ေမးပါရေစ လ၀က က တာ၀န္ရိွသူေတြကို ၊ ခင္ဗ်ားတို ့ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ နိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးခဲ့တဲ ့ ၁ သန္း နီးပါး တ၇ုတ္ေတြကို အခုျပန္စစ္ ရဲ ပါသလား?

Ko Lucky

လ၀က က တာ၀န္ရိွ သူက ေျပာသြားတယ္။ လက္ရိွ ျမန္မာ ျပည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ေနတဲ ့တရုတ္ ေတြကို နုိင္ငံသားကဒ္ ထုတ္မေပးပါဘူးတဲ ့။ အခု အထိ ထုတ္ေပးေနလို ့ရိွ ယင္လဲ လ၀က ဌာန တစ္ခုလံုးေထာင္ထဲသာ
ထည္ ့လိုက္ဖို ့ေကာင္းပါေတာ ့တယ္။ အယင္ က မန္းေလး ရန္ကုန ္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ေနတဲ ့တရုတ္ေတြကေတာ ့နုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ ရိွျပီးသားေတြပါတဲ ။ ေမးပါရေစ လ၀က က တာ၀န္ရိွသူေတြကို ၊ ခင္ဗ်ားတို ့ ၁၉၈၈
ေနာက္ပိုင္းမွာ နိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးခဲ့တဲ ့တ၇ုတ္ေတြကို အခုျပန္စစ္ ရဲ ပါသလား ။ အနည္းဆံုး ၁ သန္း နီးပါးရိွ ေနတယ္။ တရားမ၀င္ တရုတ္ေတြကို တရား၀င္ေအာင္လုပ္ေပးခဲ ့တာ ခင္ဗ်ားတို ့လ၀ကဘဲ။ မွတ္ပံုတင္ တခုကို သိန္း ၂၀ ေပါက္ေစ်းနဲ ့လုပ္ေပးခဲ့ၾကတာ။

ေနာက္ေျပာေသး
တယ္ ကိုးကန့္နဲ့တရုတ္ကို ခြဲ ျခားသိပါတဲ့့။ ခင္ဗ်ား သမိုင္းမသင္ဖူးဘူးလား။
ကိုးကန္ ့ဆိုတာ လဲ တရတ္ဘဲ။ တရုတ ္နန္တြင္း ျပသနာေၾကာင္ ့ျမန္မာ
ျပည္ကိုေျပးလာျပီး ကိုးကန္ ့ျဖစ္သြားတာ။ ဘယ္ သေကာင္ ့သားက တိုင္း
၇င္းသားလုပ္ေပးလိုိက္တယ္ မသိဘူး။ ခိုင္လံုတဲ့သတင္းေတြ အရကေတာ ့
စစ္တပ္ေခတ္မွာ ကိုးကန္ ့ျငိမး္ခ်မး္ေရး ကိုအေၾကာင္းျပဳ ျပီး တရုတ္ လူမ်ိဳဳ း
သိန္းခ်ီ ျပီး ျမန္မာ နုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ ရသြားၾကတယ္။ စစ္ေထာက္လွမ္း
ေရးရဲ ့တရုတ္အေဖေခၚ တဲ ့လမ္းစဥ္ေအာင္ျမင္ပံုပါ။ ကိုးကန္ ့ေတြကို မွတ္
ပံုတင္ေတြလုပ္ေပးေတာ ့လ၀က ေတြက ဘာမွ စစ္ေဆးျခင္းမရိွ ပါ။ ေနရပ္
လိပ္စာေျပာတာ နဲ ့မွတ္ ပံုတင္ လုပ္ေပးခဲ ့တာပါ။ တရုတ္ျပည္ဖက္က တ
ရုတ္ေတြက က အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုးကန္ ့အမည္ တပ္ျပီး မွတ္ ပံုတင္ေတြ လုပ္
သြားၾကတာပါ။
လက္ရိွ ျမန္မာ နုိင္ငံရဲ ့၁၉၈၂ နို္င္ငံသားဥပေဒနဲ ့ညီမညီကို ၁၉၈၈ က
ေန ယခုထိ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ ့တရုတ္၊ကုလား နဲ့
နိုင္ငံျခားသားအားလံုးကို ျပန္လည္ စစ္ေဆး ဖို ့လိုအပ္ေနပါျပီ ။လ၀က ဟာ
လက္၇ိွ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ ျပည္ရဲ ့အၾကီးဆံုး ေဖာက္ျပန္ ေရး ဌာန ျဖစ္ေနပါ
တယ္။ ဒါကို အခ်ိန္မွီ ျပဳ ျပင္ဖို ့လိုအပ္ေနပါတယ္။ လက္ရိွ လ၀က ၀န္ၾကီး
ဟာလည္း စစ္တပ္ က မိုးက် ေရႊကိုယ္ ျဖစ္တာေၾကာင္ ့တရုတ္ ေတြတရားမ
၀င္ေနထိုင္တာ နဲ ့ပတ္သက္လို ့အသံမထြက္ရဲ ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္တပ္
က အဘမွန္ယင္ တရုတ္ ေၾကာက္တာ ျမန္မာ ျပည္မွာ ယဥ္ေက်း မွဳ တခုလို
ျဖစ္ေနတာ ၾကာပါျပီ ။ လက္ရိွ အာဆီ ယံ နုိင္ငံေတြမွာ ျမန္မာ ဟာ တရုတ္ လူမ်ိ ဳ းအေျခ ခ် ေနထိုင္မွဳ တတိယ အမ်ားဆံုးနုိင္ငံျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ
ျပည္မွာ တရား၀င္ တရားမ၀င္ တရုတ္ လူမ်ိဳ း၃ သန္း ခန့္ရိွ ေနျပီျဖစ္ပါတယ္
လ၀က အေနနဲ ့မုန္း၀န္းဗမာ ဆိုတဲ ့တရုတ္ လူမ်ိဳး ကို ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား
ျဖစ္ေရး လိမ္လည္မွဳ မွာ လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ ့တာက ျပည္သူ လူထု ရဲ ့
မယံု ၾကည္မွဳ ကို ပိုမို တိုးပြားေစပါတယ္။ လက္ရိွ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ ့ကခ်င္ျပည္
နယ္ မွာ ရိွ တဲ ့စစ္တပ္လက္ေ၀ခံ ျပည္သူ ့စစ္ေတြ ရဲ ့တပ္သားေတြ မွာ
တရားမ၀င္ တ၇ုတ္ ေတြ အမွဳထမ္းေနၾကပါတယ္။ တရသ လက္နက္ ကိုင္
ျဖစ္တဲ ့ကိုးကန့္နဲ ့ ၀ တပ္ဖြဲ ့ေတြထဲမွာလည္း တရား မ၀င္ တရုတ္ေတြ စစ္
မွဳ ထမ္းလ်က္ ၇ိွ ေနၾကပါတယ္။ ဒါကနွစ္ဖက္လံုးမွာတာ၀န္ရိွ ပါတယ္။ အမ်ိဳး
သားေရး ေရာငး္စားခံ ေနရတဲ ့သေဘာပါဘဲ။
လ၀က အေနနဲ ့လက္ရိွ အခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္ မန္းေလးလို ျမိဳ ့ၾကီးေတြ
မွာ တရုတ္ လူမ်ိ ဳ းေတြ တရားမ၀င္ေနထုိင္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေနတာ
ေတြကို မဟန့္တားနိုင္ေသးဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ စိုးရိမ္စရာအေျခအ
ေနပါ။ တရုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ဟာ လက္ရိွ ေနာက္ဆံုး ကိုလိုနီ ျပဳ ေရး ဗ် ဴ
ဟာ ျဖစ္တဲ ့လူမိ်ဳ ဳးေရးအေျခခ် တိုးပြားေအာင္လုပ္ေရး နည္းစနစ္ကို အား
ေပးလ်က္ရိွ ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က တရုတ္ ခရို နီ အမ်ားစု ဟာ သူတို ့ရဲ ့
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ မွဳ ေတြကို ျမန္မာ နိင္ငံအတြက္ အသံုးမျပဳ ဘဲ မိခင္ တရုတ္
ျပည္အတြက္ သာ အသံုးျပဳ ေနတာပါ။ လက္ရိွ ျမန္မာ ျပည္မွာ ေနထိုင္ ျပီး
ၾကီးပြားခ်မ္းသာေနတဲ ့တရုတ္ ေတြဟာ တရုတ္ အစိုးရကို သာ သူတို ့အစိုးရ
အျဖစ္မွတ္ ယူထားေနၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့အစိုး၇အေနနဲ ့ပိုင္
ဆိုင္မွဳေတြ ေရႊ ့ေျပာင္းမွဳ မွာ ဥပေဒနဲ ့ညီမညီ ကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆး ဖို ့လို
အပ္ေနပါတယ္။ ျပည္ထဲေ၇းနဲ ့လ၀က မွာတာ၀န္ အရိွ ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s