၂၀၇၀ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာ့လုံး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ လူဦးေရအမ်ားဆုံး ျဖစ္မည္ဟု သုေတသီမ်ားဆုိ

The Ladies News

၂၀၇၀ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာ့လုံး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ လူဦးေရအမ်ားဆုံး ျဖစ္မည္ဟု သုေတသီမ်ားဆုိ

အစၥလာမ္ဘာသာအေနျဖင့္ ကမၻာ့လူဦးေရ တိုးပြားမႈမ်ားႏွင့္အတူ တိုးပြားလာသည့္ ဘာသာေရး တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၂၀၇၀ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာ့လုံး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး ျဖစ္မည္ကို သုေတသနပညာရွင္မ်ား တြက္ခ်က္ေျပာဆိုသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ PEW Research Centre အဆိုအရ ကမၻာ့ၾကီး၏ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္မႈသည္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိလာႏုိင္ျပီး ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပလူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခ်က္ထုတ္ထားသည္။

No automatic alt text available.

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ မြတ္ဆလင္ ၁ ဒသမ၆ ဘီလီယံ ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ မြတ္ဆလင္ ၂ ဒသမ ၇၆ ဘီလီယံ ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ၂ ဒသမ ၉၂ ဘီလီယံ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

အဆိုပါႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္ၾကီးထြားလာပါက ၂၀၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားထက္ အစၥလာမ္ အေနျဖင့္ ေနာက္လိုက္ ပိုမ်ားလာႏုိင္ေၾကာင္းဆိုသည္။
မြတ္ဆလင္မ်ား ၾကီးထြားလာရျခင္း အက်ိဳးဆက္အား ၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ထက္ ကေလးပုိမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားက ငယ္ရြယ္သည့္အတြက္ မၾကာခင္ကေလးမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

“အစၥလာမ္ ဘာသာ လ်င္ျမန္စြာၾကီးထြားလာမႈတြင္ အဓိကအခ်က္ၾကီး ႏွစ္ခုရွိျပီး သာမာန္ ဖြား၊ ေသျခင္း ကိစၥ ပါ၀င္တယ္။ အခ်က္တစ္ခ်က္ဆိုလွ်င္ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ အျခားေသာ ဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားထက္ ကေလးပိုမ်ားတယ္။ ကမၻာတစ္၀န္း ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မြတ္ဆလင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ပ်မ္းမွ်ကေလး ၃ ဒသမ ၁ ရွိျပီ အျခားဘာသာေတြ အားလုံး ေပါင္းထားရင္ေတာင္ ၂ ဒသမ ၃ ပဲရွိတယ္ဆိုတာ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လိုရတယ္”

“မြတ္ဆလင္ေတြက အျခားေသာ ဘာသာ၀င္ေတြထက္ အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး (၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ် ၂၃ ႏွစ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။) မြတ္ဆလင္ မဟုတ္သူမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အသက္ထက္ ၇ ႏွစ္ ပိုမို ငယ္ရြယ္ၾကတယ္။ ဒီရလဒ္ကေတာ့ မြတ္ဆလင္အမ်ားၾကီး ျဖစ္လာဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတယ္။ မၾကာခင္ ၎တို႔ကုိယ္တုိင္ ကေလးေတြ ရလာေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ေမြးဖြာႏုိင္မႈေတြက မြတ္ဆလင္လူဦးေရ ပိုမ်ားလာဖို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ေတြ ျဖစ္တယ္” ဟု
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ PEW Research Centre အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Ladies News

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s