ျပည္ပအေျခစုိက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အခြင့္အေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာၾကား

ျပည္ပအေျခစုိက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အခြင့္အေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာၾကား – See more at: http://burmese.rohingyablogger.com/2017/04/blog-post_8.html#sthash.F9n1qHAT.dpuf

MYARF RB News 8.4.2017 ရန္ကုန္ ။    ။  ျပည္ပအေျခစုိက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အခြင့္အေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးေဇာ္ေဌးက 7 Day News သတင္းဌာသုိ႔ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ Arakan Rohingya Salvation Army အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးအာတာအူလႅာႏွင့္ ႐ိုက္တာ သတင္းဌာန၏ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က သီးသန္႔ ေမးျမန္းခ့ဲသည့္ သတင္းေဆာင္းပါး အေပၚ အေျခခံ၍ ေရးသားခ့ဲေသာ 7 Day News ၏ သတင္းတြင္ သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ျပည္ပအေျခစုိက္ ရုိဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ကုိ ေရးသားထားသည္။

အက်ပ္ကိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕က အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုျခင္းကို အစိုးရက လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ျဖင့္ ျပည္ပတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္း ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ေျပာရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာသည္ဟု 7 Day News သတင္းတြင္ ေရးသားထားပါသည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အစိုးရအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပိတ္ပင္ေနတာ၊ ျငင္းဆန္ေနတာ၊ ပယ္ခ်ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔အခြင့္အေရးကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေပးခ်င္လြန္းလုိ႔  လုပ္ေနတာ’’ ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အ တုိင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္ဆို၍ 7 Day News တြင္ ေရးသားထားသည္။ ‘‘အကုန္လုံး  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဖိတ္ေခၚတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ အစုိးရနဲ႔ ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔ အညီလုပ္ပါ။ လုပ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကလည္း အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းမယ္။ သူတို႔ကလည္း အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေပး’’ ဟု ၎ ကဆုိသည္ဟူ၍လည္း အဆိုပါ သတင္းတြင္ ေရးသားထားပါသည္။ Arakan Rohingya Salvation Army အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးအာတာအူလႅာႏွင့္ ႐ိုက္တာ သတင္းဌာန၏ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က သီးသန္႔ ေမးျမန္းခ့ဲသည့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဦးအာတာအူလႅာက ၎တုိ႔အဖြဲ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ ျပည္ပစစ္ေသြးႂကြအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ မရိွေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရက လူမ်ဳိးတုံးေအာင္ စီမံကိန္းျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနသည္ကုိ ႏိုင္ငံတကာမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ မလႊဲမေ႐ွာင္သာ လက္နက္ကုိင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽဲ ႏြားမ်ားေရာင္းခ်ၿပီး ရပ္တည္ေနေၾကာင္း၊ မည္သည့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား၊ မည္သည့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦ တုိ႔ကုိမွ ပစ္မွတ္ထား၍ တိုက္ခိုက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစုိးရက ႐ုိဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ ဆင္ႏႊဲေနသည့္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကုိ ႏိုင္ငံတကာမွ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ အကာအကြယ္ေပးရန္လည္း ဦးအာတာအူလႅာက တိုက္တြန္းထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ေစလႊတ္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးလွ်င္ ၎တို႔အေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္၍ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ လမ္းစဥ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လိုက္မည္ဟူ၍လည္း ဦးအာတာအူလႅာက ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ေနထိုင္ေန ၾကေသာ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ ဆုံးရံႈးေနရၿပီး လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္မ်ားကုိလည္း မရရွိသည့္အျပင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး သင္ၾကားခြင့္၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိျခင္း စေသာ အေျခခံအခြင့္အေရး မွန္သမွ်တို႔ကုိ အစုိးရက ပိတ္ပင္ထားေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔မ်ားက ေထာက္ျပလ်က္ရွိသည္။ အစုိးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ၁၉၈၂  ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒအတိုင္း ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ အက်ပ္တိုက္တြန္းေနၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ မူလဘူတ မ်ဳိးႏြယ္စုျဖစ္၍ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားစီစစ္ခံစရာ မလိုအပ္ေၾကာင္း ခံယူထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစုိးရ၏ လူမ်ဳိးနာမည္ တလြဲသုံးစြဲေနသည္ကုိလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ တစ္ရပ္လုံးက အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ေနၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္နာမ အေပၚသာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အခြင့္အေရးလႈပ္႐ွားေနသူတစ္ဦးက “ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ဘယ္သူလဲဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ေျပာျပႏိုင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ မင္းဒီလူမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး၊ ဒီလူမ်ဳိးကြာ ဆိုၿပီး ဘယ္သူကမွ အတင္း နာမည္ေပးလို႔မရဘူး” ဟု ေျပာသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရး႐ုံး (OCHA) ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔ အစီရင္ခံစာအရ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္စခန္းမ်ား တိုက္ခုိက္ခံရမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ ၄၀၀၀၀ ခန္႔ မွာ ဆက္လက္၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း ေရွာင္လ်က္ရွိသည္။ ေအာက္တုိ ဘာ ၉ ရက္က စတင္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ လူဦးေရ ၇၄,၀၀၀ အနက္ လူဦးေရ မည္မွ် ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပုိင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိဟု ဆုိသည္။ လူဦးေရ ၁၆,၀၀၀ ခန္႔မွာ ၎တုိ႔ မူလေန ထုိင္ရာရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္သြားႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းၿပီး အိမ္အေျမာက္အျမား မီးရႈိ႕ခံရျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ၿဖိဳဖ်က္ခံရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ထုိေနရပ္ျပန္သြားသူမ်ား အေနျဖင့္ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးႏုိင္ ေရးသြားလာခြင့္ကုိ  ဆက္လက္ တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ ၿပီးျပည့္စုံမႈရွိေသာ လုိအပ္ခ်က္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရးမွာလည္း အေရးႀကီးသည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္ပအေျခစုိက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အခြင့္အေရး လႈပ္႐ွားေနသူမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္ၾကားထားသက့ဲသုိ႔ ျပည္တြင္း အေျခစုိက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အခြင့္အေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားကုိလည္း တရားဝင္ ဖိတ္ၾကားသင့္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာ ေဒသခံ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိမိုးေဝက ၎၏ အျမင္ကုိ ေျပာပါသည္။ “ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးေဇာ္ေဌးကေတာ့ အ့ဲလိုေျပာလိုက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ ေျပာၾကားခ်က္အတိုင္း အစုိးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ အမွန္တကယ္ ဖိတ္ေခၚ မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ လူၾကားေကာင္းေအာင္ပဲ ေျပာၾကားခ့ဲတာလား၊ ဒါကုိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္” ဟု ကုိမုိးေ၀က ျဖည့္စြက္ေျပာပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၎တို႔ ဆုံးရံႈးခံေနရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းကသာ ေတာင္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အစုိးရက အခ်ိန္ဆြဲကာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ နဂုိမူလထက္ ဆုိးရြားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္သည့္အဖြဲ႔ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စစ္ေတြၿမဳိ႕မွ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိေအာင္က သုံးသပ္သည္ဟု ဆုိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s