ျမန္မာ စစ္တပ္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ့ အထူးရင္းနွီီးစြာ ဆက္ဆံ ခဲ့သူကေတာ့ ဗိုလ္ ခ်ဴ ပ္ၾကီးသူရေရႊမန္းဘဲျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရိ်လည္းဆက္ဆံေနဆဲပါဘဲဒါေၾကာင့္သူရေရႊမန္းနာမည္ ဟာ အေမရိကန္ အမ်ိဳ းသားေထာက္လွမ္းေရးရဲ ့ေျမာက္ကိုရီးယား နဲ့ပတ္သက္ေနတဲ့စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ စာရင္း မွာပါ၀င္ေနပါတယ္။

Ko Lucky

နုိင္ငံတကာစစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္

လက္ရိွ အေမရိကန္နုိင္ငံက ေျမာက္ကိုရီယားနဲ့ ျပသနာ မွာ ဒီ နုိင္ငံနဲ့ ထဲထဲ၀င္၀င္ ဆက္ ဆံခဲ့ တဲ့ ဆက္ဆံေနတဲ ့နိင္ငံေတြနဲ့ လူစာရင္းကို ေသခ်ာ စြာ ေလ့လာ သံုးသပ္ျပီး အေရးယူဖို့ ျပင္ဆင္ေနတယ္လုိ ့ အေမရိကန္ရဲ့အမ်ိ ုးသား လံုျခံုးေရး ေကာင္စီ က ေျပာ ဆိုေနပါတယ္

အာဆီယံနုိင္ငံထဲမွာ ျမန္မာ ျပည ္ဟာ အယင္ ကေရာ အခု ထိ ေျမာက္ ကို ရီးယားနဲ့ ထဲထဲ ၀င္ ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္လို့အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးက ေျပာဆိုေနပါတယ္။ လက္၇ိွ ျမန္မာ အစိုးရကို ဆိုလို တာ မဟုတ္ ဘဲ ျမန္မာ စစ္တပ္ ကိုသာ ၇ည္ ညြန္း ေနတာ ျဖစ္ပါတယ ္။ ျမန္မာ စစ္တပ္ ရဲ ့လက္ရိွ လုပ္
ေဆာင္ ေနတဲ့ အရာ အား လံုး ဟာ အစိုးရနဲ့ မဆိုင္ဘဲ စစ္တပ္ မွာ သာတာ၀န္ အရိွ ဆံုး လဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ စစ္တပ္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ့ အထူးရင္းနွီီးစြာ ဆက္ဆံ ခဲ့သူကေတာ့ ဗိုလ္ ခ်ဴ ပ္ၾကီးသူရေရႊမန္းဘဲျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရိ်လည္းဆက္ဆံေနဆဲပါဘဲဒါေၾကာင့္သူရေရႊမန္းနာမည္ ဟာ အေမရိကန္ အမ်ိဳ းသားေထာက္လွမ္းေရးရဲ ့ေျမာက္ကိုရီးယား နဲ့ပတ္သက္ေနတဲ့စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ စာရင္း မွာပါ၀င္ေနပါတယ္။

Image may contain: 2 people, people sitting


လက္ပေတာင္းေတာင္း ေတာင္ က သံဃာေတြကို မီးေလာင္ ဗံုးနဲ့ပစ္ခဲ့တယ္ဒီမီးေလာင္ဓာတုေဗဒအဆိပ္ဗံုး ေတြဟာ သူရေရႊမန္း ေျမာက္ကို ရီး ယား သြားျပီး စာခ်ဴ ပ္ခ်ဴ ပ္ကာ နည္းပညာယူ ထုတ ္လုပ္ခဲ့ တဲ့ လက္နက္ အမ်ိဴ းအစားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Image may contain: 2 people, people standing and text

ေနာက္ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ့ သူရေရႊမန္း ဦးစီးျပီး ေဆာက္လုပ္ခဲံတဲ့ လိွဳင္ ေခါင္း တည္ေဆာက္ေရးမွာ အလုပ္သမား ရာနဲ့ ခ်ိီ နွုတ္ပိတ္ခံခဲ့ ရပါတယ္။သူရေရႊမန္းရဲ ့ ဧရာေရႊ၀ါ တည္ေဆာက္ေရး company ဟာ ပံုေတာင္ ပံုညာ ေဒသက ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ ့ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္ဖက္ သံုး လိွဳင္ ေခါင္း စီမံကိန္းေတြမွာ ေထာက္ပံ့ေပးမွဳ အၾကီးအက်ယ္ ျပဳ လုပ္ခဲ့တယ္။. လက္ရိွ ျမန္မာစစ္တပ္ မွာ အသံုးျပဳ ေန ထုတ္ လုပ္ေနတဲ့ ေျမာက္ကိုးရီးယား လက္နက္ ေတြကို သူရေရႊမန္းစာခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ဆိုရာမွာျမန္မာဖက္ကေငြသားခ်ည္းဘဲ ေပးေျခခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ ဆန္ ၊ ပဲ ေတြ နဲ ့ေရာပါ ေပး ေခ်ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ဒီလုိ ေပးေခ်ခဲ့တဲ့ ဆန္ေတြ ပဲေတြကို ေရ႔ႊမန္း မိသားစုပိုင္ ဧရာ ေရႊ၀ါ company ကေန တဆင္ေပးေခ် ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။AYS Manufacturing company ဆိုတဲ့ ပဲ သန္ ့စင္ သက္ ရံု ၾကီးကေနပဲေတြေျမာက္ကိုရီးယားကိုပို့ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ဒီ လို ပို့ေဆာင္ရာကေန ေရႊမန္းမိသားစု ေဒၚလာသန္း ရာခ်ီ အျမတ္ အစြန္း ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွ လညး္စကာၤပူကေနတဆင့္ေျမာက္ကိုရီးယားကို တင္ ပို ့ေနတုန္းပါ။
စစ္တပ္ရဲ့သလနဌာနေတြရဲ့ကုလကတားျမစ္ထားတဲ့ ေျမာက္ကို ရီးယား အကူ အညီနဲ ့ထုတ္ လုပ္ေနတဲ့ လက္နက္ ေတြဟာ သူရေရႊမန္း ရဲ ့ စီမံမွဳ နဲ ့ထုတ္ လုပ္ခဲ့တာပါ။လက္ရိွလည္း သူရေရႊမန္း ဟာ ဒီဌာန စက္ရံုေတြ ရဲ ့နာယက ေနရာ က ဆက္လက္ ရိွ ေနဆဲပါ။ ၾကံံ ့ခိုင္ေရးက ထြက္ လာတာနဲ ့ တပ္ နဲ့ မဆိုင္ပါဘူး။ ေျမာက္ကို ရီးယားက တာ၀န္ရိွသူေတြ ျမန္မာ ျပည ္ေရာက္တိုင္း သူေရေရႊမန္းနဲ့ တိတ္တဆိတ္ လာေတြ ့ ေနၾကပါ၊ယခု အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွ ျမန္မာ ျပည္မွာ ရိွေနတဲ့ တရုတ္ လူမ်ိဳ းအမည္ ခံ ေျမာက္ကိုရီးယား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေတြ ဟာ သူရေရႊမန္းသားေတြ နဲ့ ပါတနာ ေတြ ခ်ညး္ ပါဘဲ။ ဒီလို နိုင္ငံတကာစစ္ရာဇ၀တ္ေ႕ကာင္သူရေရႊမန္း လို လူမ်ိဳ းကို NLDအစိုးရနဲ့ ေဒၚစု အေနဲံသတိၾကီးစြာထားျပီးဆက္ ဆံဖိုံ လိုပါတယ္။ဒီမိုေတြ ေသခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s