သန္းေရႊ/သိန္းစိန္ အစိုးရေတြ လက္ထက္ကထဲက အဖမ္းဆီးခံမြတ္စလင္ေတြကို စီရင္ခ ် က္ခ ်ၿပီး ေထာင္ကိုပို႔ လိုက္တဲ႔အခါ “မည္သည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ ် မ္းသာခံစားခြင့္မွ မရွိ ေစရ”ဆိုတဲ႔ စာတမ္းကပ္လႊတ္လိုက္တာဆိုေတာ့လဲ ဒီကေန႔ ကာ/ခ ် ဳ ပ္က အထူးေျပာေနစရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့

Maung Maung

မြတ္စလင္ေတြကို လြတ္ၿငိမ္းခ ် မ္းသာခြင့္ေပးတဲ႔အထဲမွာ မပါရဘူး……..
လို႔
ကာ/ခ ် ဳ ပ္ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ေျပာမွာမဟုတ္ဘူး….လို႔
ဟိုရက္ပိုင္းက ေတြးမိ ေျပာမိပါတယ္

ေမြေမြကဘဲ အမ ်ိ ဳ းသားရင္ၾကားေစ႔ေရး(ေမွ ် ာ္လင့္ခ ် က္နဲ႔)
အလိုက္တသိ လုပ္ေပးေနတာလားလို႔ပါ

သန္းေရႊ/သိန္းစိန္ အစိုးရေတြ လက္ထက္ကထဲက အဖမ္းဆီးခံမြတ္စလင္ေတြကို စီရင္ခ ် က္ခ ်ၿပီး ေထာင္ကိုပို႔
လိုက္တဲ႔အခါ “မည္သည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ ် မ္းသာခံစားခြင့္မွ မရွိ ေစရ”ဆိုတဲ႔ စာတမ္းကပ္လႊတ္လိုက္တာဆိုေတာ့လဲ
ဒီကေန႔ ကာ/ခ ် ဳ ပ္က အထူးေျပာေနစရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့

ဒီၾကားထဲ
သိန္းစိန္ ဆင္းခါနီးကမွတ္တယ္
တတိုင္းတျပည္လံုးမွာရွိတဲ႔ေထာင္ေတြခါၿပီး ခိုး/ဆိုးခါး/လုယက္သမား/မူးယစ္မႈတရားခံေတြပါ သိမ္းႀကံဳ းလႊတ္လိုက္တုန္းက
မိတၳီလာဖက္မွာထင္တယ္
ရဲနဲ႔ ေထြ/အုပ္က တာဝန္ရွိသူေတြက
မြတ္စလင္ေတြလြတ္ၿငိမ္းခ. ် မ္းသာခြင့္ထဲပါလာမွာကို စိုးရိမ္ ပူပန္ေနၾကတဲ႔ ေမတၱာတရားႀကီးမားလွတဲ႔ ဘုရားသားေတာ္
ေတြကို လြတ္ၿငိမ္းခ ် မ္းသာခြင္မွာ မြတ္စလင္ေတြ မပါတဲ႔
အေၾကာင္း
အကယ္၍ မွားယြင္းလႊတ္မိတာေတြရင္လဲ ျပန္ဖမ္းေပးပါမဲ႔
အေၾကာင္း ေျပာျပေနတဲ႔ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းေလးေတြ႕လိုက္ရပါ
ေသးတယ္

ေမြေမြ တို႔အစိုးရဟာ စစ္တပ္နဲ႔ ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့နိုင္
သမွ ် ေစ့ထားေရးကလြဲရင္
ဘယ္သူကို ရန္သူလုပ္ရ လုပ္ရ ဝန္မေလးတဲ႔ အစိုးရပါ
မြတ္စလင္ေတြကိုေရာ
ေက ် ာင္းသားေတြ ကိုေရာ
တိုင္းရင္းသားေတြကိုေရာေပါ့
ထည့္ကိုမစဥ္းစားတာပါ

ဘုန္းႀကီးေတြကိုေရာ
ဂ႐ုစိုက္ေနတယ္မ ် ားထင္သလား

ေဝးပါေသးရဲ႕
မဘသ နဲ႔ အခု ရမ္းကားေနတဲ႔ဘုန္းႀကီးေတြ ကို NLD ေမြေမြ႕
အစိုးရက ေၾကာက္ေနတယ္မ ် ား မွတ္ေနသလား

သူတို႔ေနာက္မွာ ကာ/ခ ် ဳ ပ္ မအလရဲ႕ စစ္တပ္႐ွိေနလို႔ ၾကည့္
ေနတာ

ဟိုတေန႔က ရခိုင္က ဘုန္းႀကီးတပါး AA ေထာက္ခံတဲ႔ ေဘာလံုးပြဲ လုပ္လို႔ ဖမ္းသြားလိုက္တာ ဘယ္လိုပံုစံလဲ ၾကည့္
လိုက္ၾကပါေတာ့

အဲဒီေတာ့ တႏွစ္သား ေမြေမြ႕အစိုးရ လက္ထက္ အရင္အစိုးရနဲ႔ ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားသလဲ ေတြးမိေနတာေတြပါ

ထူးျခားစြာေျပာင္းလဲတာေတာ့
အခါႀကီးရက္ႀကီး ကန္ေတာ့ၾက ဂါရဝျပဳၾကတဲ႔အခါ
ေခြးကိုပါ ကန္ေတာ့ၾကရတာ ဂါရဝျပဳ ၾကရတာကို
သတိထားမိလိုက္ပါတယ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s