ခင္ဗ ် ားတို႔ ဘုရားစင္ ခင္ဗ ် ားတို႔ ေသခ ် ာ ဂ႐ုစိုက္ အခု ေနရာေတာ္ေတာ္မ ် ားမ ် ားမွာ ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္နဲ႔ အမ္းကုန္းႀကီး ဦးတည္ဘြား….တို႔ ေဒသစာရီၾကြခ ်ီ သတင္းသံုး စံပၸယ္ေနၾကၿပီ

Maung Maung

က ် ေနာ္တို႔ ကိုယ္ပိုင္တဲ႔ ေျမ/ကိုယ္ပိုင္တဲ႔အေဆာက္အဦထဲမွာ ကိုယ္ယံုၾကည္တဲ႔ ဘုရားကို ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္တာ
ဘာျပသနာရွိလဲ
ခင္ဗ ် ားတို႔က ဘာေၾကာက္စရာရွိသလဲ

က ် ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ
ဘုရား/႐ုပ္ထု/ဓေလ့စ႐ိုက္/ယဥ္ေက ် းမႈ/ထံုးစံ
တခုခုကို
ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက ် ာင္းကန္ ထဲကို
သြတ္သြင္းလာတယ္
က ် င့္သံုးလာတယ္ဆိုရင္ေတာ့
မိမိအမ ်ိ ဳ း/ဘာသာ/သာသနာအတြက္ စိတ္ပူသင့္တယ္

က ် ေနာ္တို႔မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြမွာ
ဘာသာေရးျပသနာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕စရာ ဘာအေၾကာင္းမွ
မရွိဘူး

ခင္ဗ ် ားတို႔ ဘုရားစင္ ခင္ဗ ် ားတို႔ ေသခ ် ာ ဂ႐ုစိုက္
အခု ေနရာေတာ္ေတာ္မ ် ားမ ် ားမွာ
ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္နဲ႔ အမ္းကုန္းႀကီး ဦးတည္ဘြား….တို႔
ေဒသစာရီၾကြခ ်ီ သတင္းသံုး စံပၸယ္ေနၾကၿပီ

ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ တတန္းထဲထား အပူေဇာ္ခံေနၾကၿပီ

ဘုရားေရွ႕မွာ ျခၤေသ့အစား ဖား႐ုပ္ေတြ နဂါး႐ုပ္ေတြ စေရာက္
လာၿပီ

မြတ္စလင္ကေတာ့ ဘာအ႐ုပ္မွ ပို႔စရာမ႐ွိဘူး

တကယ္ဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံက ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ
အမ ်ိ ဳ း/ဘာသာ/သာသနာ နဲ႔ ျမန္မာ့ယဥ္ေက ် းမႈ ဓေလ့
ထံုးတန္း အစဥ္အလာေတြကို ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္
ေရွာက္တဲ႔ေနရာမွာ
ဘာအႏၲရာယ္မွမေပးနိုင္တဲ႔
ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ

အခု ခင္ဗ ် ားတို႔ ေရလိုက္လြဲေနၿပီ

(မြတ္စလင္ေတြ ျပသနာတက္ေနလို႔ တ႐ုတ္ဖက္ မွ ် ားဦး
လွည့္ေပးတာမဟုတ္ပါ
က ် ေနာ္တို႔နဲ႔အတူ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ ကိုးကြယ္ၿပီး ေအးေအး
ခ ် မ္းခ ် မ္း တသက္လံုးေနလာတဲ႔ တ႐ုတ္လူမ ်ိ ဳ းေတြ အမ ် ား
ႀကီး ရွိပါတယ္
အခုေနာက္ပိုင္းမွ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာသူ အခ ်ိ ဳ႕ ကဘဲ
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာေတြ သပ္႐ိႈ ထည့္သြင္းလာၾကတာကို
ေထာက္ျပတာပါ)

အမွန္ကို ျမင္နိုင္ၾကပါေစ
သတိျပဳ နိုင္ၾကပါေစ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s