သည္းခံတယ္ဆိုတာ အတိုင္းအတာ တခုရွိပါတယ္ – အဲ့ဒီ သည္းခံျခင္းတရားရဲ႕ နယ္နိမိတ္ အဆံုးရဲ႕ဟိုတဖက္မွာ အလံုးစံု ပ ်က္သုန္းျခင္းရဲ႕ နယ္နိမိတ္ အစဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ – နယ္နိမိတ္စည္းေတြကို…ေစာင့္ထိန္းၾကေစခ ်င္ပါတယ္…

Maung Maung

ကၽြန္ေတာ္အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ……

မတူညီၾကတဲ့လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အၾကားမွာ…….
အျမင္မၾကည္တာေတြ…..
မရွင္းလင္းတာေတြ….
မယံုၾကည္တာေတြ…..
စိုးရိမ္ေၾကာင္႔က ်မႈေတြ…..
အထင္အျမင္လြဲမွားမႈေတြ…….ဆိုတာ..ရွိနိုင္ပါတယ္…..


ဒီလို ကိစၥေတြကို……
အျမင္မွန္သြားေအာင္…
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္သြားေအာင္….
ယံုၾကည္မႈရလာေအာင္….
စိုးရိမ္ရတာေတြ ေပ ် ာက္ကြယ္သြားေအာင္….
အထင္မွန္ အျမင္မွန္ရေအာင္…ေျဖရွင္းဖို႔…တဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္……

ဒါေပမဲ႔…အားလံုးမွာ…ရိုးသားမႈေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္…..

မရိုးသားတဲ့စိတ္နဲ႔…အျမင္မၾကည္လင္တာကို ရွင္းလို႔မရပါဘူး…..
မရိုးသားတဲ့စိတ္နဲ႔…ရႈတ္ေထြးေနတာေတြကို…ရွင္းလို႔ မရပါဘူး….
မရိုးမသားနဲ႔…မယံုမၾကည္ျဖစ္ေနတာကို…ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္လို႔ မရပါဘူး.
မရိုးမသားနဲ႔ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ျပေနတာကို…ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းလို႔မရပါဘူး…
အထင္အျမင္ဇြတ္လြဲမွားျပေနတာေတြကို …အျမင္မွန္ရေအာင္ မလုပ္နိုင္ပါဘူး…

လက္ရွိအေျခအေနအရေတာ့…..
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က…ဘယ္ေလာက္ ေျပလည္မႈေတြ ရရွိေအာင္ ႀကိဳ းပမ္းေနပါေစ… အရာမထင္တဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္….

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့

တဖက္က….အျမင္မၾကည္တာေတြ…မရွင္းလင္းတာေတြ…မယံုၾကည္တာေတြ…
စိုးရိမ္တာေတြ…အထင္လြဲတာေတြဟာ…ကိုယ္က ်ိ ဳ းစီးပြားနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး… မရိုးသားတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ဖန္တီးေနလို႔ပါဘဲ….

ဒါေတြကို တရားဥပေဒအပိုင္းက…စိုးမိုးမႈနဲ႔ ၿငိမ္းေအးေစရမဲ႔အစား…. အုပ္ခ ် ဳ ပ္ေနတဲ့ အစိုးရကိုယ္တိုင္က…ဥပေဒစံႏႈန္းအမ ်ိ ဳ းမ ်ိ ဳ းထားၿပီး…မြတ္စလင္ေတြအေပၚ..ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံေနေတာ့ …ရွင္းလို႔ကို မၿပီးနိုင္တဲ့ အမယ္ဘုတ္ရဲ႕ ခ ်ည္ခင္လို ျဖစ္ေနေတာ့တာေပါ့….

တဖက္မွာကလဲ…ဒီလိုျပသနာေတြ လုပ္ေပးေနမွ ဆြမ္းေတြကြမ္းေတြလိႈင္လိႈင္ေပါ…လာဘ္လာဘေတြ ၿမိဳင္…ေနရာတကာ လူစြာလုပ္ေနရေတာ့….စိတ္ဓာတ္မခိုင္မာသူ…တရားမရွိသူအေရအတြက္ဟာ…တျဖည္းျဖည္း…တိုးလာေနတာ… ေတြ႕ရပါတယ္…

အေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင္႔…အဲ့ဒီ ရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြနဲ႔ လက္မတြဲတဲ့သူေတြကလဲ….မြတ္စလင္ေတြဘက္ကို ပူး…ေပါင္းၿပီးေတာ့…စာနာမႈရွိသေယာင္…စကားအလွေလးေတြေျပာၿပီး…ဂြင္ဖန္စားေနသူေတြလဲ…ေတြ႕လာရပါတယ္….

ကိုယ့္မြတ္စလင္ေတြထဲကလဲ…ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္နဲ႔..(အမွန္ကေတာ့…တဖက္မွာ..ဘုန္းႀကီးေတြပါတာရယ္…လူအင္အားမ ်ားတာရယ္ကို ေၾကာက္ၾကတဲ့စိတ္က အဓိကပါ)…ကိုယ့္အခ ်င္းခ ်င္း…မင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာ…မင္းမုတ္ဆိတ္ထားလို႔ျဖစ္တာ…မင္းအကၤ ်ီအရွည္၀တ္လို႔ျဖစ္ရတာ..
မင္းေခါင္းမီးၿခံဳလို႔ ျဖစ္ရတာ…မင္းတို႔…ကလဆေတြေၾကာင့္ျဖစ္ရတာ…မင္းတို႔ ေခၚေတာေတြေၾကာင့္ျဖစ္ရတာ….လို႔…အသံေကာင္းေတြလႊင့္လာပါတယ္….

ျပသနာကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ…..

မုတ္ဆိတ္ေၾကာင့္ျပသနာေတြျဖစ္ေနတာမဟုတ္သလို…အကၤ ်ီရွည္ေၾကာင္႔ ဘုရ္ခါေၾကာင္႔ ျပသနာေတြ ျဖစ္ေနတာလဲ မဟုတ္ပါ….

ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရားကို လိုက္ၿပီးျပသနာရွာေနၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္…. ခင္ဗ ်ားတို႔ ဘာလုပ္ေပးေပး…တခုၿပီးတခု..အတြန္႔တက္လာေနၾကဦးမွာပါ….

နိုင္ငံေရးအက ်ိ ဳ းအျမတ္…စီးပြားေရးအက ်ိ ဳ းအျမတ္ ေတြအတြက္ ဦးတည္ဖန္တီးေနတဲ့ျပသနာေတြျဖစ္တဲ့အတြက္….

တတ္နိုင္လို႔…မြတ္စလင္ေတြအားလံုးက…ဗုဒၢဘာသာကိုဘဲ ကိုးကြယ္လိုက္ပါၿပီ…ေယာကၤ ်ားမွန္သမ် ် ဘုန္းႀကီး၀တ္လိုက္ပါၿပီ ဆိုရင္လဲ….ျပသနာက ေနာက္တမ ်ိ ဳ း ေနာက္တဖံု…ဖန္တီးလာၾကဦးမွာပါ……

ဒီျပသနာအားလံုးကို ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ဆိုတာက…..

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေအာက္မွာ……
ရိုးရိုးသားသား
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း….ဆိုတာကို…စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းေတြနဲ႔ လုပ္ၾကရမွာပါ…..

သည္းခံတယ္ဆိုတာ….အတိုင္းအတာ တခုရွိပါတယ္…..

အဲ့ဒီ …သည္းခံျခင္းတရားရဲ႕ နယ္နိမိတ္ အဆံုးရဲ႕…ဟိုတဖက္မွာ….
အလံုးစံု ပ ်က္သုန္းျခင္းရဲ႕ နယ္နိမိတ္ အစဘဲ ျဖစ္ပါတယ္…..

နယ္နိမိတ္စည္းေတြကို…ေစာင့္ထိန္းၾကေစခ ်င္ပါတယ္…

Advertisements

2 thoughts on “သည္းခံတယ္ဆိုတာ အတိုင္းအတာ တခုရွိပါတယ္ – အဲ့ဒီ သည္းခံျခင္းတရားရဲ႕ နယ္နိမိတ္ အဆံုးရဲ႕ဟိုတဖက္မွာ အလံုးစံု ပ ်က္သုန္းျခင္းရဲ႕ နယ္နိမိတ္ အစဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ – နယ္နိမိတ္စည္းေတြကို…ေစာင့္ထိန္းၾကေစခ ်င္ပါတယ္…

 1. Maung Maung
  April 18, 2016 ·
  ေက ် းဇူးျပဳၿပီး….မဆဲဆိုၾကပါနဲ႔ဗ ်ာ…..

  အထူးသျဖင့္…ဗုဒၵဘာသာသာသနာနဲ႔ သံဃာေတြကိုေရာ…အျခားဗုဒၵဘာသာ ၀င္ေတြကိုေရာ…မဆဲၾကပါနဲ႔….

  ျပစ္မႈက ် ဴ းလြန္တဲ႔ ဘုန္းႀကီးအတုအေယာင္ေတြက…အခုလိုလက္လြတ္စပယ္ လုပ္ၿပီး…ေစာ္ကားလိုက္တာေလးနဲ႔တင္…သာသနာေတာ္လည္း…ညွိဳ းႏြမ္း
  သြားခဲ႔ရပါၿပီ…..

  သံဃာေတြလဲ…သိကၡာ က ် သြားရပါၿပီ….

  စစ္မွန္တဲ႔ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြလဲ…စိတ္ႏွလံုး…ညွိဳ းငယ္ေနရပါၿပီ……

  ဒီအျဖစ္အပ ် က္ဟာ…ဘာမွ မဟုတ္ဘူးလို႔..ထင္ရေပမဲ႔…ရုပ္ပံု ဓာတ္ပံုနဲ႔တကြ
  ကမၻာေက ် ာ္သြားခဲ့ပါၿပီ…တကမၻာလံုးက သိသြားၾကပါၿပီ…..

  တကမၻာလံုးကလူသားေတြက…ဒီသာသနာ…ဒီသံဃာ…ဒီဘာသာ၀င္ေတြကို
  ခ ်ီ းက ် ဴ းဂုဏ္ျပဳ ေနၾကလိမ္႔မယ္လို႔မ ် ားထင္ေနၾကပါသလား….

  ပိုဆိုးတာက…ပို႔စ္တိုင္း ပို႔စ္တိုင္းရဲ႕ေအာက္မွာ…အဆိုးျမင္ပံုစံနဲ႔ မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္း…ထပ္ဆင္႔ေစာ္ကား…ေရးသားထားတဲ႔ ကြန္မင္႔ေတြ….

  ဟုတ္က႕ဲ႔…နိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ…အဲ႔ဒီလို ေကာ္မင္႔ေတြကို စုေဆာင္း ဘာသာျပန္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ေနတဲ႔ အဖြဲ႕ေတြရွိေနပါတယ္….

  ျမန္မာလိုေရးတာဘဲ…သူတို႔ မသိပါဘူး…နားမလည္ပါဘူး..လို႔…မထင္ပါနဲ႔..

  လူ႕အခြင္႔အေရးအဖြဲေတြမွာေတာ႔…ပိုၿပီးျပည္႔ျပည္႔စံုစံု..ရွိေနပါတယ္….

  မဘသ ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ကို ေထာက္ခံတာ ကန္႔ကြက္တာဟာ သူတို႔ သာသနာ
  သူတို႔လူမ ်ိ ဳ းေတြ..ေရြးခ ် ယ္ရမဲ႔အလုပ္ပါ….

  သူတို႔ကို တြန္းအားမေပးပါနဲ႔…

  သူတို႔ ႀကိဳ က္တဲ႔ လမ္း..သူတို႔ေရြးၾကပါေစ….

  သူတို႔ သာသနာနဲ႔ သူတို႔….

  ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာသနာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔….

  သူတို႔သာသနာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္ေတာ့မွ ကိုးကြယ္မွာ မဟုတ္သလို….

  ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာသနာကိုလဲ သူတို႔က ဘယ္ေတာ႔မွကိုးကြယ္မွာမဟုတ္ပါဘူး..

  ဘယ္သူ တရား…ဘယ္ေလာက္ပ ် က္ပ ် က္…..ကိုယ္မပ ် က္ပါေစနဲ႔……

  Like

 2. Maung Maung
  12 hrs ·
  သိေစလိုတာပါဗ ် ာ
  ———————-

  က ် ေနာ္တို႔က ရန္လိုေနတာမဟုတ္ဘူး
  ခနခန ရန္အလုပ္ခံေနရတဲ႔သူေတြ

  က ် ေနာ္တို႔က အစြန္းေရာက္ေနတာမဟုတ္ဘူး
  အစြန္းေရာက္ေအာင္ တြန္းအပို႔ခံေနရတဲ့လူေတြ

  က ် ေနာ္တို႔က လူည့ံေတြမဟုတ္ဘူး
  သည္းခံရင္း သည္းခံရင္းနဲ႔ ည့ံကုန္ၾကတာ

  က ် ေနာ္တို႔က ဇ မရွိတာမဟုတ္ဘူး
  တိုင္းျပည္ကိုခ ် စ္လို႔ တိုင္းျပည္နာမွာစိုးလို႔
  ကိုယ့္ ကိုယ္ ကိုယ္ ခ ်ိ ဳ းႏွိမ္ရင္း လူေၾကာက္ေတြလို႔ အထင္ခံေနရတာ

  စိတ္ရွိတိုင္း
  ဇ ရွိတိုင္း
  ခင္ဗ ် ားတို႔ဖက္က ႐ိုင္းျပ ေစာ္ကားသလို တုန္႔ျပန္ရရင္
  ဘယ္သူ႕အတြက္မွ မေကာင္းနိုင္လို႔ ႀကိတ္မွိတ္ ေန ေနရတာ

  က ် ေနာ္တို႔ ရင္ၾကားမေစ့တတ္တာမဟုတ္ဘူး
  ဒါေပမဲ႔ ေအာက္တန္းက ် ခံၿပီးလုပ္တဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရး
  ေသေတာင္မလုပ္ဘူး

  အမ ်ိ ဳ းသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈနဲ႔ အာမခံ ယွဥ္တြဲေပး
  က ် ေနာ္တို႔ ဦးေဆာင္တဲ႔ ေနရာကလုပ္ျပမယ္

  လူမႈေရးရွိတာ/လူမႈေရးသိတာ
  ခင္ဗ ် ားတို႔ထက္ သာတယ္ဆိုတာနားလည္ထား

  ဒီကေန႔ ေဒါသျဖစ္စရာေတြ ႀကံဳ ထားရတာေတာင္
  အြန္လိုင္းေပၚက
  ဗုဒၶဘာသာဝင္ စစ္စစ္ေတြရဲ႕ အေရးအသားေတြ ေတြ႕မိေတာ့
  ကိုယ္ကေတာင္ ျပန္ၿပီး အားနာမိေသးတယ္

  ဒါေပမဲ႔
  ဒီကေန႔ ေရႊတိဂံုဘုရားေျခရင္းက အျဖစ္အပ ် က္မ ်ိ ဳ းက
  ခနခန ျဖစ္လာရင္ မေကာင္းဘူးဆိုတာကိုေတာ့ယံု

  ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ/တန္ေလာက္ပါၿပီ

  စစ္မွန္တဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရဟန္းရွင္လူေတြ အိပ္မေနၾကပါနဲ႔
  ေတာ့…ႏိုးထၾကပါေတာ့

  စစ္မွန္တဲ႔ အမ ်ိ ဳ းဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို
  လုပ္ေဆာင္ၾကပါေတာ့

  ရဟန္းအတုအေယာင္ေတြကို ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းၾကပါေတာ့

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s