“အမ်ဳိးသားေရး” အစစ္နဲ႔အတု

“အမ်ဳိးသားေရး” အစစ္နဲ႔အတု

ေမ ၁၃၊ ၂ဝ၁၇

“အမ်ဳိးသား” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို ျမန္မာစာအဖြဲ႔က ထုတ္ေဝတဲ့၊ ျမန္မာအဘိဓာန္ (ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ပုံႏွိပ္ျခင္း) ထဲမွာ

၁၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းတြင္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အတူတကြေနထိုင္လာၾကသူမ်ား။

၂၊ လူမ်ိဳး

၃၊ ေယာက္်ား — တို႔ကို ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာေခၚေသာ အသံုးအႏႈန္းဆုိၿပီး ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္။

“အမ်ဳိးသားစိတ္” ဆုိတာကုိေတာ့ “တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၏ အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္” လို႔ ဖြင့္ဆုိေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီေတာ့ အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ေရွ႕ေနာက္အနက္ အဓိပၸာယ္ေတြကို ဆက္စပ္ၿပီး “အမ်ဳိးသားေရး” ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိၾကည့္မယ္ဆုိရင္ “တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၏အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေသာ အေရးအရာ” လို႔ ဖြင့္ဆုိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက စာအုပ္ထဲက ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို တည္မွီၿပီးစဥ္းစားၾကည့္တာ၊ ဖြင့္ဆုိၾကည့္တာပါ။

ဒီေတာ့“အမ်ဳိးသားေရး”ဆိုတာ က်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္းေျမာင္းမဟုတ္ အင္မတန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ႀကီးမားတဲ့ အေရးအရာ လႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာအဓိပၸာယ္ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အဓိပၸာယ္အားျဖင့္လည္း “အမ်ဳိးသားေရး” ဆုိတာဟာ “လူမ်ဳိးစုတစ္စု၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာတစ္ခုခုရဲ႕ေဘာင္နဲ႔ ကန္႔သတ္စည္းျခားထားတဲ့ အေရးအရာမဟုတ္” ဆုိတဲ့ အနက္ အဓိပၸာယ္လည္း ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ ဗမာျပည္အတြက္ “အမ်ဳိးသားေရး” ဆိုတာကို အနက္ဖြင့္ဆုိမယ္ဆိုရင္

၁။ ဗမာျပည္လို႔ သတ္မွတ္ေျပာဆို ေခၚေဝၚေနတဲ့ ပထဝီေဒသ အပုိင္းအျခားအားလံုး ျပည့္ျပည့္စံုစံု လႊမ္းၿခံဳပါဝင္ေစရမယ္။

၂။ ထုိပထဝီေဒသအတြင္း ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ လူမ်ဳိးအားလံုး၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာအားလံုး ခြဲျခားမႈမရွိ လႊမ္းၿခံဳပါဝင္ေစရမယ္။

အလြယ္တကူေျပာရရင္ “အမ်ဳိးသားေရး”ဆုိတာဟာ တတုိင္းတျပည္လံုးအေရး၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားက်ဴးေက်ာ္မႈကို ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ (သုိ႔မဟုတ္) ႀကီးမားျပင္းထန္လွတဲ့ သဘာဝကပ္ေဘး (ငလ်င္၊ မုန္တိုင္း၊ ေရေဘး၊ ကူးစက္ေရာဂါ စသျဖင့္) ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့အခါ၊ တမ်ဳိးသားလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးေတြ လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါ စတဲ့ ကိစၥရပ္ႀကီးေတြမွာ အမ်ဳိးသားရဲ႕သီအုိရီသေဘာနဲ႔ လက္ေတြ႔သေဘာကို အထင္အရွားျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဥပမာ ႏုိင္ငံျခားက်ဴးေက်ာ္မႈကို ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ ႏိုင္ငံျခားနယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္ေရးသမားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး အလံေတာ္ေအာက္မွာ (ပုဆိန္႐ိုး သစၥာေဖာက္မွအပ) တမ်ဳိးသားလံုး စု႐ံုးပါဝင္ၾကရမယ္။ ႏုိင္ငံျခားက်ဴးေက်ာ္မႈ ဝင္မလာခင္က ရွိေနတဲ့ ပဋိပကၡ ျဖစ္မႈမွန္သမွ်ကို အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းထားရမယ္။ အဓိကျပႆနာျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားနယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈကို လက္ငင္းဦးတည္ခ်က္ထားရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားနယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ကာလမွာ “ဘုရားေပၚဖိနပ္မစီးရလႈပ္ရွားမႈ” ဟာ တမ်ဳိးသားလံုးကို ႏိုးၾကားလာေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္စည္း႐ံုးႏုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေကာင္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီကေန႔လိုကာလမွာေတာ့ “ဘုရားေပၚဖိနပ္မစီးရ” ဆုိတာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးရဲ႕ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ကို ေလးစားတဲ့ ဒီမုိကေရစီ အမူအက်င့္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ကၽြန္ဘဝမွာ “သခင္” လို႔ ကုိယ့္နာမည္ေရွ႕မွာတပ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈဟာ အင္မတန္ေရွ႕တန္းေရာက္တဲ့ အမ်ဳိးသားႏုိးၾကားေရးအတြက္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈေကာင္း တစ္ခုပါ။ “သခင္လႈပ္ရွားမႈ” ဟာ ၁၉၃ဝ တစ္ဝိုက္မွာမွ စတင္ခဲ့တာပါ။ ၁၈၂၄ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ၊ ရႏၱပုိစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းကေနစၿပီး ေရတြက္ရင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီကၽြန္ဘဝမွာ တမ်ဳိးသားလံုး အိပ္ေမာက်ေနခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ခဲ့ၿပီ မဟုတ္လား။ ဒါ့အျပင္ ဒီသခင္လႈပ္ရွားမႈထဲမွာ တုိင္းရင္းသားေတြအျပင္ အိႏၵိယအမ်ဳိးသားကုလားေတြ၊ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြပါ ပါဝင္ခံယူခဲ့ၾကတာမဟုတ္လား။ ဘယ္ေလာက္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ စည္း႐ံုးမႈျဖစ္ပါသလဲ။ စံနမူနာ ယူစရာပါ။ ဂုဏ္ယူစရာပါ။

ဒီကေန႔ကာလမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ဦးတစ္ေယာက္က သူ႔ဘာသာသူ “သခင္မ်ဳိးေဟ့ ဒုိ႔ျမန္မာ”လို႔ လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းေနရင္ စိတ္ပံုမွန္မဟုတ္တာျဖစ္ရင္ျဖစ္၊ မျဖစ္ရင္ေတာ့ သူ႔မွာ၊ သူ႔ေနာက္ကြယ္မွာ မဖြယ္မရာ တိတ္တိတ္ပုန္းႀကံစည္မႈ ရွိေနလို႔ပဲ။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္မႈကို ေတာ္လွန္တဲ့ျဖစ္ရပ္မွာလည္း အလားတူပါပဲ။ “ဂ်ပန္အလိုေတာ္ရိ” မွအပ က်န္တဲ့ တမ်ဳိးသားလံုး စည္းလံုးၿပီး တြန္းလွန္ခဲ့ၾကရတဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီးပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဗမာျပည္က ကိုလုိနီေတာ္လွန္မႈ၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္မႈေတြဟာ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ကိုလိုနီေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ျပန္တယ္။ ဒါဟာ ကမၻာျပည္သူေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈလည္းျဖစ္တယ္။

ဒီသမုိင္းျဖစ္ရပ္ႀကီးေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈႀကီးေတြကိုသာလွ်င္ “အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ”လို႔ ဂုဏ္နဲ႔ျဒပ္ ကုိက္ညီစြာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ကင္းပြန္းတပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုသမုိင္းလႈပ္ရွားမႈႀကီးေတြကို၊ ဒီလုိသမုိင္းအေတြ႔အႀကံဳေတြကို ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔ ဂုဏ္ယူတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးဖို႔ လိုအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ပေဒသရာဇ္ေခတ္က အိမ္နီးခ်င္းေတြ အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္ၾကၿပီး ၿမိဳ႕ျပျပည္ရြာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို မီးတုိက္ဖ်က္ဆီးတာ၊ အႏုိင္ထက္ဖမ္းဆီးကၽြန္ျပဳတာေတြဟာ ဂုဏ္ယူစရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရွက္တတ္ရင္ ရွက္စရာသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို႐ုိင္းစုိင္းတဲ့ လုယက္ဖ်က္ဆီးမႈေတြကို ႏွစ္ဖက္အုပ္စုိးသူမ်ားက “သမုိင္း” အျဖစ္သင္ၾကားေပးၿပီး (သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြား လိုအပ္မႈရွိလာတဲ့အခါ) ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူေတြကို ေသြးခြဲရန္တုိက္ဖို႔ အသံုးခ်ေလ့ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မျမင္ဖူးတဲ့ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္႐ုပ္ထုႀကီးေတြ ထုလုပ္ၿပီး၊ “အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ျမင့္မားေရး” လုိ႔ ေအာ္ဟစ္ေနတာဟာ သိပ္ၿပီးရယ္စရာေကာင္းသလို၊ ရြံရွာစက္စုတ္ဖြယ္ကိစၥလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပေဒသရာဇ္သမုိင္းရဲ႕ ေမွာင္မဲတဲ့အပုိင္းျဖစ္တဲ့ လူမဆန္မႈေတြ၊ ရုိင္းျပမႈေတြ၊ ေသြးညႇီနံ႔ေတြ၊ အပုတ္နံ႔ေတြကို မရွက္မေၾကာက္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး “အမ်ဳိးသားေရးရနံ႔” အျဖစ္ အတင္းအဓမၼ မိႈင္းတုိက္ေနတာ၊ ႐ွဴ႐ိႈက္ခုိင္းေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို သမုိင္းျပတိုက္ထားထဲမွာ ပိတ္ေလွာင္ေသာ့ခတ္ထားဖုိ႔ပဲ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ႀကီးမားျပင္းထန္လွတဲ့ သဘာဝကပ္ေဘး (ငလ်င္၊ မုန္တိုင္း၊ ေရေဘး၊ ကူးစက္ေရာဂါ စသျဖင့္) ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့အခါမွာ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ “အမ်ဳိးသားလႈပ္ရွားမႈႀကီး”ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးဟာ သဘာဝကပ္ေဘးတစ္ခုခုေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးႀကံဳရတဲ့အခါ အစိုးရနဲ႔ျပည္သူဟာ တျခားအရာေတြ ပဋိပကၡေတြကို ေခတၱေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး တမ်ဳိးသားလံုး ကယ္တင္ေရး၊ ကူညီေရး၊ နာလံထူေရးကို လံုးပမ္းရတဲ့ အေရးအရာကိစၥႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္မွာ ရွိသမွ်အင္အားကို ကုိယ္စီထည့္ၿပီး တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားရတဲ့ မြန္ျမတ္လွတဲ့ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့သဘာဝကပ္ေဘးဆုိက္ေရာက္မႈသမုိင္းမွာ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္တဲ့ “နာဂစ္မုန္တုိင္းႀကီး” ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္လွတဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ကို ျပည္သူေတြ အလူးလူးအေခြ႔ေခြ႔ နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ရင္ဆုိင္ရတုန္းက တုိင္းျပည္ကိုအုပ္စုိးေနတဲ့ (နအဖ)စစ္အစုိးရက ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ။ ဘယ္မွာလဲ သူတုိ႔ရဲ႕ “အမ်ဳိးသားေရး” ၊ ဘယ္မွာလဲ သူတို႔ပါးစပ္က ေျပာေနတဲ့ “မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္”။ ဝဋ္နာကံနာရွိလို႔ ခံရတာလို႔ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ ေျပာခဲ့တယ္မဟုတ္လား။ “၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ” အတည္ျပဳေရးအတြက္ အကြက္ေကာင္း အခြင့္အခါေကာင္းအျဖစ္ မုိက္မုိက္ကန္းကန္း အသံုးခ်ခဲ့တာ လက္ေတြ႔ပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါဟာ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာဆိုတဲ့ ယုတ္မာမႈသာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ေသြး မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ေျခေဆးတဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျပည္သူေတြက ဒီ “၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို “နာဂစ္ဥပေဒ” လုိ႔ နာနာက်ည္းက်ည္း ေခၚခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ ဗမာျပည္မွာ “အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ”ဆုိတာကို “ ကြမ္းစားတာနဲ႔ ကြမ္းတံေတြး” ေထြးတာကို ေရွာင္မရ၊ လႊဲမရျမင္ေနသလို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အထက္မွာ အမ်ဳိးသားေရးရဲ႕ သေဘာနဲ႔အဓိပၸာယ္ကို ႀကိဳးစားၿပီး နားလည္သလုိ ဆန္းစစ္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

“တပ္မေတာ္” ကလည္း “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေရး အစဥ္တစုိက္ ဦးတည္သည္” လုိ႔ “၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ” ထဲကေန ေျပာေနပါတယ္။ (မဘသ) ဆုိတဲ့ သကၤန္းဝတ္အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုကလည္း “အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသာနာ” လို႔ ဟစ္ေနပါတယ္။ “ဝီရသူ” ဆိုတဲ့ သကၤန္းဝတ္ကလည္း “အမ်ဳိးသားေရးအလံ” ထူေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးေပၚမွာတင္ “အမ်ဳိးသားေရး ဗ႐ုတ္ဗရက္လုပ္မႈေတြေၾကာင့္” ျပည္သူေတြ က်ီးလန္႔စာစားဘဝ ျဖစ္ေနရပါတယ္။

ဒါေၾကာင္​့ “အမ်ဳိးသားေရး” ဆုိတာဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ မ်က္ေစ့နဲ႔နားထဲကို ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ခုတံုးလုပ္ ဗန္းျပၿပီး အပင္းအဆိပ္ ေလာင္းထည့္တဲ့ လႈပ္ရွားမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္ေအာင္ ရန္တုိက္ေပးတဲ့့ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ တေနရာၿပီးတေနရာ ဘူးေပၚသလို ေပၚလာေနတဲ့ ခုိးထုတ္ခုိးထည္ကိစၥေတြကို မ်က္ေျချပတ္ အာ႐ံုလႊဲဖို႔ အခ်ီးႏွီးႀကိဳးစားတဲ့ တစ္ပြဲထိုး တစ္နပ္စားလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ “၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနသူေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႔တားတဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။

“၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ” ပါ ပုဒ္မတခ်ဳိ႕ကို အသံုးခ်ၿပီး အမ်ားစုျပည္သူလူထုဆႏၵကို လူတစ္စုက ဆန္႔က်င္၊ ဟန္႔တား၊ ပစ္ပယ္၊ ပယ္ခ်ေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ “အမ်ဳိးသားေရး” ဆိုတာ တခြန္းထဲနဲ႔ေျပာရရင္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးနဲ႔ အႀကီးမားဆံုးေသာ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္တာ၊ ထိန္းသိမ္းတာ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ပြားမ်ားေစတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးမွာ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္တာကို “အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ” လုိ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေခၚဆုိရမွာပါ။

တူေမာင္ညိဳ

http://moemaka.com/archives/58336

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s