သႀကၤန္တုိ႔၊ မီးထြန္းပဲြတို႔ဆုိတာ ဟိႏၵဴပဲြေတာ္ေတြဆုိတာ သိလား

Aung Tin

စာဖတ္လို႔ ေျပာေနခါမွ။

ကုလားက ဗမာျဖစ္သြားတာလား။

ကုလားကေန ဗမာကုိေမြးထုတ္လုိက္တာလား။

အေနာ္ရထာ (အနိရုႏၵာ)

က်န္စစ္သား(က်န္စီးသား)

ရာဇကုမာ(ရဂ်္ကူမာ)ဆုိတာေတြေကာ သိလား။

Image may contain: 3 people

သူတုိ႔က ဗမာေတြလား။

ကုလားေတြလား။

သႀကၤန္တုိ႔၊ မီးထြန္းပဲြတို႔ဆုိတာ

ဟိႏၵဴပဲြေတာ္ေတြဆုိတာ သိလား။

Image may contain: 5 people

ပုဂံေခတ္ယဥ္ေက်းမႈဆုိတာ

ကုလားယဥ္ေက်းမႈျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိလား။

ပုဂံေခတ္က ေယာကၤ်ားေတြ

မုတ္ဆိပ္ထား၊ ဒိုတီဝတ္တယ္ဆုိတာ သိလား။

Image may contain: 1 person

ပုဂံေခတ္က မိန္းမေတြ

ဆာရီၿခဳံၾကတယ္ဆုိတာေကာ သိလား။

ဗိသႏုိးၿမိဳ႔ဆုိတာ

ဗိသွ်ႏူးလုိ႔ေခၚတဲ့ ဟိႏၵဴနတ္ဘုရားကို

ဂုဏ္ျပဳတည္ေထာင္ထားတာ သိလား။

Image may contain: text

အသိပညာ ဗဟုသုတ မရွာ။

အေျခာက္တုိက္ ဘဝင္ျမင့္

အဆံမရွိတဲ့ ေကာက္ႏွံလုိ႔ ေခါင္းေထာင္ေနလို႔

တုိင္းျပည္ အခုလိုျဖစ္ေနတာ။

စာဖတ္ၾက။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s