စိတ္မပ်က္ေလႏွင့္ (Quote)

စိတ္မပ်က္ေလႏွင့္ (Quote)

M-Media

၀မ္းမနည္းေလႏွင့္ – စိတ္ပ်က္အားငယ္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္က ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေလသည္။ ေအးခ်မ္းေသာမုိးမွာ အလြန္မဲေမွာင္ေသာ တိမ္တုိက္မ်ားမွ ရြာသြန္းသည္မဟုတ္ပါေလာ။ (႐ူမီ)

႐ူမီ ဘယ္သူလဲ
—————–
႐ူမီမွာ ၁၃ ရာစု ပါရွန္း ကဗ်ာဆရာ၊ အစၥလာမ့္ဒႆနညာရွင္ႏွင္ ဆူဖီသူေတာ္စင္ျဖစ္ၿပီး ၎ေရးသားခဲ့သည့္ ကဗ်ာမ်ားမွာ အထူးေက်ာ္ၾကားသည္။ ၎၏ ကဗ်ာမ်ားကုိ ဘာသာစကားေပါင္းစံုျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိကာ ျဖန္႔ခ်ီၾကၿပီးအေမရိကန္တြင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး စာအုပ္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s