မဘသအဖြဲႀကီး ေပၚလို႔လာ သာသနာ႔တြက္သာ ရြယ္တာဆိုပဲ …….ဘီလူး႐ုပ္ႀကီး ေပၚလို႔လာ ဟန္ေဆာင္ၾကာၾကာ မရရွာပဲ

Ashin Kovida

April 5 at 9:09pm
သၾကၤန္ရက္အတြက္ “မဘသသံခ်ပ္”
———————————————-
မဘသအဖြဲႀကီး ေပၚလို႔လာ
သာသနာ႔တြက္သာ ရြယ္တာဆိုပဲ …….
 
လက္ခုပ္သံမ်ား မစဲပါ
မူဝါဒဟာ ဝမ္းသာစရာပဲ …….
 
ဘီလူး႐ုပ္ႀကီး ေပၚလို႔လာ
ဟန္ေဆာင္ၾကာၾကာ မရရွာပဲ …….
 
အမ်ိဳးဘာသာ ပစ္ပယ္ကာ
အဘေလာ္ကာ တျခားေကာ္ဆဲ …….
 
ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ေက်ာင္းဖ်က္တာ
မေျပာခဲ့တာ ဘ,ေတြမို႔ပဲ ……..
 
ရဟန္းသံဃာ ဖမ္းဆီးတာ
မေျပာခဲ့တာ ဘ,ေတြမို႔ပဲ ……..
 
ျပည္သူ႔ပစၥည္း ခိုးတဲ့ခါ
မေျပာရဲပါ ဘ,ေတြမို႔ပဲ ……..
 
XXX
XXX
ေရႊဝါေရာင္မွာ သတ္ၾကတာ
ပံုျပင္ေတြပါ ယံုဘူးဆိုပဲ ……..
 
ဘုရားၿဖိဳသိမ္ဖ်က္ လုပ္ၾကတာ
မေျပာရဲပါ ဘ,ေတြမို႔ပဲ ………
 
ဆရာထင္လင္းဦး ေဝဖန္တာ
ေထာင္က်တာေတာင္ ေက်ဘူးဆိုပဲ …….
 
ေနမ်ိဳးေဝတေယာက္ ဖမ္းတဲ့ခါ
ေအာ္လိုက္ၾကတာ က်ီးအာရံႈးပဲ …….
 
မဘသမလိုဘူး ေျပာတဲ့ခါ
သာသနာဖ်က္တာ ေက်ဘူးဆိုပဲ ……..
 
ဖာသယ္တရား ေဟာတဲ့ခါ
သာဓုေခၚတာ မဘသပဲ ………
 
ဖာသယ္ေကာ္ဆဲ ရႈတ္ခ်တာ
မ်ိဳးမခ်စ္တာ ဆိုပဲဆိုပဲ ………
 
လူတေယာက္ကို ပစ္သတ္ခါ
သာဓုေခၚတာ မဘသပဲ ……..
 
ျပည္သူကၽြန္ျပဳ ေျခဥကို
ျပင္ဆင္ၾကလို ၾကည့္ထားဆိုပဲ …….
 
စစ္တပ္က်ိဳးျပဳ ေျခဥကို
ခ်စ္ၾကတာဆို သူတို႔ပိုကဲ …….
 
ဘုရားေခါင္းျဖတ္ သူခိုးကို
ပါတနာဆို သာဓုပိုကဲ ……..
 
သူတို႔ေပၚမွ ဒို႔ဘာသာ
လူေတြျမင္လာ တဲရားရစ္ပဲ …….. (terrorist)
 
သံဃာသတ္ထား အာဏာရွင္
သူတို႔လွဴလွ်င္ မ်ိဳးခ်စ္ခင္ပဲ ……….
 
မေကာင္းမလုပ္တဲ့ လူေတြကို
သူတို႔မၾကည္ညိဳ မ်ိဳးဖ်က္ဆိုပဲ ………
 
သူတို႔ျပစ္မ်ား ေျပာမိရင္
သံဃာခ်င္းပင္ ဆဲခ်င္ခ်င္ပဲ ……..
 
သံဃာသတ္တဲ့ ပါတီပင္
သူတို႔လွဴလွ်င္ မ်ိဳးခ်စ္ခင္ပဲ ……..
 
သံဃာမသတ္တဲ့ NLD
သူတို႔မၾကည္ ဆဲၿပီအၿမဲ ……..
 
မ်ိဳးဖ်က္မ်ိဳးခ်စ္ ခြဲတဲ့ခါ
သူတို႔ၾကည္တာ ဓိကဆိုပဲ ……..
 
မဘသမွာ ေထရ္ႀကီးပါ
လိမ္လိုက္ၾကတာ ဖိုးတြမ္းတီးကဲ …….
 
ျပည္သူေတြက သိျမင္လာ
မဘသဟာ ဘ,ေတြတြက္ပဲ ……..
 
—–
 
ေဟ့ …. လိမ္ထား …. ေဟ့ …. ညာထား …….
 
ေဟ့ …… လား …….. အဘတို႔ …… သား ………
 
Stray Bird
Credit – StrayBird
Ven Pnnyarvamsa
5.4.2017
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s