တေန႔က သာေကတကိစၥနဲ႔ မေန႔က ေတာင္ညြန္႔ကိစၥ ပတ္ဝန္းက ် င္မွာ မြတ္စလင္နိုင္ငံေတြ အမ. ် ားႀကီး ေပမဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ ကိစၥ သူတို႔လူမ ်ိ ဳ းေတြနဲ႔ ဆိုင္မွ မဆိုင္တာ အေနသာႀကီးဘဲေလ

Maung Maung

တေန႔က သာေကတကိစၥနဲ႔ မေန႔က ေတာင္ညြန္႔ကိစၥ မ ်ိ ဳ းေတြသာ
တရုတ္လူမ ်ိ ဳ းနဲ႔ျဖစ္ၾကည့္

တရုတ္အစိုးရက ခ ် က္ခ ် င္းေၾကျငာခ ် က္ထုတ္ၿပီး သူ႕လူမ ်ိ ဳ း
တရုတ္အမ ်ိ ဳ းသားေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆို
လာမွာ ေသခ ် ာတယ္

ျမန္မာျပည္က မြတ္စလင္ေတြ ဘယ္နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္နဲ႔မွ
ပတ္သက္ စပ္ရွက္မႈမရွိတဲ႔ သက္ေသက ဘယ္နိုင္ငံကမွ
ဘာမွ မနာၾကတာကို ၾကည့္လိုက္ပတ္ဝန္းက ် င္မွာ မြတ္စလင္နိုင္ငံေတြ အမ. ် ားႀကီး ေပမဲ႔
ျမန္မာမြတ္စလင္ ကိစၥ သူတို႔လူမ ်ိ ဳ းေတြနဲ႔ ဆိုင္မွ မဆိုင္တာ
အေနသာႀကီးဘဲေလ

အေနာက္နိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြကသာ ေျပာလာ
မယ္
အိုအိုင္စီကလဲ ဘာမွမေျပာဘူး
အာရပ္လိဂ္ကလဲ သူတို႔နဲ႔ မပတ္သက္သလိုဘဲ
အာစီယန္မြတ္နိုင္ငံေတြလဲ နွာေစးေနၾကတယ္
ဘဂၤလား/ပါကီ/အီရန္ ေဝးေဝးက ေရွာင္ၾကတယ္

ခုၾကည့္ ပထမဦးဆံုး စကားစေျပာတာ HRW အဖြဲ႕ႀကီးတဲ႔

ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္
က ် ေနာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံဟာ ဒီျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ မွ တပါး
အျခားမရွိဘူး…..ဆိုတာ ပိုမို ေသခ ် ာ ထင္ရွား သြားေစပါတယ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s