သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚရမွာလား ကယ္ေတာ္မူပါ ေအာ္ရမွာလား

မိတၳီလာနယ္မွာ နိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕ဝင္ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ ် ားရွိေနပါလ ် က္ ဂ ် ဴ နီယာတန္းက မိတၳီလာ မဘသအတြင္းေရးမွဴ း ေတာင္သာေလးဆရာေတာ္ကိုဦးေဆာင္ေစျခင္းက အစ မသကၤာစရာပါ

တပ္မ ၉၉ က စစ္ကားအစီး၂၀ /၂၅ ေလာက္နဲ႔တင္ေခၚလာ သဃၤန္းဆည္းၿပီး ျပန္တင္ေခၚသြားသူေတြဟာ နဂါး႐ံု ေက ် ာင္းတိုက္ကိုေရာက္တဲ႔အခ ်ိန္မွ ဆံခ ် တာမဟုတ္ဘဲ ရက္ႀကိဳ ၿပီး ကတုန္းတုန္းထားတဲ႔ပံုစံ ျဖစ္ေနတာကလဲ မသကၤာစရာပါ

ဘာမွ ေၾကျငာျခင္းမရွိေတာ့ ဒီရဟန္းေတြ ဘယ္မွာ သီတင္းသံုးၾကမွန္းမသိတာဟာလည္း
မသကၤာစရာပါ (သိမ္မွဝင္ၾကရဲ႕လား မသိ)

Maung Maung 

သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚရမွာလား
ကယ္ေတာ္မူပါ ေအာ္ရမွာလား

Image may contain: 6 people, people standing

မေန႔က
ကဆုန္လျပည့္ေန႔က မိတၳီလာၿမိဳ႕ နဂါး႐ံု ေက ် ာင္း
တိုက္ေတာ္ႀကီးမွာ ႀကီးက ် ယ္တဲ႔ အလွဴ ပြဲႀကီး
က ် င္းပျပဳ လုပ္ခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္
ဒုလႅဘလား ဘာလား ရည္႐ြယ္ခ ် က္မသိရတဲ႔
ပုဂၢိဳ လ္ေတာ္ေတာ္မ ် ားမ ် ား(၂၀၀ေက ် ာ္၃၀၀ခန္႔)
သဃၤန္းဆီးခဲ႔တဲ႔ အလွဴ တခု က ် င္းပျပဳ လုပ္ခဲ႔
တယ္လို႔သိရပါတယ္
Image may contain: text
ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ကိစၥ
ျဖစ္လို႔ မုဒိတာပြားၿပီး သာဓု အႏုေမာဒနာ ေခၚဆို
ရမွာပါ
No automatic alt text available.
ဒါေပမဲ႔
ဒီကေန႔ေရာက္ေတာ့
အဲ႔ဒီ ႀကီးက ် ယ္ျမင့္ျမတ္လွတဲ႔ လွဴ ဒါန္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ ် ားျပည္သူ ႏွစ္ေထာင္းအားရ
ျဖစ္ေအာင္ သာဓုေခၚဆိုနိုင္ေအာင္ အလွဴ ေအာင္
ျမင္ေၾကာင္း ေၾကျငာတဲ႔ သတင္း……….
ဘယ္သတင္းစာ ဘယ္အသံလႊင့္ဌာန ဘယ္သတင္းမွာမွ ေၾကျငာတာ မေတြ႕ရပါဘူး

ပိုၿပီးထူးဆန္းတာက ဒီ ရဟန္းခံပြဲကိုဦးစီး တာဝန္
ယူ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ ေတာင္သာေလး ဆရာေတာ္
ရဲ႕ Facebook စာမ ် က္ႏွာမွာလည္း ဒီအေၾကာင္း
ေရးတင္ထားတာ မေတြ႕ရပါဘူး

နို႔မို႔ရင္ ကုဋီတက္တဲ႔ကိစၥေတာင္ အြန္လိုင္းမွာ တင္ခ ် င္တဲ႔ ဘုန္းႀကီးက ဒီေလာက္ႀကီးက ် ယ္
လွတဲ႔အလွဴ ႀကီတရပ္မွာ ဥပစၨ်ယ္ျပဳရတာကို
ဘာမွ မေရးဘူးဆိုေတာ့ တခုခုေတာ့ ထူးျခားတဲ႔
အေၾကာင္းရွိမယ္……လို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး မေန႔က
အလွဴ လုပ္ခဲ႔ပံုကို ျပန္ၿပီး သတိထားၾကည့္မိပါ
တယ္

မိတၳီလာနယ္မွာ နိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက
အဖြဲ႕ဝင္ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ ် ားရွိ
ေနပါလ ် က္ ဂ ် ဴ နီယာတန္းက မိတၳီလာ မဘသ
အတြင္းေရးမွဴ း ေတာင္သာေလးဆရာေတာ္ကို
ဦးေဆာင္ေစျခင္းက အစ မသကၤာစရာပါ

တပ္မ ၉၉ က စစ္ကားအစီး၂၀ /၂၅ ေလာက္နဲ႔
တင္ေခၚလာ သဃၤန္းဆည္းၿပီး ျပန္တင္ေခၚသြား
သူေတြဟာ နဂါး႐ံု ေက ် ာင္းတိုက္ကိုေရာက္တဲ႔
အခ ်ိန္မွ ဆံခ ် တာမဟုတ္ဘဲ ရက္ႀကိဳ ၿပီး ကတုန္း
တုန္းထားတဲ႔ပံုစံ ျဖစ္ေနတာကလဲ မသကၤာစရာ
ပါ

ဘာမွ ေၾကျငာျခင္းမရွိေတာ့ ဒီရဟန္းေတြ ဘယ္
မွာ သီတင္းသံုးၾကမွန္းမသိတာဟာလည္း
မသကၤာစရာပါ
(သိမ္မွဝင္ၾကရဲ႕လား မသိ)

ရဟန္း ၂၀၀ေက ် ာ္ ၃၀၀ အတြက္ သိမ္ဆင္း
ေလာင္းလွဴ ပြဲဟာလဲ တၿမိဳ႕လံုး ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ျဖစ္ေန
ရမွာ အခုေတာ့ လူမသိ သူမသိ ဆိုေတာ့လည္း
မသကၤာစရာပါ

အားလံုးထဲမွာ မသကၤာစရာ အေကာင္းဆံုး
ကေတာ့
ေတာင္သာေလးဆရာေတာ္ဦးေဆာင္တာကိုပါ
ေတာင္သာေလးဆရာေတာ္ဆိုတာက
မိတၳီလာ အေရးအခင္းအၿပီးမွာ
NLD ကို အပုတ္ခ ် /မြတ္စလင္စလင္မုန္းတီးေရး
စကားေတြကို တရားလုပ္ေဟာၿပီး နာမယ္ႀကီး
လူရာဝင္လာသူပါ….
ရန္ကုန္က သုစိတၱ
လား႐ိႈးက အဂၤုရ(ကုလားဘုန္းႀကီး)………တို႔လို
ဝီရသူ႔ ေျခရာနင္း အေခ ် ာင္နာမယ္ႀကီးခ ် င္ေန
တဲ႔ ဝီရသူ႕ တပည့္လက္သား ေနာက္ၿမီးဆြဲ
တေယာက္ပါ

မိတၳီလာကမြတ္စလင္တေယာက္အိမ္မွာ ဘုရား
ဝတ္ျပဳ လို႔ ဆိုၿပီး ျပည္သာယာရပ္ကြက္ကို
လူစုလူေဝးနဲ႔သြား ျပသနာရွာ ၿခိမ္းေျခာက္
ရပ္ကြက္အုပ္ခ ် ဳ ပ္ေရးမွဴ း႐ံုးမွာ အုပ္ခ ် ဳ ပ္ေရးမွဴ း
ထိုင္ခံုဝင္ထိုင္ ၾသဇာေတြေပးၿပီး အျပစ္မဲ႔ အကာ
အကြယ္မဲ႔တဲ႔ မြတ္စလင္တဦးကို ေနာက္ေနာင္
အိမ္မွာ ဘုရားဝတ္မျပဳ ပါဘူးလို႕ ခံဝန္ လက္မွတ္
ထိုးခိုင္းခဲ႔သူပါ

ၿပီးခဲ႔ တဲ႔ ၉ရက္ေန႔ကလည္း မိတၳီလာမွာ မြတ္စလင္ကိုအိမ္ငွားထားလို႔ဆိုၿပီး အေပၚက ကိစၥအတိုင္းျပသနာရွာလို႔ အိမ္ရွင္ကို မတရားသ
ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ခံဝန္ ထိုးခိုင္းခဲ႔သူပါ

အဲ႔ဒီအျပင္ ရန္ကုန္ ကမာ႐ြတ္ အေနာ္မာက
အစၥလာမ္ဘာသာေရးစာသင္ေက ် ာင္းေတြ အပိတ္ခံရတဲ႔ ကိစၥမွာလဲ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ႔တဲ႕သူ
ဘုန္းႀကီးဆိုး တေယာက္ျဖစ္ေနတာဟာ….
မေန႔က လူေပါင္းေျမာက္မ ် ားစြာ
တိတ္တဆိတ္ သဃၤန္းစီးသြားျခင္းအတြက္
မ ် ားစြာ စိုးရိမ္ ေသာကျဖစ္ဖြယ္ အေျခအေနပါ

ဒီ သဃၤန္းဝတ္ေတြဟာ
မေန႔ညက ျပသနာအစပ ်ိ ဳ းခဲ႔တဲ႔
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔အတြက္လား…….

မၾကာခင္မွာ ဝီရသူက အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳ းစားထား
ရာက ေနာက္ဆံုး ႀကိမ္းေမာင္းထားတဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕
မွာမ ် ားေပၚလာမွာလား

ဒီလ ၁၅ရက္ ၁၆ရက္ မွာ ေနာက္တေၾကာ့ျပန္ၿပီး
မိတၳီလာကို အေျပာင္ရွင္းမယ္ဆိုလို႔ ထိတ္လန္႔
တုန္လႈတ္ေနၾကရတဲ႔ မိတၳီလာၿမိဳ႕ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားတာမ ် ားလား

ဒါမွမဟုတ္ အျခားၿမိဳ႕႐ြာ တခုခု အတြက္လား….
ဆိုတာကို စဥ္းစား စိတ္ပူမိပါတယ္

အဲ႔ဒီေတာ့
ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔
မိတၳီလာ နဂါးရံုေက ် ာင္းတိုက္က အလွဴ ေတာ္ႀကီး
ဟာျဖင့္ရင္
အမ ် ားျပည္သူအတြက္
သာဓုအႏုေမာဒနာေခၚစရာ အလွဴ ႀကီးလား
ကယ္ေတာ္မူပါ…..လိုေအာ္ရမဲ႔ အျဖစ္လား ဆိုတာ
ကို ေဝဖန္ ပိုင္းျခား သတိထား ႏိုင္ၾကဖို႔
စြန္႔စား ေရးသား တင္ျပလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ ် ာ

ေမာင္ေမာင္
ေရႊကရဝိက္
မေလးရွား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s