လက္ရွိ ျမန္မာ ့နိုင္ငံေရးဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္တပ္၊ အဘနဲ ့ခရိုနီေတြ က ဗန္းျပျပီး လိမ္စားေနတဲ ့အဆင္ ့ျဖစ္ေနလို ့ဒီအဆင္ ့ကို ေက်ာ္ လြန္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ ့နိုင္ငံေ၇း အားသစ္ေလာင္းဖို ့လိုအပ္ေနပါျပီ

Ko Lucky

၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို ့အတြက္၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ခံ
ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လက္ရိွ အစိုးရကို တရားစြဲ ေတာ ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ
ဟာျဖစ္သင္ ့ေနတာ ၾကာပါျပီ၊ လက္ရိွ ျမန္မာ ့နုိင္ငံေရးရဲ ့တိုးတက္ရာ တိုး
တက္ေၾကာင္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ့ဖယ္ဒရယ္ ဒီမို ကေရစီ
တည္ေဆာက္ေရး ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ဆင္ ဘဲနဲ
ဘယ္လို မွ ေအာင္ ျမင္သြားနုိင္စရာ အေၾကာင္းမျမင္ပါ။ စစ္အုပ္စု ၾကီးစိုး
ေရး ျဖစ္စဥ္ေတြကို အားေပးထားတဲ ့ေျခဥဟာ ဒီမိုကေရစီကို အခ်ိန္မေရြး
ပ်က္ သုဥ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားေနနုိင္ပါတယ္။ လက္ရိွ နုိင္ငံေရးပံုစံက
ဒီမိုကေရစီကို ဗန္းျပျပီး စစ္အုပ္စု အင္အား တိုးပြားျပီး နုိင္ငံတကာမွာ လူရာ
၀င္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ ့အဆင္ ့မွာဘဲ ရိွ ေနပါတယ္။

ျပည္သူေတြ ကလက္ရိွ အခ်ိန္အထိ ဒီမိုကေ၇စီဆိုတဲ ့အသီးအပြင္ ့ကို မခံစားရေသးပါဘူး။လက္ရွိ
ျမန္မာ ့နိုင္ငံေရးဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္တပ္၊ အဘနဲ ့ခရိုနီေတြ
က ဗန္းျပျပီး လိမ္စားေနတဲ ့အဆင္ ့ျဖစ္ေနလို ့ဒီအဆင္ ့ကို ေက်ာ္ လြန္
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ ့နိုင္ငံေ၇း အားသစ္ေလာင္းဖို ့လိုအပ္ေနပါျပီ။ ယခင္
က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၀န္းရံ မယ္ ဆိုတဲ ့အလြာ စံုက နိုင္ငံေ၇းသ
မားေတြ ဟာလည္း လက္၇ိွ မွာအေျခအေနကို ေစာင္ ့ၾကည္ ့ေနရတဲ ့အေန
အထားမွာရိွ ေနပါတယ္။
အခုလို မတိုးသာအဆုတ္သာ အေျခအေနမွာ နိင္ငံေရး ရလဒ္ တခု
ျဖစ္ေပၚလာဖို ့တဖက္ကေန ေဆာင္ ရြက္ ၾကဖို ့လို အပ္ေနျပီဆိုတာ သိသာ
ေနပါတယ္။ ယခုလို ၉၀ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ ့လုပ္ေဆာင္
ခ်က္ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ ့တပ္လွန့္သံတခုလဲ ျဖစ္တယ္။ တုိင္းျပည္ထဲမွာ နိုင္
ငံေ၇းနဲ ့အတူ စီးပြားေရး အေျခအေန ဟာ လညး္ နိမ္ ့က် လ်က္ရိွေနတယ္။
အေျပာင္းလဲ ဟာ ခရိုနီနဲ ့စစ္အုပ္စု လူတန္းစားအတြက္ဘဲ ျဖစ္ေပၚ ေန
ျပီး က်န္ ၉၀ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာ အေျခခံလူတနး္ စားအတြက္ ဆိုး၀ါးျမဲဆိုး၀ါး
လ်က္ရိွ ေနပါတယ္။ စီးပြားေရး စနစ္ေကာင္းတခုကို အလ်င္အျမန္အေကာင္
အထည္မေဖာ္နုိင္ယင္ Failed state ျဖစ္သြားေတာ ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။လက္
ရိွ စီးပြားေရး မွာ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးနိုင္တာကလည္း ဆက္လ်က္ နိမ့္က်
လာရျခင္းရဲ ့အေၾကာင္းအရင္းတရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ခရို နီနဲ ့စစ္အုပ္စု
ခ၇ို နီေတြ ရဲ ့စီးပြားေ၇းအရ ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနမွဳေတြကို မ
တားဆီးနုိင္တာကလည္း အစိုးရကို စိမ္ေခၚ မွဳ တရပ္အျဖစ္တည္ရိွ ေနတာ
ပါ၊ တရသ လက္နက္ ကိုင္ေတြ ကို စစ္တပ္အေနနဲ ့ဆက္လက္ ထုိးစစ္ဆင္
ေနတာကလည္း တုိင္းျပည္ေငြေတြကို ျဖဳ န္းတီးေနတာနဲ ့အတူတူပါဘဲ။ ကာ
ကြယ္ေရး ဒု၀န္ၾကီး က သတင္းစာရွင္းလင္ပြဲမွာ စစ္တပ္ဟာ သမတ ရဲ ့
လမ္းညြန္ ခ်က္နဲ ့အညီ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ လို ့ေျပာဆိုသြားတာကို အစိုးရ
အေနနဲ ့ျပည္သူကို မွန္မမွန္ ပြင္ ့လင္းစြာ ရွင္းလင္းျပ ဖို ့လိုအပ္ေနပါျပီ။ အေျခခံဥပေဒမွာ စစ္တပ္ ဟာ သီးျခားကင္းလြတ္ေနတဲ ့အဖြဲ ့အစည္းအျဖစ္
ျပည္သူေတြက သိရွိ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီိလို ကာကြယ္ ေ၇း ဒု၀န္ၾကီးရ႕ဲ
ေျပာဆိုမွဳ ဟာ တရသ လက္နက္ ကိုင္ေတြနဲ ့အစိုးရၾကား ကို အထင္ လြဲေစမွာ ေသခ်ာ ပါတယ္။ ျမန္မာ စစ္အုပ္စု ဟာ ေျခဥျပင္မွာကို အရမး္
ေၾကာက္လန္ ့ေနလို ့ နည္းမ်ိ ုးစံုနဲ ့တားဆီးမွာ ဆိုတာ ကေတာ ့သံသယ၇ိွစ
ရာမလုိပါဘူး။ ဘယ္သူေတြ အစေတး ခံၾကရအံုးမွာလဲ၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s