရာ က ် ည္ေပြ႕လုိက္ေနသလုိ
တစစီက အသြင္တူတုိ့ကုိ ျပန္ေကာက္ဖုိ႔က ်ိ ဳ းစားေနခ ်ိ န္မွာပဲ……
ရန္သူ့ဖက္က ေသနဂၤဗ ် ဴ ဟာေတြက တမ ်ိ ဳ းျပီးတမ ်ိ ဳ းေျပာင္းေနတယ္…

ေငြ အာဏာ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔အျပင္…..
လုိအပ္ရင္သုံးဖုိ႔အတြက္ လက္ကုိင္တုတ္ေတြကုိ အင္အားစုတရပ္အေနနဲ႔ျဖစ္ေအာင္က ် စ္လစ္စြာဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အခ ်ိ န္မွာ…….

ကုိယ့္ဖက္သားဆုိသူေတြၾကား မေတာ့… ခုထိ ဆုံးျဖတ္ခ ် က္တခုက ် ဖုိ့အတြက္ ပြေယာင္းေယာင္းညီညြတ္ေရးကုိ မရမကတည္ေဆာက္ေနရင္း….
သေဘာထားေတြကြဲလြဲေနရင္း……
မရုိးမသားလုပ္ဖုိ႔ ၾကံစည္ေနၾကရင္း…..
တဖက္မွာလဲ ရန္သူ့လက္နဲ႔ ေက ် ာအသပ္ခံေနရင္း….
ယင္း…အေကာင္ေတြက
အတြင္းစည္းလုိ့ဆုိတဲ့အထဲမွာ တပုံတပင္နဲ့ ပါတီဖဲဲြ႕ဖုိ႔ႀကံေနတယ္……..

ဒါေတြေျပာလုိ့ စိတ္ဓါတ္က ် ဖုိ႔ဆုိလုိေနတာမဟုတ္ ၊

အျမင္ၾကည္လင္သူတုိ့အတြက္ ဘာလုပ္ရမယ္ျပဌာန္းခ ် က္က
ထင္းကနဲ ဘြင္းဘြင္း သိရွိခဲ့ျပီးသား ၊

ရန္သူကုိပလူးပလဲမလုပ္……
ဘယ္ေတာ့မွ တသက္လုံးမယုံ……
ေက ် ာသပ္မခံ…..
အျပဳတ္နွံမွရမယ္ဆုိသူတုိ့က အင္အားစုတခုအသြင္သ႑ာန္ နဲ႔
၂၀၀၈ ကုိဖ ် က္သိမ္းဖုိ႔…..ဆုိတဲ့…အဆုိဟာ….
အေပၚယံပသာဒ ေတာင္းဆုိခ ် က္သာျဖစ္ျပီး ……

အဓိကအနွစ္သာရ အရ

၂၀၀၈ ကုိအကာအကြယ္ယူေနသူတုိ့ကုိ
အျပီးတုိင္ေခ ် မႈန္း ဖ်က္သိမ္းေရးသာ ပင္မ အႏၱိမ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တယ္ ၊

ဒီအေတြးအေခၚအျမင္ဟာ ခက္ရာခက္ဆစ္ေပါက္ဖြားလာတာမဟုတ္၊
လူထုနဲ႔ တသားထဲရပ္တည္ေနတဲ့အတြက္
ဘဝထဲကျပဌာန္းေပးတဲ့ ရွင္းလင္းလြယ္ကူတဲ့ အသိတရားတခုပဲျဖစ္တယ္ ၊

ဒီအျမင္ကုိ ပုိမုိက ် ယ္ျပန္႔လာေအာင္ခ ်ဲ႕ထြင္ရမယ္…..

လူထုကုိ ဒီထက္ပုိသိေစေအာင္ ေျပာျပရမယ္ …..

လူထုနဲ႔အတူ တသားထဲနာက ် ည္း ေနရမယ္ ……

မိမိအဖြဲ႕ကုိ က ် စ္လစ္ခုိင္မာ ၾကီးထြားသထက္ၾကီးထြားလာေအာင္
လူထုကုိ စည္းရုံးေနရမယ္ ၊

လူထုနဲ႔အတူ
တသားထဲ အင္အားတရပ္အျဖစ္ညီညြတ္ျပီဆုိတဲ့ေန႔မွာ
အာဏာရွင္နဲ့ အေပါင္းအပါတုိ့ရဲ့ အႏၱိမစ ် ာပန က ် င္းပတဲ့ ေန႔ ျဖစ္ရမယ္ ၊

အဲ့ဒီေန႔ဟာ လူထုေအာင္ပဲြေန႔ျဖစ္ျပီေပါ့ ။


ေက ် ာ္သူရွိန္
ေပါက္ေခါင္းသား ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s