ျပည္တြင္းက မ်ိဳ းခ်စ္အမည္ ခံနိုင္ငံေရးပါတီ ေတြနဲ့ မဘသကိုေတာ့ တရုတ္ ကြန္ ျမဴ နစ္ ပါတီရဲ ့လက္ေ၀ခံ တရုတ္ ခရို နီေတြ က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနပါတယ္။တရုတ္ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ရဲ ့သြယ္၀ိုက္ကူညီျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ အုပ္စုကို နိုင္ငံေရး ဓားစာခံ ထားျပီး တိုင္းျပည္ ဆူေအာင္ လုပ္ဖို ့ျဖစ္ပါတယ္

Ko Lucky

ျမန္မာ နိုင္ငံရဲ ့ျငိမ္း ခ်မ္း ေရး တည္ေဆာက္ မွဳ မွာ တရုတ္က သူတို ့ လိုခ်င္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပံု စံကို ေရာက္ရိွ ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါတယ္။ ၀ နဲ ့ ကအိုင္ေအ ကို ဘယ္ညာ ကစား ျပီး ျမန္မာ အစိုးရကို သူတို ့လိုခ်င္ ေနတဲ့ အေျခအေန တရပ္ ဆီကို တြန္းပို ့ေနပါတယ္။

ပည္တြင္းက မ်ိဳ းခ်စ္အမည္ ခံနိုင္ငံေရးပါတီ ေတြနဲ့ မဘသကိုေတာ့ တရုတ္ ကြန္ ျမဴ နစ္ ပါတီရဲ ့လက္ေ၀ခံ တရုတ္ ခရို နီေတြ က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနပါတယ္။တရုတ္ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ရဲ ့သြယ္၀ိုက္ကူညီျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ အုပ္စုကို နိုင္ငံေရး ဓားစာခံ ထားျပီး တိုင္းျပည္ ဆူေအာင္ လုပ္ဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ ဟာ ေျမာက္ကို ရီး ယား နဲ့ ျမန္မာ ဆိုတဲ့ စစ္အာဏာရွင္နိုင္ငံႏွစ္ခုကို ဘယ္ညာ ကစားျပီး နိုင္ငံတကာကို ျပသနာ ရွာ နိင္ငံေရး အျမတ္ ထုတ္ ေနတာ ၾကာပါျပီ။အေမရိကန္နဲ့ေျမာက္ကိုရီယားျပသနာ
မွာတရုတ္ကေျမာက္ကိုရီးယားကိုေသြးထိုးလို့ျဖစ္လာရတာေတြပါ။

ဒီလိုဘဲ လက္ရိွ ျမန္မာ စစ္တပ္ရ ဲ့ ဦးပိုင္နဲ့ MEC လုပ္ငန္း ၾကီး ေတြဟာ လည္း တရုတ္ အေထာက္အပံ့နဲ ့ရပ္တည္ေနရတာပါ။

လက္ရိွ ျမန္ မာ နယ္ စပ္ေဒသေတြ က တရသ လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ့ ျပည္တြင္းအမ်ိဳ းသားေရး အမည္ ခံအဖြဲ ့ေတကို နည္းေပါင္း စံုနဲ့ ကူညီေနတယ္။ တရသ လက္နက္ ေတြကိုေတာ့ နယ္ စပ္ ေဒသက တရုတ္ စစ္မွဳ ထမ္း ေဟာင္း လက္နက္ ပြဲ စားေတြ က တရုတ္ စစ္တပ္ကေန လက္နက္ ရေအာင္ ကူညီ ေပးေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းက မ်ိဳ းခ်စ္အမည္ ခံနိုင္ငံေရးပါတီ ေတြနဲ့ မဘသကိုေတာ့ တရုတ္ ကြန္ ျမဴ နစ္ ပါတီရဲ ့လက္ေ၀ခံ တရုတ္ ခရို နီေတြ က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနပါတယ္။တရုတ္ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ရဲ ့သြယ္၀ိုက္ကူညီျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ အုပ္စုကို နိုင္ငံေရး ဓားစာခံ ထားျပီး တိုင္းျပည္ ဆူေအာင္ လုပ္ဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဘသ နဲ့့ မ်ိဳ းနွစ္ ေတြရဲ ့အမ်ိဳ းသားေရး လွဳံ ့ေဆာ ္ ေသြးထိုး မွဳ လူတန္းစားမွာ တရုတ္ အသိုင္း အ၀ိုင္း မပါပါဘူး။


တရုတ္ ဟာ ေျမာက္ကို ရီး ယား နဲ့ ျမန္မာ ဆိုတဲ့ စစ္အာဏာရွင္နိုင္ငံႏွစ္ခုကို ဘယ္ညာ ကစားျပီး နိုင္ငံတကာကို ျပသနာ ရွာ နိင္ငံေရး အျမတ္ ထုတ္ ေနတာ ၾကာပါျပီ။အေမရိကန္နဲ့ေျမာက္ကိုရီယားျပသနာ
မွာတရုတ္ကေျမာက္ကိုရီးယားကိုေသြးထိုးလို့ျဖစ္လာရတာေတြပါ။ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္ေရးျပပြဲမွာျပသသြားတဲ့ ICBM ေတြဟာ ေျမာက္ကို ရီးယား ထုတ္လုပ္တာ မဟုတ္ဘဲ တရုတ္ ရဲ ့ဒံုးက်ည္ ေတြ ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ရွင္းရွင္း ေျပာရယင္ တရုတ္ ရဲ ့းဒံုးက်ည္ ေတြ ကို ေျမက္ကိုရီးယားမွာ အေျခစိုက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ နဲ ့တရုတ္ နိုင္ငံေရး တင္းမာမွဳ ေတြ ျဖစ္လာတိုင္း ေျမာကကိုရီးယား က ဒံုးက်ည္ ေတြ ဂ်ပန္ ပင္လယ္ ထဲကို ပစ္ျပေနတာေတြက သက္ေသပါဘဲ။လက္ရီွ ေျမာက္ကို ရီးယားနဲ ့ အေမရိကန္ျပသနာ မွာ တရုတ္ စစ္တပ္ က စစ္သည္ ၅ သိန္း နဲ့ DF31 ဒံုးက်ည္ ေတြ ရာေပါငး္မ်ားစြာ နယ္စပ္ေဒသမွာ တိုးျမွင့္ ခ်တားတာ က သေဘာရိုး မဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဒီလိုဘဲ လက္ရိွ ျမန္မာ စစ္တပ္ရ ဲ့ ဦးပိုင္နဲ့ MEC လုပ္ငန္း ၾကီး ေတြဟာ လည္း တရုတ္ အေထာက္အပံ့နဲ ့ရပ္တည္ေနရတာပါ။လက္ရိွ ျမန္မာ အစိုးရရဲ ့ေပၚလစီ အလွည့္ အေျပာင္း ေအာင္ ျမင္ သြားမွာ ကို စစ္အုပ္စု နဲ့ တရုတ္ ကြန္ ျမဴ နစ္ပါတီ ဘယ္ေလာက္အထိ လိုလား
သလဲ ဆိုတာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပသနာေတြကသက္ေသပါဘဲ။ ဦးထင္ေက်ာ္တရုတ္ျပည္ကေနျပန္လာ ကတည္း အခု ထို တရုတ္ နဲ ့ျမန္မာ ဘယ္လို အက်ိဳ းစီးပြားေတြ သေဘာတူ ညီခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာအခုထိပြင့္လင္းျမင္သာ
စြာ ထုတ္ ျပန္ ျခင္း မရိွ ေသးပါဘူး။ တရုတ္ အေနနဲ ့စစ္တပ္ ေခတ္ တေလ်ာက္လံုး ျမန္ မာ အေပၚ အထက္ စီး ဆက္ဆံေရး ကို ရုတ္ တရက္ ေျပာင္း လဲ ေပးဖို ့ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။ အရသာ ေတြ ့ေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာကုလနဲ့အေနက္နိင္ငံေတြရဲ ့ပါ၀င္ မွဳကို ခြင့္မျပဳ ဘဲ တရုတ္ တဦးတည္းက ပါ၀င္ လွဳပ္ရွားေနတာပါ။သူ့ အလိုက် လုပ္ခ်င္ တဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ တခု ေကာင္း သြားတာက
NLD အစိုးရ မွာ တရုတ ္ရဲ ့နိုင္ငံျခားေရး ကလိမ္ ကက်စ္ ေပၚလစီကို တန္ျပန္နိုင္တဲ့ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ရိွ ေနတာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္တရုတ ္ထင္သလို လုပ္မရဘူး ျဖစ္ေနတာပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s